Jaarstukken 2023

Duurzaamheid

In de begroting 2024-2027 is een paragraaf duurzaamheid opgenomen. In deze jaarrekening 2023 geven we alvast een eerst inzicht in de resultaten van de overkoepelende duurzaamheidsopgave.

We pakken de grotere opgave duurzaamheid op door middel van 5 aparte opgaven, die hieronder zijn weergegeven. Daarbij is per opgave aangegeven welke indicator(en) van die opgave het meest bijdraagt aan het realiseren van de opgave en aan de CO2-reductie. Dit geeft inzicht in de mate waarin Leiden op koers ligt voor de brede opgave duurzaamheid en de (landelijk) afgesproken doelstellingen voor 2030 en 2050.