Jaarstukken 2023

Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.686

0

1.686

1.666

-12

1.654

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.416

-55

1.360

1.257

-55

1.202

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.242

0

2.242

1.461

-9

1.453

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

105

0

105

102

0

102

01A203 Organiseren verkiezingen

1.000

0

1.000

1.055

0

1.055

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

2.556

-111

2.445

2.637

-83

2.554

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

546

-10

536

640

0

640

01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden

98

-3

96

98

-3

96

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

3.167

0

3.167

3.316

0

3.316

01 Bestuur

12.816

-179

12.637

12.233

-162

12.071

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.758

-2.172

2.586

5.089

-2.388

2.700

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

2.630

-19

2.611

2.389

-17

2.372

01B103 Op orde houden basisregistraties

3.586

-878

2.708

3.605

-879

2.726

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

1.006

0

1.006

1.006

0

1.006

01 Dienstverlening

11.980

-3.069

8.911

12.088

-3.285

8.803

Totaal programma 01

24.796

-3.247

21.548

24.321

-3.446

20.874

Programma 02

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

979

-341

638

885

-188

697

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

48

0

48

48

0

48

02A104 Inzet Veilige Publieke Taak

41

0

41

41

0

41

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

969

0

969

944

-3

941

02A202 Beperken van woonoverlast

290

-21

269

344

-61

284

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

61

0

61

50

0

50

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

243

-160

83

185

-163

22

02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak

805

0

805

800

0

800

02A302 Inzet Dealbreakers

487

-488

-1

432

-415

18

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

32

0

32

32

0

32

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

32

0

32

32

0

32

02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises

10.963

0

10.963

10.937

-2

10.935

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

199

-5

194

199

-5

194

02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden

351

0

351

315

0

315

02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen

16

0

16

16

0

16

02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid

63

0

63

63

0

63

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

203

-7

196

203

-7

196

02A199 Overige

46

0

46

46

0

46

02 Veiligheid

15.828

-1.022

14.807

15.569

-843

14.726

Totaal programma 02

15.828

-1.022

14.807

15.569

-843

14.726

Programma 03

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

2.139

-381

1.757

1.727

-510

1.217

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

476

0

476

572

-45

527

03 Ruimte om te ondernemen

2.615

-381

2.233

2.299

-555

1.744

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

2.128

0

2.128

2.314

0

2.314

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

304

0

304

208

0

208

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

2.312

-193

2.119

2.167

-176

1.991

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

4.744

-193

4.550

4.688

-176

4.513

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.579

-1.419

160

1.607

-1.435

172

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

207

0

207

207

0

207

03C103 Programmasturing Binnenstad

1.382

0

1.382

1.194

-20

1.174

03 Marketing en promotie

3.168

-1.419

1.748

3.008

-1.455

1.553

03D101 Circulaire Bouw

714

0

714

763

0

763

03D102 Verwaarden van materiaalstromen

770

0

770

593

-1

593

03D103 Circulair inkopen

92

0

92

91

0

91

03 Circulaire Economie

1.575

0

1.575

1.447

-1

1.446

03 Vitale Binnenstad en Kennisstad

0

0

0

0

0

0

Totaal programma 03

12.101

-1.994

10.107

11.442

-2.186

9.256

Programma 04

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

04 Duurzame Mobiliteit

0

0

0

0

0

0

04B105 Verbeteren parkeeraanbod

0

0

0

7

0

7

04 Bereikbaarheid

0

0

0

7

0

7

04 Verkeersveiligheid

0

0

0

0

0

0

04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

37

0

37

37

0

37

04A102 Verbeteren Fietsroutes

454

0

454

307

0

307

04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

64

0

64

64

0

64

04 Fietsers en voetgangers

556

0

556

409

0

409

04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid

51

0

51

51

0

51

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

305

0

305

305

0

305

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

179

0

179

81

0

81

04B104 Knooppunt Leiden Centraal

4.077

-1.828

2.248

1.152

-1.005

148

04 Openbaar vervoer

4.611

-1.828

2.783

1.589

-1.005

585

04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer

93

0

93

93

0

93

04C102 Autoluwe binnenstad

697

0

697

819

0

819

04C103 Rijnlandroute

204

0

204

179

0

179

04C104 Leidse Ring Noord

636

0

636

633

0

633

04C105 Verbeteren wegennet

5.243

0

5.243

5.241

0

5.241

04 Autoverkeer

6.872

0

6.872

6.964

0

6.964

04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

60

0

60

60

0

60

04D102 Parkeermanagement

406

0

406

406

0

406

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

12.448

-18.067

-5.619

11.788

-18.978

-7.189

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

3.542

-350

3.192

2.683

-360

2.324

04 Parkeren

16.455

-18.417

-1.962

14.937

-19.337

-4.400

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

287

-117

170

288

-165

123

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.813

-99

1.714

1.832

-141

1.691

04E103 Verkeersmanagement

761

0

761

765

0

765

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

1.213

-387

827

787

-383

404

04 Leefomgeving

4.074

-603

3.472

3.672

-689

2.983

Totaal programma 04

32.568

-20.848

11.720

27.578

-21.030

6.548

Programma 05

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

1.365

-407

958

1.084

-119

965

05A102 Beheren openbare ruimte

25.774

-1.537

24.238

24.847

-1.552

23.295

05A103 Inzamelen huishoudelijk afval

14.307

-20.943

-6.636

14.128

-20.521

-6.393

05A104 Beheren contracten buitenreclame

105

-843

-738

121

-909

-787

05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.818

-191

2.627

2.815

-177

2.638

05A106 Werken voor derden cluster beheer

1.167

-1.103

64

1.169

-1.309

-139

05 Verharde openbare ruimte

45.537

-25.024

20.513

44.164

-24.586

19.578

05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water

0

0

0

764

-764

0

05B102 Beheren openbaar water en riolering

8.310

-11.864

-3.554

8.065

-11.462

-3.396

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

34

0

34

34

0

34

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

592

-594

-2

596

-659

-63

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

218

-6

212

218

-6

212

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

358

0

358

358

0

358

05 Openbaar water

9.512

-12.463

-2.952

10.035

-12.890

-2.855

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

1.851

-500

1.351

1.427

-522

906

05C102 Renoveren en herinrichten parken

45

0

45

45

0

45

05C103 Beheren openbaar groen

7.856

-53

7.803

8.457

-1.217

7.240

05C104 Behandelen kapvergunningen

153

0

152

153

0

152

05C105 Aanleggen Singelpark

822

0

822

831

0

831

05C106 Beheren Oostvlietpolder

183

0

183

142

0

142

05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit

352

-3

349

316

-3

313

05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn

111

0

111

116

0

115

05 Openbaar groen

11.374

-556

10.818

11.486

-1.743

9.743

05D101 Milieubeheer algemeen

3.505

-75

3.430

3.208

-99

3.109

05D103 Uitvoeren bodemsanering

77

0

77

77

0

77

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

668

-19

648

676

-61

616

05 Milieu en duurzaamheid

4.249

-94

4.155

3.961

-160

3.801

05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal

796

0

796

601

0

601

05 Klimaatadaptatie

796

0

796

601

0

601

Totaal programma 05

71.468

-38.138

33.330

70.247

-39.379

30.869

Programma 06

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

743

0

743

713

0

713

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

323

0

323

321

0

321

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

505

0

505

430

-179

251

06A104 Implementatie Omgevingswet

2.381

0

2.381

2.445

0

2.445

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

3.078

-3.913

-835

2.829

-5.087

-2.258

06A202 Het voeren van vooroverleg

924

-3

920

924

-3

920

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.579

-70

1.509

1.446

-9

1.437

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

9.533

-3.986

5.546

9.109

-5.279

3.830

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

1.721

-2.147

-425

1.586

-2.432

-846

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

24.657

-20.232

4.425

21.857

-17.506

4.352

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

9.297

-8.191

1.106

10.477

-9.567

911

06 Gemeentelijk vastgoed

35.675

-30.569

5.106

33.921

-29.504

4.417

06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030

259

0

259

259

0

259

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

175

0

175

183

0

183

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

198

0

198

113

0

113

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

61

0

61

58

0

58

06 Wonen

693

0

693

612

0

612

06D101 Energiebesparing   

6.380

-5.139

1.241

3.219

-3.404

-185

06D102 Opwek duurzame energie 

398

0

398

288

0

288

06D103 Warmtetransitie

1.235

-285

950

1.427

-297

1.130

06 Energietransitie

8.013

-5.424

2.589

4.934

-3.701

1.233

Totaal programma 06

53.915

-39.979

13.936

48.576

-38.484

10.092

Programma 07

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

147

-41

106

84

0

84

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

681

0

681

650

-65

584

07A103 Ondersteunen spelbevordering

35

0

35

32

0

32

07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid

63

0

63

63

0

63

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.063

-87

977

1.020

-87

933

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

6.708

0

6.708

6.672

0

6.672

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

30.817

-1.877

28.939

32.050

-1.774

30.276

07 Jeugd

39.514

-2.005

37.508

40.570

-1.926

38.644

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.559

-63

1.496

1.479

-26

1.453

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

456

-4

452

425

-4

421

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

2.015

-67

1.948

1.904

-30

1.874

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

2.383

0

2.383

2.600

0

2.600

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

1.280

-3.311

-2.032

1.025

-3.138

-2.113

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

1.165

-1.031

134

1.175

-1.065

110

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

1.437

-18

1.419

1.222

-4

1.218

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

1.558

0

1.558

1.397

-22

1.375

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

170

0

170

206

0

206

07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik

388

-3

385

384

-3

381

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

2.654

-2.015

639

2.544

-1.910

634

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

38

0

38

152

0

152

07 Onderwijsbeleid

11.073

-6.378

4.694

10.705

-6.141

4.564

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

438

0

438

438

0

438

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

11.741

-970

10.771

10.605

-1.144

9.461

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.377

-175

1.203

1.419

-184

1.234

07 Onderwijshuisvesting

13.557

-1.145

12.412

12.462

-1.328

11.133

Totaal programma 07

66.158

-9.596

56.562

65.641

-9.426

56.216

Programma 08

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

7.144

-404

6.740

6.385

-400

5.985

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

2.751

0

2.751

2.754

0

2.754

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

5.975

-115

5.859

5.959

-115

5.843

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

89

0

89

154

0

154

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

205

0

205

193

0

193

08A106 Ondersteunen lokale media

443

-8

435

431

-8

423

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

0

0

0

0

0

0

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

3.356

-974

2.382

3.698

-879

2.819

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

0

0

0

0

0

0

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

95

0

95

82

0

82

08A203 Onderzoek grotere toegankelijkh. cultuur

0

0

0

0

0

0

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

259

0

259

259

0

259

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

230

0

230

200

-6

194

08 Cultuur

20.546

-1.501

19.044

20.114

-1.408

18.706

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

4.799

-834

3.964

4.832

-839

3.993

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

318

-98

221

300

-158

142

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

401

-3

398

374

-3

372

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

760

0

760

782

0

782

08 Cultureel erfgoed

6.279

-935

5.344

6.289

-1.000

5.289

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

12.541

-6.205

6.336

14.130

-8.055

6.076

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

32

0

32

32

0

32

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

1.776

-707

1.069

1.637

-825

811

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

287

0

287

281

-7

274

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

63

0

63

63

0

63

08 Sport

14.699

-6.913

7.786

16.143

-8.887

7.256

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

27

-5

22

7

-4

2

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

61

-10

51

15

0

15

08D103 Verstrekken subsidies amateurtuinders

30

-1

29

30

-1

29

08D201 Evenementencoördinatie

654

-4

650

694

-4

690

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

116

-121

-5

120

-177

-57

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

705

-55

650

682

-22

660

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

30

0

30

0

0

0

08 Recreatie

1.622

-195

1.426

1.548

-209

1.340

Totaal programma 08

43.145

-9.544

33.601

44.094

-11.503

32.591

Programma 09

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

9.813

-438

9.376

9.110

-366

8.744

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

2.817

-65

2.753

2.703

-65

2.638

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

551

-4

547

438

-6

431

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

167

-4

163

135

-4

131

09 Sociale binding en participatie

13.349

-510

12.839

12.385

-441

11.944

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

4.934

-4.234

700

1.394

-924

470

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

8.064

-755

7.309

7.287

-418

6.868

09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst

126

0

126

126

0

126

09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen

13

0

13

13

0

13

09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht

13

0

13

13

0

13

09 Preventie

13.149

-4.989

8.160

8.832

-1.343

7.490

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

5.018

-3

5.015

5.052

-3

5.049

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

710

-5

704

710

-5

704

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

31.357

-1.217

30.140

32.533

-1.056

31.477

09 Ondersteuning

37.084

-1.225

35.860

38.294

-1.064

37.230

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

9.892

-19.057

-9.165

9.679

-19.320

-9.641

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

1.005

-25

980

893

-6

887

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

10.628

0

10.628

10.172

0

10.172

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

33.299

-603

32.696

32.123

-339

31.784

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

6.943

0

6.943

6.351

-8

6.343

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

188

-3

185

188

-3

185

09 Kwetsbare groepen

61.955

-19.687

42.268

59.405

-19.675

39.729

Totaal programma 09

125.537

-26.411

99.126

118.916

-22.523

96.393

Programma 10

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

3.215

-1.347

1.868

2.784

-1.807

976

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

3.034

-2.491

543

2.312

-2.045

267

10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush

2.253

-929

1.325

2.087

-959

1.128

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

36.973

-12.461

24.512

35.075

-11.677

23.398

10A202 Inzetten beschut werk

13

0

13

13

0

13

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

95

0

95

95

0

95

10 Arbeidsparticipatie

45.583

-17.227

28.355

42.364

-16.488

25.876

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

63

0

63

63

0

63

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

15.090

-877

14.213

15.033

-1.209

13.825

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

32

0

32

32

0

32

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

881

-4

877

830

-4

826

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

2.401

0

2.401

2.360

-44

2.316

10B205 Subsidies minimabeleid

1.848

-2

1.846

1.391

-2

1.389

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

20.315

-882

19.432

19.709

-1.258

18.451

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

62.672

-56.578

6.094

62.749

-57.592

5.157

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

424

-10

415

424

-10

415

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

345

-10

335

345

-10

335

10 Inkomensvoorzieningen

63.441

-56.598

6.843

63.518

-57.612

5.906

10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget

1.916

-192

1.723

1.916

-192

1.723

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

2.534

-446

2.088

2.745

-621

2.124

10 Schuldhulpverlening

4.449

-638

3.811

4.661

-813

3.848

Totaal programma 10

133.788

-75.346

58.441

130.253

-76.171

54.081

Programma AD

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-16.825

-16.825

0

-18.867

-18.867

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-45.045

-45.045

0

-45.571

-45.571

11A005 Baten precariobelasting

0

-796

-796

0

-280

-280

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-62.666

-62.666

0

-64.718

-64.718

11A006 Algemene uitkering

170

-341.620

-341.450

0

-343.166

-343.166

ALG Algemene uitkering

170

-341.620

-341.450

0

-343.166

-343.166

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

57

-2.000

-1.943

57

-1.860

-1.803

11A008 Deelnemingen

6

-869

-863

6

-869

-863

DIV Dividend

63

-2.869

-2.806

63

-2.729

-2.666

11A009 Geldleningen

311

-373

-62

592

-687

-95

FIN Saldo financieringsfunctie

311

-373

-62

592

-687

-95

11A011 Stelposten concern

-206

-161

-368

0

0

0

11A012 Oninbare vorderingen

0

0

0

513

0

513

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

157

0

157

0

0

0

11A014 Plankosten definitiefase

1.854

0

1.854

1.274

0

1.274

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

1.805

-161

1.644

1.788

0

1.788

Totaal programma AD

2.349

-407.689

-405.340

2.443

-411.299

-408.857

Programma OV

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

57.858

-13.960

43.898

55.399

-13.642

41.757

12A002 Overhead overige

2.595

-58

2.537

2.254

-118

2.136

12A003 Overhead facilitaire zaken

5.317

-202

5.115

5.403

-257

5.146

12A004 Overige personele lasten

3.686

0

3.686

3.195

-38

3.157

12A006 Overhead huisvesting

5.151

-65

5.086

5.339

-42

5.298

12A009 Overhead Bijdrage SP71

926

0

926

1.354

0

1.354

12A010 Overhead IDA

12.881

-1.280

11.601

11.990

-967

11.023

H Overhead

88.415

-15.565

72.849

84.934

-15.064

69.870

Totaal programma OV

88.415

-15.565

72.849

84.934

-15.064

69.870

Programma ON

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

8

0

8

0

0

0

ONV Onvoorzien

8

0

8

0

0

0

Totaal programma ON

8

0

8

0

0

0

Programma VPB

Begroting 2023 na wijzigingen

Rekening 2023


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

109

0

109

195

0

195

VPB Vennootschapsbelasting

109

0

109

195

0

195

Totaal programma VPB

109

0

109

195

0

195