Jaarstukken 2020

Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus

1.845

0

1.845

1.805

0

1.805

01A103 Onderst Raad door griffie e.d.

1.045

-40

1.005

992

-38

954

01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College

2.200

0

2.200

2.200

0

2.200

01A202 Informeren en betrekken burgers e.d.

137

0

137

91

0

91

01A203 Organiseren verkiezingen

110

-1

109

112

-3

108

01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek

1.935

-108

1.828

1.911

-42

1.869

01A205 Adviseren bestuur over communicatie

489

-9

480

412

0

412

01A302 Bevorderen intergem samenwerking

4.261

-4

4.258

4.232

-4

4.228

01 Bestuur

12.023

-162

11.861

11.754

-87

11.667

01B101 Leveren prod/diensten publieke dv

4.118

-1.923

2.195

4.110

-1.819

2.291

01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen

3.189

-44

3.145

3.248

-41

3.207

01B103 Op orde houden basisregistraties

182

-75

107

199

-75

124

01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen

678

-14

664

678

-14

664

01B105 Omzetten papieren archieven in digitale

119

0

119

119

0

119

01 Dienstverlening

8.287

-2.056

6.231

8.355

-1.950

6.405

Totaal programma 01

20.310

-2.218

18.092

20.109

-2.037

18.072

Programma 02

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02A101 Aanpak Ondermijning

714

-190

524

556

-160

395

02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie

29

0

29

29

0

29

02A104 Inzet Veilig Thuis

29

0

29

29

0

29

02A105 Inzet Veilige Publieke Taak

29

0

29

29

0

29

02A201 Beperken van overlast verward gedrag

1.185

-683

502

1.106

-622

484

02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving

239

-85

154

228

-85

143

02A203 Preventie Woninginbraken

0

0

0

0

0

0

02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling

29

0

29

29

0

29

02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

223

-115

108

169

-117

51

02A206 Aanpak fietsdiefstal en fietsoverlast

0

0

0

0

0

0

02A301 Stedelijke Jeugdaanpak

600

-37

563

681

-92

589

02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg.

37

0

37

37

0

37

02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement

56

0

56

58

0

58

02A403 Inzet bij rampen en crises

10.030

0

10.030

10.047

-4

10.043

02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement

118

-3

115

118

-3

115

02A502 Handhaven bij evenementen

211

0

211

251

0

251

02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen

17

0

17

17

0

17

02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt

70

0

70

70

0

70

02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

178

-7

171

178

-7

171

02A506 Handhaven horecaregelgeving

0

0

0

0

0

0

02A507 Handhaven prostitutiebeleid

0

0

0

0

0

0

02 Veiligheid

13.797

-1.121

12.676

13.631

-1.090

12.541

Totaal programma 02

13.797

-1.121

12.676

13.631

-1.090

12.541

Programma 03

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling

1.857

-204

1.652

1.772

-203

1.569

03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park

169

0

169

167

0

167

03 Ruimte om te ondernemen

2.025

-204

1.821

1.939

-203

1.736

03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer

1.641

0

1.641

1.581

0

1.581

03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt

94

0

94

86

0

86

03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh

2.370

-118

2.252

2.242

-131

2.111

03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

4.105

-118

3.987

3.909

-131

3.778

03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh

1.488

-500

988

1.425

-422

1.003

03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden

302

0

302

303

0

303

03C103 Programmasturing Binnenstad

1.087

0

1.087

674

0

674

03 Marketing en promotie

2.877

-500

2.377

2.401

-422

1.979

03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw

376

0

376

313

0

313

03D102 Van afval naar materiaalstromen

220

0

220

156

0

156

03D103 Maatschappelijk verantwoord inkopen

104

0

104

57

0

57

03 Circulaire Economie

699

0

699

527

0

527

Totaal programma 03

9.707

-822

8.884

8.776

-757

8.019

Programma 04

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

48

0

48

48

0

48

04A102 Verbeteren Fietsroutes

326

0

326

210

0

210

04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

24

0

24

24

0

24

04 Fietsers en voetgangers

398

0

398

282

0

282

04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid

72

0

72

72

0

72

04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd

84

0

84

84

0

84

04B103 Verbeteren OV infrastructuur

130

0

130

17

0

17

04B104 Knooppunt Leiden Centraal

889

0

889

745

0

745

04 Openbaar vervoer

1.175

0

1.175

918

0

918

04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer

198

0

198

198

0

198

04C102 Autoluwe binnenstad

404

0

404

428

0

428

04C103 Rijnlandroute

2.021

0

2.021

316

0

316

04C104 Leidse Ring Noord

1.920

0

1.920

1.140

0

1.140

04C105 Verbeteren wegennet

1.685

0

1.685

1.685

0

1.685

04 Autoverkeer

6.229

0

6.229

3.768

0

3.768

04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

98

0

98

98

0

98

04D102 Parkeermanagement

421

0

421

421

0

421

04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

8.984

-11.942

-2.959

8.815

-12.238

-3.422

04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

1.952

-412

1.540

1.682

-300

1.382

04 Parkeren

11.455

-12.355

-899

11.016

-12.538

-1.521

04E101 Verkeersveiligheidbeleid

265

-149

116

170

-160

9

04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau

1.017

-89

927

978

-192

786

04E103 Verkeersmanagement

671

0

671

671

0

671

04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit

316

0

316

323

0

323

04 Leefomgeving

2.268

-238

2.030

2.142

-352

1.790

Totaal programma 04

21.525

-12.593

8.932

18.127

-12.890

5.237

Programma 05

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

685

-143

541

687

-145

542

05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn

207

0

207

207

0

207

05A103 Beheren openbare ruimte

19.670

-1.188

18.482

19.677

-1.322

18.355

05A104 Inzamelen huishoudelijk afval

13.029

-16.003

-2.974

12.786

-15.722

-2.936

05A105 Beheren contracten buitenreclame

91

-386

-294

94

-517

-423

05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte

2.531

-76

2.455

2.592

-135

2.457

05A107 Werken voor derden cluster beheer

1.072

-1.042

31

1.073

-1.075

-3

05 Verharde openbare ruimte

37.286

-18.838

18.448

37.115

-18.916

18.199

05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water

492

0

492

282

0

282

05B102 Beheren openbaar water en riolering

7.192

-7.895

-703

6.973

-8.000

-1.027

05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate

26

0

26

26

0

26

05B202 Exploiteren havens en waterwegen

587

-480

106

569

-479

90

05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen

184

-7

177

184

-7

177

05B204 Handhaven gebruik openbaar water

308

0

308

308

0

308

05 Openbaar water

8.788

-8.382

406

8.342

-8.486

-144

05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen

2.209

0

2.209

1.602

-106

1.496

05C102 Renoveren en herinrichten parken

26

0

26

26

0

26

05C103 Beheren openbaar groen

6.034

-40

5.995

6.186

-255

5.930

05C104 Behandelen kapvergunningen

56

0

56

56

0

56

05C105 Aanleggen Singelpark

660

0

660

408

0

408

05C106 Beheren Oostvlietpolder

150

0

150

106

0

106

05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio

196

0

196

127

-1

125

05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen

0

0

0

0

0

0

05 Openbaar groen

9.331

-40

9.291

8.510

-363

8.147

05D101 Milieubeheer algemeen

3.208

0

3.208

3.138

0

3.138

05D102 Uitvoeren geluidsanering

87

0

87

87

0

87

05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

2.466

-63

2.403

1.753

-160

1.593

05 Milieu en duurzaamheid

5.761

-63

5.698

4.978

-160

4.818

05 Klimaatadaptatie

0

0

0

0

0

0

Totaal programma 05

61.166

-27.323

33.843

58.946

-27.926

31.020

Programma 06

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

06A101 Opstellen kaderstellende visies RO

1.055

0

1.055

1.062

0

1.062

06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

590

0

590

557

0

557

06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium

518

-87

431

468

-11

457

06A104 Implementatie Omgevingswet

1.071

0

1.071

1.102

0

1.102

06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen

2.517

-6.806

-4.289

3.147

-8.615

-5.468

06A202 Het voeren van vooroverleg

281

-2

279

281

-2

279

06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken

1.253

-85

1.168

1.254

-84

1.170

06A402 Ontwikkeling stationsgebied

0

0

0

2

0

2

06A403 Ontwikkeling Meelfabriek

-2

0

-2

21

0

21

06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7.282

-6.979

303

7.894

-8.712

-818

06B101 Voeren erfpachtbedrijf

1.782

-2.781

-999

2.139

-3.620

-1.482

06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer

19.329

-11.528

7.802

12.222

-10.814

1.408

06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

7.613

-10.325

-2.712

7.159

-10.126

-2.967

06 Gemeentelijk vastgoed

28.725

-24.634

4.091

21.520

-24.560

-3.041

06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030

243

0

243

243

0

243

06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student

99

0

99

39

0

39

06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

55

0

55

76

-22

54

06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.

30

0

30

34

0

34

06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning

0

0

0

0

0

0

06C304 Programmasturing WOP Noord

26

0

26

26

0

26

06 Wonen

453

0

453

417

-22

395

06D101 Meer energiebesparing   

585

0

585

419

0

419

06D102 Meer duurzame opwekking energie 

679

0

679

509

0

509

06D103 Realis. aardgasvrije stad

3.801

-3.150

651

2.194

-1.643

551

06 Energietransitie

5.065

-3.150

1.915

3.121

-1.643

1.478

Totaal programma 06

41.524

-34.763

6.761

32.953

-34.938

-1.985

Programma 07

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie

709

-39

670

660

0

660

07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte

812

-1

811

804

-1

803

07A103 Ondersteunen spelbevordering

8

0

8

5

-4

1

07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding

1.140

0

1.140

843

-1

842

07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp

5.153

0

5.153

5.170

0

5.170

07A301 Doen organiseren specialistische hulp

25.971

0

25.971

25.960

0

25.960

07 Jeugd

33.792

-40

33.752

33.441

-6

33.436

07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang

1.514

0

1.514

1.452

0

1.452

07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv.

449

0

449

417

0

417

07 Peuterspeelopvang en kinderopvang

1.963

0

1.963

1.870

0

1.870

07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE

1.721

0

1.721

1.699

0

1.699

07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod

1.940

-3.277

-1.337

1.746

-3.121

-1.376

07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind

21

0

21

21

0

21

07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften

702

-13

689

680

0

680

07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw

2.039

0

2.039

1.947

-32

1.916

07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten

175

0

175

174

0

174

07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl

0

0

0

0

0

0

07C303 Bevorderen buitenschools leren

246

-3

243

240

0

240

07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC

1.914

-1.365

549

2.038

-1.435

603

07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen

174

0

174

141

0

141

07 Onderwijsbeleid

8.932

-4.659

4.273

8.686

-4.589

4.098

07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw

102

0

102

102

0

102

07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd

10.396

-35

10.361

9.446

-28

9.418

07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken

1.117

-135

982

1.552

-157

1.395

07 Onderwijshuisvesting

11.614

-169

11.445

11.100

-185

10.914

Totaal programma 07

56.301

-4.868

51.433

55.097

-4.780

50.318

Programma 08

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod

10.044

0

10.044

9.877

-219

9.658

08A102 Ondersteunen museaal aanbod

158

0

158

156

0

156

08A103 Ondersteunen educatief aanbod

6.106

0

6.106

6.088

0

6.088

08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR)

301

0

301

288

0

288

08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

194

0

194

169

0

169

08A106 Ondersteunen lokale media

287

0

287

285

0

285

08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit

58

0

58

55

0

55

08A108 Exploitatie museum De Lakenhal

6.382

-1.758

4.624

6.650

-2.269

4.382

08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma

27

0

27

27

0

27

08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg

104

-108

-4

108

0

108

08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom

75

0

75

71

0

71

08A201 Bevorderen culturele levendigheid

54

0

54

54

0

54

08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj

27

0

27

27

0

27

08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar

213

0

213

213

0

213

08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu

249

0

249

249

0

249

08A301 Aanbieden cultuureducatief programma

54

0

54

54

0

54

08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen

54

0

54

54

0

54

08A303 Bevorderen productieklimaat

27

0

27

27

0

27

08 Cultuur

24.415

-1.866

22.548

24.452

-2.488

21.965

08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo

3.682

-599

3.084

3.849

-754

3.095

08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk

241

-47

194

225

-73

152

08B103 Toezicht en handhaven op monumenten

800

-2

797

363

-2

361

08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

458

0

458

458

0

458

08 Cultureel erfgoed

5.181

-648

4.533

4.895

-829

4.066

08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties

13.298

-7.322

5.977

9.548

-4.335

5.213

08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan

447

0

447

447

0

447

08C201 Leidenaars bewegen voldoende

1.204

-75

1.129

1.011

-73

938

08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver

83

0

83

68

0

68

08C301 Organiseren kennismakingscursussen

0

0

0

0

0

0

08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

7

0

7

7

0

7

08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering

0

0

0

0

0

0

08C303 Verstrekken sportstimuleringssubsidies

0

0

0

0

0

0

08C304 Ondersteunen en faciliteren topsport

0

0

0

0

0

0

08 Sport

15.039

-7.397

7.642

11.081

-4.408

6.673

08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west

42

-32

10

38

-21

17

08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen

113

-181

-68

113

-172

-59

08D201 Evenementencoördinatie

239

-3

236

249

-15

233

08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.

88

-96

-8

92

-84

8

08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen

524

-51

473

270

-7

263

08D204 Verstrekken evenementensubsidie

27

0

27

27

0

27

08 Recreatie

1.033

-363

670

789

-299

490

Totaal programma 08

45.668

-10.274

35.393

41.217

-8.024

33.193

Programma 09

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

09A101 Organiseren voorzieningenaanbod

5.277

0

5.277

5.061

0

5.061

09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic

1.841

0

1.841

1.702

0

1.702

09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid

1.456

0

1.456

1.044

0

1.044

09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk

351

0

351

289

0

289

09 Sociale binding en participatie

8.926

0

8.926

8.097

0

8.097

09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk

1.747

-39

1.707

1.642

-39

1.603

09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg

6.672

-72

6.600

6.735

-74

6.662

09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid

0

0

0

0

0

0

09 Preventie

8.418

-111

8.307

8.377

-113

8.264

09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams

4.612

0

4.612

4.478

0

4.478

09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.

2.099

0

2.099

1.985

0

1.985

09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.

28.720

-927

27.793

27.372

-1.029

26.344

09 Ondersteuning

35.431

-927

34.504

33.835

-1.029

32.807

09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh

2.260

0

2.260

2.105

0

2.105

09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob

2.332

-28

2.305

2.180

-38

2.143

09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr

9.263

0

9.263

7.559

0

7.559

09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen

43.500

-1.768

41.732

39.120

-2.593

36.527

09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring

7.062

0

7.062

5.661

-102

5.559

09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring

25

0

25

25

0

25

09 Kwetsbare groepen

64.443

-1.796

62.647

56.650

-2.733

53.917

Totaal programma 09

117.218

-2.834

114.384

106.958

-3.874

103.084

Programma 10

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.

2.550

-279

2.271

1.649

-481

1.167

10A102 Aanbieden volwasseneneducatie

1.691

-1.504

187

1.569

-1.442

127

10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt

1.381

-216

1.164

1.263

-214

1.049

10A201 Inzetten sociale werkvoorziening

32.315

-8.943

23.372

31.497

-9.479

22.019

10A203 Inzetten loonkostensubsidie

7

0

7

7

0

7

10 Arbeidsparticipatie

37.943

-10.943

27.001

35.986

-11.617

24.369

10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering

148

-4

145

148

-4

145

10B102 Onderst. minima tegen soc. isolement

0

0

0

0

0

0

10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand

6.061

-745

5.315

5.338

-467

4.871

10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim

86

0

86

86

0

86

10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie

590

-2

588

675

-2

673

10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

1.774

0

1.774

1.815

0

1.815

10B205 Subsidies minimabeleid

356

0

356

349

0

349

10 Maatsch. participatie en onderst. minima

9.014

-751

8.263

8.410

-473

7.938

10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed

74.384

-69.362

5.023

76.093

-75.883

210

10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr

360

-9

351

360

-9

351

10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal

237

-4

234

237

-4

234

10 Inkomensvoorzieningen

74.982

-69.374

5.608

76.690

-75.896

795

10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed

840

0

840

840

0

840

10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening

1.731

-328

1.403

1.582

-378

1.204

10 Schuldhulpverlening

2.571

-328

2.243

2.423

-378

2.045

Totaal programma 10

124.510

-81.395

43.115

123.509

-88.363

35.146

Programma AD

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11A001 Baten OZB-gebruikers

0

-14.659

-14.659

0

-14.906

-14.906

11A002 Baten OZB-eigenaren

0

-38.823

-38.823

0

-39.369

-39.369

11A005 Baten precariobelasting

0

-8.219

-8.219

0

-8.180

-8.180

LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden

0

-61.701

-61.701

0

-62.455

-62.455

11A006 Algemene uitkering

0

-289.850

-289.850

0

-286.875

-286.875

ALG Algemene uitkering

0

-289.850

-289.850

0

-286.875

-286.875

11A007 Deelnemingen nutsbedrijven

57

-2.000

-1.943

57

-2.580

-2.523

11A008 Deelnemingen

6

-441

-435

6

-441

-435

DIV Dividend

63

-2.441

-2.378

63

-3.021

-2.958

11A009 Geldleningen

11

-157

-146

-256

-359

-615

FIN Saldo financieringsfunctie

11

-157

-146

-256

-359

-615

11A011 Stelposten concern

-991

-135

-1.126

-993

0

-993

11A012 Oninbare vorderingen

0

0

0

331

0

331

11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering

111

0

111

-74

0

-74

11A014 Plankosten definitiefase

1.508

0

1.508

1.449

0

1.449

OVE Overige alg.dekkingsmiddelen

628

-135

493

713

0

713

Totaal programma AD

702

-354.283

-353.581

521

-352.710

-352.190

Programma OV

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A001 Overhead kostenplaatsen

54.741

-1.518

53.222

54.987

-2.447

52.540

12A002 Overhead overige

2.511

-54

2.457

2.035

-32

2.003

12A003 Overhead facilitaire zaken

4.090

-192

3.898

4.379

-228

4.151

12A004 Overige personele lasten

2.988

0

2.988

2.077

-7

2.070

12A006 Overhead huisvesting

6.111

-674

5.437

6.189

-631

5.559

12A009 Overhead Bijdrage SP71

20

0

20

0

0

0

H Overhead

70.461

-2.439

68.022

69.667

-3.345

66.322

Totaal programma OV

70.461

-2.439

68.022

69.667

-3.345

66.322

Programma ON

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A007 Onvoorzien

136

0

136

0

0

0

ONV Onvoorzien

136

0

136

0

0

0

Totaal programma ON

136

0

136

0

0

0

Programma VPB

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020


bedragen x 1.000,-

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

12A008 Vennootschapsbelasting

71

0

71

58

0

58

VPB Vennootschapsbelasting

71

0

71

58

0

58

Totaal programma VPB

71

0

71

58

0

58