Jaarstukken 2020

Overzicht aanwending onvoorzien

Onvoorzien
In 2020 is het budget voor onvoorzien van 251.000 voor 115.000 benut zodat er eind 2020 een budget en dus een voordeel resteert van 136.000.
Bij de decemberwijziging is een aanvullend krediet van 115.000 beschikbaar gesteld voor de “Valkbrug”. De
afschrijvingslasten van 1.917 wordt gedekt uit de reserve afschrijving investeringen. Hiervoor moest 115.000 gestort worden in de reserve afschrijving investeringen.