Ga naar boven

Overzicht aanwending onvoorzien

Onvoorzien
In 2018 is het budget voor onvoorzien van € 247.000 voor € 160.000 benut, zodat er eind 2018 een budget en dus een voordeel resteert van € 87.000. In de eerste bestuursrapportage zijn de volgende bedragen ten laste van onvoorzien gebracht.
Begin 2018 is bij het pand Morspad 4-62 (Morsweg1) brandschade geweest. Het eigen risico van € 65.000 is ten laste gebracht van het budget onvoorzien.
Bij de begraafplaats Zijlpoort stond de kerende muur aan het wandelpad (singelroute) op instorten. De kosten van € 165.000 zijn gedekt uit het positieve resultaat van de renovatie begraafplaats Groenesteeg (€ 70.000) en voor € 95.000 uit de post onvoorzien.