Jaarstukken 2021

Overzicht aanwending onvoorzien

Onvoorzien
In de begroting 2021 was 253.000 voor onvoorziene zaken geraamd. Dit bedrag is in 2021 niet besteed.