Jaarstukken 2021

Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x 1.000,-

L/B

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Bestuur en dienstverlening

Lasten

20.109

18.767

1.724

20.491

19.419

1.072

 

Baten

-2.037

-2.229

-368

-2.596

-2.488

-109

Saldo

 

18.072

16.538

1.356

17.895

16.932

963

Veiligheid

Lasten

13.631

13.900

-376

13.524

13.646

-121

 

Baten

-1.090

-864

465

-399

-809

410

Saldo

 

12.541

13.036

90

13.126

12.837

289

Economie

Lasten

8.776

8.631

1.830

10.461

9.613

848

 

Baten

-757

-1.341

152

-1.190

-1.082

-108

Saldo

 

8.019

7.290

1.982

9.272

8.531

740

Bereikbaarheid

Lasten

18.127

19.140

2.869

22.009

20.091

1.917

 

Baten

-12.890

-13.794

-3.862

-17.657

-18.934

1.277

Saldo

 

5.237

5.346

-994

4.352

1.158

3.194

Omgevingskwaliteit

Lasten

58.946

59.447

3.344

62.791

60.624

2.167

 

Baten

-27.926

-30.434

-897

-31.331

-33.173

1.843

Saldo

 

31.020

29.013

2.447

31.460

27.450

4.010

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

32.953

34.334

5.927

40.262

38.706

1.556

 

Baten

-34.938

-35.414

6.993

-28.421

-31.373

2.952

Saldo

 

-1.985

-1.079

12.920

11.840

7.333

4.508

Jeugd en onderwijs

Lasten

55.097

53.871

3.927

57.798

54.159

3.640

 

Baten

-4.780

-4.036

-2.610

-6.645

-5.772

-873

Saldo

 

50.318

49.836

1.318

51.153

48.387

2.767

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

41.217

37.167

879

38.045

37.645

401

 

Baten

-8.024

-6.671

427

-6.245

-6.634

389

Saldo

 

33.193

30.495

1.305

31.801

31.011

789

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

106.958

97.044

4.339

101.383

100.364

1.019

 

Baten

-3.874

-3.135

292

-2.843

-2.881

39

Saldo

 

103.084

93.909

4.631

98.540

97.482

1.058

Werk en inkomen

Lasten

123.509

107.837

11.128

118.964

117.245

1.719

 

Baten

-88.363

-67.410

-12.559

-79.969

-79.377

-592

Saldo

 

35.146

40.426

-1.431

38.995

37.868

1.127

Algemene middelen

Lasten

521

-1.481

4.504

3.023

2.006

1.017

 

Baten

-352.710

-339.690

-20.503

-360.193

-359.638

-555

Saldo

 

-352.190

-341.171

-15.999

-357.170

-357.632

462

Onvoorzien

Lasten

0

253

0

253

0

253

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

253

0

253

0

253

Overhead

Lasten

69.667

65.855

3.874

69.729

67.859

1.870

 

Baten

-3.345

-2.609

200

-2.408

-2.862

453

Saldo

 

66.322

63.247

4.074

67.320

64.997

2.323

Vennootschapsbelasting

Lasten

58

71

0

71

113

-41

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

58

71

0

71

113

-41

Totaal

Lasten

549.569

514.837

43.968

558.805

541.490

17.316

Totaal

Baten

-540.734

-507.626

-32.270

-539.896

-545.022

5.126

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

8.835

7.211

11.698

18.909

-3.533

22.442

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

286

130

80

210

210

0

 

Onttrekking

-3.077

-3.254

-268

-3.522

-3.520

-2

Saldo

 

-2.791

-3.124

-188

-3.312

-3.310

-2

RESERVES Veiligheid

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-100

-100

0

-100

-100

0

Saldo

 

-100

-100

0

-100

-100

0

RESERVES Economie

Toevoeging

605

605

0

605

605

0

 

Onttrekking

-992

-880

-1.410

-2.290

-1.561

-730

Saldo

 

-387

-275

-1.410

-1.685

-956

-730

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

14.245

9.031

8.672

17.703

17.703

0

 

Onttrekking

-11.623

-9.150

-5.010

-14.160

-12.704

-1.456

Saldo

 

2.622

-119

3.662

3.543

4.999

-1.456

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

864

188

38

226

226

0

 

Onttrekking

-2.208

-352

-2.526

-2.879

-1.544

-1.335

Saldo

 

-1.345

-164

-2.488

-2.652

-1.318

-1.335

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

19.294

12.054

3.948

16.002

16.192

-189

 

Onttrekking

-14.994

-8.033

-17.103

-25.136

-22.119

-3.017

Saldo

 

4.300

4.022

-13.155

-9.133

-5.927

-3.206

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

475

0

2.159

2.159

2.159

0

 

Onttrekking

-1.233

-158

-632

-790

-430

-360

Saldo

 

-759

-158

1.527

1.369

1.729

-360

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

90

0

149

149

176

-26

 

Onttrekking

-5.369

-466

-191

-657

-463

-194

Saldo

 

-5.278

-466

-42

-508

-287

-221

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

6.480

757

13.152

13.909

13.909

0

 

Onttrekking

-13.884

-1.923

-6.472

-8.395

-7.501

-894

Saldo

 

-7.404

-1.166

6.680

5.514

6.408

-894

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

4.803

586

6.224

6.809

6.809

0

 

Onttrekking

-2.407

-913

-830

-1.743

-1.838

94

Saldo

 

2.396

-327

5.393

5.066

4.971

94

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

33.149

12.682

21.058

33.740

33.740

0

 

Onttrekking

-52.654

-18.015

-32.735

-50.750

-50.139

-611

Saldo

 

-19.506

-5.333

-11.677

-17.010

-16.399

-611

Totaal

Toevoeging

80.290

36.034

55.480

91.513

91.729

-216

Totaal

Onttrekking

-108.542

-43.245

-67.178

-110.423

-101.918

-8.504

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

 

-28.252

-7.211

-11.698

-18.909

-10.189

-8.720

 

Lasten/Toev.

629.859

550.871

99.447

650.319

633.219

17.100

 

Baten/Onttr.

-649.276

-550.871

-99.447

-650.319

-646.940

-3.378

RESULTAAT

 

-19.417

0

0

0

-13.722

13.722

Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.