Jaarstukken 2020

Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x 1.000,-

L/B

Rekening
2019

Begroting
2020

Wijziging
Begroting

Begroting 2020
na wijziging

Rekening
2020

Verschil
2020

Bestuur en dienstverlening

Lasten

21.763

21.179

-869

20.310

20.109

201

 

Baten

-2.998

-2.186

-32

-2.218

-2.037

-181

Saldo

 

18.764

18.992

-900

18.092

18.072

20

Veiligheid

Lasten

12.808

13.790

7

13.797

13.631

165

 

Baten

-858

-1.107

-13

-1.121

-1.090

-31

Saldo

 

11.949

12.682

-7

12.676

12.541

135

Economie

Lasten

8.211

8.967

740

9.707

8.776

931

 

Baten

-1.759

-1.329

507

-822

-757

-66

Saldo

 

6.452

7.638

1.247

8.884

8.019

865

Bereikbaarheid

Lasten

15.453

18.116

3.409

21.525

18.127

3.398

 

Baten

-14.347

-13.143

550

-12.593

-12.890

297

Saldo

 

1.106

4.973

3.959

8.932

5.237

3.695

Omgevingskwaliteit

Lasten

56.224

60.449

717

61.166

58.946

2.220

 

Baten

-26.150

-28.064

741

-27.323

-27.926

603

Saldo

 

30.074

32.385

1.458

33.843

31.020

2.823

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

35.284

30.339

11.185

41.524

32.953

8.571

 

Baten

-28.024

-25.481

-9.282

-34.763

-34.938

174

Saldo

 

7.260

4.858

1.903

6.761

-1.985

8.746

Jeugd en onderwijs

Lasten

55.397

54.830

1.471

56.301

55.097

1.204

 

Baten

-4.735

-4.638

-230

-4.868

-4.780

-88

Saldo

 

50.662

50.193

1.241

51.433

50.318

1.116

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

37.336

41.660

4.008

45.668

41.217

4.451

 

Baten

-10.057

-8.307

-1.967

-10.274

-8.024

-2.251

Saldo

 

27.279

33.352

2.041

35.393

33.193

2.200

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

99.040

97.847

19.371

117.218

106.958

10.260

 

Baten

-3.796

-2.855

21

-2.834

-3.874

1.040

Saldo

 

95.244

94.992

19.392

114.384

103.084

11.300

Werk en inkomen

Lasten

110.028

114.785

9.725

124.510

123.509

1.001

 

Baten

-70.483

-71.449

-9.947

-81.395

-88.363

6.967

Saldo

 

39.544

43.336

-222

43.115

35.146

7.969

Algemene middelen

Lasten

6.393

-2.071

2.774

702

521

182

 

Baten

-331.320

-338.082

-16.202

-354.283

-352.710

-1.573

Saldo

 

-324.926

-340.153

-13.428

-353.581

-352.190

-1.391

Onvoorzien

Lasten

0

251

-115

136

0

136

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

251

-115

136

0

136

Overhead

Lasten

58.883

60.937

9.524

70.461

69.667

794

 

Baten

-3.323

-2.242

-197

-2.439

-3.345

907

Saldo

 

55.560

58.695

9.327

68.022

66.322

1.700

Vennootschapsbelasting

Lasten

103

71

0

71

58

12

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

103

71

0

71

58

12

Totaal

Lasten

516.923

521.149

61.947

583.096

549.569

33.527

Totaal

Baten

-497.852

-498.883

-36.051

-534.934

-540.734

5.800

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

19.071

22.266

25.896

48.162

8.835

39.327

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

130

130

156

286

286

0

 

Onttrekking

-3.444

-3.077

0

-3.077

-3.077

0

Saldo

 

-3.314

-2.947

156

-2.791

-2.791

0

RESERVES Veiligheid

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-127

-100

0

-100

-100

0

Saldo

 

-127

-100

0

-100

-100

0

RESERVES Economie

Toevoeging

598

0

605

605

605

0

 

Onttrekking

-3.094

-100

-1.488

-1.588

-992

-596

Saldo

 

-2.496

-100

-883

-983

-387

-596

RESERVES Bereikbaarheid

Toevoeging

17.109

8.831

5.414

14.245

14.245

0

 

Onttrekking

-24.998

-11.780

-2.636

-14.415

-11.623

-2.792

Saldo

 

-7.889

-2.949

2.779

-170

2.622

-2.792

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

264

188

675

864

864

0

 

Onttrekking

-1.794

0

-3.963

-3.963

-2.208

-1.754

Saldo

 

-1.531

188

-3.287

-3.099

-1.345

-1.754

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

16.319

7.471

10.169

17.639

19.294

-1.654

 

Onttrekking

-18.510

-8.637

-11.078

-19.714

-14.994

-4.720

Saldo

 

-2.191

-1.166

-909

-2.075

4.300

-6.374

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

0

0

475

475

475

0

 

Onttrekking

-275

-663

-675

-1.338

-1.233

-105

Saldo

 

-275

-663

-201

-863

-759

-105

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

1.031

0

30

30

90

-60

 

Onttrekking

-1.749

-4.724

-754

-5.478

-5.369

-109

Saldo

 

-718

-4.724

-724

-5.448

-5.278

-169

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

5.238

509

5.971

6.480

6.480

0

 

Onttrekking

-7.447

-5.029

-14.500

-19.529

-13.884

-5.645

Saldo

 

-2.209

-4.520

-8.529

-13.049

-7.404

-5.645

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

0

558

2.089

2.647

4.803

-2.156

 

Onttrekking

-2.340

-2.323

550

-1.773

-2.407

634

Saldo

 

-2.340

-1.765

2.639

874

2.396

-1.522

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

30.016

8.826

23.754

32.580

33.149

-568

 

Onttrekking

-32.975

-12.348

-40.690

-53.038

-52.654

-384

Saldo

 

-2.959

-3.521

-16.936

-20.458

-19.506

-952

Totaal

Toevoeging

70.705

26.514

49.338

75.851

80.290

-4.439

Totaal

Onttrekking

-96.753

-48.780

-75.234

-124.013

-108.542

-15.471

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

 

-26.048

-22.266

-25.896

-48.162

-28.252

-19.910

 

Lasten/Toev.

587.628

547.662

111.285

658.947

629.859

29.088

 

Baten/Onttr.

-594.604

-547.662

-111.285

-658.947

-649.276

-9.672

RESULTAAT

 

-6.977

0

0

0

-19.417

19.417

Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.