Jaarstukken 2023

Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x 1.000,-

L/B

Rekening
2022

Begroting
2023

Wijziging
Begroting

Begroting 2023
na wijziging

Rekening
2023

Verschil
2023

Bestuur en dienstverlening

Lasten

20.865

23.054

1.742

24.796

24.321

475

 

Baten

-2.652

-2.933

-315

-3.247

-3.446

199

Saldo

 

18.213

20.121

1.427

21.548

20.874

674

Veiligheid

Lasten

15.069

14.685

1.143

15.828

15.569

259

 

Baten

-814

-160

-861

-1.022

-843

-179

Saldo

 

14.255

14.525

282

14.807

14.726

80

Economie

Lasten

10.336

10.332

1.769

12.101

11.442

659

 

Baten

-2.156

-1.952

-42

-1.994

-2.186

192

Saldo

 

8.179

8.380

1.727

10.107

9.256

852

Mobiliteit

Lasten

21.231

23.424

9.144

32.568

27.578

4.989

 

Baten

-17.751

-17.987

-2.861

-20.848

-21.030

183

Saldo

 

3.480

5.437

6.283

11.720

6.548

5.172

Omgevingskwaliteit

Lasten

62.913

65.805

5.663

71.468

70.247

1.221

 

Baten

-35.733

-37.038

-1.100

-38.138

-39.379

1.240

Saldo

 

27.179

28.767

4.563

33.330

30.869

2.461

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

35.490

36.728

17.187

53.915

48.576

5.339

 

Baten

-31.541

-29.234

-10.745

-39.979

-38.484

-1.495

Saldo

 

3.949

7.493

6.442

13.936

10.092

3.844

Jeugd en onderwijs

Lasten

60.142

64.181

1.977

66.158

65.641

517

 

Baten

-6.885

-6.009

-3.587

-9.596

-9.426

-170

Saldo

 

53.257

58.172

-1.610

56.562

56.216

347

Cultuur, sport en recreatie

Lasten

37.530

37.880

5.265

43.145

44.094

-949

 

Baten

-7.203

-5.589

-3.955

-9.544

-11.503

1.959

Saldo

 

30.327

32.290

1.310

33.601

32.591

1.010

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

113.765

117.540

7.997

125.537

118.916

6.621

 

Baten

-19.977

-10.096

-16.315

-26.411

-22.523

-3.889

Saldo

 

93.788

107.444

-8.318

99.126

96.393

2.732

Werk en inkomen

Lasten

122.192

114.719

19.068

133.788

130.253

3.535

 

Baten

-72.214

-69.814

-5.533

-75.346

-76.171

825

Saldo

 

49.978

44.906

13.536

58.441

54.081

4.360

Algemene middelen

Lasten

379

510

1.839

2.349

2.443

-93

 

Baten

-396.194

-388.255

-19.435

-407.689

-411.299

3.610

Saldo

 

-395.815

-387.745

-17.595

-405.340

-408.857

3.517

Overhead

Lasten

68.149

80.921

7.494

88.415

84.934

3.481

 

Baten

-3.068

-14.831

-735

-15.565

-15.064

-502

Saldo

 

65.081

66.090

6.759

72.849

69.870

2.979

Onvoorzien

Lasten

0

263

-255

8

0

8

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

0

263

-255

8

0

8

Vennootschapsbelasting

Lasten

141

109

0

109

195

-87

 

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

141

109

0

109

195

-87

Totaal

Lasten

568.202

590.150

80.035

670.184

644.209

25.975

Totaal

Baten

-596.190

-583.897

-65.483

-649.380

-651.354

1.974

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

-27.988

6.253

14.552

20.805

-7.145

27.949

RESERVES Bestuur en dienstverlening

Toevoeging

199

0

118

118

118

0

 

Onttrekking

-3.200

-1.900

-90

-1.989

-1.952

-38

Saldo

 

-3.001

-1.900

28

-1.871

-1.834

-38

RESERVES Veiligheid

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-383

0

0

0

0

0

Saldo

 

-383

0

0

0

0

0

RESERVES Economie

Toevoeging

605

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.443

-100

-723

-823

-441

-382

Saldo

 

-838

-100

-723

-823

-441

-382

RESERVES Mobiliteit

Toevoeging

12.348

999

-1.633

-634

308

-942

 

Onttrekking

-12.345

-2.918

-2.199

-5.117

-5.153

36

Saldo

 

3

-1.919

-3.832

-5.751

-4.844

-906

RESERVES Omgevingskwaliteit

Toevoeging

108

124

312

436

436

0

 

Onttrekking

-1.182

-195

-2.430

-2.625

-2.067

-558

Saldo

 

-1.074

-71

-2.118

-2.189

-1.631

-558

RESERVES Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging

14.837

3.376

14.761

18.137

19.169

-1.033

 

Onttrekking

-11.760

-2.424

-17.552

-19.976

-18.311

-1.664

Saldo

 

3.077

951

-2.791

-1.839

858

-2.697

RESERVES Jeugd en onderwijs

Toevoeging

1.056

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-1.067

-3.128

-237

-3.365

-3.346

-19

Saldo

 

-11

-3.128

-237

-3.365

-3.346

-19

RESERVES Cultuur, sport en recreatie

Toevoeging

608

0

253

253

417

-164

 

Onttrekking

-260

-132

-1.411

-1.543

-1.368

-175

Saldo

 

348

-132

-1.158

-1.290

-951

-339

RESERVES Maatschappelijke ondersteuning

Toevoeging

16.666

1.783

19.051

20.834

20.834

0

 

Onttrekking

-11.816

-4.385

-5.257

-9.642

-8.778

-864

Saldo

 

4.850

-2.602

13.794

11.192

12.056

-864

RESERVES Werk en inkomen

Toevoeging

11.988

0

6.582

6.582

6.582

0

 

Onttrekking

-2.529

-1.236

-7.802

-9.037

-8.750

-287

Saldo

 

9.459

-1.236

-1.220

-2.455

-2.168

-287

RESERVES Algemene middelen

Toevoeging

30.010

5.239

21.225

26.464

27.668

-1.204

 

Onttrekking

-34.497

-1.356

-37.521

-38.877

-38.141

-735

Saldo

 

-4.487

3.884

-16.296

-12.413

-10.474

-1.939

RESERVES Resultaat

Toevoeging

20.045

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

20.045

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

108.469

11.520

60.670

72.190

75.533

-3.342

Totaal

Onttrekking

-80.481

-17.773

-75.222

-92.995

-88.308

-4.687

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

 

27.988

-6.253

-14.552

-20.805

-12.775

-8.029

 

Lasten/Toev.

676.671

601.670

140.705

742.375

719.742

22.633

 

Baten/Onttr.

-676.671

-601.670

-140.705

-742.375

-739.662

-2.713

RESULTAAT

 

0

0

0

0

-19.920

19.920

Een gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 Gerealiseerde dekkingsmiddelen.