Ga naar boven

Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er negen fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling ná de verkiezingen van 21 maart 2018 is als volgt:

Partij

Aantal zetels

Democraten 66 (D66)       

9

GroenLinks (GL) 

8

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)   

6

Partij van de Arbeid (PvdA)     

4

Christen Democratisch Appèl (CDA) 

3

Partij voor de Dieren (PvdD)   

3

Socialistische Partij (SP)              

3

Partij Sleutelstad

2

ChristenUnie (CU)      

1

De griffier is Gerald van Leiden.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het bestuur- en beleidsakkoord. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan, en wordt gecontroleerd door, de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er per 31-12-2018 als volgt uit:

Burgemeester Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Wethouder Paul Dirkse (D66)
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Wethouder Yvonne van Delft (GL)
Werk, Inkomen en Economie & Cultuur

Wethouder Marleen Damen (PvdA)
Gezondheid en Jeugdzorg & Welzijn

Wethouder Fleur Spijker (D66)
Duurzame Verstedelijking en Ruimte & Wonen

Wethouder Martine Leeuwis (GL)
Duurzaamheid en Mobiliteit & Openbare Ruimte

Pim van Vliet
Gemeentesecretaris/algemeen directeur

V.l.n.r. Henri Lenferink, Martine Leewis, Pim van Vliet, Marleen Damen, Fleur Spijker, Paul Dirkse, Yvonne van Delft. Foto: Patricia Nauta.