Ga naar boven

Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er negen fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling per 31-12-2017 is als volgt:

Partij

Aantal zetels

Democraten 66 (D66)       

12

Partij van de Arbeid (PvdA)     

5

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)   

5

Socialistische Partij (SP)              

5

Christen Democratisch Appèl (CDA)    

4

GroenLinks (GL)          

4

Leefbaar Leiden (LL)

1

ChristenUnie (CU)      

1

Partij voor de Dieren (PvdD)   

1

Groep Kok

1

De griffier is Gerald van Leiden.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het bestuur- en beleidsakkoord. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan, en wordt gecontroleerd door, de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er per 31-12-2017 als volgt uit:

Burgemeester Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Wethouder Robert Strijk (D66)
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
1e loco-burgemeester

Wethouder Paul Dirkse (D66)
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid
2e loco-burgemeester

Wethouder Roos van Gelderen (SP)
Jeugd, Zorg en Welzijn
3e loco-burgemeester

Wethouder Paul Laudy (VVD)
Bouw en Openbare Ruimte
4e loco-burgemeester

Wethouder Marleen Damen (PvdA)
Werk en Inkomen, Wijken en Financiën
5e loco-burgemeester

Jan Nauta
Gemeentesecretaris/algemeen directeur

V.l.n.r. Wethouders Robert Strijk, Paul Laudy en Roos van Gelderen, burgemeester Henri Lenferink, wethouders Marleen Damen en Paul Dirkse en gemeentesecretaris Jan Nauta.