Jaarstukken 2020

Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er negen fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling is als volgt:

Partij

Aantal zetels

Democraten 66 (D66)       

9

GroenLinks (GL) 

8

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)   

6

Partij van de Arbeid (PvdA)     

4

Christen Democratisch Appèl (CDA) 

3

Partij voor de Dieren (PvdD)   

3

Socialistische Partij (SP)              

3

Partij Sleutelstad

1

ChristenUnie (CU)      

1

Leiden Participeert

1

De griffier is Gerald van Leiden.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunten hierbij zijn vastgelegd in het bestuursakkoord en het beleidsakkoord.
Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan, en wordt gecontroleerd door, de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er per 31-12-2020 als volgt uit:

Burgemeester Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Wethouder Paul Dirkse (D66)
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Wethouder Yvonne van Delft (GL)
Werk, Inkomen en Economie & Cultuur

Wethouder Marleen Damen (PvdA)
Gezondheid en Jeugdzorg & Welzijn

Wethouder Fleur Spijker (D66)
Duurzame Verstedelijking en Ruimte & Wonen

Wethouder Ashley North (GL)
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

Pim van Vliet
Gemeentesecretaris/algemeen directeur