Jaarstukken 2020

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de
taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden
biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele
overzicht van de taakstellingen per 31 december 2020. De taakstellingen zijn aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeeld.

In onderstaande tabel is het verloop van de taakstellingen over 2020 weergegeven. Voor de resterende
taakstelling van in totaal 16.000 is een toelichting opgenomen waarom deze taakstelling niet is
gerealiseerd.

 

Pfh

Stand begin 2020

t/m 1e Berap

t/m 2e Berap

Resterend

      

Toebedeelde taakstellingen

     

Groen werken op regie

AN

-260.000

260.000

0

0

PHV

MD

-15.000

0

15.000

0

Sportaccommodaties

PD

-16.000

0

0

-16.000

Stedelijke ontwikkeling

FS

-10.000

0

10.000

0

Overig

Div

-2.000

2.000

0

0

Totaal Toebedeelde taakstellingen

 

-303.000

262.000

25.000

-16.000

      

Overige financiële opgaven

     

VRIS applicatierationalisatie

PD

-736.000

583.000

153.000

0

Totaal toebedeelde taakstellingen

 

-736.000

583.000

153.000

0

      

Eindtotaal

 

-1.039.000

845.000

178.000

-16.000

Toelichting:

Toebedeelde taakstellingen

Sportaccommodaties
Door corona en het (gedeeltelijk) sluiten van de sportaccommodaties in 2020 is het helaas niet gelukt om de taakstelling binnen de exploitatie op te vangen. Voor 2021 wordt opnieuw gekeken hoe deze taakstelling structureel ingevuld kan worden