Jaarstukken 2022

Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de
taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden
biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele
informatie over de taakstellingen per 31 december 2022.

Voor 2022 stond deze laatste taakstelling applicatierationalisatie nog open. Deze taakstelling is medio 2022 geschrapt waardoor er geen taakstelling meer aanwezig zijn.