Welkom

Op deze pagina vindt u de Jaarstukken 2017 van de Gemeente Leiden. De Jaarstukken 2017 laten zien in hoeverre de gemeente haar doelen en prestaties van 2017 heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld. Met de grijze knoppen in de uiterst rechtse kolom gaat u eenvoudig langs de verschillende begrotingsprogramma’s. U kunt dan per groep van gemeentelijke activiteiten de gerealiseerde doelen en prestaties lezen.

De Jaarstukken maken deel uit de jaarlijkse planning-en-controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit de Kaderbrief, Programmabegroting, Bestuursrapportages en Jaarstukken. Met deze documenten stuurt de gemeenteraad op de ambities en financiën van de gemeente Leiden en legt hierover verantwoording af. U vindt alle documenten uit de planning-en-controlcyclus op http://jaarstukken.leiden.nl/.