Ga naar boven

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

8

Commissie

Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen

Portefeuille(s)

Werk, Inkomen en Economie & Cultuur
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
"Cultuur, cultuurhistorie, sport en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de regio Randstad. Bovendien zijn sport, recreatie, evenementen en cultuur, belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten."