Ga naar boven

Demografische ontwikkelingen

In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in 2018 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2018

Werkelijke ontwikkeling vergeleken met de prognose
De Leidse bevolking groeide in 2018 met 489 personen: op 1 januari 2018 had Leiden 124.417 inwoners, aan het eind van dat jaar zijn dat er 124.906 (Bron: BRP van de gemeente).
De bevolking groeide in 2018 voor het tiende jaar op rij, wel is de groei minder hoog dan verwacht. Ten opzichte van de prognose in de programmabegroting 2019 is het een half procent minder.

Omvang Leidse bevolking op 31 december 2018 - prognose tegenover realisatie

prognose in

PB2018

prognose in

PB2019

realisatie (BRP)

124.906

124.906

prognose

126.422

125.523

realisatie minus prognose

aantal

-1.516

-617

%

-1,2%

-0,5%

Bronnen: PBL/CBS (prognoses), BRP gemeente (realisaties)

Ontwikkeling naar leeftijd: ontgroening en vergrijzing.
Ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat niet voorbij aan Leiden. Eind 2018 zijn er 489 mínder minderjarigen en 479 méér 65-plussers dan aan het begin van dat jaar.
In totaal groeide de Leidse bevolking in 2018 met 0,4%. Percentueel daalde de de leeftijdsgroep van 40 t/m 54 het meest (-1,6%) en steeg de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar het meest (+2,8%).

Ontwikkeling van een aantal leeftijdsgroepen in 2018

leeftijd

1 jan 2018

31 dec 2018

ontwikkeling 2018

aantal

%

inwoners

124.417

124.906

+489

+0,4%

leeftijd:

< 18 jaar

20.037

19.803

-234

-1,2%

18-26

24.817

24.796

-21

-0,1%

27-39

23.666

24.091

+425

+1,8%

40-54

23.250

22.875

-375

-1,6%

55-64

14.250

14.465

+215

+1,5%

65-74

11.002

11.309

+307

+2,8%

75+

7.395

7.567

+172

+2,3%

Bron: BRP gemeente Leiden.

Meer feiten over de bevolking staan in de onderzoeksbank, thema bevolking en huishoudens.

Het aantal huishoudens in Leiden in 2018

Werkelijke aantal vergeleken met de prognose

De prognose voor het aantal huishoudens op 1 januari 2018 was afgerond 67.800, in werkelijkheid zijn het er 68.100 geworden, ofwel circa driehonderd meer. Zowel het aantal eenpersoonshuishoudens als het aantal meerpersoonshuishoudens is hoger dan in de prognose.

Prognose in PB2018 van het aantal huishoudens vergeleken met de realisatie (afgerond op een honderdtal)

realisatie

1 jan 2018

prognose

1 jan 2018

realisatie minus prognose

aantal

%

huishoudens totaal

68.100

67.800

+300

+0,4%

eenpersoons

36.900

36.700

+200

+0,5%

meerpersoons

31.200

31.100

+100

+0,3%

Bron: prognose PBL/CBS PEARL, realisatie: CBS