Jaarstukken 2021

Demografische ontwikkelingen

In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in de demografie in Leiden in 2021 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2021
De Leidse bevolking steeg in 2021 met 1.004 personen: op 1 januari 2021 had Leiden 124.096 (bron: BRP) inwoners, aan het eind van dat jaar waren dat er 125.100 (bron: CBS, voorlopige cijfers).
De bevolking daalde in 2020 voor het eerst sinds 2008. Dit had waarschijnlijk te maken met coronamaatregelen. In 2021 is deze daling weer ingelopen, maar de realisatie bleef desondanks achter bij de prognose, zie onderstaande tabel. Inmiddels zijn de corona-effecten verwerkt in een nieuwe bevolkingsprognose.

Omvang Leidse bevolking op 31 december 2021 - prognose tegenover realisatie

realisatie (CBS)

125.100

prognose in PB2021

128.100

realisatie minus prognose

 

aantal

-3.000

percentage

-2,3%

Bron: CBS

Er werden in 2021 in Leiden 1.087 kinderen geboren en er overleden 1.054 Leidenaren. Het aantal verhuizingen had meer impact. Er vertrokken in 2021 10.467 inwoners uit Leiden (in het jaar daarvoor waren dat er 11.868). Daarvan bleef het grootste deel (8.553) in Nederland en 1.914 vertrokken naar het buitenland. Daarnaast waren er in 2021 11.441 mensen die in Leiden kwamen wonen, 8.376 vanuit een andere gemeente in Nederland en 3.065 vanuit het buitenland.

Veranderingen in de bevolking, 2019, 2020 en 2021
 

2019

2020

2021

Aantal inwoners geboren

1.112

1.094

1.087

Aantal inwoners gestorven

992

1.008

1.054

Aantal verhuisd uit Leiden naar elders in Nederland

8.462

9.181

8.553

Aantal verhuisd uit Leiden naar buitenland

2.516

2.687

1.914

Aantal verhuisd naar Leiden vanuit elders in Nederland

7.347

8.177

8.376

Aantal verhuisd naar Leiden vanuit buitenland

3.720

2.595

3.065

Bron: CBS