Jaarstukken 2020

Demografische ontwikkelingen

In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in de demografie in Leiden in 2020 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2020
De Leidse bevolking daalde in 2020 met 1.003 personen: op 1 januari 2020 had Leiden 125.099 inwoners, aan het eind van dat jaar waren dat er 124.096 (Bron: BRP van de gemeente).
De bevolking daalde in 2020 voor het eerst sinds 2008. Dit heeft waarschijnlijk te maken met coronamaatregelen. De realisatie bleef ook achter bij de prognose, zie onderstaande tabel.

Omvang Leidse bevolking op 31 december 2020 - prognose tegenover realisatie

realisatie (BRP)

124.096

prognose in PB2020

126.957

realisatie minus prognose

 

aantal

-2.861

percentage

-2,3%

Bronnen: PBL/CBS (prognose), BRP gemeente (realisatie)

De daling van de bevolking in 2020 was niet te wijten aan een gebrek aan natuurlijke aanwas. Er werden in 2020 in Leiden 1.087 kinderen geboren en er overleden 1.009 Leidenaren (in het jaar daarvoor werden er 1.096 geboren en stierven er 990). Het aantal verhuizingen had meer impact. Er vertrokken in 2020 12.029 inwoners uit Leiden (in het jaar daarvoor waren dat er 11.032). Vooral waren er meer Leidenaren die naar een andere gemeente in Nederland verhuisden dan in eerdere jaren. Daarnaast waren er in 2020 juist minder mensen die in Leiden kwamen wonen: 10.868 ten opzichte van 11.097 een jaar eerder. Daarvan waren er veel minder mensen die vanuit het buitenland in Leiden kwamen wonen (2.711 ten opzichte van 3.798 een jaar eerder). Het aantal mensen dat vanuit een andere Nederlandse gemeente in Leiden kwam wonen steeg zelfs. Een meerjarig overzicht is te vinden op Leiden in Cijfers.

Veranderingen in de bevolking, 2019 en 2020
 

2019

2020

verschil

Aantal inwoners geboren

1.096

1.087

-9

Aantal inwoners gestorven

990

1.009

+19

Aantal verhuisd uit Leiden naar elders in Nederland

8.312

9.180

+868

Aantal verhuisd uit Leiden naar buitenland

2.720

2.849

+129

Aantal verhuisd naar Leiden vanuit elders in Nederland

7.299

8.157

+858

Aantal verhuisd naar Leiden vanuit buitenland

3.798

2.711

-1.087

Bron: BRP

Leeftijdsopbouw

Ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat niet voorbij aan Leiden. Het aantal inwoners jonger dan 55 jaar daalde in 2020 met 1.557 en het aantal inwoners vanaf 55 jaar nam toe met 554. De leeftijdgroep van 65 tot en met 74 jaar (babyboomers) steeg relatief het snelst, met 1,9%. De groep inwoners in de studentenleeftijd (18-26 jaar) daalde in 2020 het meest.

Ontwikkeling van een aantal leeftijdsgroepen in 2020

Leeftijd

1 januari 2020

31 december 2020

Verschil in aantal

Verschil in %

0-17 jaar

19.480

19.057

-423

-2,2%

18-26 jaar

24.657

24.102

-555

-2,3%

27-39 jaar

24.484

24.322

-162

-0,7%

40-54 jaar

22.473

22.056

-417

-1,9%

55-64 jaar

14.705

14.929

+224

+1,5%

65-74 jaar

11.579

11.804

+225

+1,9%

75+ jaar

7.721

7.826

+105

+1,4%

Bron: BRP