Jaarstukken 2022

Staat van investeringskredieten incl. af te sluiten

Kostenplaats

Datum besluit

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te realiseren inkomsten

Inkomsten t/m lopend dienstjaar

Nog te realiseren inkomsten

Af te sluiten

Ouder 3 jaar

Programma: Bestuur en dienstverlening

         

Beleidsterrein: Dienstverlening

         

7100339 modernisering GBA 2013

20-sep-2012

0

8

-8

0

8

-8

Ja

 

7101185 vervanging Key2datadistributie

2-okt-2018

307

0

307

0

0

0

 

Ja

7101237 vervanging applicatie BAG

26-sep-2017

110

0

110

0

0

0

Ja

 

7101239 vervangen Topdesk en Planon

26-sep-2017

250

5

245

0

0

0

 

Ja

Totaal Dienstverlening

 

667

13

654

0

8

-8

  

Totaal Bestuur en dienstverlening

 

667

13

654

0

8

-8

  

Programma: Economie

         

Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

         

7100136 LBSP externe plankosten

28-jun-2011

730

679

51

730

679

51

Ja

 

7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

10-nov-2010

4.412

4.472

-60

4.202

4.262

-60

Ja

 

7101595 LBSP Biodivers

27-sep-2019

400

187

213

187

187

0

 

Ja

Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

 

5.542

5.338

204

5.119

5.128

-9

  

Beleidsterrein: Marketing en promotie

         

7101696 prg binnenstad 2020-2024

19-maa-2019

2.041

1.581

460

2.041

1.581

460

 

Ja

Totaal Marketing en promotie

 

2.041

1.581

460

2.041

1.581

460

  

Totaal Economie

 

7.583

6.919

664

7.160

6.709

451

  

Programma: Bereikbaarheid

         

Beleidsterrein: Fietsers en voetgangers

         

7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken

18-apr-2019

1.066

909

157

432

433

-1

 

Ja

7100840 asverlegging Kanaalweg

9-nov-2017

506

503

3

80

100

-20

Ja

 

7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

10-nov-2016

778

776

2

328

324

4

 

Ja

7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk

10-nov-2016

175

14

161

0

14

-14

 

Ja

7101080 UVP fiets wijkstallingen

10-nov-2016

680

357

323

0

0

0

 

Ja

7101096 UVP fietspalen

10-nov-2016

99

2

97

0

0

0

 

Ja

7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

10-nov-2016

43

0

43

0

0

0

 

Ja

7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans

6-jul-2017

1.564

647

917

739

328

411

 

Ja

7101496 Knelpunten Leiden CS en BSP Overig

18-apr-2019

300

173

127

0

173

-173

Ja

 

7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels)

15-jul-2019

1.856

880

976

320

300

20

 

Ja

7101600 fietsstraat Haagweg

15-jul-2019

1.163

1.176

-14

376

379

-3

Ja

 

7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan

15-jul-2019

50

0

50

0

0

0

 

Ja

7101717 Fietscorridor 4 Kaag & Braasem

17-sep-2020

62

0

62

0

0

0

  

7102001 fietsroute Potgieterlaan

21-dec-2021

718

0

718

200

0

200

  

7102059 heririchting Groote Vink

24-mei-2022

230

114

116

0

0

0

  

Totaal Fietsers en voetgangers

 

9.290

5.552

3.738

2.475

2.051

424

  

Beleidsterrein: Openbaar vervoer

         

7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

11-nov-2008

1.827

1.623

204

512

512

0

 

Ja

7100586 Knooppunt Leiden Centraal

11-nov-2014

2.268

2.268

0

2.268

2.268

0

Ja

 

7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr

3-dec-2015

5.539

5.194

344

2.985

3.518

-532

 

Ja

7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

3-dec-2015

5.367

5.302

65

3.087

2.587

500

 

Ja

7100900 HOV Langegracht

3-dec-2015

8.822

8.032

790

2.975

3.975

-1.000

 

Ja

7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

3-dec-2015

6.749

5.197

1.552

2.875

1.875

1.000

 

Ja

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

7-jul-2016

250

149

101

250

149

101

 

Ja

7100958 aanpassen bushalte NS-station De Vink

18-apr-2019

421

375

46

161

161

0

 

Ja

7101315 toegankelijk maken bushaltes

15-jul-2019

655

583

72

155

503

-348

 

Ja

Totaal Openbaar vervoer

 

31.897

28.724

3.174

15.268

15.548

-280

  

Beleidsterrein: Autoverkeer

         

7100896 programmasturing IP infrastructuur

10-nov-2015

685

690

-5

685

690

-5

Ja

 

7100968 Haarlemmerweg

18-dec-2018

1.406

599

807

112

3

110

 

Ja

7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

5-jul-2016

24.782

4.328

20.455

17.037

1.262

15.775

 

Ja

7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

484

455

30

0

0

0

 

Ja

7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal

5-jul-2016

3.775

2.595

1.179

2.789

2.595

194

 

Ja

7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

7.013

1.998

5.015

670

670

0

 

Ja

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP

5-jul-2016

14.495

8.551

5.944

3.819

1.457

2.362

 

Ja

7101191 LBSP infrastructuur grond

16-feb-2017

1.230

737

493

0

0

0

 

Ja

7101324 ORB Havenplein

15-feb-2018

741

744

-3

0

0

0

 

Ja

7101574 FPDS projecten autoluwe binnenstad

15-jul-2019

44

0

44

0

0

0

 

Ja

7101605 ORB - Koepoortsbrug

15-jul-2019

255

144

111

0

0

0

 

Ja

7101612 ORB - Oude Herengracht

12-nov-2019

887

4

883

0

0

0

 

Ja

7101622 werkzaamheden De Punt

17-dec-2019

115

0

115

0

0

0

 

Ja

7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan

14-nov-2019

17.800

1.804

15.996

15.711

756

14.955

 

Ja

7101680 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg oost

14-nov-2019

6.110

1.502

4.608

229

229

0

 

Ja

7101748 LRN tracé Engelendaal 40 jaar

16-sep-2021

16.483

288

16.195

13.674

288

13.386

  

7101826 geluidwering Willem de Zwijgerbrug

15-dec-2020

1.785

1.639

146

0

0

0

  

7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk

29-apr-2021

490

442

48

490

442

48

  

7101851 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar

22-jun-2021

6.880

414

6.467

4.647

241

4.407

  

7101852 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 10 jaar

22-jun-2021

1.792

19

1.773

1.537

11

1.526

  

7101868 LRN trace Plesmanlaan 40 jaar

16-sep-2021

0

0

0

0

0

0

  

7101960 herontwikkeling Kaasmarkt

13-jul-2021

180

32

148

0

0

0

  

7101970 voetgangersbrug Mendelweg Noord

11-nov-2021

600

194

406

141

124

17

  

7101981 FPDS autoluw Steenschuur

15-jul-2019

66

61

5

0

0

0

 

Ja

7101987 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg west

14-nov-2019

1.000

103

897

0

0

0

 

Ja

7102085 Verkeersveiligheid in de wijken 2022

10-nov-2022

500

0

500

0

0

0

  

7102104 FPDS afsluiten Langebrug

15-jul-2019

50

2

48

0

0

0

 

Ja

7102105 FPDS herinrichten Oude Rijn

15-jul-2019

230

118

112

0

0

0

 

Ja

7102106 FPDS vergroenen Havenhoofd

15-jul-2019

110

78

32

0

0

0

 

Ja

7102176 LBSP Hogeschool

7-jul-2022

765

136

629

0

6

-6

  

Totaal Autoverkeer

 

110.753

27.677

83.076

61.542

8.773

52.769

  

Beleidsterrein: Parkeren

         

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

18-feb-2010

9.905

8.896

1.009

0

0

0

Ja

 

7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.874

5.874

0

250

250

0

Ja

 

7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt

28-nov-2013

27.545

27.545

0

0

0

0

Ja

 

7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

681

681

0

0

0

0

Ja

 

7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

3.977

3.974

4

0

0

0

Ja

 

7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

334

334

0

0

0

0

Ja

 

7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

941

923

18

0

0

0

Ja

 

7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

472

472

0

0

0

0

Ja

 

7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering

28-nov-2013

268

0

268

0

0

0

 

Ja

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

9-jul-2015

807

737

70

807

737

70

 

Ja

7101114 risicoreservering OR Lammermarkt

31-maa-2016

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101299 fietsparkeren binnenstad

19-dec-2017

67

64

2

67

64

2

 

Ja

7101302 bouwkosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

3.530

3.530

0

0

0

0

Ja

 

7101303 directieleveringen OR Garenmarkt

28-nov-2013

414

400

14

0

0

0

 

Ja

7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

114

113

2

0

0

0

 

Ja

7101309 Fietsenstalling De Geus

16-jul-2020

16.934

76

16.858

0

7

-7

  

7101401 vervanging handhavings-informatiesysteem

10-nov-2022

78

36

42

0

0

0

  

7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS

17-dec-2019

301

81

220

301

81

220

 

Ja

7101706 Scanauto parkeren

17-sep-2020

36

36

0

0

0

0

Ja

 

7101716 fietsparkeren De Vink

17-sep-2020

276

43

233

248

0

248

  

7101719 Ophogen park.garage Haarlemmerstr

18-jun-2020

6.618

757

5.861

0

0

0

  

7101721 Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr

23-dec-2021

1.364

0

1.364

0

0

0

  

7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst.

16-jul-2020

500

0

500

0

0

0

  

7101785 Fietsenstalling De Geus installaties

16-jul-2020

800

0

800

0

0

0

  

7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw.

16-jul-2020

423

0

423

0

0

0

  

7101836 Fietsenstalling taxistandplaats

18-maa-2021

253

209

44

0

0

0

  

7101844 inrichting fietsenstalling Mosterdsteeg

22-jun-2021

63

0

63

0

0

0

  

7101858 voertuigen handhaving beheer en onderh

22-jun-2021

153

0

153

0

0

0

  

7101859 parkeerapparatuur uitbr bet park 2021

22-jun-2021

1.172

330

841

0

0

0

  

7101862 brandmeldinstallatie park.gar.Haarl.str.

15-jul-2021

109

84

25

0

0

0

  

7102100 dekking mobiele telefonie parkeergarages

7-jul-2022

397

99

298

0

0

0

  

Totaal Parkeren

 

84.407

55.295

29.112

1.673

1.140

533

  

Beleidsterrein: Leefomgeving

         

7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

13-nov-2012

498

245

253

125

42

83

 

Ja

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

29-nov-2012

2.837

1.885

952

2.837

1.885

952

 

Ja

7100865 verkeerskundige voorzieningen

18-apr-2019

492

361

131

0

0

0

 

Ja

7100945 fiets- en auto bewegwijzering

5-jul-2016

2.856

2.638

218

0

0

0

 

Ja

7100985 UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan

7-jul-2022

793

0

793

0

0

0

  

7101212 UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan

15-dec-2020

46

19

27

0

0

0

  

7101411 fietsknelpunten Stevenshof

12-jul-2018

225

49

176

0

0

0

 

Ja

7101415 verkeersmonitoring

12-jul-2018

165

23

142

0

0

0

 

Ja

7101621 verplaatsen verkeerscentrale

17-dec-2019

35

0

35

0

0

0

 

Ja

7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier

15-dec-2020

197

104

93

0

0

0

  

7101979 PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra

13-jul-2021

1.331

0

1.331

1.331

0

1.331

  

7101986 Herenstraat na fietsrotonde aanpassing

15-dec-2020

80

76

4

0

0

0

  

7101994 PDI infra Houtkwartier

13-jul-2021

80

82

-2

80

82

-2

  

7101999 PDI infra herinrichting Grote Vink

13-jul-2021

166

166

0

166

166

0

  

7102004 PDI Noord Zuid Verbindingsas

13-jul-2021

481

157

324

481

157

324

  

7102008 PDI reconstructie Churchilllaan

13-jul-2021

180

0

180

180

0

180

  

7102095 PDI fietspoort Spanjaardsbrug

13-jul-2021

151

64

87

151

64

87

  

7102159 PDI Herinrichting Lammenschansweg

13-jul-2021

601

70

530

601

70

530

  

7102175 voetpad kruising A44-Ehrenfestweg

22-dec-2022

70

0

70

0

0

0

  

Totaal Leefomgeving

 

11.283

5.940

5.343

5.952

2.466

3.486

  

Totaal Bereikbaarheid

 

247.630

123.187

124.442

86.910

29.979

56.932

  

Programma: Omgevingskwaliteit

         

Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte

         

7100079 VK investeringen wegen

12-nov-2019

2.412

0

2.412

0

0

0

 

Ja

7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties

13-nov-2018

1.805

365

1.440

0

-7

7

 

Ja

7100095 JS vervanging armaturen ov

12-nov-2020

3.596

1.315

2.281

0

9

-9

  

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein

8-jul-2008

6.138

2.566

3.573

3.735

1.816

1.919

 

Ja

7100119 JS inzamelmiddelen 2021 e.v.

12-nov-2020

895

205

690

0

45

-45

  

7100120 milieustraat

12-nov-2009

260

244

16

0

0

0

 

Ja

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan

9-jul-2013

5.356

3.692

1.664

2.728

2.766

-37

Ja

 

7100705 verv.verk.lichtinstallaties 2017-2018

10-nov-2016

911

911

0

0

0

0

Ja

 

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt

18-jun-2015

2.132

2.008

123

646

563

83

 

Ja

7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen

11-nov-2021

196

118

78

0

0

0

  

7101003 JS remmingswerken en meerpalen

9-nov-2021

354

151

203

0

0

0

  

7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart

10-nov-2016

926

0

925

0

0

0

 

Ja

7101115 directieleveringen Valkbrug

31-maa-2016

49

49

0

0

0

0

Ja

 

7101116 bouwkosten Valkbrug

31-maa-2016

3.819

3.763

56

0

38

-38

Ja

 

7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug

31-maa-2016

836

836

0

0

0

0

Ja

 

7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug

31-maa-2016

12

11

0

0

0

0

Ja

 

7101123 brug Arubapad-Surinamestraat

20-dec-2016

175

137

38

0

0

0

Ja

 

7101181 Noorderkwartier Oost

14-maa-2013

2.092

1.047

1.044

0

3

-3

 

Ja

7101214 Remmingwerken en meerpalen 2020-21

12-nov-2019

490

490

0

0

0

0

Ja

 

7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

11-nov-2014

5.772

1.632

4.140

0

0

0

 

Ja

7101261 Bachstraat 2016

10-nov-2016

1.218

1.143

76

0

0

0

 

Ja

7101263 Kort Rapenburg

10-nov-2016

48

0

48

0

0

0

 

Ja

7101269 Sandifortdreef

10-nov-2016

249

0

249

0

0

0

 

Ja

7101395 Technische installaties bruggen 2021

10-nov-2020

799

799

0

0

0

0

Ja

 

7101438 Turfmarkt

10-nov-2016

78

0

78

0

0

0

 

Ja

7101439 Steenstraat

10-nov-2016

209

0

209

0

0

0

 

Ja

7101440 Prinsessekade

10-nov-2016

104

0

104

0

0

0

 

Ja

7101442 Noordeinde

10-nov-2016

463

293

170

0

0

0

 

Ja

7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt)

10-nov-2016

257

46

211

0

0

0

 

Ja

7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4

9-nov-2017

4.466

215

4.252

0

0

0

 

Ja

7101479 Domela Nieuwenhuislaan

9-nov-2017

186

0

186

0

0

0

 

Ja

7101506 FPDS 3e minicontainer papier

15-dec-2020

350

342

8

0

0

0

Ja

 

7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg

15-jul-2019

1.875

113

1.761

0

0

0

 

Ja

7101597 maatregelen Stationspleintunnel

12-nov-2019

225

8

217

0

0

0

 

Ja

7101697 WV wegen Houtkwartier-Oost

11-nov-2014

2.503

2.153

350

159

159

0

 

Ja

7101708 JS Walmuren/damwanden (60 jaar)

12-nov-2020

655

229

426

0

0

0

  

7101714 ovl schakelsysteem

17-sep-2020

158

0

158

0

0

0

  

7101770 Verv. OV Nieuw Leiden

12-nov-2020

270

188

82

0

0

0

  

7101787 Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost

17-sep-2020

668

674

-5

668

674

-5

  

7101807 wv FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt

23-dec-2021

2.292

0

2.292

159

0

159

  

7101856 wv FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1

22-jun-2021

1.056

292

764

300

59

241

  

7101900 Cronesteynkade

11-nov-2021

4.425

53

4.372

0

0

0

  

7101901 Schelpenkade

11-nov-2021

2.832

30

2.802

0

0

0

  

7101906 JS Walmuren/damwanden (30 jaar)

11-nov-2021

823

477

346

0

0

0

  

7101912 Parkbruggen - Klein Cronestein proj 22

11-nov-2021

405

13

392

0

0

0

  

7101914 VK verkeersbruggen de Vlietweg (7 stuks)

11-nov-2021

425

0

425

0

0

0

  

7101917 verkeersbruggen - Trekvaartbrug

11-nov-2021

1.233

59

1.174

0

0

0

  

7101921 Stationsplein tunnel brandw beplating

10-nov-2022

200

56

144

0

0

0

  

7101923 Zwartepadviaduct-LED-verlichting

11-nov-2021

94

1

93

0

0

0

  

7101924 JS duikers

11-nov-2021

30

0

30

0

0

0

  

7101927 pompput visfontein

7-jul-2022

150

5

145

0

0

0

  

7101939 automatisering gladheidsbestrijding 2022

10-nov-2022

41

0

41

0

0

0

  

7101988 Churchilllaan

12-nov-2019

929

929

0

0

0

0

Ja

 

7101989 LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar

10-nov-2016

1.460

5

1.455

95

0

95

 

Ja

7101998 JS vervanging lichtmasten

12-nov-2020

1.396

240

1.156

0

0

0

  

7102010 WV herinrichting Hoge Mors

17-feb-2022

630

0

630

0

0

0

  

7102015 bruggen in de Vlietweg proj 2022

11-nov-2021

425

7

418

0

0

0

  

7102016 bruggen in de Vlietweg proj 2023

11-nov-2021

236

0

236

0

0

0

  

7102017 herinrichting Churchilllaan

12-nov-2019

271

0

271

0

0

0

 

Ja

7102170 Kanaalweg oost

12-nov-2019

1.438

0

1.438

0

0

0

 

Ja

7102187 WV wegen Hart van Meerburg

12-nov-2019

50

0

50

0

0

0

 

Ja

7102197 Walmuren/damwanden (60 jaar) 2020

12-nov-2019

598

598

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Verharde openbare ruimte

 

74.445

28.507

45.939

8.491

6.125

2.365

  

Beleidsterrein: Openbaar water

         

7100122 VK vervanging riolering

12-nov-2019

3.903

2.412

1.490

14

81

-67

 

Ja

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ

5-nov-2013

1.240

803

437

0

0

0

 

Ja

7100643 renovatie riolering Vreewijk

5-nov-2013

765

765

0

0

0

0

Ja

 

7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

10-nov-2010

11.629

5.739

5.890

0

0

0

 

Ja

7101247 Vervanging riolering Maresingel

10-nov-2015

1.065

1.051

14

0

0

0

 

Ja

7101420 wv rio Meerburg

10-nov-2015

3.916

672

3.244

0

0

0

 

Ja

7101421 wv rio Morskwartier

10-nov-2015

7.903

1.554

6.349

0

0

0

 

Ja

7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost

10-nov-2015

6.619

1.896

4.723

100

0

100

 

Ja

7101423 wv rio Professorenwijk Oost

10-nov-2015

4.942

1.652

3.290

0

0

0

 

Ja

7101424 wv rio Vogelwijk

10-nov-2015

4.860

1.669

3.192

0

0

0

 

Ja

7101458 JS gemalen

9-nov-2021

313

241

72

0

0

0

  

7101521 riolering Binnenstad Z+N

10-nov-2016

1.167

995

172

0

0

0

 

Ja

7101522 riolering Stevenshof

10-nov-2016

500

422

78

0

0

0

 

Ja

7101523 riolering Merenwijk

9-nov-2017

500

354

146

0

0

0

 

Ja

7101524 riolering Stationsgebied

9-nov-2017

1.521

512

1.008

0

0

0

 

Ja

7101525 riolering centrumroute Langegracht

9-nov-2017

2.803

1.963

840

95

95

0

 

Ja

7101526 WV rio Houtkwartier-Oost

9-nov-2017

729

706

24

0

0

0

 

Ja

7101527 riolering Zeeheldenbuurt

9-nov-2017

688

647

41

0

0

0

 

Ja

7101603 riolering Leiden Bio Science Park

13-nov-2018

526

98

427

0

0

0

 

Ja

7101629 riolering Voorschoterweg

13-nov-2018

609

452

157

0

21

-21

 

Ja

7101695 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4

13-nov-2018

5.520

610

4.910

0

0

0

 

Ja

7101773 vervanging gemalen 2021

12-nov-2020

309

309

0

0

0

0

Ja

 

7101779 riolering Fortuinwijk Boshuizen

12-nov-2019

392

126

267

0

0

0

 

Ja

7101795 wv FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt

23-dec-2021

531

0

531

120

0

120

  

7101834 wv FPDS KLIMA Houtkwartier-Oost

28-jan-2021

466

418

48

55

55

0

  

7101854 wv FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1+2

22-jun-2021

1.973

696

1.277

201

81

120

  

7101855 wv FPDS KLIMA Profeswijk-Oost fase 1

22-jun-2021

392

101

291

80

17

63

  

7102009 riolering Schipholweg

12-nov-2019

1.726

146

1.580

0

0

0

 

Ja

7102011 WV FPDS KLIMA Hoge Mors INFRA

17-feb-2022

261

9

252

0

0

0

  

7102012 WV FPDS KLIMA Hoge Mors

17-feb-2022

429

0

429

0

0

0

  

7102161 renovatie riolering Binnenstad

12-nov-2019

403

403

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Openbaar water

 

68.599

27.420

41.179

665

351

314

  

Beleidsterrein: Openbaar groen

         

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden

8-sep-2011

1.923

1.749

174

1.321

1.749

-428

 

Ja

7100422 park Kweeklust

11-nov-2014

129

129

0

0

0

0

Ja

 

7100608 singelpark - Overall

7-nov-2013

999

995

4

360

360

0

Ja

 

7100610 singelpark - Brugverbindingen

7-nov-2013

2.157

2.165

-8

1.500

1.512

-12

Ja

 

7100611 singelpark - Singelroute

7-nov-2013

1.691

1.691

0

699

699

0

Ja

 

7100612 singelpark - Nuon

7-nov-2013

2.193

2.189

3

943

944

0

Ja

 

7100615 singelpark - Bleekerspark

7-nov-2013

871

869

2

1

1

0

Ja

 

7100616 singelpark - Ankerpark

7-nov-2013

953

944

9

24

24

0

Ja

 

7100617 singelpark - Lakenpark

7-nov-2013

1.508

1.488

20

228

231

-3

 

Ja

7100618 singelpark - Hortus

7-nov-2013

2

2

0

2

2

0

Ja

 

7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade

10-nov-2016

178

0

178

0

0

0

 

Ja

7100711 verstr.groene hoofdstr. Korte Vlietzone

10-nov-2016

1.073

1.073

0

367

372

-5

Ja

 

7100749 Van der Werfpark

11-nov-2014

636

547

89

0

0

0

 

Ja

7100753 opdrachtgeverskosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

2.097

2.095

2

746

744

2

Ja

 

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020

9-jul-2015

7.240

6.633

607

7.240

6.633

607

Ja

 

7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

1.395

1.390

5

0

0

0

 

Ja

7100868 Bos van Bosman

12-jul-2018

439

131

308

0

0

0

 

Ja

7100869 toegang Leidse Hout

10-nov-2015

466

432

34

0

1

-1

Ja

 

7100870 burgerinitiatieven groen

12-jul-2018

77

74

3

0

0

0

Ja

 

7101019 polderpark Cronesteijn

15-jul-2021

290

201

89

0

0

0

  

7101020 groentepark Bontekoe

13-nov-2018

13

13

0

0

0

0

Ja

 

7101112 directieleveringen OR Lammermarkt

31-maa-2016

851

851

0

0

0

0

Ja

 

7101113 bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt

31-maa-2016

3.686

3.686

0

200

200

0

Ja

 

7101141 Singelpark - brug Arsenaalplein

20-dec-2016

256

256

0

0

0

0

Ja

 

7101142 Singelpark - brug Blekerspoort

20-dec-2016

612

612

0

0

0

0

Ja

 

7101143 Singelpark - brug Havenkade

20-dec-2016

208

208

0

0

0

0

Ja

 

7101144 Singelpark - brug Meelfabriek

20-dec-2016

252

252

0

0

0

0

Ja

 

7101145 Singelpark - brug Veerplein

20-dec-2016

886

886

0

0

0

0

Ja

 

7101146 Singelpark - verbindingen

20-dec-2016

68

68

0

0

0

0

Ja

 

7101147 Singelpark - brug Zijlpoort

20-dec-2016

2.313

2.313

0

0

0

0

Ja

 

7101252 spelen openbare ruimte tm 2021

9-nov-2017

2.519

2.529

-10

0

17

-17

Ja

 

7101365 VK groene hoofdstructuur

13-nov-2018

383

0

383

0

0

0

 

Ja

7101505 JS groene kansenkaart (deels FPDS)

15-jul-2021

769

10

759

0

0

0

  

7101582 spelen openbare ruimte 2022 ev

11-nov-2021

592

255

337

0

0

0

  

7101704 Herinrichting Jacques Urlusplantsoen

17-sep-2020

203

208

-5

0

0

0

Ja

 

7101718 Aanplant bomen Lammermarkt

31-maa-2016

113

101

12

0

0

0

Ja

 

7101720 Singelpark spelen Lakenpark

23-jan-2020

218

229

-11

138

138

0

  

7101724 Beethovenpark 2020

17-sep-2020

300

262

38

0

15

-15

  

7101821 Singelpark Veerplein

12-nov-2020

936

789

147

106

106

0

  

7101822 Singelpark-Jan v Houtkade

12-nov-2020

700

387

313

0

0

0

  

7101860 Singelpak - Energiepark

22-jun-2021

100

44

56

0

0

0

  

7101936 JS vervangen bomen

11-nov-2021

245

158

87

0

0

0

  

7101971 Singelpark verbinding Zijlpoort

11-nov-2021

203

85

118

0

0

0

  

7101991 Singelpark promenade Koepoortsbrug

11-nov-2021

247

119

128

0

0

0

  

7102096 VK burgerinitiatieven parken

13-nov-2018

325

0

325

0

0

0

 

Ja

7102193 groene kansenkaart 2020

23-apr-2020

780

780

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Openbaar groen

 

44.096

39.899

4.197

13.873

13.748

126

  

Beleidsterrein: Duurzaamheid

         

7100761 laadpalen voor electrisch vervoer

18-sep-2014

250

111

139

3

3

0

 

Ja

7101614 Sponge Klimaatadap. inricht. Sumatrastr.

15-jul-2019

30

0

30

0

0

0

Ja

 

7101615 Sponge Klimaatadap Noorderkwartier Oost

15-jul-2019

70

70

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Duurzaamheid

 

350

181

169

3

3

0

  

Totaal Omgevingskwaliteit

 

187.490

96.007

91.483

23.033

20.227

2.806

  

Programma: Stedelijke ontwikkeling

         

Beleidsterrein: Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

         

7100666 bijdragen opstellen gebiedsvisies

13-feb-2014

424

388

36

424

388

36

Ja

 

7101129 invoering omgevingswet

10-nov-2016

5.440

5.294

145

5.440

5.294

145

 

Ja

7101710 digitaal stelsel omgevingswet

17-sep-2020

840

837

3

0

0

0

  

Totaal Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

 

6.704

6.519

185

5.864

5.683

181

  

Beleidsterrein: Gemeentelijk vastgoed

         

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

31-maa-2009

1.790

1.793

-3

1.790

1.793

-3

Ja

 

7100139 bodemsanering

5-jul-2012

8.512

7.550

962

8.512

7.550

962

 

Ja

7100152 Gevelsanering woningen

3-dec-2009

1.640

641

999

1.640

641

999

 

Ja

7100245 muziekcentrum De Nobel

6-feb-2007

12.012

11.226

786

1.039

1.076

-37

 

Ja

7100459 wonen boven winkels

13-sep-2012

1.946

1.613

332

1.946

1.613

332

 

Ja

7100622 Kunst in openbare ruimte

9-jul-2013

130

120

10

130

120

10

Ja

 

7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

7-jul-2015

1.171

1.092

78

320

252

69

Ja

 

7100788 multifunctioneel maken Merendroom

9-apr-2015

154

0

154

0

0

0

 

Ja

7100800 herinrichting Surinamestraat

16-jul-2015

608

531

77

8

8

0

Ja

 

7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade

1-jan-2016

2.119

304

1.815

0

304

-304

Ja

 

7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1

1-jan-2016

1.329

1.328

0

0

1.328

-1.328

 

Ja

7101059 Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

1-jan-2016

2.936

2.459

477

174

2.459

-2.285

Ja

 

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

1-jan-2016

93

93

0

93

93

0

 

Ja

7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

1.004

864

140

0

219

-219

 

Ja

7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

 

Ja

7101177 tijdelijke maatr. Lammenschansdriehoek

6-jul-2017

320

92

228

0

0

0

 

Ja

7101251 herinrichting plein Timorstraat-Arubapad

9-nov-2017

257

244

13

0

0

0

Ja

 

7101300 PID initiatieven derden

17-sep-2020

288

285

3

288

285

3

  

7101327 klimaatinstallatie Het Gebouw

12-jul-2018

846

636

210

0

0

0

 

Ja

7101328 zonwering Het Gebouw

12-jul-2018

212

139

72

0

0

0

 

Ja

7101463 Aankoop FC Rijnland

13-nov-2018

85

85

0

85

85

0

Ja

 

7101474 voorbereiding ontwikkeling entree LBSP

4-okt-2018

652

549

104

652

549

104

 

Ja

7101487 renovatie Oppenheimstraat 2

15-maa-2018

730

800

-70

0

62

-62

Ja

 

7101488 Vollenhovekade

18-dec-2018

106

2

104

106

2

104

 

Ja

7101537 FPDS verduurzaming vastgoed fase 1

15-jul-2019

3.092

2.870

223

0

0

0

 

Ja

7101540 aanpassen grote zaal De Nobel

15-jul-2019

175

175

0

0

0

0

Ja

 

7101541 trekkenwand schouwburg bedieningspaneel

15-jul-2019

135

135

0

0

0

0

Ja

 

7101543 verbouw Het Gebouw

15-jul-2019

151

147

4

0

0

0

Ja

 

7101544 Verbouwing Nieuwstraat 4

15-jul-2019

147

147

0

0

0

0

Ja

 

7101593 FPDS verduurzaming vastgoed fase 2

12-nov-2019

1.215

599

616

0

0

0

 

Ja

7101601 Morssingelblok H2-5

11-jul-2019

416

364

52

354

364

-9

 

Ja

7101609 herontw. Dolfijn 't Schippertje

19-sep-2019

163

118

46

163

118

46

 

Ja

7101627 STEO - De Geus

12-nov-2019

2.752

2.289

464

2.752

2.289

464

 

Ja

7101628 voorbereiding project Diamantlaan

12-nov-2019

50

11

39

50

11

39

 

Ja

7101634 PID Roosevelt West plot 1A-T Brandsm

21-dec-2017

139

139

0

139

139

0

 

Ja

7101636 PID Willem de Zwijgerlaan

21-dec-2017

204

204

0

204

204

0

Ja

 

7101637 PID Plesmanlaan-Jacobs eo

21-dec-2017

591

568

23

591

568

23

 

Ja

7101638 PID Toussaintkade

21-dec-2017

224

208

16

224

208

16

 

Ja

7101639 PID Ter Haarkade 1

21-dec-2017

187

184

3

187

184

3

 

Ja

7101640 PID Lorentzkade fase 2

21-dec-2017

70

70

0

70

70

0

 

Ja

7101641 PID Rhijnvreugd

21-dec-2017

476

459

17

476

459

17

 

Ja

7101642 PID Sumatra

21-dec-2017

211

211

0

211

211

0

 

Ja

7101644 PID Werninkterrein

21-dec-2017

1.256

1.243

13

1.256

1.243

13

 

Ja

7101645 PID ID College Vijf Meilaan

21-dec-2017

264

264

0

264

264

0

Ja

 

7101646 PID Watergeuskade

21-dec-2017

495

495

0

495

495

0

 

Ja

7101648 PID Monuta (LEAD)

21-dec-2017

1.380

1.380

0

1.380

1.380

0

Ja

 

7101649 PID Vondelkwartier

21-dec-2017

624

624

0

624

624

0

 

Ja

7101650 PID Gebiedsvisie Schipholweg

21-dec-2017

549

523

26

549

523

26

 

Ja

7101655 PID Initiatief Brahmslaan 80

21-dec-2017

130

127

3

130

127

3

 

Ja

7101657 PID Corantijnstraat

21-dec-2017

386

386

0

386

386

0

 

Ja

7101686 PID Mary Zeldenrustlaan

21-dec-2017

222

222

0

222

222

0

 

Ja

7101687 PID Bizetpad

21-dec-2017

225

212

13

225

212

13

 

Ja

7101688 PID Hoflaan

21-dec-2017

25

25

0

25

25

0

Ja

 

7101690 PID Hoge Rijndijk 5

21-dec-2017

23

23

0

23

23

0

Ja

 

7101711 opstellen gebiedsontw. Telderskade

17-sep-2020

339

333

6

339

333

6

Ja

 

7101781 watercompensatie polder Lammenschans

12-nov-2020

350

69

281

0

0

0

  

7101823 PID Barthen

21-dec-2017

38

38

0

38

38

0

 

Ja

7101829 Kopermolen

28-jan-2021

1.314

675

639

205

279

-73

  

7101833 PID Verbeekstraat

17-sep-2020

271

271

0

271

271

0

  

7101837 PID Opaalstraat e.o.

17-sep-2020

85

71

14

85

71

14

  

7101838 Boshuizerk119 (1e fase HvB) gebouw

13-apr-2021

385

350

35

0

0

0

  

7101839 Telderskade gebied

13-apr-2021

765

631

134

0

0

0

  

7101841 PID Plexus Kaiserstraat

17-sep-2020

50

47

3

50

47

3

  

7101847 PID Rooseveltstraat plot 1B-Blauwhoed

21-dec-2017

104

104

0

104

104

0

 

Ja

7101857 asbestsanering

29-apr-2021

260

105

155

260

105

155

  

7101861 Vastgoedontwikkeling Energiepark

22-jun-2021

1.279

1.341

-62

1.279

1.341

-62

  

7101959 Kooiplein DG 1,2

18-feb-2010

932

100

831

0

0

0

 

Ja

7101973 verpl. Duiker en kabelkast Ter Haarkade

15-jul-2021

100

101

-1

100

101

-1

Ja

 

7101997 gebiedsvisie Rooseveltstraat

21-dec-2021

18

18

0

18

18

0

  

7102005 Nieuweroord restkrediet

7-jul-2022

210

138

72

0

6

-6

  

7102087 renovatie De Waag

10-nov-2022

900

0

900

0

0

0

  

7102088 installaties Trix Terwindstraat

10-nov-2022

423

0

423

0

0

0

  

7102097 aankoop sauna

7-jul-2022

1.620

1.444

176

0

0

0

  

7102098 PID Archimedesweg

17-sep-2020

100

43

57

100

43

57

  

7102101 FPDS kwaliteitsverbetering Stationsplein

7-jul-2022

275

122

153

0

0

0

  

7102178 klimaatinstallatie Driftstraat

10-nov-2022

50

0

50

0

0

0

  

7102179 klimaatinstallatie Middelstegracht

10-nov-2022

50

0

50

0

0

0

  

7102180 klimaatinstallatie Milanenhorst

10-nov-2022

30

0

30

0

0

0

  

7102181 klimaatinstallatie Octavialaan

10-nov-2022

50

0

50

0

0

0

  

7102182 klimaatinstallatie Roodenburgerstraat

10-nov-2022

50

0

50

0

0

0

  

7102183 klimaatinstallatie Slachthuislaan

10-nov-2022

40

0

40

0

0

0

  

7102184 klimaatinstallatie Topaaslaan

10-nov-2022

30

0

30

0

0

0

  

7102185 PID Zernikedreef 10

17-sep-2020

50

15

35

50

15

35

  

7102186 PID Pesthuislaan 8

17-sep-2020

50

46

4

50

46

4

  

Totaal Gemeentelijk vastgoed

 

65.167

52.929

12.239

30.732

31.605

-872

  

Beleidsterrein: Wonen

         

7101630 Uitvoeringsagenda wonen 2020-2023

14-nov-2019

570

424

146

570

424

146

 

Ja

Totaal Wonen

 

570

424

146

570

424

146

  

Beleidsterrein: Energietransitie

         

7100594 duurzaamheidsfonds 2

10-okt-2013

1.000

999

1

900

900

0

Ja

 

Totaal Energietransitie

 

1.000

999

1

900

900

0

  

Totaal Stedelijke ontwikkeling

 

73.441

60.871

12.570

38.066

38.612

-545

  

Programma: Jeugd en onderwijs

         

Beleidsterrein: Jeugd

         

7100560 JS speeltoestellen in speeltuinen

12-nov-2019

516

56

460

0

0

0

 

Ja

7101242 nota spelen en bewegen 2017

4-jul-2017

288

121

166

0

0

0

 

Ja

Totaal Jeugd

 

804

177

626

0

0

0

  

Beleidsterrein: Onderwijshuisvesting

         

7100404 2017.018 Leonardo Telderskade NIEUWBOUW

20-dec-2016

16.065

15.445

620

0

0

0

 

Ja

7100815 3 basisscholen Broekplein

13-nov-2018

8.054

5.612

2.441

0

0

0

 

Ja

7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaaveln NIEUWB

20-dec-2016

18.231

17.840

391

0

0

0

 

Ja

7100872 2016.009 Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym

10-nov-2015

7.200

7.243

-43

0

0

0

Ja

 

7101376 Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr.

12-maa-2020

4.765

2.073

2.693

0

0

0

  

7101625 faciliteren nieuwbouw Leonardo college

20-dec-2016

1.400

1.290

110

0

0

0

 

Ja

7101731 IHP 5 Meilaan (wissellocatie)

21-dec-2021

3.360

0

3.360

0

0

0

  

7101732 IHP De Weerklank, incl gymzaal

21-dec-2021

6.740

0

6.740

0

0

0

  

7101734 IHP Lucas van Leiden Vliet

21-dec-2021

2.898

0

2.898

0

0

0

  

7101737 IHP Noachstraat (wissellocatie)

21-dec-2021

2.538

1

2.537

0

0

0

  

7101738 IHP scholencomplex De Zwaluw

10-nov-2022

3.452

0

3.452

0

0

0

  

7101739 IHP scholencomplex Stevenshof + gymzaal

21-dec-2021

6.029

0

6.029

0

0

0

  

7101741 IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal

21-dec-2021

24.512

0

24.512

0

0

0

  

7101780 sportzaal Oppenheimstraat 4a

12-nov-2020

534

244

290

0

0

0

  

Totaal Onderwijshuisvesting

 

105.778

49.748

56.029

0

0

0

  

Totaal Jeugd en onderwijs

 

106.581

49.926

56.655

0

0

0

  

Programma: Cultuur, sport en recreatie

         

Beleidsterrein: Cultuur

         

7100300 vvi kunstinstellingen/accommodaties

1-okt-2019

167

0

167

0

0

0

 

Ja

7100819 Stoelenplan LSB

10-nov-2015

334

334

0

0

0

0

Ja

 

7101110 mdl r&u overig

13-feb-2014

502

405

97

502

405

97

 

Ja

7101179 plankosten huisvesting cultuur

6-jul-2017

160

108

52

160

108

52

 

Ja

7101842 VVI MDL Online

13-nov-2012

200

42

158

0

0

0

 

Ja

7101843 VVI MDL Publieksvoorzieningen

13-nov-2012

98

0

98

0

0

0

 

Ja

7101848 VK VVI Stadspodia

13-nov-2018

978

0

978

0

0

0

 

Ja

Totaal Cultuur

 

2.440

889

1.551

662

514

149

  

Beleidsterrein: Cultureel erfgoed

         

7100625 verbouwing archeol.centrum Boisotkade

10-okt-2013

650

501

149

0

0

0

Ja

 

7102164 installaties Boisotkade 2a (ELO)

22-dec-2022

4.523

0

4.523

0

0

0

  

7102165 renovatie Boisotkade 2a (ELO)

22-dec-2022

3.468

57

3.411

0

0

0

  

Totaal Cultureel erfgoed

 

8.641

558

8.083

0

0

0

  

Beleidsterrein: Sport

         

7100673 combibad gebouw binnenbad De Vliet

10-sep-2015

15.428

9.105

6.322

3.255

4

3.251

 

Ja

7100714 verv. Toplaag wetraveld sportpark Noord

18-apr-2019

60

0

60

60

0

60

 

Ja

7101046 topsporthal Boshuizerlaan

24-mei-2016

17.843

11.910

5.933

84

0

84

 

Ja

7101127 nieuwbouw ijshal

10-nov-2016

16.416

8.597

7.819

2.972

0

2.972

 

Ja

7101245 indoor sportcentrum (15 jaar)

19-sep-2019

4.729

2.025

2.704

0

0

0

 

Ja

7101453 installaties combibad De Vliet

15-feb-2018

6.281

2.978

3.303

0

0

0

 

Ja

7101477 combibad gebouw buitenbad De Vliet

15-feb-2018

2.284

2.302

-18

353

359

-6

Ja

 

7101478 combibad openbare ruimte De Vliet

15-feb-2018

1.400

526

874

0

0

0

 

Ja

7101510 ijshal installaties

24-jan-2019

6.771

2.959

3.812

300

0

300

 

Ja

7101568 topsporthal buitenruimte

10-nov-2022

211

0

211

0

0

0

  

7101569 topsporthal duurzaamheidsinvestering

19-sep-2019

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101573 Merenwijk-Ren.gravelvelden 1 tm4 tennis

11-nov-2021

100

0

100

0

0

0

  

7101610 or indoor sportcentrum

19-sep-2019

350

306

44

0

0

0

 

Ja

7101725 Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden

10-nov-2022

0

7

-7

0

1

-1

  

7101758 Montgomery toplaag kunstgras 2 velden

12-nov-2020

277

255

23

27

50

-22

  

7101845 losse inrichting Combibad

8-apr-2021

580

0

580

0

0

0

  

7101846 ijsdweilmachines

8-apr-2021

350

0

350

0

0

0

  

7101890 Cronesteijnkade kunstgras korfbal toplg

10-nov-2022

0

7

-7

0

1

-1

  

7101943 kunstgrasdieptereiniger

11-nov-2021

20

0

20

0

0

0

  

7101944 graszaaimachine

11-nov-2021

15

0

15

0

0

0

  

7101945 drainagereiniger+zandstrooier

11-nov-2021

25

0

25

0

0

0

  

7101946 tractor MF5435 100pk

11-nov-2021

100

0

100

0

0

0

  

7101947 tractor MF3635A 80pk

11-nov-2021

80

0

80

0

0

0

  

7101948 comfort niet goed, 59pk

11-nov-2021

60

0

60

0

0

0

  

7101949 kleine tractor 3720 45pk

11-nov-2021

45

0

45

0

0

0

  

7101962 sportaccomodaties ict-gerelateerde zaken

11-nov-2021

141

0

141

0

0

0

  

7101963 inrichting van de nieuwe sportacc.

11-nov-2021

118

0

118

0

0

0

  

7102163 zonnepanelen De Zijl

10-nov-2022

104

113

-9

0

20

-20

  

7102174 Keuken indoor sporthal (ISC)

22-dec-2022

93

0

93

0

0

0

  

Totaal Sport

 

73.880

41.091

32.789

7.051

434

6.617

  

Beleidsterrein: Recreatie

         

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp

5-nov-2013

414

9

405

0

2

-2

 

Ja

7101969 verslimmen stroomvoorz.evenem en markten

11-nov-2021

318

0

318

159

0

159

  

Totaal Recreatie

 

733

9

724

159

2

158

  

Totaal Cultuur, sport en recreatie

 

85.693

42.547

43.147

7.873

950

6.923

  

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

         

Beleidsterrein: Sociale binding en participatie

         

7101158 mfa geb.Eksterpad 4,6 en Nieuw Pancrat

16-maa-2017

152

97

55

0

8

-8

 

Ja

7101782 Trix Terwindtstraat mfa

12-nov-2020

1.273

152

1.121

0

0

0

  

Totaal Sociale binding en participatie

 

1.425

249

1.177

0

8

-8

  

Beleidsterrein: Kwetsbare groepen

         

7101599 Verpl.16 woningen Sumatrastr.Statush.

15-jul-2019

570

570

0

570

570

0

 

Ja

Totaal Kwetsbare groepen

 

570

570

0

570

570

0

  

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

 

1.995

819

1.177

570

578

-8

  

Programma: Werk en inkomen

Beleidsterrein: Werken naar vermogen

Vervanging bedrijfsmiddelen 2021

28-9-2021

515

42

473

0

0

0

Ja

 

Vervanging bedrijfsmiddelen 2022

28-9-2021

522

200

322

0

0

0

  

Totaal Werken naar vermogen

1.037

242

795

0

0

0

  

Totaal Werk en inkomen

1.037

242

795

0

0

0

  

Algemene dekkingsmiddelen

         

Overige alg.dekkingsmiddelen

         

7100523 PDF plankosten definitiefase

10-nov-2015

956

1

955

956

1

955

 

Ja

7101663 PDF Westerpoort

10-nov-2015

1.070

875

195

1.070

875

195

 

Ja

7101671 PDF Diamantplein

10-nov-2015

297

286

11

297

286

11

 

Ja

7101673 PDF Renovatie Trien Semlerstraat

10-nov-2015

161

161

0

161

161

0

 

Ja

7101850 PDF Bedrijventerrein Vlietzone-Midden

10-nov-2015

255

223

32

255

223

32

 

Ja

7101853 PDF Sportpark De Mors

10-nov-2015

231

74

157

231

74

157

 

Ja

7101972 PDF Herinr.openb.ruimte Verbeekstraat

10-nov-2015

74

74

0

74

74

0

 

Ja

7102006 PDF herontw. Rivierenbuurt Meerburg

10-nov-2015

495

226

270

495

226

270

 

Ja

7102168 PDF Gebiedsvisie de zwijger Plankosten

10-nov-2015

410

347

63

410

347

63

 

Ja

7102177 PDF Haalbheidsstudie autogarage M-kavels

10-nov-2015

254

60

194

254

60

194

 

Ja

7102188 PDF herinrichting muziekeducatie

10-nov-2015

106

2

104

106

2

104

 

Ja

Totaal Overige alg.dekkingsmiddelen

 

4.309

2.330

1.980

4.309

2.330

1.980

  

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

 

4.309

2.330

1.980

4.309

2.330

1.980

  

Overhead

         

Overhead

         

7100289 VK Wagenpark 6 jaar

16-maa-2021

278

0

278

0

0

0

  

7100290 VK Wagenpark 8 jaar

28-sep-2021

2.079

0

2.079

0

0

0

  

7101032 hefbrug

2-okt-2018

41

0

41

0

0

0

 

Ja

7101066 vervanging strooiwagens

10-nov-2016

369

369

0

0

0

0

Ja

 

7101138 meubilair flexwerken

22-nov-2016

264

226

39

0

0

0

 

Ja

7101156 ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

7-jun-2016

19.892

19.336

556

339

355

-16

 

Ja

7101183 pilot flexwerken

4-jul-2017

444

390

54

444

390

54

 

Ja

7101249 restauratie raadszaal (gebouw)

26-sep-2017

1.162

1.155

7

7

7

0

 

Ja

7101250 restauratie raadszaal (installaties)

26-sep-2017

247

246

1

2

1

1

 

Ja

7101326 renovatie gevel Stadhuis

18-apr-2019

1.275

1.058

217

0

0

0

 

Ja

7101433 Meubilair Stoelen 2021

29-sep-2020

537

449

87

4

0

4

  

7101434 meubilair overig 2019

2-okt-2018

1.037

1.037

0

0

0

0

Ja

 

7101435 Meubilair Overig 2021

29-sep-2020

1.492

726

767

10

5

5

  

7101483 stadhuis nieuwbouw 40 jaar

13-nov-2018

4.836

4.479

357

36

34

2

 

Ja

7101484 stadhuis installaties 15 jaar

13-nov-2018

4.368

4.204

164

33

31

2

 

Ja

7101566 toegangscontrole gem.gebouwen

15-jul-2019

90

90

0

0

0

0

Ja

 

7101570 verhuizing PHV naar Level (5 jaar)

15-jul-2019

75

71

4

0

0

0

Ja

 

7101783 zijlader

12-nov-2020

262

262

0

0

0

0

Ja

 

7101840 kraan-kipper

2-okt-2018

228

228

0

0

0

0

Ja

 

7101974 inspectievaartuig

11-nov-2021

50

45

5

0

0

0

Ja

 

7101976 Wagen tbv ondergrondse containers (1)

1-okt-2019

351

349

2

0

0

0

Ja

 

7101977 Wagen tbv ondergrondse containers (2)

28-sep-2021

351

349

2

0

0

0

Ja

 

7101978 Wagen tbv ondergrondse containers (3)

28-sep-2021

351

349

2

0

0

0

Ja

 

7101980 zaakgericht werken 2de fase

8-jun-2021

602

196

406

0

0

0

  

7101983 veegwagen Swingo 1

16-maa-2021

267

267

0

0

0

0

Ja

 

7101984 veegwagen Swingo 2

16-maa-2021

267

267

0

0

0

0

Ja

 

7102014 aanschaf heetwater hogedruk unit

28-sep-2021

47

47

0

0

0

0

Ja

 

7102060 Vrachtwagen voor weesfietsenacties

10-nov-2022

70

0

70

0

0

0

  

7102086 parkeerdek Le Pooleweg 11

10-nov-2022

1.155

0

1.155

0

0

0

  

7102103 2020 AV-middelen Stadhs LN ex.raadszaal

15-nov-2022

280

0

280

0

0

0

  

7102107 2019 AV-middelen Stadskantoor Leiden

15-nov-2022

95

0

95

0

0

0

  

7102108 2020 AV-middelen Raadszaal Leiden

15-nov-2022

618

0

618

0

0

0

  

7102109 aanschaf Fat clients 2020

15-nov-2022

87

0

87

0

0

0

  

7102110 aanschaf software 2019 (vh LP)

15-nov-2022

20

0

20

0

0

0

  

7102111 aanschaf spendanalysetool

15-nov-2022

3

0

3

0

0

0

  

7102112 AV-middelen Holland Rijnland

15-nov-2022

12

0

12

0

0

0

  

7102113 AV-middelen Leiden div.locaties

15-nov-2022

50

0

50

0

0

0

  

7102114 AV-middelen Leiden DZB

15-nov-2022

6

0

6

0

0

0

  

7102115 AV-middelen Leiderdorp gemeentehuis

15-nov-2022

36

0

36

0

0

0

  

7102116 AV-middelen Oegstgeest

15-nov-2022

62

0

62

0

0

0

  

7102117 AV-middelen Zoeterwoude

15-nov-2022

13

0

13

0

0

0

  

7102118 basisregistratie ondergrond 2013 (vh LN)

15-nov-2022

2

0

2

0

0

0

  

7102119 bevolking software GBA 2019 (vh LP)

15-nov-2022

6

0

6

0

0

0

  

7102120 centrale (12k harw en rest uren) 2018

15-nov-2022

24

0

24

0

0

0

  

7102122 contractbeheersysteem

15-nov-2022

35

0

35

0

0

0

  

7102123 core switches 2022

15-nov-2022

418

0

418

0

0

0

  

7102124 fat clients 2022

15-nov-2022

11

0

11

0

0

0

  

7102125 GBKN naar basisregistratie 2013 (vh LN)

15-nov-2022

105

0

105

0

0

0

  

7102126 kantoor71 dockingstations 2021

15-nov-2022

51

0

51

0

0

0

  

7102127 kantoor71 dockingstations 2021-2022

15-nov-2022

112

0

112

0

0

0

  

7102128 kantoor71 kiosken en toebehoren 2021

15-nov-2022

48

0

48

0

0

0

  

7102129 kantoor71 surfaces en toebehoren 2019

15-nov-2022

810

0

810

0

0

0

  

7102130 kantoor71 surfaces en toebehoren 2020

15-nov-2022

358

0

358

0

0

0

  

7102131 kantoor71 surfaces en toebehoren 2021

15-nov-2022

450

0

450

0

0

0

  

7102132 kantoor71 surfaces en toebehoren 2022

15-nov-2022

800

0

800

0

0

0

  

7102133 monitoren 2018

15-nov-2022

114

0

114

0

0

0

  

7102134 monitoren 2022

15-nov-2022

410

0

410

0

0

0

  

7102135 Onguard 2019

15-nov-2022

10

0

10

0

0

0

  

7102136 Proquro

15-nov-2022

506

0

506

0

0

0

  

7102137 switches 2018

15-nov-2022

282

0

282

0

0

0

  

7102138 tachymeters 2 stuks (vh LN 7101354)

15-nov-2022

204

0

204

0

0

0

  

7102139 telefooninstallatie-centrale 2021

15-nov-2022

700

0

700

0

0

0

  

7102140 telefoontoestellen 2018

15-nov-2022

45

0

45

0

0

0

  

7102141 telefoontoestellen 2022

15-nov-2022

546

0

546

0

0

0

  

7102157 verbouwing Tweelinghuis 2020

15-nov-2022

613

0

613

0

0

0

  

7102158 vervanging AV-middelen TWH 2021

15-nov-2022

54

0

54

0

0

0

  

7102166 self service zuilen Level hardware

15-jul-2019

30

0

30

0

0

0

 

Ja

7102167 self service zuilen Level software

15-jul-2019

20

0

20

0

0

0

 

Ja

7102169 Hapert Indigio LF-2 aanhangwagen

28-sep-2021

9

9

0

0

0

0

Ja

 

7102171 cv-ketel ABW 15

27-sep-2022

43

40

3

0

0

0

Ja

 

7102172 mini knikshovel met aanbouw heggenschaar

15-nov-2022

90

0

90

0

0

0

  

Totaal Overhead

 

50.676

36.247

14.430

874

824

50

  

Totaal Overhead

 

50.676

36.247

14.430

874

824

50

  

Totaal

 

767.103

419.107

347.996

168.795

100.216

68.580

  

Bedragen * 1.000