Ga naar boven

Staat van investeringskredieten incl. af te sluiten

Kostenplaats

Datum besluit

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te realiseren inkomsten

Inkomsten t/m lopend dienstjaar

Nog te realiseren inkomsten

Af te sluiten

Ouder 3 jaar

Programma: Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein: Bestuur

7100750 zaakgewijs werken organisatieontw.

11-nov-2014

588

520

68

588

520

68

Ja

7100795 programma VRIS

8-jul-2015

1.234

795

439

1.234

795

439

Totaal Bestuur

1.822

1.315

507

1.822

1.315

507

Beleidsterrein: Dienstverlening

7100004 applicatie basisregistraties

11-nov-2008

300

234

66

0

0

0

Ja

7100339 modernisering GBA 2013

20-sep-2012

192

0

192

0

0

0

Ja

7100340 basisregistratie ondergrond 2013

13-nov-2012

192

3

189

0

0

0

Ja

7100384 tachymeters 2 stuks

17-sep-2013

134

103

31

0

0

0

Ja

7101238 vervangen JOIN-zaaksysteem

26-sep-2017

0

13

-13

0

0

0

Totaal Dienstverlening

818

354

464

0

0

0

Totaal Bestuur en dienstverlening

2.640

1.670

971

1.822

1.315

507

Programma: Veiligheid

Beleidsterrein: Activiteiten Veiligheidshuis B2

7100930 uniformen BOA's

5-jul-2016

34

27

7

0

0

0

Totaal Activiteiten Veiligheidshuis B2

34

27

7

0

0

0

Totaal Veiligheid

34

27

7

0

0

0

Programma: Economie

Beleidsterrein: Ruimte om te ondernemen

7100540 elektrische installatie vrijdagmarkt

17-sep-2013

50

4

46

0

0

0

Ja

Totaal Ruimte om te ondernemen

50

4

46

0

0

0

Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

7100784 Leeuwenhoekpark

9-apr-2015

1.658

1.586

71

988

999

-11

Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

1.658

1.586

71

988

999

-11

Beleidsterrein: Marketing en promotie

7100740 programma binnenstad 2015-2018

16-okt-2014

2.919

2.439

480

2.919

2.439

480

Ja

Totaal Marketing en promotie

2.919

2.439

480

2.919

2.439

480

Totaal Economie

4.627

4.029

598

3.907

3.438

469

Programma: Bereikbaarheid

Beleidsterrein: Langzaam verkeer

7100071 diverse fietsvoorzieningen

13-dec-2016

434

332

102

0

0

0

7100680 fietsenst.Rijnsburgerblok-stichtingskstn

13-feb-2014

4.950

0

4.950

0

0

0

Ja

7100681 fietsenst.Rijnsburgerblok-inrichtingskst

13-feb-2014

1.450

0

1.450

0

0

0

Ja

7100682 fietsenst.Rijnsburgerblok-brm+onvoorzien

13-feb-2014

1.515

700

815

840

472

368

Ja

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

9-jul-2015

400

252

148

400

252

148

7100832 verkeersmaatregelen Spporweghavenpad

9-nov-2017

718

0

718

200

0

200

7100840 asverlegging Kanaalweg

9-nov-2017

260

0

260

0

0

0

7101071 fietsvoorzieningen bij bushaltes

10-nov-2016

78

0

78

0

0

0

7101072 aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

30

0

30

0

0

0

7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

10-nov-2016

100

8

92

0

0

0

7101074 aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

75

0

75

0

0

0

7101075 Aanpassen Posthofrotonde

10-nov-2016

60

36

24

0

0

0

7101076 aanpassen kruisingen Herenstraat

10-nov-2016

825

46

779

225

11

214

7101077 fiets corridor Den Haag Oost Rijnz brug

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk

10-nov-2016

250

0

250

0

0

0

7101079 UVP fietscorridor Den Haag, Ravelingenst

10-nov-2016

400

21

379

280

4

276

7101080 UVP fiets wijkstallingen

10-nov-2016

40

28

12

0

0

0

7101096 UVP fietspalen

10-nov-2016

99

2

97

0

0

0

7101102 aanp.Fietsp.rotonde Rooseveltstraat zuid

10-nov-2016

65

0

65

0

0

0

7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

10-nov-2016

43

0

43

0

0

0

7101169 fietparkeren plein station Lammenschans

6-jul-2017

410

5

405

0

0

0

7101299 fietsparkeren binnenstad

19-dec-2017

50

0

50

50

0

50

Totaal Langzaam verkeer

12.287

1.431

10.856

1.995

740

1.255

Beleidsterrein: Openbaar vervoer

7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

11-nov-2008

1.315

106

1.209

0

0

0

Ja

7100586 nieuwe ov-terminal CS Zeezijde

11-nov-2014

810

387

423

0

304

-304

Ja

7100747 HOV Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk

11-nov-2014

15

0

15

15

0

15

Ja

7100748 HOV Leiden Centraal-Leiderdorp

11-nov-2014

10

0

10

10

0

10

Ja

7100786 inpassing busterminal Zeezijde

18-jun-2015

143

125

17

143

125

17

Ja

7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr

3-dec-2015

484

511

-27

0

0

0

7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

3-dec-2015

4.799

4.391

408

3.158

3.030

128

7100900 HOV Langegracht

3-dec-2015

348

151

196

0

0

0

7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

3-dec-2015

339

13

326

0

0

0

7100903 HOV Centrumroute

3-dec-2015

300

248

52

0

10

-10

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

7-jul-2016

250

102

148

250

102

148

7101155 HOV R-net Leiden-Leiderdorp

26-jan-2017

475

202

273

380

202

178

7101171 toegankelijk maken OV-haltes

4-jul-2017

200

58

143

0

0

0

Totaal Openbaar vervoer

9.488

6.296

3.192

3.955

3.774

182

Beleidsterrein: Autoverkeer

7100015 OBSP Projectmanagement

21-apr-2009

2.899

2.816

82

2.327

2.327

0

Ja

7100016 OBSP contract

2-dec-2010

731

690

41

437

437

0

Ja

7100017 OBSP omgeving

2-dec-2010

502

490

12

370

370

0

Ja

7100018 OBSP verkeer en techniek

2-dec-2010

2.553

2.493

60

1.937

1.937

0

Ja

7100019 OBSP ruimtelijke ordening

2-dec-2010

298

297

1

297

297

0

Ja

7100053 Opdrachtgeverskosten Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

3.132

2.447

685

621

621

0

Ja

7100068 hooigracht-route (kruispunten)

1-jan-2003

1.325

1.271

54

100

105

-5

Ja

7100074 reconstructie Maresingel

12-nov-2009

3.982

1.016

2.967

1.156

371

785

Ja

7100078 aanleg Hallenweg 1e fase

30-sep-2010

2.609

2.486

122

1.474

1.449

26

Ja

7100080 herinrichting Kaarsemakersplein

4-jul-2006

100

11

89

8

8

0

Ja

7100085 wijkactieplannen en parkeren

10-nov-2010

120

68

52

0

0

0

Ja

7100520 OBSP verkeersregelinstallatie

14-maa-2013

949

953

-4

0

0

0

Ja

7100627 OBSP afwikkeling ovk universiteit

10-okt-2013

361

353

7

0

0

0

Ja

7100628 OBSP bijkomende werkzaamheden

10-okt-2013

2.580

2.094

486

625

622

3

Ja

7100629 OBSP contract opdrachtnemer excl VRI

10-okt-2013

26.170

26.104

66

18.120

17.156

963

Ja

7100630 OBSP risicoreservering

10-okt-2013

4.957

0

4.957

0

0

0

Ja

7100853 reconstructie Einsteinweg

5-jul-2016

529

254

275

0

5

-5

7100883 bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid

21-apr-2009

8.352

8.418

-66

250

265

-15

Ja

7100884 conditionerende werkzaam. Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

410

305

105

35

35

0

Ja

7100885 risicoreservering Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

7.291

0

7.291

0

0

0

Ja

7100896 programmasturing IP infrastructuur

10-nov-2015

750

365

385

750

365

385

7100902 aankoop grond Plesmanlaan OBSP

10-okt-2013

265

265

0

0

0

0

Ja

7100924 aanp.kruising Oegstg.weg-Boerh.laan

5-nov-2013

1.914

1.965

-51

431

278

153

Ja

7100942 Schutterstraat/Poelgeeststraat

10-nov-2010

185

43

142

5

0

5

Ja

7101037 LRN opdrachtgeverskosten algemeen

5-jul-2016

1.993

1.021

972

1.500

773

727

7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

5-jul-2016

2.112

195

1.917

0

0

0

7101039 LRN bijkomende werkz.heden Plesmanlaan

5-jul-2016

452

2

450

0

0

0

7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

1.015

181

834

0

0

0

7101041 LRN opdrachtgeverskosten Leiderdorp

5-jul-2016

2.517

240

2.277

2.507

230

2.277

7101042 LRN bijkomende werkz.heden Leiderdorp

5-jul-2016

414

0

414

414

0

414

7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

2.374

59

2.315

0

0

0

7101081 verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal

10-nov-2016

348

96

252

153

34

119

7101083 ORB - Algemeen

29-sep-2016

290

305

-15

228

228

0

Ja

7101084 ORB - Haven

29-sep-2016

59

63

-4

12

12

0

7101085 ORB - Herensingel/ged.Oude Herengracht

29-sep-2016

119

88

30

20

20

0

7101086 ORB - Hogewoerd

29-sep-2016

48

48

0

7

7

0

Ja

7101087 ORB - Ing. Driessenstraat

29-sep-2016

132

130

2

43

43

0

7101088 ORB - Kaardesteeg

29-sep-2016

44

43

1

7

7

0

Ja

7101089 ORB - Kruising Herenstr-Zoeterwoudsesngl

29-sep-2016

76

91

-16

8

8

0

7101090 ORB - Morsstraat

29-sep-2016

398

108

291

168

26

142

7101091 ORB - Prinsessekade/Turfmarkt/Noordeinde

29-sep-2016

177

182

-5

50

64

-14

7101092 ORB - Steenstraat/Beestenmarkt catwalk

29-sep-2016

87

64

22

30

30

0

7101093 ORB - Witte Singel

29-sep-2016

19

19

0

19

19

0

Ja

7101094 ORB - Zijlsingel

29-sep-2016

100

26

75

16

16

0

7101095 verkeersmaatregelen Rijnsburgerweg

10-nov-2016

110

77

33

0

0

0

7101097 verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan

10-nov-2016

50

0

50

0

0

0

7101098 verkeersmaatregelen Charley Tooropweg

10-nov-2016

92

92

0

0

0

0

Ja

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP

5-jul-2016

1.384

375

1.009

0

0

0

7101191 LBSP infrastructuur grond

16-feb-2017

1.230

0

1.230

0

0

0

7101211 herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo

9-nov-2017

508

0

508

0

0

0

Totaal Autoverkeer

89.112

58.710

30.402

34.125

28.165

5.959

Beleidsterrein: Parkeren

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

18-feb-2010

11.505

10.480

1.025

0

1.651

-1.651

Ja

7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.465

3.826

1.639

250

250

0

Ja

7100093 park.garage Lammermarkt-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.554

5.340

214

250

250

0

Ja

7100286 handterminals GOA's 2012+2017

20-sep-2011

581

126

455

0

0

0

Ja

7100543 Vervangen handhavingsinformatiesysteem

22-sep-2015

72

0

72

0

0

0

7100644 bouw parkeergarage Lammermarkt

28-nov-2013

25.875

25.712

163

0

21

-21

Ja

7100645 verpl.riolering ivm park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

44

44

0

0

0

0

Ja

7100646 techn.installaties park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

3.364

3.364

0

0

0

0

Ja

7100647 directieleveringen park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

422

294

128

0

0

0

Ja

7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt

28-nov-2013

24.924

8.333

16.591

0

0

0

Ja

7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

663

692

-29

0

0

0

Ja

7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

3.365

69

3.296

0

0

0

Ja

7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

430

0

430

0

0

0

Ja

7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

750

61

689

0

0

0

Ja

7100669 park.garage Lammerm.-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

276

183

93

0

0

0

Ja

7100670 park.garage Lammerm.-risicoreservering

28-nov-2013

6.601

0

6.601

0

0

0

Ja

7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

604

383

221

0

0

0

Ja

7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering

28-nov-2013

4.472

0

4.472

0

0

0

Ja

7100737 digitaliseren parkeercontrole

11-nov-2014

400

228

172

0

0

0

Ja

7100738 parkeerapparatuur garage Kooiplein

11-nov-2014

314

331

-17

0

48

-48

Ja

7100796 uibreiding betaald parkeren

7-jul-2015

2.480

2.401

79

310

310

0

7100797 handterminals uitbr. betaald parkeren

7-jul-2015

50

26

24

0

0

0

Ja

7100798 uitbreiding digitalisering parkeren

7-jul-2015

50

0

50

0

0

0

7101114 risicoreservering OR Lammermarkt

31-maa-2016

743

0

743

0

0

0

7101164 aanschaf parkeerautomaten

4-jul-2017

1.000

709

291

0

0

0

7101302 bouwkosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

1.750

0

1.750

0

0

0

Ja

7101303 directieleveringen OR Garenmarkt

28-nov-2013

375

0

375

0

0

0

Ja

7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

305

0

305

0

0

0

Ja

7101305 risicoreservering OR Garenmarkt

28-nov-2013

320

0

320

0

0

0

Ja

Totaal Parkeren

102.754

62.603

40.151

810

2.529

-1.719

Beleidsterrein: Leefomgeving

7100014 aanpak black spots

13-nov-2012

479

160

319

0

0

0

Ja

7100022 rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan

10-nov-2010

1.635

1.500

135

127

127

0

Ja

7100027 verkeersvoorzieningen

11-nov-2014

44

140

-96

0

96

-96

Ja

7100062 uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

10-nov-2011

344

180

164

0

0

0

Ja

7100084 rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr

20-dec-2005

738

10

728

0

0

0

Ja

7100390 auto stadsontwerp

17-sep-2013

37

0

37

0

0

0

Ja

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

29-nov-2012

1.021

555

465

1.021

555

465

Ja

7100904 voetgangersbewegwijzering

17-dec-2015

191

161

30

0

0

0

Ja

7100929 reconstructie Schuttersveld-Dellaertweg

13-nov-2012

377

293

84

179

139

41

Ja

7100945 fiets- en auto bewegwijzering

5-jul-2016

311

102

209

0

0

0

7101099 vervanging verkeersborden

10-nov-2016

40

0

40

0

0

0

7101100 verk.kundige aanp. Stieltjesstraat

10-nov-2016

25

25

0

0

0

0

Ja

7101101 kleine verkeerskundige voorzieningen

10-nov-2016

385

173

212

0

13

-13

7101140 koppelen Leidse verk.centr.reg.verk.cen

20-dec-2016

300

186

114

200

172

28

7101170 verzinkbare palen Bevrijdingsplein

4-jul-2017

65

1

64

0

0

0

Totaal Leefomgeving

5.992

3.485

2.506

1.527

1.101

426

Totaal Bereikbaarheid

219.633

132.526

87.108

42.412

36.309

6.103

Programma: Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte

7100079 investeringen wegen

10-nov-2016

959

170

789

0

170

-170

7100082 vervanging verkeerslichtinstallaties

11-nov-2014

1.930

431

1.499

0

-7

7

Ja

7100095 vervanging openbare verlichting 2014 ev

5-nov-2013

4.521

991

3.530

0

2

-2

Ja

7100096 herinrichting binnenstad

2-dec-2008

2.005

2.003

2

627

627

0

Ja

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein

8-jul-2008

550

643

-93

0

480

-480

Ja

7100099 investeringen bruggen 2014 e.v.

10-nov-2015

309

152

157

0

0

0

7100118 Weegsysteem afvalinzameling

11-nov-2008

100

0

100

0

0

0

Ja

7100119 inzamelmiddelen 2014 e.v.

23-sep-2014

1.371

451

920

0

0

0

Ja

7100120 milieustraat

12-nov-2009

260

18

242

0

0

0

Ja

7100285 wissellocatie pa-containers kenauweg

20-dec-2007

300

0

300

0

0

0

Ja

7100318 vervanging wijkcontainers

20-sep-2011

3.791

3.809

-17

0

0

0

Ja

7100323 herinr.Marnixstr.Molenstr.Past.str.Mus.s

10-nov-2011

969

533

436

0

0

0

Ja

7100337 verb.kwaliteit openb.ruimte Leiden Noord

14-maa-2013

2.492

2.493

-1

1.826

1.841

-15

Ja

7100420 Staatsspoorbrug

11-nov-2014

1.770

990

780

0

0

0

Ja

7100487 aanschaf ondergrondse containers

6-nov-2012

2.280

2.399

-119

0

74

-74

Ja

7100514 vervangen val churchillbrug

14-nov-2006

800

242

558

0

0

0

Ja

7100589 kwaliteitsverbetering Breestraat fase 2

13-feb-2014

1.159

103

1.056

0

0

0

Ja

7100607 Vervangen meerpalen

10-nov-2010

130

131

-1

0

0

0

Ja

7100620 Singelpark - Begraafplaats Groenesteeg

7-nov-2013

531

423

108

374

374

0

Ja

7100660 bestrating park.plaats Sted. Gymnasium

19-dec-2013

50

15

35

0

0

0

Ja

7100661 woonrijpmaken Prins Clausweg

19-dec-2013

218

166

52

0

0

0

Ja

7100742 vri Rijnsburgerweg

11-nov-2014

153

0

153

0

0

0

Ja

7100744 parkbruggen (15st) Merenwijk/Stevenshof

10-nov-2011

426

426

0

0

0

0

Ja

7100834 verkeersmaatregelen Houtkwartier

9-nov-2017

50

0

50

0

0

0

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt

18-jun-2015

2.041

454

1.587

690

89

601

7100920 renovatie parkbruggen Stevenshof

5-nov-2013

408

408

0

0

0

0

Ja

7100927 herinrichting Haarlemmerstraat

31-maa-2016

3.643

3.086

557

0

-2

2

7100944 Jan van Houtbrug

5-jul-2016

1.138

1.144

-6

0

0

0

Ja

7100999 technische install. beweegbare brug 2017

10-nov-2016

2.424

224

2.200

0

0

0

7101003 bruggen- verv./Renoveren bouwdelen

10-nov-2016

354

385

-31

0

0

0

7101006 meerpalen en remmingwerken 2017

10-nov-2016

59

60

-1

0

0

0

Ja

7101009 investeringen walmuren

10-nov-2016

660

0

660

0

0

0

7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart

10-nov-2016

1.045

0

1.045

0

0

0

7101069 vri Willem de Zwijgerlaan

10-nov-2016

125

125

0

0

0

0

7101115 directieleveringen Valkbrug

31-maa-2016

95

0

95

0

0

0

7101116 bouwkosten Valkbrug

31-maa-2016

3.394

590

2.804

0

0

0

7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug

31-maa-2016

680

383

297

0

0

0

7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug

31-maa-2016

55

0

55

0

0

0

7101119 risicoreservering Valkbrug

31-maa-2016

376

0

376

0

0

0

7101123 brug Arubapad-Surinamestraat

20-dec-2016

175

28

147

0

0

0

7101180 Noorderkwartier West

14-maa-2013

468

429

39

3

3

0

Ja

7101181 Noorderkwartier Oost

14-maa-2013

2.057

16

2.041

1.057

0

1.057

Ja

7101184 Boerhaavelaan

11-nov-2014

1.356

0

1.356

0

0

0

Ja

7101254 Haagweg (Boshuizerkade-Noordeindeplein)

10-nov-2015

865

30

836

0

0

0

7101255 Marienpoelstraat

10-nov-2015

711

30

682

0

0

0

7101256 Van Swietenstraat

10-nov-2015

164

30

135

0

0

0

7101257 Vondellaan

10-nov-2015

196

0

196

0

0

0

7101258 vervanging materialen Haagweg Zuid

11-nov-2014

1.684

30

1.655

0

0

0

Ja

7101259 vervanging materialen

10-nov-2015

290

69

221

0

0

0

7101261 Bachstraat 2016

10-nov-2016

794

0

794

0

0

0

7101262 Jan van Goyenkade 2016

10-nov-2016

129

0

129

0

0

0

7101263 Kort Rapenburg

10-nov-2016

48

0

48

0

0

0

7101265 Oranjeboomstraat

10-nov-2016

71

0

71

0

0

0

7101266 Pelikaanstraat

10-nov-2016

90

0

90

0

0

0

7101268 Rijnsburgerweg (grens-Wassenaarseweg)

10-nov-2016

899

0

899

0

0

0

7101269 Sandifortdreef

10-nov-2016

249

0

249

0

0

0

7101270 Sint Jorissteeg

10-nov-2016

46

0

46

0

0

0

7101271 Watersteeg

10-nov-2016

16

0

16

0

0

0

7101272 Zernikedreef

10-nov-2016

295

0

295

0

0

0

7101306 investeringen wegen 2017

10-nov-2016

1.021

1.021

0

0

0

0

Totaal Verharde openbare ruimte

55.246

25.127

30.119

4.576

3.652

924

Beleidsterrein: Openbaar water

7100122 vervanging riolering

10-nov-2015

6.543

3.363

3.180

14

24

-10

7100484 verv. Riolering Middelste gracht

10-nov-2010

595

596

-1

0

1

-1

Ja

7100485 verv. Riolering Uiterste gracht

10-nov-2011

825

825

0

0

0

0

Ja

7100486 Rioolrenovatie zuid-west

24-sep-2012

1.718

1.547

171

0

0

0

Ja

7100626 wateroverlast Oude Kooi

10-okt-2013

7.229

6.647

583

3.159

3.159

0

Ja

7100633 verv.riolering Burggravenlaan-Sitterlaan

5-nov-2013

2.007

2.007

0

0

0

0

Ja

7100634 ren.riolering Burggravenlaan-Sitterlaan

5-nov-2013

353

353

0

0

0

0

Ja

7100635 ren.riolering Maresingel-Herensingel

5-nov-2013

995

995

0

0

0

0

Ja

7100636 ren.riolering Hooigracht

5-nov-2013

211

211

0

0

0

0

Ja

7100637 vervanging riolering Hooigracht

5-nov-2013

480

43

437

0

0

0

Ja

7100638 renovatie riolering Einsteijnweg

5-nov-2013

158

131

26

0

0

0

Ja

7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln

5-nov-2013

385

390

-5

0

0

0

Ja

7100640 verv.riolering Eimerspoelstraat

5-nov-2013

128

81

47

0

0

0

Ja

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ

5-nov-2013

240

123

117

0

0

0

Ja

7100642 vervanging Lammenschansweg

5-nov-2013

309

309

0

0

0

0

Ja

7100643 renovatie riolering Vreewijk

5-nov-2013

820

33

787

0

0

0

Ja

7100701 afr.verv. rioolgemaal Lammenschansweg

10-nov-2016

82

0

82

0

0

0

7100925 verv.+renov.riolering Haagweg Zuid

10-nov-2010

6.855

122

6.733

0

0

0

Ja

7101247 Vervanging riolering Maresingel

10-nov-2015

600

0

600

0

0

0

Totaal Openbaar water

30.533

17.777

12.757

3.173

3.184

-11

Beleidsterrein: Openbaar groen

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden

8-sep-2011

1.473

603

871

175

603

-427

Ja

7100107 integraal waterplan

20-dec-2007

1.625

1.396

229

800

773

27

Ja

7100156 Tuin van Noord

27-mei-2008

3.111

2.720

391

1.458

1.458

0

Ja

7100360 Heempark 2013

13-nov-2012

51

14

37

0

0

0

Ja

7100422 park Kweeklust

11-nov-2014

57

0

57

0

0

0

Ja

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan

9-jul-2013

6.602

3.673

2.929

2.728

2.766

-37

Ja

7100559 herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof

10-nov-2015

288

0

288

288

0

288

7100595 groene recreatieve ondersteuning

9-jul-2013

275

276

-1

275

276

-1

Ja

7100608 singelpark - Overall

7-nov-2013

659

609

50

360

360

0

Ja

7100610 singelpark - Brugverbindingen

7-nov-2013

2.467

1.070

1.397

548

333

215

Ja

7100611 singelpark - Singelroute

7-nov-2013

1.682

938

744

665

497

167

Ja

7100612 singelpark - Nuon

7-nov-2013

2.815

909

1.906

850

563

288

Ja

7100613 singelpark - Arsenaalplein

7-nov-2013

34

2

32

2

2

0

Ja

7100614 singelpark - Morspoort

7-nov-2013

768

770

-2

484

474

10

Ja

7100615 singelpark - Bleekerspark

7-nov-2013

108

139

-31

1

1

0

Ja

7100616 singelpark - Ankerpark

7-nov-2013

78

82

-4

24

24

0

Ja

7100617 singelpark - Katoenpark

7-nov-2013

28

8

20

7

7

0

Ja

7100618 singelpark - Hortus

7-nov-2013

27

13

14

2

2

0

Ja

7100631 verbetering wijk Transvaal

19-dec-2013

150

153

-3

150

153

-3

Ja

7100667 groene daken

13-feb-2014

200

116

84

200

116

84

Ja

7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade

10-nov-2016

178

0

178

0

0

0

7100711 verstr.groene hoofdstr. Korte Vlietzone

10-nov-2016

411

0

411

0

0

0

7100721 Oostvlietpolder fase 2

10-jul-2014

1.710

1.527

182

1.415

1.416

-1

Ja

7100749 Van der Werfpark

11-nov-2014

350

57

293

0

0

0

Ja

7100753 opdrachtgeverskosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

1.243

1.605

-362

726

744

-18

7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

968

177

791

0

0

0

7100867 Morspark

10-nov-2015

800

474

326

238

94

143

7100869 toegang Leidse Hout

10-nov-2015

182

6

176

0

0

0

7100881 knelpunt fietspad Matilo

18-jun-2015

88

48

40

88

48

40

7100882 verbeteringen 8 fietsroutes

18-jun-2015

500

403

97

349

295

54

7101112 directieleveringen OR Lammermarkt

31-maa-2016

1.585

662

923

0

0

0

7101113 bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt

31-maa-2016

3.945

2.711

1.234

0

200

-200

7101141 Singelpark - brug Arsenaalplein

20-dec-2016

190

0

190

58

0

58

7101142 Singelpark - brug Blekerspoort

20-dec-2016

513

0

513

157

0

157

7101143 Singelpark - brug Havenkade

20-dec-2016

201

5

196

61

0

61

7101144 Singelpark - brug Meelfabriek

20-dec-2016

203

0

203

62

0

62

7101145 Singelpark - brug Veerplein

20-dec-2016

799

8

791

245

0

245

7101146 Singelpark - verbindingen

20-dec-2016

199

0

199

0

0

0

7101147 Singelpark - brug Zijlpoort

20-dec-2016

1.141

1

1.140

346

0

346

7101154 Singelpark Restauratie aula Groenesteeg

7-nov-2013

103

109

-6

0

0

0

Ja

7101252 spelen openbare ruimte

9-nov-2017

525

324

201

0

0

0

Totaal Openbaar groen

38.331

21.608

16.723

12.762

11.205

1.557

Beleidsterrein: Duurzaamheid

7100489 onderzoek geothermie regio Leiden

18-dec-2012

100

41

59

100

41

59

Ja

7100594 duurzaamheidsfonds 2

10-okt-2013

1.000

831

169

900

831

69

Ja

7100761 laadpalen voor elecrisch vervoer

18-sep-2014

250

19

231

3

3

0

Ja

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020

9-jul-2015

3.140

1.478

1.662

3.140

1.478

1.662

7101168 SPONGE 2020

6-apr-2017

979

155

825

979

155

825

Totaal Duurzaamheid

5.469

2.524

2.945

5.123

2.509

2.614

Totaal Omgevingskwaliteit

129.580

67.036

62.543

25.634

20.550

5.084

Programma: Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein: Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7100459 wonen boven winkels

13-sep-2012

2.000

926

1.074

2.000

926

1.074

Ja

7100666 bijdragen opstellen gebiedsvisies

13-feb-2014

440

361

79

440

361

79

Ja

7101070 tijdelijke fietsenstalling Leiden CS

5-jul-2016

150

150

0

0

0

0

Ja

7101129 invoering omgevingswet

10-nov-2016

1.995

855

1.140

1.995

855

1.140

7101178 voorbereiding Humanities Campus

4-jul-2017

470

86

384

470

86

384

Totaal Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

5.055

2.379

2.676

4.905

2.228

2.677

Beleidsterrein: Gemeentelijk vastgoed

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

31-maa-2009

1.790

1.127

663

1.790

1.127

663

Ja

7100136 LBSP externe plankosten

28-jun-2011

785

494

291

785

494

291

Ja

7100139 bodemsanering

5-jul-2012

8.457

4.014

4.443

8.457

4.014

4.443

Ja

7100144 taxeren panden

10-nov-2010

600

551

49

600

551

49

Ja

7100152 Gevelsanering woningen

3-dec-2009

1.300

398

902

1.300

398

902

Ja

7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

10-nov-2010

3.536

2.937

599

3.326

2.773

553

Ja

7100154 Kooiplein uitvoering

18-feb-2010

17.581

9.664

7.917

14.107

7.336

6.771

Ja

7100167 openbare ruimte aalmarktproject

7-dec-2004

500

500

0

0

0

0

Ja

7100171 bijdr.overheadkn WOP-noord van Kooiplein

15-jun-2006

565

562

3

565

562

3

Ja

7100316 planvoorbereiding Kaasmarkt

1-dec-2011

110

96

14

110

96

14

Ja

7100455 san.deelgeb.A vrm.gasfabr.ter.Langegr.

24-mei-2012

7.640

7.644

-5

7.640

7.644

-5

Ja

7100469 tijdelijk beheer ROC Lammenschans

5-jul-2012

180

179

1

180

179

1

Ja

7100515 technische installaties De Waag

22-jan-2013

750

447

303

0

-10

10

Ja

7100519 bodemsan.voorm.ROC-loc. Dieperhout

14-feb-2013

200

149

51

200

149

51

Ja

7100526 BSO Oppenheimstraat

30-mei-2013

950

162

788

0

162

-162

Ja

7100527 peuterspeelzaal Oppenheimstraat

30-mei-2013

600

25

575

0

25

-25

Ja

7100528 kinderdagverblijf Oppenheimstraat

30-mei-2013

650

24

626

0

24

-24

Ja

7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord

9-jul-2013

1.012

671

340

1.012

671

340

Ja

7100622 Kunst in openbare ruimte

9-jul-2013

130

30

100

130

30

100

Ja

7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

7-jul-2015

1.038

535

503

187

187

0

7100788 multifunctioneel maken Merendroom

9-apr-2015

154

0

154

0

0

0

7100800 herinrichting Surinamestraat

16-jul-2015

675

510

165

8

8

0

7100886 onteigening Lammenschansweg 128

1-okt-2015

1.670

72

1.598

1.670

72

1.598

7101044 programma Lammenschansdriehoek

16-jun-2016

126

0

126

0

0

0

7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade

1-jan-2016

2.119

304

1.815

0

304

-304

7101056 voorbereiding STEO-Rijnsburgerblok K3-4

1-jan-2016

651

173

478

0

173

-173

Ja

7101057 grond STEO - Buskavel B1

1-jan-2016

806

6

800

0

0

0

7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1

1-jan-2016

108

13

94

0

0

0

7101060 grond STEO - Openb.geb.en civiele werken

1-jan-2016

2.425

2.425

0

0

0

0

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

1-jan-2016

2.256

1.345

911

0

45

-45

7101062 grond STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

148

98

50

0

0

0

7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

122

23

98

0

0

0

7101064 grond STEO - YNS

1-jan-2016

440

367

73

0

0

0

7101065 voorbereiding STEO - YNS

1-jan-2016

327

309

18

0

298

-298

7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

7101126 Rijkswaterstaat locatie

10-nov-2016

150

93

57

150

93

57

7101177 tijdelijke maatr. Lammenschansdriehoek

6-jul-2017

320

81

239

0

0

0

7101188 afrondende werkzaamheden A4/W4

4-jul-2017

17

17

0

17

17

0

Ja

7101248 auto en fietsenstalling Stadsbouwhuis

4-jul-2017

118

7

111

0

0

0

7101251 herinrichting plein Timorstraat-Arubapad

9-nov-2017

190

0

190

0

0

0

7101300 initiatieven derden

21-dec-2017

350

102

248

350

102

248

Totaal Gemeentelijk vastgoed

61.579

36.154

25.425

42.583

27.526

15.058

Beleidsterrein: Wonen

7100126 plankn won.Van Vollenhovenk.+Du Rieustr.

17-okt-2006

1.825

807

1.018

1.825

807

1.018

Ja

7100129 planvoorb.rec.Haarlemmerweg/-dijk

8-jul-2008

493

525

-32

353

373

-20

Ja

7100536 uitvoering nota wonen

14-feb-2013

566

88

478

566

88

478

Ja

Totaal Wonen

2.885

1.420

1.465

2.745

1.267

1.477

Totaal Stedelijke ontwikkeling

69.519

39.953

29.566

50.233

31.021

19.212

Programma: Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein: Jeugd

7100560 speeltoestellen

10-nov-2015

587

263

324

0

0

0

7101242 nota spelen en bewegen 2017

4-jul-2017

546

0

546

0

0

0

Totaal Jeugd

1.133

263

870

0

0

0

Beleidsterrein: Onderwijshuisvesting

7100186 2007.056 StJoseph Oppenheimstr nieuwbouw

10-jul-2007

8.523

7.622

900

641

401

241

Ja

7100190 aankoop nieuwbouw Da Vinci Lammenschans

7-jul-2009

17.398

17.316

82

555

555

0

Ja

7100196 Vennemeerstraat 1 nieuwb.4 gymzalen

13-nov-2007

4.248

4.145

103

70

74

-4

Ja

7100313 Oegstgeesterweg nnb nieuwb.2 gymzalen

10-nov-2010

1.895

1.866

29

0

7

-7

Ja

7100400 2016.018 Pacelli Damlaan22 ingebr+uitbr

10-nov-2015

1.981

92

1.889

0

0

0

7100404 2017.018 Leonardo Telderskade NIEUWBOUW

20-dec-2016

13.065

900

12.165

0

0

0

7100518 nieuwbouw Lage Mors (Pacelli/Morskring)

22-jan-2013

300

11

289

0

0

0

Ja

7100522 Oegstgeesterweg nnb 1e inr.2 gymzalen

4-apr-2013

100

100

0

0

0

0

Ja

7100525 Oppenh.str.nieuwb.2e gymzaal

30-mei-2013

900

5

895

0

0

0

Ja

7100561 parkeervoorziening Houtkwartier

13-maa-2014

692

623

70

0

0

0

Ja

7100565 2014.008/009 Teld/Sleut Kiljanpad NIEUWB

19-dec-2013

5.063

1.281

3.782

0

0

0

Ja

7100566 2014.013 DaVinci Kagerstr7 PERM.UITBREID

19-dec-2013

2.811

2.811

0

0

0

0

Ja

7100573 openb.voorz.sportzaal Houtkwartier

13-maa-2014

476

364

112

0

0

0

Ja

7100659 2014.008/009 grond Kiljanpad 2

19-dec-2013

224

0

224

0

0

0

Ja

7100674 1e inrichting sportzalen Houtkwartier

13-maa-2014

206

187

19

0

0

0

Ja

7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaaveln NIEUWB

20-dec-2016

16.581

290

16.291

0

0

0

7100872 2016.009 Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym

10-nov-2015

4.300

402

3.898

0

0

0

7100874 Oegstgeesterweg 2 installaties 2 gymz

10-nov-2015

382

382

-1

0

0

0

Ja

7100895 2016.006 Morskring StBuysingstr18A renov

10-nov-2015

800

800

0

0

0

0

7101172 verduurzaming Cesar Franckstraat 40

6-jul-2017

84

58

26

0

0

0

7101173 verduurzaming Opaalstraat 300

6-jul-2017

105

64

41

0

0

0

7101174 verduurzaming Regenboogpad 4

6-jul-2017

70

0

70

0

0

0

7101175 verduurzaming Valkenpad 38

6-jul-2017

121

0

121

0

0

0

Totaal Onderwijshuisvesting

80.325

39.318

41.007

1.266

1.037

230

Totaal Jeugd en onderwijs

81.458

39.581

41.877

1.266

1.037

230

Programma: Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein: Cultuur

7100245 muziekcentrum De Nobel

6-feb-2007

12.012

11.085

927

1.039

1.076

-37

Ja

7100300 vvi kunstinstellingen/accommodaties

27-sep-2015

133

0

133

0

0

0

7100373 uitbreiding Lakenhal (37jr)

13-feb-2014

14.819

9.992

4.826

0

0

0

Ja

7100632 LKH Publieksvoorzieningen

13-nov-2012

261

119

142

0

0

0

Ja

7100676 ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)

13-feb-2014

5.601

2.238

3.363

1.565

814

751

Ja

7100677 mdl r&u aard- en nagelvaste collectie

13-feb-2014

670

303

367

39

39

0

Ja

7100678 mdl r&u verhuizing

13-feb-2014

517

338

179

517

338

179

Ja

7100679 mdl r&u interieur

13-feb-2014

790

0

790

440

0

440

Ja

7100789 SGZ Trekkenwand

13-nov-2012

840

718

122

0

0

0

Ja

7100819 Stoelenplan LSB

10-nov-2015

454

0

454

0

0

0

7101108 mdl r&u herinrichting

13-feb-2014

910

52

858

910

52

858

Ja

7101109 mdl r&u comm.fondsenwerving en opening

13-feb-2014

402

24

377

402

24

377

Ja

7101110 mdl r&u overig

13-feb-2014

502

0

502

502

0

502

Ja

7101179 voorbereiding vernieuwbouw BplusC

6-jul-2017

160

0

160

160

0

160

7101182 informatiesysteem Stadspodia

4-jul-2017

170

205

-35

0

0

0

7101307 VVI Stadspodia-verbouwingskosten 2017

10-nov-2016

304

280

24

0

0

0

Totaal Cultuur

38.544

25.354

13.191

5.574

2.344

3.230

Beleidsterrein: Cultureel erfgoed

7100006 digitalisering extern depot archief

24-sep-2009

240

240

0

0

0

0

Ja

7100625 verbouwing archeol.centrum Boisotkade

10-okt-2013

650

472

178

0

0

0

Ja

Totaal Cultureel erfgoed

890

711

179

0

0

0

Beleidsterrein: Sport

7100371 verv. riolering sportaccommodaties

13-nov-2012

273

159

114

0

0

0

Ja

7100574 verv.gras door kunstgras div.sportparken

11-nov-2014

1.115

762

353

0

0

0

Ja

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17

17-sep-2013

322

0

322

0

0

0

Ja

7100673 combibad De Vliet

10-sep-2015

825

743

82

0

0

0

7100933 waterveld Roomburg - kunstgrasmat

21-apr-2016

190

113

77

0

0

0

7101046 Indoor sportcentrum

24-mei-2016

0

61

-61

0

0

0

7101127 nieuwbouw ijshal

10-nov-2016

40

23

17

40

23

17

7101153 toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013

13-nov-2012

165

0

165

0

0

0

Ja

7101165 John Deer 1905 Kooimaaier

17-sep-2013

66

66

0

0

0

0

Ja

7101166 AT Machine Fieldmaster kunstgrasreiniger

17-sep-2013

24

24

0

0

0

0

Ja

Totaal Sport

3.019

1.951

1.068

40

23

17

Beleidsterrein: Recreatie

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp

5-nov-2013

515

0

515

0

0

0

Ja

Totaal Recreatie

515

0

515

0

0

0

Totaal Cultuur, sport en recreatie

42.968

28.016

14.952

5.614

2.367

3.247

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein: Sociale binding en participatie

7101045 Huisvesting verg.houders Voorschoterweg

16-jun-2016

1.884

763

1.121

1.884

763

1.121

7101047 Huisvesting verg.houders Wassenaarseweg

16-jun-2016

599

775

-176

599

775

-176

7101049 Huisvesting verg.houders Sumatrastraat

16-jun-2016

363

307

56

363

307

56

7101158 mfa geb.Eksterpad 4,6 en Nieuw Pancrat

16-maa-2017

152

87

65

0

0

0

7101159 mfa buitenr.Eksterpad 4,6+Nieuw Pancrat

16-maa-2017

58

94

-35

0

0

0

Totaal Sociale binding en participatie

3.057

2.025

1.032

2.846

1.844

1.001

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

3.057

2.025

1.032

2.846

1.844

1.001

Programma: Werk en inkomen

Beleidsterrein: Werken naar vermogen

vervanging bedrijfsmiddelen 2016

22-9-2015

495

320

175

0

0

0

vervanging bedrijfsmiddelen 2017

27-sep-2016

496

175

321

0

0

0

Totaal Werken naar vermogen

991

495

496

0

0

0

Totaal Werk en inkomen

991

495

496

0

0

0

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsterrein: Overige alg.dekkingsmiddelen

7100268 SBL aanschaf beheersprogrammatuur

11-nov-2008

21

0

21

0

0

0

Ja

7100271 aanleg autowasplaats SB

12-sep-2010

91

85

6

0

0

0

Ja

7100281 CENTRIC-systeem

12-nov-2009

153

123

30

0

0

0

Ja

7100289 Wagenpark 6 jaar

20-sep-2011

92

0

92

0

0

0

Ja

7100290 Wagenpark 8 jaar

31-mei-2016

2.856

0

2.856

0

0

0

7100293 Kenauweg 2006 10 jaar

4-jul-2006

796

288

508

0

0

0

Ja

7100294 Kenauweg 2006 25 jaar

4-jul-2006

745

604

141

0

0

0

Ja

7100295 Kenauweg 2006 40 jaar

4-jul-2006

115

31

84

0

0

0

Ja

7100319 vervanging ondergrondse tank

20-sep-2011

185

3

182

0

0

0

Ja

7100379 vervanging tanks afgewerkte olie

20-sep-2012

52

0

52

0

0

0

Ja

7100523 plankosten definitiefase

10-jul-2014

4.192

2.718

1.473

4.192

2.718

1.473

Ja

7100719 auto's voor landmeters

22-sep-2015

41

46

-5

0

0

0

Ja

7100879 6 containers voor afvalinzamelvoertuigen

10-nov-2015

250

118

132

0

0

0

7100939 verbouwing ABW 15 agv org.wijz.Vastgoed

31-mei-2016

140

158

-18

0

0

0

Ja

7100940 verbouwing kantines ABW/Kenauweg

31-mei-2016

95

98

-3

0

0

0

Ja

7101031 vervangen containers (vm Gevulei) 2017

27-sep-2016

1.335

0

1.335

0

0

0

7101066 vervanging strooiwagens

10-nov-2016

350

249

101

0

0

0

7101111 ambtelijke huisvesting nieuw

7-jun-2016

1.650

1.177

473

500

1.177

-677

7101130 Schmidt Cleango 500

21-sep-2010

155

155

0

0

0

0

Ja

7101131 Schmidt Cleango 500 met derde bezem

21-sep-2010

164

164

0

0

0

0

Ja

7101132 Schmidt Cleango 500 met derde bezem

21-sep-2010

164

164

0

0

0

0

Ja

7101133 Schmidt Swingo 200 veegmachine

21-sep-2010

118

118

0

0

0

0

Ja

7101134 Schmidt Swingo 200 veegmachine

20-sep-2011

118

118

0

0

0

0

Ja

7101135 Daf Zijlader 45-BJK-2

31-mei-2016

251

251

0

0

0

0

Ja

7101136 Daf Zijlader 42BJJ-7

31-mei-2016

251

251

0

0

0

0

Ja

7101138 meubilair flexwerken

22-nov-2016

264

138

127

0

0

0

7101156 ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

7-jun-2016

1.550

508

1.042

0

0

0

7101167 plankosten definitiefase afgesloten 2017

10-jul-2014

1.045

1.045

0

1.045

1.045

0

Ja

7101183 pilot flexwerken

4-jul-2017

450

60

390

450

60

390

7101273 pickupvoertuig 1 Mercedes sprinter

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101274 pickupvoertuig 2 Mercedes sprinter

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101275 pickupvoertuig 3 Mercedes sprinter

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101276 pickupvoertuig 4 Mercedes sprinter

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101277 pickupvoertuig 5 Fuco Canter

31-mei-2016

58

0

58

0

0

0

7101278 pickupvoertuig 6 Fuco Canter

31-mei-2016

46

0

46

0

0

0

7101279 pickupvoertuig 7 Fuco Canter

31-mei-2016

46

0

46

0

0

0

7101280 gesloten bestelwagen Iveco Nw Daily

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101281 gesloten bestelwagen Fiat Doblo

31-mei-2016

26

0

26

0

0

0

7101282 gesloten bestelwagen Fiat Doblo

31-mei-2016

26

0

26

0

0

0

7101283 gesloten bestelwagen Fiat Doblo (pers)

31-mei-2016

29

0

29

0

0

0

7101284 gesloten bestelwagen Fiat Doblo

31-mei-2016

26

0

26

0

0

0

7101285 gesloten bestelwagen Fiat Doblo

31-mei-2016

26

0

26

0

0

0

7101286 gesloten bestelwagen Fiat Doblo

31-mei-2016

26

0

26

0

0

0

7101287 gesloten bestelwagen Iveco Daily

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101288 gesloten bestelwagen Iveco Daily

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101289 gesloten bestelwagen Iveco Daily

31-mei-2016

67

0

67

0

0

0

7101290 gesloten bestelwagen Iveco Daily

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101291 gesloten bestelwagen Iveco Daily

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101292 gesloten bestelwagen Iveco Daily

31-mei-2016

47

0

47

0

0

0

7101293 gesloten bestelwagen Fiat Talento

31-mei-2016

35

0

35

0

0

0

7101294 gesloten bestelwagen Fiat Doblo

31-mei-2016

26

0

26

0

0

0

7101295 gesloten bestelwagen Fiat Doblo (pers)

31-mei-2016

29

0

29

0

0

0

7101296 gesloten bestelwagen Fiat Doblo

31-mei-2016

26

0

26

0

0

0

7101297 gesloten bestelwagen Fiat Talento

31-mei-2016

35

0

35

0

0

0

Totaal Overige alg.dekkingsmiddelen

18.684

8.670

10.014

6.187

5.001

1.186

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

18.684

8.670

10.014

6.187

5.001

1.186

Programma: Overhead

Beleidsterrein: Overhead

7100275 verv.toeg.contr.+tijdregistratiesyst.STH

11-nov-2008

140

40

100

0

0

0

Ja

7100751 zaakgewijs werken software

11-nov-2014

470

163

307

0

0

0

Ja

7100897 vernieuwen gemeentelijke website

8-jul-2015

150

105

45

0

0

0

7101249 restauratie raadszaal (gebouw)

26-sep-2017

450

0

450

0

0

0

7101250 restauratie raadszaal (installaties)

26-sep-2017

330

0

330

0

0

0

7101253 aanschaf kantoormeubilair 2017

26-sep-2017

88

0

88

0

0

0

Totaal Overhead

1.628

308

1.320

0

0

0

Totaal Overhead

1.628

308

1.320

0

0

0

Totaal

574.819

324.335

250.484

139.921

102.882

37.040