Jaarstukken 2019

Staat van investeringskredieten incl. af te sluiten

Kostenplaats

Datum besluit

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te realiseren inkomsten

Inkomsten t/m lopend dienstjaar

Nog te realiseren inkomsten

Af te sluiten

Ouder 3 jaar

Programma: Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein: Bestuur

7100795 programma VRIS

8-jul-2015

1.234

1.246

-12

1.234

1.246

-12

Ja

 

7100801 aanschaf stemhokjes

9-nov-2017

65

45

20

0

0

0

  

Totaal Bestuur

1.299

1.290

9

1.234

1.246

-12

  

Beleidsterrein: Dienstverlening

7100339 modernisering GBA 2013

20-sep-2012

192

0

192

0

0

0

 

Ja

7100340 basisregistratie ondergrond 2013

13-nov-2012

192

3

189

0

0

0

 

Ja

7101185 vervanging Key2datadistributie

2-okt-2018

307

0

307

0

0

0

  

7101237 vervanging applicatie BAG

26-sep-2017

110

0

110

0

0

0

  

7101239 vervangen Topdesk en Planon

26-sep-2017

250

5

245

0

0

0

  

Totaal Dienstverlening

1.051

8

1.043

0

0

0

  

Totaal Bestuur en dienstverlening

2.350

1.299

1.052

1.234

1.246

-12

  

Programma: Veiligheid

Beleidsterrein: Veiligheid

7100930 uniformen BOA's

5-jul-2016

34

34

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Veiligheid

34

34

0

0

0

0

  

Totaal Veiligheid

34

34

0

0

0

0

  

Programma: Economie

Beleidsterrein: Ruimte om te ondernemen

7100540 elektrische installatie vrijdagmarkt

17-sep-2013

50

4

46

0

4

-4

Ja

 

Totaal Ruimte om te ondernemen

50

4

46

0

4

-4

  

Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

7100784 Leeuwenhoekpark

9-apr-2015

1.738

1.801

-63

988

1.042

-54

Ja

 

7101595 LBSP Biodivers

27-sep-2019

400

46

354

187

46

141

  

Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

2.138

1.847

291

1.175

1.087

87

  

Beleidsterrein: Marketing en promotie

7100740 programma binnenstad 2015-2018

16-okt-2014

4.189

3.839

350

4.189

3.839

350

 

Ja

Totaal Marketing en promotie

4.189

3.839

350

4.189

3.839

350

  

Totaal Economie

6.376

5.689

687

5.363

4.930

434

  

Programma: Bereikbaarheid

Beleidsterrein: Fietsers en voetgangers

7100071 diverse fietsvoorzieningen

13-dec-2016

365

353

12

0

32

-32

 

Ja

7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken

18-apr-2019

712

78

634

400

8

392

  

7100832 verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad

9-nov-2017

718

21

697

200

2

198

  

7100833 MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

12-jul-2018

272

45

227

130

0

130

  

7100840 asverlegging Kanaalweg

9-nov-2017

1.111

76

1.035

80

27

53

  

7101071 fietsvoorzieningen bij bushaltes

10-nov-2016

28

0

28

0

0

0

 

Ja

7101072 aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

30

0

30

0

0

0

 

Ja

7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

10-nov-2016

100

12

88

0

0

0

 

Ja

7101074 aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

75

0

75

0

0

0

 

Ja

7101075 aanpassen Posthofrotonde

10-nov-2016

60

46

14

0

0

0

 

Ja

7101076 aanpassen kruisingen Herenstraat

10-nov-2016

510

270

240

255

71

184

 

Ja

7101077 fiets corridor Den Haag Oost Rijnz brug

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

 

Ja

7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk

10-nov-2016

250

0

250

0

0

0

 

Ja

7101079 UVP fietscorridor Den Haag, Ravelingenst

10-nov-2016

400

385

15

55

55

0

 

Ja

7101080 UVP fiets wijkstallingen

10-nov-2016

680

223

457

0

0

0

 

Ja

7101096 UVP fietspalen

10-nov-2016

99

2

97

0

0

0

 

Ja

7101102 aanp.Fietsp.rotonde Rooseveltstraat zuid

10-nov-2016

65

0

65

0

0

0

 

Ja

7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

10-nov-2016

43

0

43

0

0

0

 

Ja

7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans

6-jul-2017

684

169

515

239

0

239

  

7101496 Knelpunten Leiden CS en BSP Overig

18-apr-2019

300

73

227

0

0

0

  

7101575 projecten fiets op 1

15-jul-2019

540

0

540

0

0

0

  

7101576 Zoeterwoudseweg fietsroute

15-jul-2019

1.856

10

1.846

320

0

320

  

7101600 fietsstraat Haagweg

15-jul-2019

648

24

624

404

1

403

  

7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan

15-jul-2019

50

0

50

0

0

0

  

7101608 fietsstraat Nagtegaallaan

15-jul-2019

50

0

50

0

0

0

  

Totaal Fietsers en voetgangers

9.681

1.789

7.891

2.083

197

1.886

  

Beleidsterrein: Openbaar vervoer

7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

11-nov-2008

1.315

317

998

0

15

-15

 

Ja

7100586 nieuwe ov-terminal CS

11-nov-2014

810

814

-4

0

814

-814

 

Ja

7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr

3-dec-2015

6.090

1.530

4.559

2.793

265

2.528

 

Ja

7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

3-dec-2015

5.375

4.939

437

3.087

3.087

0

 

Ja

7100900 HOV Langegracht

3-dec-2015

698

623

75

0

0

0

 

Ja

7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

3-dec-2015

339

72

267

0

0

0

 

Ja

7100903 HOV Centrumroute

3-dec-2015

258

268

-10

0

10

-10

Ja

 

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

7-jul-2016

250

149

101

250

149

101

 

Ja

7100958 aanpassen bushalte NS-station De Vink

18-apr-2019

521

315

206

161

118

43

  

7101155 HOV R-net Leiden-Leiderdorp

26-jan-2017

475

259

215

380

217

162

  

7101171 toegankelijk maken OV-haltes

4-jul-2017

165

138

28

0

20

-20

  

7101315 toegankelijk maken bushaltes

15-jul-2019

402

58

344

0

0

0

  

7101425 Merenwijk busroute 3 en 4

26-jul-2018

283

256

27

6

7

0

  

Totaal Openbaar vervoer

16.980

9.738

7.243

6.677

4.702

1.975

  

Beleidsterrein: Autoverkeer

7100015 OBSP Projectmanagement

21-apr-2009

2.994

2.984

9

2.327

2.327

0

 

Ja

7100016 OBSP contract

2-dec-2010

731

708

23

437

437

0

 

Ja

7100017 OBSP omgeving

2-dec-2010

502

490

12

370

370

0

 

Ja

7100018 OBSP verkeer en techniek

2-dec-2010

2.668

2.615

53

1.937

1.937

0

 

Ja

7100019 OBSP ruimtelijke ordening

2-dec-2010

298

297

1

297

297

0

 

Ja

7100053 Opdrachtgeverskosten Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

2.742

2.740

2

621

621

0

 

Ja

7100074 reconstructie Maresingel

12-nov-2009

3.943

3.791

152

932

932

1

 

Ja

7100085 wijkactieplannen en parkeren

10-nov-2010

120

88

32

0

0

0

 

Ja

7100520 OBSP verkeersregelinstallatie

14-maa-2013

958

958

0

0

0

0

 

Ja

7100627 OBSP afwikkeling ovk universiteit

10-okt-2013

361

353

7

0

0

0

 

Ja

7100628 OBSP bijkomende werkzaamheden

10-okt-2013

2.580

2.267

313

625

622

3

 

Ja

7100629 OBSP contract opdrachtnemer excl VRI

10-okt-2013

26.245

26.245

0

18.120

16.953

1.166

 

Ja

7100630 OBSP risicoreservering

10-okt-2013

4.164

0

4.164

0

0

0

 

Ja

7100853 reconstructie Einsteinweg

5-jul-2016

596

596

1

0

8

-8

Ja

 

7100883 bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid

21-apr-2009

8.249

8.244

5

250

279

-29

 

Ja

7100884 conditionerende werkzaam. Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

354

306

48

35

35

0

 

Ja

7100896 programmasturing IP infrastructuur

10-nov-2015

716

629

87

716

629

87

 

Ja

7100902 aankoop grond Plesmanlaan OBSP

10-okt-2013

265

265

0

0

0

0

 

Ja

7100942 Schutterstraat/Poelgeeststraat

10-nov-2010

223

223

0

5

19

-14

Ja

 

7100968 Haarlemmerweg

18-dec-2018

1.551

159

1.392

257

4

254

  

7101037 LRN opdrachtgeverskosten algemeen

5-jul-2016

5.049

2.929

2.120

1.630

1.630

0

 

Ja

7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

5-jul-2016

2.580

746

1.834

0

0

0

 

Ja

7101039 LRN bijkomende werkz.heden Plesmanlaan

5-jul-2016

452

34

418

0

0

0

 

Ja

7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

861

397

464

0

0

0

 

Ja

7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal

5-jul-2016

2.113

832

1.281

2.113

832

1.281

 

Ja

7101042 LRN bijkomende werkz.heden Leiderdorp

5-jul-2016

1.037

244

793

475

244

231

 

Ja

7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

4.938

370

4.568

0

0

0

 

Ja

7101081 verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal

10-nov-2016

368

358

10

153

153

0

Ja

 

7101084 ORB - Haven

29-sep-2016

145

118

27

12

12

0

 

Ja

7101090 ORB - Morsstraat

29-sep-2016

380

389

-9

168

177

-9

Ja

 

7101095 verkeersmaatregelen Rijnsburgerweg

10-nov-2016

185

186

-1

0

0

0

Ja

 

7101097 verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan

10-nov-2016

50

0

50

0

0

0

 

Ja

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP

5-jul-2016

2.537

1.797

740

0

0

0

 

Ja

7101191 LBSP infrastructuur grond

16-feb-2017

1.230

0

1.230

0

0

0

  

7101208 aanpak knelp.Rijnzichtbrug/Morskwartier

15-jul-2019

260

0

260

0

0

0

  

7101211 herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo

9-nov-2017

508

45

463

0

0

0

  

7101319 afronding project Trekvaartplein

12-jul-2018

636

515

121

0

70

-70

Ja

 

7101323 ORB Herenstraat

15-feb-2018

437

230

207

12

12

0

  

7101324 ORB Havenplein

15-feb-2018

375

29

346

0

0

0

  

7101430 herinrichting Kaardesteeg

13-nov-2018

120

0

120

0

0

0

  

7101461 ORB - ged Oude Herengracht

29-sep-2016

32

0

32

0

0

0

 

Ja

7101574 projecten autoluwe binnenstad

15-jul-2019

500

0

500

0

0

0

  

7101605 ORB - Koepoortsbrug

15-jul-2019

75

0

75

0

0

0

  

7101606 herinrichting Hoge Rijndijk Oost

15-jul-2019

250

0

250

0

0

0

  

7101612 ORB - Oude Herengracht

12-nov-2019

75

0

75

0

0

0

  

7101622 werkzaamheden De Punt

17-dec-2019

115

0

115

0

0

0

  

7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan

14-nov-2019

1.753

15

1.738

204

15

189

  

7101680 LRN opdrachtgeverskosten Schipholweg

14-nov-2019

1.663

0

1.663

0

0

0

  

7101698 LRN HOV maatregelen Willem de Zwijgerln

5-jul-2016

131

193

-62

0

62

-62

Ja

 

Totaal Autoverkeer

89.116

63.386

25.730

31.694

28.674

3.020

  

Beleidsterrein: Parkeren

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

18-feb-2010

11.505

10.546

959

0

1.651

-1.651

 

Ja

7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.585

5.280

305

250

250

0

 

Ja

7100093 park.garage Lammermarkt-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.554

5.452

102

250

250

0

 

Ja

7100286 handterminals GOA's 2012+2017

20-sep-2011

581

187

394

0

0

0

Ja

 

7100543 Vervangen handhavingsinformatiesysteem

22-sep-2015

72

0

72

0

0

0

Ja

 

7100644 bouw parkeergarage Lammermarkt

28-nov-2013

25.875

25.866

9

0

21

-21

 

Ja

7100645 verpl.riolering ivm park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

44

44

0

0

0

0

 

Ja

7100646 techn.installaties park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

3.401

3.401

0

0

0

0

 

Ja

7100647 directieleveringen park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

422

294

128

0

0

0

 

Ja

7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt

28-nov-2013

27.652

24.897

2.754

0

0

0

 

Ja

7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

681

681

0

0

0

0

 

Ja

7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

4.274

1.645

2.629

0

0

0

 

Ja

7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

365

258

107

0

0

0

 

Ja

7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

666

656

10

0

0

0

 

Ja

7100669 park.garage Lammerm.-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

276

209

67

0

0

0

 

Ja

7100670 park.garage Lammerm.-risicoreservering

28-nov-2013

6.564

0

6.564

0

0

0

 

Ja

7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

580

417

163

0

0

0

 

Ja

7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering

28-nov-2013

2

0

2

0

0

0

 

Ja

7100680 fietsenst.Rijnsburgerblok-stichtingskstn

13-feb-2014

4.950

50

4.901

2.475

99

2.376

 

Ja

7100681 fietsenst.Rijnsburgerblok-inrichtingskst

13-feb-2014

1.643

118

1.525

868

118

750

 

Ja

7100682 fietsenst.Rijnsburgerblok-brm+onvoorzien

13-feb-2014

1.598

1.119

479

923

860

63

 

Ja

7100737 digitaliseren parkeercontrole

11-nov-2014

400

319

81

0

0

0

 

Ja

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

9-jul-2015

540

440

100

540

440

100

 

Ja

7100798 uitbreiding digitalisering parkeren

7-jul-2015

50

21

29

0

0

0

 

Ja

7101114 risicoreservering OR Lammermarkt

31-maa-2016

391

0

391

0

0

0

 

Ja

7101164 aanschaf parkeerautomaten

4-jul-2017

1.000

766

234

0

0

0

  

7101299 fietsparkeren binnenstad

19-dec-2017

69

9

60

69

9

60

  

7101302 bouwkosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

3.315

1.710

1.605

0

0

0

 

Ja

7101303 directieleveringen OR Garenmarkt

28-nov-2013

280

171

109

0

0

0

 

Ja

7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

25

11

14

0

0

0

 

Ja

7101305 risicoreservering OR Garenmarkt

28-nov-2013

4

0

4

0

0

0

 

Ja

7101318 PRIS bewegwijzering

25-jan-2018

145

5

140

0

0

0

  

7101476 haalb.onderz.parkeergarage Haarl.str.

13-nov-2018

50

17

33

50

17

33

  

7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS

17-dec-2019

193

0

193

193

0

193

  

Totaal Parkeren

108.753

84.589

24.164

5.619

3.715

1.904

  

Beleidsterrein: Leefomgeving

7100014 aanpak black spots

13-nov-2012

299

235

64

0

23

-23

 

Ja

7100022 rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan

10-nov-2010

1.546

1.545

0

127

127

0

Ja

 

7100062 uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

13-nov-2012

173

35

138

0

0

0

 

Ja

7100084 rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr

20-dec-2005

738

61

677

0

0

0

 

Ja

7100390 auto stadsontwerp

17-sep-2013

37

34

3

0

0

0

Ja

 

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

29-nov-2012

1.225

1.119

107

1.225

1.119

107

 

Ja

7100865 verkeerskundige voorzieningen

18-apr-2019

444

5

439

0

0

0

  

7100945 fiets- en auto bewegwijzering

5-jul-2016

2.804

1.375

1.429

0

0

0

 

Ja

7101099 vervanging verkeersborden

10-nov-2016

40

42

-2

0

0

0

Ja

 

7101101 kleine verkeerskundige voorzieningen

10-nov-2016

523

549

-26

53

60

-7

 

Ja

7101140 koppelen Leidse verk.centr.reg.verk.cen

20-dec-2016

234

189

44

200

156

45

Ja

 

7101170 verzinkbare palen Bevrijdingsplein

4-jul-2017

65

10

55

0

0

0

  

7101411 fietsknelpunten Stevenshof

12-jul-2018

225

11

214

0

0

0

  

7101414 uvp wijkcirculatie en veiligheid

12-jul-2018

556

285

271

0

0

0

  

7101415 verkeersmonitoring

12-jul-2018

165

0

165

0

0

0

  

7101621 verplaatsen verkeerscentrale

17-dec-2019

35

0

35

0

0

0

  

Totaal Leefomgeving

9.109

5.496

3.613

1.606

1.485

121

  

Totaal Bereikbaarheid

233.639

164.998

68.641

47.680

38.774

8.906

  

Programma: Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte

7100079 VK investeringen wegen

9-nov-2017

163

170

-7

0

170

-170

  

7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties

10-nov-2016

1.693

258

1.435

0

-7

7

 

Ja

7100095 JS verv openbare verlichting 2016 ev

10-nov-2015

5.904

523

5.381

0

2

-2

 

Ja

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein

8-jul-2008

1.030

970

60

480

509

-29

 

Ja

7100099 investeringen bruggen 2014 e.v.

10-nov-2015

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7100119 JS inzamelmiddelen 2018 e.v.

9-nov-2017

878

277

601

0

45

-45

  

7100120 milieustraat

12-nov-2009

260

18

242

0

0

0

 

Ja

7100420 Staatsspoorbrug

11-nov-2014

1.040

1.012

28

0

0

0

 

Ja

7100514 vervangen val churchillbrug

14-nov-2006

4.010

1.204

2.806

0

0

0

 

Ja

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan

9-jul-2013

5.902

3.691

2.211

2.728

2.766

-37

 

Ja

7100589 kwaliteitsverbetering Breestraat fase 2

13-feb-2014

1.050

109

940

0

109

-109

Ja

 

7100834 verkeersmaatregelen Houtkwartier

9-nov-2017

209

0

209

159

0

159

  

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt

18-jun-2015

2.222

1.010

1.211

646

147

499

 

Ja

7100927 herinrichting Haarlemmerstraat

31-maa-2016

3.624

3.541

83

0

0

0

 

Ja

7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen

10-nov-2016

6.395

2.294

4.101

0

0

0

 

Ja

7101003 JS bruggen- verv./Renoveren bouwdelen

13-nov-2018

422

334

88

0

0

0

  

7101009 VK investeringen walmuren

10-nov-2016

280

2

278

0

0

0

 

Ja

7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart

10-nov-2016

926

0

925

0

0

0

 

Ja

7101115 directieleveringen Valkbrug

31-maa-2016

50

49

1

0

0

0

 

Ja

7101116 bouwkosten Valkbrug

31-maa-2016

3.730

3.668

62

0

52

-52

 

Ja

7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug

31-maa-2016

780

725

55

0

0

0

 

Ja

7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug

31-maa-2016

20

5

15

0

0

0

 

Ja

7101119 risicoreservering Valkbrug

31-maa-2016

70

0

70

0

0

0

 

Ja

7101123 brug Arubapad-Surinamestraat

20-dec-2016

175

133

42

0

0

0

 

Ja

7101180 Noorderkwartier West

14-maa-2013

717

665

52

83

83

0

 

Ja

7101181 Noorderkwartier Oost

14-maa-2013

2.786

399

2.387

1.057

0

1.057

 

Ja

7101184 Boerhaavelaan

11-nov-2014

1.356

30

1.325

0

0

0

 

Ja

7101254 Haagweg (Boshuizerkade-Noordeindeplein)

10-nov-2015

865

30

836

0

0

0

 

Ja

7101255 Marienpoelstraat

10-nov-2015

711

65

646

0

0

0

 

Ja

7101256 Van Swietenstraat

10-nov-2015

164

30

135

0

0

0

 

Ja

7101257 Vondellaan

10-nov-2015

46

0

46

0

0

0

 

Ja

7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

11-nov-2014

4.846

35

4.811

0

0

0

 

Ja

7101259 vervanging materialen

10-nov-2015

801

323

477

0

0

0

 

Ja

7101261 Bachstraat 2016

10-nov-2016

794

6

788

0

0

0

 

Ja

7101262 Jan van Goyenkade 2016

10-nov-2016

129

37

92

0

0

0

 

Ja

7101263 Kort Rapenburg

10-nov-2016

48

0

48

0

0

0

 

Ja

7101269 Sandifortdreef

10-nov-2016

249

0

249

0

0

0

 

Ja

7101306 investeringen wegen 2017

10-nov-2016

1.021

1.021

0

0

0

0

Ja

 

7101325 Witte Singel rood asfalt fietspad

15-feb-2018

65

0

65

0

0

0

  

7101330 damwand Groenhazengracht

12-jul-2018

415

167

248

0

0

0

  

7101331 damwand Witte-/Zoeterwoudse Singel

10-nov-2016

590

590

0

0

0

0

Ja

 

7101340 Van Ravelingenstraat

12-jul-2018

2

0

2

0

0

0

  

7101364 HOV Gouden Balbrug Langegracht

13-nov-2018

61

39

22

0

39

-39

Ja

 

7101408 wissellocatie pa-containers kenauweg

13-nov-2018

302

0

302

0

0

0

  

7101438 Turfmarkt

10-nov-2016

78

0

78

0

0

0

 

Ja

7101439 Steenstraat

10-nov-2016

209

0

209

0

0

0

 

Ja

7101440 Prinsessekade

10-nov-2016

104

0

104

0

0

0

 

Ja

7101441 Noordeindeplein

10-nov-2016

54

0

54

0

0

0

 

Ja

7101442 Noordeinde

10-nov-2016

178

0

178

0

0

0

 

Ja

7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt)

10-nov-2016

257

0

257

0

0

0

 

Ja

7101445 2de Binnenvestgracht

9-nov-2017

183

105

77

0

0

0

  

7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4

9-nov-2017

1.639

2

1.637

0

0

0

  

7101451 Rijnsburgersingel

9-nov-2017

218

0

218

0

0

0

  

7101462 Oude Kooi verharding

9-nov-2017

1.136

1.136

0

0

0

0

  

7101464 diverse beschoeiingen 18.11

10-nov-2016

116

116

0

0

0

0

Ja

 

7101465 damwand binnenstad (bij Morspoort) 18.01

10-nov-2016

87

87

0

0

0

0

Ja

 

7101466 vervanging damwanden binnenstad 18.02

10-nov-2016

27

27

0

0

0

0

Ja

 

7101479 Domela Nieuwenhuislaan

9-nov-2017

186

0

186

0

0

0

  

7101480 Schuttersveld

9-nov-2017

236

0

236

0

0

0

  

7101497 damwanden Roodenburg en Stevenshof

10-nov-2016

240

186

54

0

0

0

 

Ja

7101539 kruisp.Hoge rijndijk-Willem vd Madeweg

15-jul-2019

1.875

0

1.875

0

0

0

  

7101559 lagers Rembrandtbrug

15-jul-2019

100

0

100

0

0

0

  

7101597 maatregelen Stationspleintunnel

12-nov-2019

225

0

225

0

0

0

  

7101624 vri Hooigracht

17-dec-2019

458

0

458

0

0

0

  

7101632 bruggen en bouwdelen 2016-2018

10-nov-2016

1.083

1.083

0

0

0

0

Ja

 

7101691 verv.verkeerslichtinstallaties 2016

10-nov-2015

286

286

0

0

0

0

Ja

 

7101692 vervanging openbare verlichting 2015

11-nov-2014

1.201

1.201

0

0

0

0

Ja

 

7101693 Inzamelmiddelen 2016

9-nov-2017

429

429

0

0

0

0

Ja

 

7101694 Inzamelmiddelen 2017

9-nov-2017

432

432

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Verharde openbare ruimte

67.837

28.521

39.316

5.153

3.914

1.239

  

Beleidsterrein: Openbaar water

7100122 vervanging riolering

13-nov-2018

2.974

1.991

983

14

81

-67

  

7100626 wateroverlast Oude Kooi

10-okt-2013

7.229

6.955

275

3.159

3.162

-3

Ja

 

7100637 vervanging riolering Hooigracht

5-nov-2013

1.020

81

939

0

0

0

 

Ja

7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln

5-nov-2013

1.008

994

14

0

0

0

 

Ja

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ

5-nov-2013

1.240

246

994

0

0

0

 

Ja

7100643 renovatie riolering Vreewijk

5-nov-2013

820

602

218

0

0

0

 

Ja

7100701 afr.verv. rioolgemaal Lammenschansweg

10-nov-2016

82

0

82

0

0

0

Ja

 

7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

10-nov-2010

8.706

2.197

6.509

0

0

0

 

Ja

7101247 Vervanging riolering Maresingel

10-nov-2015

858

828

30

0

0

0

 

Ja

7101420 riool verv. Meerburg

10-nov-2015

425

80

345

0

0

0

 

Ja

7101421 riool verv. Morskwartier

10-nov-2015

425

65

360

0

0

0

 

Ja

7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost

10-nov-2015

1.500

393

1.107

0

0

0

 

Ja

7101423 riool verv. Professorenwijk Oost

10-nov-2015

425

93

332

0

0

0

 

Ja

7101424 riool verv. Vogelwijk

10-nov-2015

425

119

306

0

0

0

 

Ja

7101458 gemalen

24-jan-2019

304

188

116

0

0

0

  

7101518 verv. Riolering W de Zwijgerlaan-Hoven

10-nov-2015

1.219

1.219

0

0

0

0

Ja

 

7101519 W. de Zwijgerlaan zz. Bernhardstr.

10-nov-2016

1.288

1.288

0

0

0

0

Ja

 

7101520 renovatie riolering Broekweg

10-nov-2016

234

234

0

0

0

0

Ja

 

7101521 riolering Binnenstad Z+N

10-nov-2016

1.005

26

979

0

0

0

 

Ja

7101522 riolering Stevenshof

10-nov-2016

500

0

500

0

0

0

 

Ja

7101523 riolering Merenwijk

9-nov-2017

500

0

500

0

0

0

  

7101524 riolering Stationsgebied

9-nov-2017

25

14

11

0

0

0

  

7101525 riolering centrumroute Langegracht

9-nov-2017

25

1

24

0

0

0

  

7101526 riolering Houtkwartier

9-nov-2017

26

26

0

0

0

0

  

7101527 riolering Zeeheldenbuurt

9-nov-2017

34

34

0

0

0

0

  

7101603 riolering Leiden Bio Science Park

13-nov-2018

50

6

44

0

0

0

  

7101629 riolering Voorschoterweg

13-nov-2018

100

0

100

0

0

0

  

Totaal Openbaar water

32.448

17.681

14.768

3.173

3.243

-70

  

Beleidsterrein: Openbaar groen investeringen

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden

8-sep-2011

1.473

764

709

871

764

107

 

Ja

7100107 integraal waterplan

20-dec-2007

1.525

1.405

120

800

773

27

 

Ja

7100360 Heempark 2013

13-nov-2012

51

41

10

0

0

0

 

Ja

7100422 park Kweeklust

11-nov-2014

57

25

32

0

0

0

 

Ja

7100559 herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof

10-nov-2015

288

13

275

288

13

275

 

Ja

7100608 singelpark - Overall

7-nov-2013

899

737

162

369

360

8

 

Ja

7100610 singelpark - Brugverbindingen

7-nov-2013

2.702

1.901

801

1.500

1.115

385

 

Ja

7100611 singelpark - Singelroute

7-nov-2013

1.682

1.426

256

665

628

36

 

Ja

7100612 singelpark - Nuon

7-nov-2013

2.978

1.455

1.523

990

731

259

 

Ja

7100613 singelpark - Arsenaalplein

7-nov-2013

2

2

0

2

2

0

Ja

 

7100614 singelpark - Morspoort

7-nov-2013

800

753

47

484

474

10

 

Ja

7100615 singelpark - Bleekerspark

7-nov-2013

886

368

518

9

1

8

 

Ja

7100616 singelpark - Ankerpark

7-nov-2013

1.084

249

836

45

24

21

 

Ja

7100617 singelpark - Lakenpark

7-nov-2013

410

245

166

7

7

0

 

Ja

7100618 singelpark - Hortus

7-nov-2013

27

22

4

2

2

0

 

Ja

7100667 groene daken

13-feb-2014

200

116

84

200

116

84

Ja

 

7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade

10-nov-2016

178

0

178

0

0

0

 

Ja

7100711 verstr.groene hoofdstr. Korte Vlietzone

10-nov-2016

903

803

100

367

372

-5

 

Ja

7100749 Van der Werfpark

11-nov-2014

450

107

343

0

0

0

 

Ja

7100753 opdrachtgeverskosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

2.068

2.002

66

726

744

-18

 

Ja

7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

1.204

1.017

186

0

0

0

 

Ja

7100867 Morspark

10-nov-2015

857

831

26

94

98

-4

Ja

 

7100868 Bos van Bosman

12-jul-2018

389

1

388

0

0

0

  

7100869 toegang Leidse Hout

10-nov-2015

190

96

94

0

0

0

 

Ja

7100870 burgerinitiatieven groen

12-jul-2018

77

21

56

0

0

0

  

7100881 knelpunt fietspad Matilo

18-jun-2015

88

50

38

88

50

38

Ja

 

7101020 burgerinitiatieven parken 2019

13-nov-2018

159

0

159

0

0

0

  

7101112 directieleveringen OR Lammermarkt

31-maa-2016

1.110

835

275

0

0

0

 

Ja

7101113 bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt

31-maa-2016

3.663

3.595

69

0

200

-200

 

Ja

7101141 Singelpark - brug Arsenaalplein

20-dec-2016

221

210

11

0

0

0

 

Ja

7101142 Singelpark - brug Blekerspoort

20-dec-2016

535

334

201

0

0

0

 

Ja

7101143 Singelpark - brug Havenkade

20-dec-2016

173

144

29

0

0

0

 

Ja

7101144 Singelpark - brug Meelfabriek

20-dec-2016

221

153

68

0

0

0

 

Ja

7101145 Singelpark - brug Veerplein

20-dec-2016

686

384

301

0

0

0

 

Ja

7101146 Singelpark - verbindingen

20-dec-2016

199

68

131

0

0

0

 

Ja

7101147 Singelpark - brug Zijlpoort

20-dec-2016

1.936

1.267

669

0

0

0

 

Ja

7101252 spelen openbare ruimte

9-nov-2017

1.560

1.131

429

0

17

-17

  

7101338 groen Constantijn Huijgenslaan

9-nov-2017

58

0

58

0

0

0

  

7101339 groen Slaaghsloot

9-nov-2017

92

0

92

0

0

0

  

7101365 groene hoofdstructuur

13-nov-2018

150

0

150

0

0

0

  

7101431 GEO woonrijpmaken Van Voorthuijsenloc.

13-nov-2018

389

195

194

0

2

-2

  

7101505 groene kansenkaart

20-jun-2019

423

67

356

0

0

0

  

7101616 spelen Zeeheldenbuurt

17-dec-2019

35

0

35

0

0

0

  

Totaal Openbaar groen investeringen

33.078

22.833

10.245

7.507

6.494

1.013

  

Beleidsterrein: Duurzaamheid

7100489 onderzoek geothermie regio Leiden

18-dec-2012

100

41

59

100

41

59

Ja

 

7100594 duurzaamheidsfonds 2

10-okt-2013

1.000

929

71

900

900

0

 

Ja

7100761 laadpalen voor electrisch vervoer

18-sep-2014

250

87

163

3

3

0

 

Ja

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020

9-jul-2015

5.140

2.864

2.276

5.140

2.864

2.276

 

Ja

7101168 SPONGE 2020

6-apr-2017

793

754

39

793

754

39

  

7101604 Leiding over Oost

4-jul-2019

450

430

20

450

430

20

  

7101614 Sponge Klimaatadap. inricht. Sumatrastr.

15-jul-2019

70

0

70

0

0

0

  

7101615 Sponge Klimaatadap Noorderkwartier Oost

15-jul-2019

30

0

30

0

0

0

  

Totaal Duurzaamheid

7.833

5.106

2.727

7.387

4.993

2.394

  

Totaal Omgevingskwaliteit

141.196

74.140

67.057

23.220

18.643

4.576

  

Programma: Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein: Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7100459 wonen boven winkels

13-sep-2012

1.963

1.253

709

1.963

1.253

709

 

Ja

7100666 bijdragen opstellen gebiedsvisies

13-feb-2014

440

361

79

440

361

79

 

Ja

7100811 vervanging BARS

26-sep-2017

324

190

135

0

3

-3

  

7101129 invoering omgevingswet

10-nov-2016

3.002

2.027

976

3.002

2.027

976

 

Ja

7101178 voorbereiding Humanities Campus

4-jul-2017

794

578

215

794

578

215

  

Totaal Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6.523

4.409

2.114

6.198

4.223

1.976

  

Beleidsterrein: Gemeentelijk vastgoed

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

31-maa-2009

1.790

1.703

87

1.790

1.703

87

 

Ja

7100136 LBSP externe plankosten

28-jun-2011

785

480

305

785

480

305

 

Ja

7100139 bodemsanering

5-jul-2012

8.573

6.147

2.426

8.573

6.147

2.426

 

Ja

7100152 Gevelsanering woningen

3-dec-2009

1.300

544

756

1.300

544

756

 

Ja

7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

10-nov-2010

4.218

3.506

711

4.008

3.342

665

 

Ja

7100154 Kooiplein uitvoering

18-feb-2010

11.381

10.263

1.118

7.207

7.201

6

 

Ja

7100245 muziekcentrum De Nobel

6-feb-2007

12.012

11.118

893

1.039

1.076

-37

 

Ja

7100316 planvoorbereiding Kaasmarkt

1-dec-2011

135

110

25

135

110

25

 

Ja

7100519 bodemsan.voorm.ROC-loc. Dieperhout

14-feb-2013

200

149

51

200

149

51

Ja

 

7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord

9-jul-2013

965

833

132

965

833

132

 

Ja

7100622 Kunst in openbare ruimte

9-jul-2013

130

38

93

130

38

93

 

Ja

7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

7-jul-2015

1.171

819

352

320

252

69

 

Ja

7100788 multifunctioneel maken Merendroom

9-apr-2015

154

0

154

0

0

0

 

Ja

7100800 herinrichting Surinamestraat

16-jul-2015

640

531

109

8

8

0

 

Ja

7100886 onteigening Lammenschansweg 128

1-okt-2015

1.670

1.152

518

1.670

1.152

518

 

Ja

7101044 programma Lammenschansdriehoek

16-jun-2016

126

1

125

0

0

0

 

Ja

7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade

1-jan-2016

2.119

304

1.815

0

304

-304

 

Ja

7101057 grond STEO - Buskavel B1

1-jan-2016

806

525

281

0

0

0

 

Ja

7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1

1-jan-2016

912

739

173

0

0

0

 

Ja

7101059 Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

1-jan-2016

981

699

282

0

0

0

 

Ja

7101060 grond STEO - Openb.geb.en civiele werken

1-jan-2016

2.425

2.425

0

0

2.425

-2.425

 

Ja

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

1-jan-2016

1.266

93

1.173

53

93

-40

 

Ja

7101062 grond STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

148

101

47

0

0

0

 

Ja

7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

80

198

-117

0

0

0

 

Ja

7101065 voorbereiding STEO - YNS

1-jan-2016

674

404

270

0

404

-404

Ja

 

7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

 

Ja

7101126 Rijkswaterstaat locatie

10-nov-2016

319

301

18

319

301

18

Ja

 

7101177 tijdelijke maatr. Lammenschansdriehoek

6-jul-2017

320

81

239

0

0

0

  

7101251 herinrichting plein Timorstraat-Arubapad

9-nov-2017

225

238

-13

0

0

0

  

7101300 PID initiatieven derden

21-dec-2017

3.088

2.884

204

3.088

2.884

204

  

7101327 klimaatinstallatie Het Gebouw

12-jul-2018

846

30

816

0

0

0

  

7101328 zonwering Het Gebouw

12-jul-2018

212

129

83

0

0

0

  

7101349 aan- en verkoop woningen Rhijnvreugd

31-mei-2018

1.708

1.698

10

1.708

0

1.708

Ja

 

7101352 aankoop grond Niels Bohrweg (SRON)

15-feb-2018

3.500

3.500

0

0

0

0

  

7101412 onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug

12-jul-2018

20

13

7

20

13

7

  

7101450 afrondende werkzaamheden Oppenheimstraat

12-jul-2018

91

91

0

91

91

0

  

7101463 Aankoop FC Rijnland

13-nov-2018

85

85

0

85

85

0

  

7101474 voorbereiding ontwikkeling entree LBSP

4-okt-2018

792

246

546

792

246

546

  

7101481 aankoop Rijnsburgerweg 1-1A

18-dec-2018

8.550

8.437

113

0

0

0

Ja

 

7101487 renovatie Oppenheimstraat 2

15-maa-2018

730

12

718

0

0

0

  

7101488 Vollenhovekade

18-dec-2018

108

1

108

108

1

108

  

7101490 Haagwegkwartier Noordelijke sportvelden

11-jul-2019

475

244

231

0

0

0

  

7101537 verduurzaming vastgoed fase 1

15-jul-2019

2.511

74

2.437

0

0

0

  

7101540 aanpassen grote zaal De Nobel

15-jul-2019

175

0

175

0

0

0

  

7101541 trekkenwand schouwburg bedieningspaneel

15-jul-2019

135

0

135

0

0

0

  

7101542 trekkenwand schouwburg

15-jul-2019

415

0

415

0

0

0

  

7101543 verbouw Het Gebouw

15-jul-2019

151

142

9

0

0

0

  

7101544 Verbouwing Nieuwstraat 4

15-jul-2019

130

146

-16

0

0

0

  

7101593 verduurzaming vastgoed fase 2

12-nov-2019

3.888

0

3.888

0

0

0

  

7101601 Morssingelblok H2-5

11-jul-2019

64

183

-118

64

183

-118

  

7101609 herontw. Dolfijn 't Schippertje

19-sep-2019

660

42

617

660

42

617

  

7101613 openbaar gebied Mary Zeldenrustweg

15-jul-2019

50

0

50

50

0

50

  

7101626 organisatiekosten Duurzaamste Kilometer

12-nov-2019

45

34

11

45

34

11

  

7101627 STEO - De Geus

12-nov-2019

1.037

217

820

1.037

217

820

  

7101628 voorbereiding project Diamantlaan

12-nov-2019

50

0

50

50

0

50

  

Totaal Gemeentelijk vastgoed

85.077

61.708

23.368

36.300

30.356

5.944

  

Beleidsterrein: Wonen

7100536 uitvoering nota wonen

14-feb-2013

256

242

14

256

242

14

 

Ja

7101630 Uitvoeringsagenda wonen 2020-2023

14-nov-2019

330

0

330

330

0

330

  

Totaal Wonen

586

242

344

586

242

344

  

Totaal Stedelijke ontwikkeling

92.185

66.360

25.826

43.085

34.821

8.263

  

Programma: Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein: Jeugd

7100560 speeltoestellen in speeltuinen

7-nov-2017

355

272

83

0

0

0

  

7101242 nota spelen en bewegen 2017

4-jul-2017

288

20

267

0

0

0

  

Totaal Jeugd

643

293

350

0

0

0

  

Beleidsterrein: Onderwijshuisvesting

7100196 Vennemeerstraat 1 nieuwb.4 gymzalen

13-nov-2007

4.248

4.187

61

70

74

-4

Ja

 

7100313 Oegstgeesterweg nnb nieuwb.2 gymzalen

10-nov-2010

1.895

1.902

-7

0

7

-7

Ja

 

7100400 2016.018 Pacelli Damlaan22 ingebr+uitbr

10-nov-2015

1.981

1.979

2

0

0

0

Ja

 

7100404 2017.018 Leonardo Telderskade NIEUWBOUW

20-dec-2016

12.865

900

11.965

0

0

0

 

Ja

7100525 Oppenh.str.nieuwb.2e gymzaal

30-mei-2013

900

5

895

0

0

0

 

Ja

7100561 parkeervoorziening Houtkwartier

13-maa-2014

692

625

67

0

0

0

Ja

 

7100659 2014.008/009 grond Kiljanpad 2

19-dec-2013

224

197

27

0

0

0

Ja

 

7100815 3 basisscholen Broekplein

13-nov-2018

6.961

33

6.928

0

0

0

  

7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaaveln NIEUWB

20-dec-2016

18.231

10.440

7.791

0

0

0

 

Ja

7100872 2016.009 Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym

10-nov-2015

7.200

1.665

5.535

0

0

0

 

Ja

7101375 IHP Eerste Leidse Schoolvereniging

13-nov-2018

465

23

442

0

0

0

  

7101625 faciliteren nieuwbouw Leonardo college

20-dec-2016

200

166

34

0

0

0

 

Ja

Totaal Onderwijshuisvesting

55.862

22.120

33.742

70

81

-11

  

Totaal Jeugd en onderwijs

56.505

22.413

34.092

70

81

-11

  

Programma: Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein: Cultuur

7100373 uitbreiding Lakenhal (37jr)

13-feb-2014

15.708

15.705

3

496

496

0

 

Ja

7100632 LKH Publieksvoorzieningen

13-nov-2012

522

369

153

0

0

0

 

Ja

7100676 ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)

13-feb-2014

5.401

4.486

915

1.565

1.549

15

 

Ja

7100677 mdl r&u aard- en nagelvaste collectie

13-feb-2014

670

670

0

39

39

0

Ja

 

7100678 mdl r&u verhuizing

13-feb-2014

517

517

0

517

517

0

Ja

 

7100679 mdl r&u interieur

13-feb-2014

790

791

0

440

440

0

 

Ja

7100718 VVI Stadspodia

10-nov-2016

762

0

762

0

0

0

 

Ja

7100819 Stoelenplan LSB

10-nov-2015

334

0

334

0

0

0

 

Ja

7101108 mdl r&u herinrichting

13-feb-2014

910

824

86

910

824

86

 

Ja

7101109 mdl r&u comm.fondsenwerving en opening

13-feb-2014

402

402

0

402

402

0

Ja

 

7101110 mdl r&u overig

13-feb-2014

502

214

288

502

214

288

 

Ja

7101179 voorbereiding vernieuwbouw BplusC

6-jul-2017

160

0

160

160

0

160

  

7101182 informatiesysteem Stadspodia

4-jul-2017

170

169

1

0

0

0

Ja

 

7101307 VVI Stadspodia-verbouwingskosten 2017

10-nov-2016

304

280

24

0

0

0

 

Ja

Totaal Cultuur

27.152

24.426

2.726

5.031

4.482

549

  

Beleidsterrein: Cultureel erfgoed

7100625 verbouwing archeol.centrum Boisotkade

10-okt-2013

650

472

178

0

0

0

 

Ja

7101232 vervanging Adlib

2-okt-2018

49

0

49

0

0

0

  

7101343 verbouwing Molen de Valk

22-sep-2015

80

80

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Cultureel erfgoed

779

552

227

0

0

0

  

Beleidsterrein: Sport

7100371 verv. riolering sportaccommodaties

9-nov-2018

267

68

199

28

0

28

  

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17

17-sep-2013

390

137

253

68

24

44

 

Ja

7100673 combibad gebouw binnenbad De Vliet

10-sep-2015

14.079

1.504

12.575

3.255

45

3.210

 

Ja

7100714 verv. Toplaag wetraveld sportpark Noord

18-apr-2019

60

0

60

60

0

60

  

7100933 waterveld Roomburg - kunstgrasmat

21-apr-2016

117

113

4

0

20

-20

Ja

 

7101025 veeg-/zuigmachines

2-okt-2018

31

0

31

5

0

5

  

7101026 bedrijfswagen sport

2-okt-2018

54

0

54

9

0

9

  

7101027 tractor sport

2-okt-2018

57

0

57

10

0

10

  

7101046 topsporthal Boshuizerlaan

24-mei-2016

15.416

809

14.607

84

5

79

 

Ja

7101127 nieuwbouw ijshal

10-nov-2016

12.398

499

11.899

2.972

0

2.971

 

Ja

7101153 toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013

13-nov-2012

165

152

12

0

0

0

Ja

 

7101245 indoor sportcentrum (15 jaar)

19-sep-2019

5.528

0

5.528

0

0

0

  

7101416 kleedkamerunits Mors 1

21-jun-2018

115

86

29

0

0

0

Ja

 

7101417 kleedkamerunits Mors

21-jun-2018

90

94

-4

0

0

0

Ja

 

7101418 technische laag kunstgras+licht Mors 1

21-jun-2018

168

163

5

0

0

0

Ja

 

7101419 toplaag kunstgras Mors 1

21-jun-2018

352

365

-14

0

0

0

Ja

 

7101426 maatr. bodemverontreiniging kunstgras

13-nov-2018

155

125

30

27

22

5

  

7101452 duurzaamheid combibad De Vliet

15-feb-2018

1.812

0

1.812

0

0

0

  

7101453 installaties combibad De Vliet

15-feb-2018

3.505

0

3.505

0

0

0

  

7101477 combibad gebouw buitenbad De Vliet

15-feb-2018

1.800

0

1.800

0

0

0

  

7101510 ijshal installaties

24-jan-2019

3.863

0

3.863

200

0

200

  

7101511 ijshal duurzaamheid

24-jan-2019

2.039

0

2.039

0

0

0

  

7101528 2 watervelden HCL Roomburg - ondergrond

17-dec-2019

524

6

518

91

1

90

  

7101529 2 watervelden HCL Roomburg - toplaag

17-dec-2019

817

0

817

142

0

142

  

7101569 topsporthal duurzaamheidsinvestering

19-sep-2019

449

0

449

0

0

0

  

7101610 or indoor sportcentrum

19-sep-2019

50

19

31

0

0

0

  

7101611 verplaatsen hoofdveld FC Boshuizen

19-sep-2019

211

0

211

0

0

0

  

7101684 parkeerterrein Telderskade ISC

19-sep-2019

150

1

149

0

0

0

  

7101685 verwijderen zandvelden Roomburg

17-dec-2019

140

0

140

140

0

140

  

Totaal Sport

64.802

4.141

60.661

7.091

117

6.974

  

Beleidsterrein: Recreatie

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp

5-nov-2013

414

9

405

0

2

-2

 

Ja

7101598 Jeugddorp - 2 nieuwe units

5-nov-2013

101

101

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Recreatie

515

110

405

0

2

-2

  

Totaal Cultuur, sport en recreatie

93.248

29.228

64.020

12.122

4.601

7.522

  

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein: Sociale binding en participatie

7101158 mfa geb.Eksterpad 4,6 en Nieuw Pancrat

16-maa-2017

152

97

55

0

8

-8

  

7101159 mfa buitenr.Eksterpad 4,6+Nieuw Pancrat

16-maa-2017

103

101

2

0

0

0

  

Totaal Sociale binding en participatie

255

198

57

0

8

-8

  

Beleidsterrein: Kwetsbare groepen

7101045 Huisvesting verg.houders Voorschoterweg

16-jun-2016

2.728

2.685

43

2.728

2.685

43

 

Ja

7101047 Huisvesting verg.houders Wassenaarseweg

16-jun-2016

790

804

-15

790

804

-15

Ja

 

7101049 Huisvesting verg.houders Sumatrastraat

16-jun-2016

335

322

14

335

322

14

Ja

 

7101599 Verpl.16 woningen Sumatrastr.Statush.

15-jul-2019

324

102

221

324

102

221

  

Totaal Kwetsbare groepen

4.176

3.913

263

4.176

3.913

263

  

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

4.431

4.111

320

4.176

3.922

255

  

Programma: Werk en inkomen

Beleidsterrein: Werken naar vermogen

Vervanging bedrijfsmiddelen 2018

26-9-2017

504

499

5

0

0

0

Ja

 

Vervanging bedrijfsmiddelen 2019

2-okt-2018

511

57

454

0

0

0

  

Totaal Werken naar vermogen

1.015

556

459

0

0

0

  

Totaal Werk en inkomen

1.015

556

459

0

0

0

  

Algemene dekkingsmiddelen

Overige alg.dekkingsmiddelen

7100523 PDF plankosten definitiefase

10-nov-2015

3.799

2.420

1.379

3.799

2.420

1.379

 

Ja

7101512 PDF plankn definitiefase afgesloten 2019

10-jul-2014

1.757

1.757

0

1.757

1.757

0

Ja

 

Totaal Overige alg.dekkingsmiddelen

5.556

4.177

1.379

5.556

4.177

1.379

  

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

5.556

4.177

1.379

5.556

4.177

1.379

  

Overhead

7100281 CENTRIC-systeem

12-nov-2009

153

140

13

0

0

0

 

Ja

7100289 VK Wagenpark 6 jaar

26-sep-2017

309

0

309

0

0

0

  

7100290 VK Wagenpark 8 jaar

26-sep-2017

40

0

40

0

0

0

  

7100319 vervanging ondergrondse tank

20-sep-2011

185

3

182

0

3

-3

Ja

 

7100751 zaakgewijs werken software

11-nov-2014

470

163

307

0

0

0

 

Ja

7100879 6 containers voor afvalinzamelvoertuigen

10-nov-2015

250

118

132

0

0

0

Ja

 

7101031 vervangen containers (vm Gevulei) 2017

27-sep-2016

1.335

618

717

0

0

0

Ja

 

7101032 hefbrug

2-okt-2018

41

0

41

0

0

0

  

7101033 luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

2-okt-2018

137

0

137

0

0

0

  

7101034 cv-ketel ABW 15

2-okt-2018

43

0

43

0

0

0

  

7101066 vervanging strooiwagens

10-nov-2016

350

299

51

0

0

0

 

Ja

7101111 ambtelijke huisvesting stadskantoor

7-jun-2016

10.940

9.811

1.129

1.580

1.610

-30

 

Ja

7101138 meubilair flexwerken

22-nov-2016

264

165

99

0

0

0

 

Ja

7101156 ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

7-jun-2016

16.715

2.740

13.975

132

0

132

 

Ja

7101183 pilot flexwerken

4-jul-2017

450

317

133

450

317

133

  

7101238 vervangen JOIN-zaaksysteem

26-sep-2017

1.000

640

360

0

0

0

  

7101249 restauratie raadszaal (gebouw)

26-sep-2017

1.155

144

1.011

0

0

0

  

7101250 restauratie raadszaal (installaties)

26-sep-2017

245

0

245

0

0

0

  

7101326 renovatie gevel Stadhuis

18-apr-2019

721

39

682

0

0

0

  

7101336 pick-up tbv stratenmakers 4

26-sep-2017

64

64

0

0

0

0

Ja

 

7101337 pick-up tbv stratenmakers 5

26-sep-2017

64

64

0

0

0

0

Ja

 

7101344 reinigingswagen Mercedes sprinter

31-mei-2016

51

51

0

0

0

0

Ja

 

7101345 reinigingswagen Mercedes sprinter

31-mei-2016

51

51

0

0

0

0

Ja

 

7101346 reinigingswagen Mercedes sprinter

31-mei-2016

50

50

0

0

0

0

Ja

 

7101347 reinigingswagen Mercedes sprinter

31-mei-2016

50

50

0

0

0

0

Ja

 

7101348 reinigingswagen Mercedes sprinter

31-mei-2016

50

50

0

0

0

0

Ja

 

7101409 werkvloer garage veiligheid

2-okt-2018

50

50

0

0

0

0

Ja

 

7101427 veegvuilwagen 1

27-sep-2016

51

51

0

0

0

0

Ja

 

7101428 veegvuilwagen 2

27-sep-2016

51

51

0

0

0

0

Ja

 

7101429 veegvuilwagen 3 met zijbelading

27-sep-2016

70

70

0

0

0

0

Ja

 

7101434 meubilair overig 2019

2-okt-2018

1.300

342

958

0

0

0

  

7101436 meubilair stoelen 2019

2-okt-2018

525

468

57

0

0

0

  

7101475 Fiat Talento (handhaving)

27-sep-2016

37

37

0

0

0

0

Ja

 

7101483 stadhuis nieuwbouw 40 jaar

13-nov-2018

4.800

0

4.800

0

0

0

  

7101484 stadhuis installaties 15 jaar

13-nov-2018

4.335

0

4.335

0

0

0

  

7101489 vervanging ijzerwagen

27-sep-2016

34

34

0

0

0

0

Ja

 

7101492 Mercedes-Benz Vans Sprinter 314 1

27-sep-2016

54

54

0

0

0

0

Ja

 

7101493 Mercedes-Benz Vans Sprinter 314 2

27-sep-2016

54

54

0

0

0

0

Ja

 

7101495 Mercedes-Benz Sprinter kinderboerderij

27-sep-2016

50

50

0

0

0

0

Ja

 

7101498 3 scooters

26-sep-2017

18

18

0

0

0

0

  

7101530 MB Sprinter cabine (bordenvoertuigen)

27-sep-2016

53

53

0

0

0

0

Ja

 

7101531 MB Sprinter cabine (dranghekken)

27-sep-2016

42

42

0

0

0

0

Ja

 

7101532 Fiat Ducato L2H2

27-sep-2016

37

37

0

0

0

0

Ja

 

7101533 Actiewagens C&C wegbebakening

27-sep-2016

37

37

0

0

0

0

Ja

 

7101534 Occasion heftruck

27-sep-2016

25

25

0

0

0

0

Ja

 

7101535 veegwagen DAF LF met Scarab magnum opbw

27-sep-2016

192

192

0

0

0

0

Ja

 

7101536 MB Sprinter cabine (bordenvoertuig) 2

27-sep-2016

52

52

0

0

0

0

Ja

 

7101545 veewagen Fuso Canter 4003

27-sep-2016

77

0

77

0

0

0

 

Ja

7101549 glasvezel Stadskantoor

15-jul-2019

48

0

48

0

0

0

  

7101566 toegangscontrole gem.gebouwen

15-jul-2019

90

0

90

0

0

0

  

7101570 verhuizing PHV naar Level (5 jaar)

15-jul-2019

125

39

86

0

0

0

  

7101571 documentenkluis PHV

15-jul-2019

90

85

5

0

0

0

  

7101591 MB Vans Sprinter 8729

27-sep-2016

46

0

46

0

0

0

 

Ja

7101592 MB Vans Sprinter 8728

27-sep-2016

46

0

46

0

0

0

 

Ja

7101602 MB Vans sprinter tbv sport

27-sep-2016

62

0

62

0

0

0

 

Ja

7101618 Fiat Doblo cargo nr 1

26-sep-2017

26

26

0

0

0

0

Ja

 

7101619 Fiat Doblo cargo nr 2

26-sep-2017

26

26

0

0

0

0

Ja

 

7101620 mobiele telefoons

19-nov-2019

101

172

-71

0

0

0

Ja

 

7101674 electrische veegvuilwagen

27-sep-2016

42

0

42

0

0

0

 

Ja

7101675 VW Transporter pickup 1

27-sep-2016

55

0

55

0

0

0

 

Ja

7101676 VW Transporter pickup 2

27-sep-2016

55

0

55

0

0

0

 

Ja

7101677 VW Transporter pickup 3

27-sep-2016

55

0

55

0

0

0

 

Ja

7101678 VW Transporter pickup 4

27-sep-2016

55

0

55

0

0

0

 

Ja

7101681 DAF CF achterlader zonder belading vv166

26-sep-2017

155

0

155

0

0

0

  

7101682 DAF CF achterlader zonder belading 1701

26-sep-2017

155

0

155

0

0

0

  

7101683 DAF LF achterlader met belading 1702

26-sep-2017

187

0

187

0

0

0

  

Totaal Overhead

48.543

17.641

30.902

2.162

1.929

233

  

Totaal

685.080

390.645

294.435

144.668

113.123

31.544

  

Op het bij de jaarrekening 2018 afgesloten krediet Uitbreiding betaald parkeren (7100796) is in 2019 nog een boeking gedaan van 7.530. Op Inpassing busterminal Zeezijde (7100786) is nog 17.010 verantwoord.

Daarnaast zijn nog wat bijzondere transacties verwerkt op activa, waarvan het krediet al (lang geleden) is afgesloten.

Omschrijving

Bedrag

Inbreng Hoge Morsweg 160 in grondexploitatie Oude Rijnlocatie

1.402.000

Verkoop grond ROC Ter Haarkade

1.529.000

Overboeking te verkopen activa naar voorraden

3.124.000

Verkoop tractiemiddelen

42.000

Totaal verlaging boekwaarde activa

6.097.000

Van de te verkopen activa die overgeboekt zijn naar voorraden zijn de woningen Rhijnvreugd ad 1,7 mln en het NUON-terrein aan de Langegracht ad 0,6 mln de grootste posten.