Jaarstukken 2020

Staat van investeringskredieten incl. af te sluiten

Kostenplaats

Datum besluit

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te realiseren inkomsten

Inkomsten t/m lopend dienstjaar

Nog te realiseren inkomsten

Af te sluiten

Ouder 3 jaar

Programma: Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein: Bestuur

7100801 aanschaf stemhokjes

9-nov-2017

65

45

20

0

0

0

Ja

 

Totaal Bestuur

65

45

20

0

0

0

  

Beleidsterrein: Dienstverlening

7100339 modernisering GBA 2013

20-sep-2012

192

8

184

0

0

0

 

Ja

7100340 basisregistratie ondergrond 2013

13-nov-2012

192

3

189

0

0

0

Ja

 

7101185 vervanging Key2datadistributie

2-okt-2018

307

0

307

0

0

0

  

7101237 vervanging applicatie BAG

26-sep-2017

110

0

110

0

0

0

 

Ja

7101239 vervangen Topdesk en Planon

26-sep-2017

250

5

245

0

0

0

 

Ja

Totaal Dienstverlening

1.051

16

1.035

0

0

0

  

Totaal Bestuur en dienstverlening

1.116

61

1.055

0

0

0

  

Programma: Economie

Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

7101595 LBSP Biodivers

27-sep-2019

400

97

303

187

97

90

  

Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

400

97

303

187

97

90

  

Beleidsterrein: Marketing en promotie

7100740 programma binnenstad 2015-2018

16-okt-2014

4.189

3.943

245

4.189

3.943

245

 

Ja

7101696 prg binnenstad 2020-2024

23-jan-2020

605

449

156

605

449

156

  

Totaal Marketing en promotie

4.794

4.392

401

4.794

4.392

401

  

Totaal Economie

5.194

4.489

704

4.981

4.489

491

  

Programma: Bereikbaarheid

Beleidsterrein: Fietsers en voetgangers

7100071 diverse fietsvoorzieningen

13-dec-2016

365

361

4

0

32

-32

 

Ja

7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken

18-apr-2019

812

165

647

400

17

383

  

7100832 verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad

9-nov-2017

718

99

619

200

2

198

 

Ja

7100833 MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

12-jul-2018

667

751

-84

130

174

-44

  

7100840 asverlegging Kanaalweg

9-nov-2017

1.111

423

689

80

100

-20

 

Ja

7101071 fietsvoorzieningen bij bushaltes

10-nov-2016

28

0

28

0

0

0

 

Ja

7101072 aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

30

0

30

0

0

0

 

Ja

7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

10-nov-2016

100

27

73

0

0

0

 

Ja

7101074 aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

75

0

75

0

0

0

 

Ja

7101075 aanpassen Posthofrotonde

10-nov-2016

60

61

-1

0

0

0

Ja

 

7101076 aanpassen kruisingen Herenstraat

10-nov-2016

1.030

923

107

255

256

-1

 

Ja

7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk

10-nov-2016

250

0

250

0

0

0

 

Ja

7101079 UVP fietscorridor Den Haag, Ravelingenst

10-nov-2016

400

393

7

55

55

0

Ja

 

7101080 UVP fiets wijkstallingen

10-nov-2016

680

231

449

0

0

0

 

Ja

7101096 UVP fietspalen

10-nov-2016

99

2

97

0

0

0

 

Ja

7101102 aanp.Fietsp.rotonde Rooseveltstraat zuid

10-nov-2016

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

10-nov-2016

43

0

43

0

0

0

 

Ja

7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans

6-jul-2017

1.064

297

768

489

121

368

 

Ja

7101496 Knelpunten Leiden CS en BSP Overig

18-apr-2019

300

173

127

0

0

0

  

7101575 FPDS projecten fiets op 1

15-jul-2019

415

0

415

0

0

0

  

7101576 Zoeterwoudseweg fietsroute

15-jul-2019

1.856

142

1.714

320

29

291

  

7101600 fietsstraat Haagweg

15-jul-2019

783

153

630

376

49

327

  

7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan

15-jul-2019

50

0

50

0

0

0

  

7101608 fietsstraat Nagtegaallaan

15-jul-2019

50

0

50

0

0

0

  

7101717 Fietscorridor 4 Kaag & Braasem

17-sep-2020

117

0

117

0

0

0

  

7101819 Inrichting Pasteurstraat

15-dec-2020

130

8

122

0

0

0

  

Totaal Fietsers en voetgangers

11.232

4.210

7.022

2.305

836

1.469

  

Beleidsterrein: Openbaar vervoer

7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

11-nov-2008

1.315

698

617

0

60

-60

 

Ja

7100586 ov-knoop Leiden CS

11-nov-2014

1.929

1.559

370

1.929

1.559

370

 

Ja

7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr

3-dec-2015

6.090

4.666

1.424

2.985

3.486

-501

 

Ja

7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

3-dec-2015

5.467

4.969

499

3.087

2.587

500

 

Ja

7100900 HOV Langegracht

3-dec-2015

8.822

1.452

7.370

4.975

541

4.434

 

Ja

7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

3-dec-2015

339

241

98

0

0

0

 

Ja

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

7-jul-2016

250

149

101

250

149

101

 

Ja

7100958 aanpassen bushalte NS-station De Vink

18-apr-2019

521

340

181

161

161

0

  

7101155 HOV R-net Leiden-Leiderdorp

26-jan-2017

475

260

215

380

217

162

Ja

 

7101171 toegankelijk maken OV-haltes

4-jul-2017

165

194

-28

0

20

-20

Ja

 

7101315 toegankelijk maken bushaltes

15-jul-2019

402

134

268

0

134

-134

  

7101425 Merenwijk busroute 3 en 4

26-jul-2018

257

257

0

6

7

0

Ja

 

Totaal Openbaar vervoer

26.031

14.918

11.113

13.773

8.921

4.853

  

Beleidsterrein: Autoverkeer

7100015 OBSP Projectmanagement

21-apr-2009

3.012

2.999

13

2.327

2.327

0

 

Ja

7100016 OBSP contract

2-dec-2010

713

713

0

437

437

0

 

Ja

7100017 OBSP omgeving

2-dec-2010

490

490

0

370

370

0

 

Ja

7100018 OBSP verkeer en techniek

2-dec-2010

2.633

2.710

-77

1.937

1.937

0

 

Ja

7100019 OBSP ruimtelijke ordening

2-dec-2010

297

297

0

297

297

0

 

Ja

7100053 Opdrachtgeverskosten Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

2.778

2.760

18

621

621

0

 

Ja

7100074 reconstructie Maresingel

12-nov-2009

3.943

3.922

21

932

932

1

 

Ja

7100085 wijkactieplannen en parkeren

10-nov-2010

120

120

0

0

0

0

Ja

 

7100520 OBSP verkeersregelinstallatie

14-maa-2013

958

958

0

0

0

0

 

Ja

7100627 OBSP afwikkeling ovk universiteit

10-okt-2013

353

353

0

0

0

0

 

Ja

7100628 OBSP bijkomende werkzaamheden

10-okt-2013

2.293

2.286

7

625

622

3

 

Ja

7100629 OBSP contract opdrachtnemer excl VRI

10-okt-2013

27.411

26.245

1.166

18.120

16.953

1.166

 

Ja

7100883 bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid

21-apr-2009

8.259

8.244

15

250

279

-29

 

Ja

7100884 conditionerende werkzaam. Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

308

307

0

35

35

0

 

Ja

7100896 programmasturing IP infrastructuur

10-nov-2015

697

629

68

697

629

68

 

Ja

7100902 aankoop grond Plesmanlaan OBSP

10-okt-2013

265

265

0

0

0

0

 

Ja

7100968 Haarlemmerweg

18-dec-2018

1.551

279

1.272

257

6

251

  

7101037 LRN opdrachtgeverskosten algemeen

5-jul-2016

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

5-jul-2016

3.421

2.182

1.239

272

272

0

 

Ja

7101039 LRN bijkomende werkz.heden Plesmanlaan

5-jul-2016

452

34

418

0

0

0

 

Ja

7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

484

452

32

0

0

0

 

Ja

7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal

5-jul-2016

2.738

1.614

1.124

2.315

1.614

701

 

Ja

7101042 LRN bijkomende werkz.heden Leiderdorp

5-jul-2016

1.037

264

773

475

264

211

 

Ja

7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

7.013

1.700

5.312

670

670

0

 

Ja

7101084 ORB - Haven

29-sep-2016

145

121

24

12

12

0

Ja

 

7101097 verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan

10-nov-2016

50

0

50

0

0

0

 

Ja

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP

5-jul-2016

14.495

2.776

11.718

3.819

107

3.712

 

Ja

7101191 LBSP infrastructuur grond

16-feb-2017

1.230

662

568

0

0

0

 

Ja

7101208 aanpak knelp.Rijnzichtbrug/Morskwartier

15-jul-2019

260

0

260

0

0

0

  

7101211 herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo

9-nov-2017

508

52

456

0

0

0

 

Ja

7101323 ORB Herenstraat

15-feb-2018

437

296

140

12

12

0

Ja

 

7101324 ORB Havenplein

15-feb-2018

375

72

303

0

0

0

  

7101430 herinrichting Kaardesteeg

13-nov-2018

120

0

120

0

0

0

  

7101461 ORB - ged Oude Herengracht

29-sep-2016

32

0

32

0

0

0

 

Ja

7101574 FPDS projecten autoluwe binnenstad

15-jul-2019

500

0

500

0

0

0

  

7101605 ORB - Koepoortsbrug

15-jul-2019

75

16

59

0

0

0

  

7101606 herinrichting Hoge Rijndijk Oost

15-jul-2019

250

0

250

0

0

0

  

7101612 ORB - Oude Herengracht

12-nov-2019

887

4

883

0

0

0

  

7101622 werkzaamheden De Punt

17-dec-2019

115

0

115

0

0

0

  

7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan

14-nov-2019

2.550

636

1.914

461

461

0

  

7101680 LRN opdrachtgeverskosten Schipholweg

14-nov-2019

2.374

480

1.894

229

229

0

  

7101713 Verdiepte ligging Fietspad N206-Plesmanl

10-okt-2013

3.341

3.341

0

0

0

0

 

Ja

7101826 geluidwering Willem de Zwijgerbrug

15-dec-2020

1.050

0

1.050

0

0

0

  

Totaal Autoverkeer

100.019

68.278

31.741

35.168

29.085

6.084

  

Beleidsterrein: Parkeren

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

18-feb-2010

9.905

8.896

1.009

0

0

0

 

Ja

7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.735

5.658

77

250

250

0

 

Ja

7100093 park.garage Lammermarkt-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.549

5.463

85

250

250

0

Ja

 

7100644 bouw parkeergarage Lammermarkt

28-nov-2013

25.875

25.866

9

0

21

-21

Ja

 

7100645 verpl.riolering ivm park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

44

44

0

0

0

0

Ja

 

7100646 techn.installaties park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

3.401

3.401

0

0

0

0

Ja

 

7100647 directieleveringen park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

422

294

128

0

0

0

Ja

 

7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt

28-nov-2013

27.527

27.268

259

0

0

0

 

Ja

7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

681

681

0

0

0

0

 

Ja

7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

4.374

3.942

433

0

0

0

 

Ja

7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

365

334

31

0

0

0

 

Ja

7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

866

819

47

0

0

0

 

Ja

7100669 park.garage Lammerm.-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

281

281

0

0

0

0

Ja

 

7100670 park.garage Lammerm.-risicoreservering

28-nov-2013

5.564

0

5.564

0

0

0

Ja

 

7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

580

472

108

0

0

0

 

Ja

7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering

28-nov-2013

287

0

287

0

0

0

 

Ja

7100680 fietsenst.Rijnsburgerblok-stichtingskstn

13-feb-2014

4.950

4.950

0

2.475

2.475

0

Ja

 

7100681 fietsenst.Rijnsburgerblok-inrichtingskst

13-feb-2014

1.450

1.450

0

725

725

0

Ja

 

7100682 fietsenst.Rijnsburgerblok-brm+onvoorzien

13-feb-2014

1.791

1.737

54

1.066

1.039

28

 

Ja

7100737 digitaliseren parkeercontrole

11-nov-2014

400

375

25

0

0

0

Ja

 

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

9-jul-2015

798

586

212

798

586

212

 

Ja

7100798 uitbreiding digitalisering parkeren

7-jul-2015

50

21

29

0

0

0

Ja

 

7101114 risicoreservering OR Lammermarkt

31-maa-2016

0

0

0

0

0

0

 

Ja

7101164 aanschaf parkeerautomaten

4-jul-2017

1.000

766

234

0

0

0

Ja

 

7101299 fietsparkeren binnenstad

19-dec-2017

69

12

57

69

12

57

 

Ja

7101302 bouwkosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

3.413

3.410

3

0

0

0

 

Ja

7101303 directieleveringen OR Garenmarkt

28-nov-2013

420

385

35

0

0

0

 

Ja

7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

145

42

103

0

0

0

 

Ja

7101305 risicoreservering OR Garenmarkt

28-nov-2013

36

0

36

0

0

0

 

Ja

7101309 Fietsenstalling De Geus

16-jul-2020

16.798

0

16.798

0

0

0

  

7101318 PRIS bewegwijzering

25-jan-2018

145

29

116

0

0

0

  

7101476 haalb.onderz.parkeergarage Haarl.str.

13-nov-2018

50

17

33

50

17

33

Ja

 

7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS

17-dec-2019

193

64

129

193

64

129

  

7101706 Scanauto parkeren

17-sep-2020

36

11

25

0

0

0

  

7101716 fietsparkeren De Vink

17-sep-2020

276

14

262

248

0

248

  

7101719 Ophogen park.garage Haarlemmerstr

18-jun-2020

375

81

294

0

0

0

  

7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst.

16-jul-2020

500

0

500

0

0

0

  

7101785 Fietsenstalling De Geus installaties

16-jul-2020

800

0

800

0

0

0

  

7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw.

16-jul-2020

423

0

423

0

0

0

  

Totaal Parkeren

125.575

97.369

28.206

6.125

5.439

686

  

Beleidsterrein: Leefomgeving

7100014 aanpak black spots

13-nov-2012

299

236

63

0

23

-23

 

Ja

7100062 uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

13-nov-2012

173

90

83

0

33

-33

 

Ja

7100084 rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr

20-dec-2005

738

111

627

0

0

0

 

Ja

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

29-nov-2012

2.077

1.427

650

2.077

1.427

650

 

Ja

7100865 verkeerskundige voorzieningen

18-apr-2019

572

339

233

0

0

0

  

7100945 fiets- en auto bewegwijzering

5-jul-2016

2.804

2.373

431

0

0

0

 

Ja

7101101 kleine verkeerskundige voorzieningen

10-nov-2016

523

585

-61

53

104

-51

Ja

 

7101170 verzinkbare palen Bevrijdingsplein

4-jul-2017

65

13

52

0

0

0

 

Ja

7101212 UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan

15-dec-2020

843

0

843

0

0

0

  

7101411 fietsknelpunten Stevenshof

12-jul-2018

225

11

214

0

0

0

  

7101414 uvp wijkcirculatie en veiligheid

12-jul-2018

346

343

3

0

0

0

  

7101415 verkeersmonitoring

12-jul-2018

165

0

165

0

0

0

  

7101621 verplaatsen verkeerscentrale

17-dec-2019

35

0

35

0

0

0

  

7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier

15-dec-2020

125

0

125

0

0

0

  

Totaal Leefomgeving

8.990

5.528

3.462

2.130

1.587

544

  

Totaal Bereikbaarheid

271.848

190.304

81.544

59.502

45.867

13.635

  

Programma: Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte

7100079 VK investeringen wegen

12-nov-2019

1.279

0

1.279

0

0

0

  

7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties

10-nov-2016

2.271

341

1.930

0

-7

7

 

Ja

7100095 JS verv openbare verlichting 2018 ev

9-nov-2017

5.654

691

4.963

0

9

-9

 

Ja

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein

8-jul-2008

6.138

1.324

4.814

3.735

674

3.061

 

Ja

7100119 JS inzamelmiddelen 2018 e.v.

9-nov-2017

1.320

1.000

320

0

45

-45

 

Ja

7100120 milieustraat

12-nov-2009

260

101

159

0

0

0

 

Ja

7100420 Staatsspoorbrug

11-nov-2014

1.040

1.012

28

0

0

0

Ja

 

7100514 vervangen val churchillbrug

14-nov-2006

4.345

4.261

84

0

0

0

 

Ja

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan

9-jul-2013

5.536

3.691

1.845

2.728

2.766

-37

 

Ja

7100834 verkeersmaatregelen Houtkwartier

9-nov-2017

209

0

209

159

0

159

 

Ja

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt

18-jun-2015

2.233

1.560

673

657

158

500

 

Ja

7100927 herinrichting Haarlemmerstraat

31-maa-2016

3.624

3.541

83

0

0

0

Ja

 

7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen

13-nov-2018

3.771

3.407

364

0

0

0

  

7101003 JS bruggen- verv./Renoveren bouwdelen

12-nov-2019

429

27

402

0

0

0

  

7101009 VK investeringen walmuren

10-nov-2016

217

0

217

0

0

0

 

Ja

7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart

10-nov-2016

926

0

925

0

0

0

 

Ja

7101115 directieleveringen Valkbrug

31-maa-2016

49

49

0

0

0

0

 

Ja

7101116 bouwkosten Valkbrug

31-maa-2016

3.819

3.721

98

0

38

-38

 

Ja

7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug

31-maa-2016

836

774

61

0

0

0

 

Ja

7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug

31-maa-2016

12

11

0

0

0

0

 

Ja

7101123 brug Arubapad-Surinamestraat

20-dec-2016

175

137

38

0

0

0

 

Ja

7101180 Noorderkwartier West

14-maa-2013

717

707

10

83

83

0

 

Ja

7101181 Noorderkwartier Oost

14-maa-2013

2.786

649

2.137

1.057

0

1.057

 

Ja

7101184 Boerhaavelaan

11-nov-2014

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101255 Marienpoelstraat

10-nov-2015

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

11-nov-2014

5.550

154

5.396

0

0

0

 

Ja

7101259 vervanging materialen

10-nov-2015

1.091

337

754

0

0

0

 

Ja

7101261 Bachstraat 2016

10-nov-2016

1.218

78

1.141

0

0

0

 

Ja

7101262 Jan van Goyenkade 2016

10-nov-2016

120

120

0

0

0

0

Ja

 

7101263 Kort Rapenburg

10-nov-2016

48

0

48

0

0

0

 

Ja

7101268 Rijnsburgerweg (grens-Wassenaarseweg)

12-nov-2019

101

0

101

0

0

0

  

7101269 Sandifortdreef

10-nov-2016

249

0

249

0

0

0

 

Ja

7101325 Witte Singel rood asfalt fietspad

15-feb-2018

65

0

65

0

0

0

Ja

 

7101330 damwand Groenhazengracht

12-jul-2018

415

399

16

0

0

0

  

7101340 Van Ravelingenstraat

12-jul-2018

2

0

2

0

0

0

Ja

 

7101408 wissellocatie pa-containers kenauweg

13-nov-2018

302

0

302

0

0

0

  

7101438 Turfmarkt

10-nov-2016

78

0

78

0

0

0

 

Ja

7101439 Steenstraat

10-nov-2016

209

0

209

0

0

0

 

Ja

7101440 Prinsessekade

10-nov-2016

104

0

104

0

0

0

 

Ja

7101441 Noordeindeplein

10-nov-2016

54

0

54

0

0

0

 

Ja

7101442 Noordeinde

10-nov-2016

178

0

178

0

0

0

 

Ja

7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt)

10-nov-2016

257

0

257

0

0

0

 

Ja

7101445 2de Binnenvestgracht

9-nov-2017

105

105

0

0

0

0

Ja

 

7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4

9-nov-2017

3.647

44

3.603

0

0

0

 

Ja

7101462 Oude Kooi verharding

9-nov-2017

1.136

1.136

0

0

0

0

Ja

 

7101479 Domela Nieuwenhuislaan

9-nov-2017

186

0

186

0

0

0

 

Ja

7101480 Schuttersveld

9-nov-2017

236

0

236

0

0

0

 

Ja

7101497 damwanden Roodenburg en Stevenshof

10-nov-2016

188

188

0

0

0

0

Ja

 

7101506 FPDS 3e minicontainer papier

15-dec-2020

350

287

63

0

0

0

  

7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg

15-jul-2019

1.875

60

1.814

0

0

0

  

7101559 lagers Rembrandtbrug

15-jul-2019

100

0

100

0

0

0

  

7101597 maatregelen Stationspleintunnel

12-nov-2019

225

0

225

0

0

0

  

7101624 vri Hooigracht

17-dec-2019

458

252

206

0

0

0

  

7101697 WV wegen Houtkwartier

11-nov-2014

2.231

277

1.955

0

0

0

 

Ja

7101708 diverse beschoeiingen/damwanden 2020

10-nov-2016

661

271

389

0

0

0

 

Ja

7101714 ovl schakelsysteem

17-sep-2020

158

0

158

0

0

0

  

7101770 Verv. OV Nieuw Leiden

12-nov-2020

270

6

264

0

0

0

  

7101787 Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost

17-sep-2020

538

348

190

538

348

190

  

7101814 Wegen - Toeg.bushaltes 2014

12-nov-2019

0

170

-170

0

170

-170

Ja

 

7101820 Technische installaties bruggen 2017/18

10-nov-2016

2.940

2.940

0

0

0

0

Ja

 

7101824 bruggen- verv./Renoveren bouwdelen 2019

13-nov-2018

422

422

0

0

0

0

Ja

 

7101828 vervanging openbare verlichting 2016/17

10-nov-2015

1.992

1.992

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Verharde openbare ruimte

75.404

36.591

38.813

8.958

4.284

4.674

  

Beleidsterrein: Openbaar water

7100122 VK vervanging riolering

12-nov-2019

2.987

2.252

735

14

81

-67

  

7100637 vervanging riolering Hooigracht

5-nov-2013

1.523

1.435

88

0

0

0

 

Ja

7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln

5-nov-2013

1.008

998

10

0

0

0

 

Ja

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ

5-nov-2013

1.240

272

968

0

0

0

 

Ja

7100643 renovatie riolering Vreewijk

5-nov-2013

820

747

73

0

0

0

 

Ja

7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

10-nov-2010

11.829

3.276

8.554

0

0

0

 

Ja

7101247 Vervanging riolering Maresingel

10-nov-2015

858

840

18

0

0

0

 

Ja

7101420 riool verv. Meerburg

10-nov-2015

425

205

220

0

0

0

 

Ja

7101421 riool verv. Morskwartier

10-nov-2015

425

302

123

0

0

0

 

Ja

7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost

10-nov-2015

2.715

840

1.875

0

0

0

 

Ja

7101423 riool verv. Professorenwijk Oost

10-nov-2015

425

420

5

0

0

0

 

Ja

7101424 riool verv. Vogelwijk

10-nov-2015

511

511

0

0

0

0

 

Ja

7101458 JS gemalen

12-nov-2020

309

161

148

0

0

0

  

7101521 riolering Binnenstad Z+N

10-nov-2016

1.005

497

508

0

0

0

 

Ja

7101522 riolering Stevenshof

10-nov-2016

500

120

380

0

0

0

 

Ja

7101523 riolering Merenwijk

9-nov-2017

500

88

412

0

0

0

 

Ja

7101524 riolering Stationsgebied

9-nov-2017

415

71

344

0

0

0

 

Ja

7101525 riolering centrumroute Langegracht

9-nov-2017

25

19

6

0

0

0

 

Ja

7101526 WV riolering Houtkwartier

9-nov-2017

598

232

366

0

0

0

 

Ja

7101527 riolering Zeeheldenbuurt

9-nov-2017

499

69

429

0

0

0

 

Ja

7101603 riolering Leiden Bio Science Park

13-nov-2018

526

94

432

0

0

0

  

7101629 riolering Voorschoterweg

13-nov-2018

305

56

249

0

0

0

  

7101695 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4

13-nov-2018

100

38

62

0

0

0

  

7101779 riolering Fortuinwijk Boshuizen

12-nov-2019

392

0

392

0

0

0

  

7101813 Aankoop water Dobbewatering

8-okt-2020

370

365

5

0

0

0

  

7101825 gemalen 2019

24-jan-2019

304

304

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Openbaar water

30.613

14.212

16.402

14

81

-67

  

Beleidsterrein: Openbaar groen

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden

8-sep-2011

1.923

1.437

487

1.321

1.437

-116

 

Ja

7100107 integraal waterplan

20-dec-2007

1.525

1.406

119

800

773

27

 

Ja

7100360 Heempark 2013

13-nov-2012

51

50

1

0

0

0

Ja

 

7100422 park Kweeklust

11-nov-2014

145

102

43

0

0

0

 

Ja

7100559 herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof

10-nov-2015

13

13

0

13

13

0

Ja

 

7100608 singelpark - Overall

7-nov-2013

899

834

65

360

360

0

 

Ja

7100610 singelpark - Brugverbindingen

7-nov-2013

2.157

2.102

55

1.500

1.500

0

 

Ja

7100611 singelpark - Singelroute

7-nov-2013

1.682

1.631

51

665

682

-17

 

Ja

7100612 singelpark - Nuon

7-nov-2013

2.978

2.136

842

918

899

19

 

Ja

7100614 singelpark - Morspoort

7-nov-2013

800

792

8

484

474

10

 

Ja

7100615 singelpark - Bleekerspark

7-nov-2013

886

819

67

1

1

0

 

Ja

7100616 singelpark - Ankerpark

7-nov-2013

1.084

795

289

45

24

21

 

Ja

7100617 singelpark - Lakenpark

7-nov-2013

1.641

783

858

7

7

0

 

Ja

7100618 singelpark - Hortus

7-nov-2013

27

23

4

2

2

0

 

Ja

7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade

10-nov-2016

178

0

178

0

0

0

 

Ja

7100711 verstr.groene hoofdstr. Korte Vlietzone

10-nov-2016

1.053

1.027

25

367

372

-5

 

Ja

7100749 Van der Werfpark

11-nov-2014

560

213

347

0

0

0

 

Ja

7100753 opdrachtgeverskosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

2.094

2.086

8

746

744

2

 

Ja

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020

9-jul-2015

5.140

3.118

2.022

5.140

3.118

2.022

 

Ja

7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

1.348

1.292

55

0

0

0

 

Ja

7100868 Bos van Bosman

12-jul-2018

389

14

375

0

0

0

  

7100869 toegang Leidse Hout

10-nov-2015

466

330

136

0

1

-1

 

Ja

7100870 burgerinitiatieven groen

12-jul-2018

77

59

18

0

0

0

  

7101020 burgerinitiatieven parken

13-nov-2018

26

13

13

0

0

0

  

7101112 directieleveringen OR Lammermarkt

31-maa-2016

849

844

5

0

0

0

 

Ja

7101113 bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt

31-maa-2016

3.686

3.686

0

200

200

0

 

Ja

7101141 Singelpark - brug Arsenaalplein

20-dec-2016

256

256

0

0

0

0

 

Ja

7101142 Singelpark - brug Blekerspoort

20-dec-2016

612

612

0

0

0

0

 

Ja

7101143 Singelpark - brug Havenkade

20-dec-2016

208

208

0

0

0

0

 

Ja

7101144 Singelpark - brug Meelfabriek

20-dec-2016

252

252

0

0

0

0

 

Ja

7101145 Singelpark - brug Veerplein

20-dec-2016

886

886

0

0

0

0

 

Ja

7101146 Singelpark - verbindingen

20-dec-2016

68

68

0

0

0

0

 

Ja

7101147 Singelpark - brug Zijlpoort

20-dec-2016

2.313

2.313

0

0

0

0

 

Ja

7101252 spelen openbare ruimte

9-nov-2017

1.975

1.741

234

0

17

-17

 

Ja

7101339 groen Slaaghsloot

9-nov-2017

92

0

92

0

0

0

 

Ja

7101365 VK groene hoofdstructuur

13-nov-2018

92

0

92

0

0

0

  

7101388 Korte Vlietpark 2019

12-nov-2020

60

0

60

0

0

0

  

7101431 GEO woonrijpmaken Van Voorthuijsenloc.

13-nov-2018

389

285

104

0

2

-2

  

7101505 JS groene kansenkaart (deels FPDS)

20-jun-2019

1.203

404

799

0

0

0

  

7101616 spelen Zeeheldenbuurt

17-dec-2019

35

36

-1

0

0

0

Ja

 

7101704 Herinrichting Jacques Urlusplantsoen

17-sep-2020

203

5

198

0

0

0

  

7101718 Aanplant bomen Lammermarkt

31-maa-2016

128

47

81

0

0

0

 

Ja

7101720 Singelpark spelen Lakenpark

23-jan-2020

80

0

80

0

0

0

  

7101724 Beethovenpark 2020

17-sep-2020

200

8

192

0

0

0

  

7101818 speelplaats Jacques Urlusplantsoen

9-nov-2017

50

0

50

0

0

0

 

Ja

7101821 Singelpark Veerplein

12-nov-2020

120

27

93

0

0

0

  

7101822 Singelpark-Jan v Houtkade

12-nov-2020

300

64

236

0

0

0

  

Totaal Openbaar groen

41.200

32.819

8.381

12.568

10.625

1.943

  

Beleidsterrein: Duurzaamheid

7100594 duurzaamheidsfonds 2

10-okt-2013

1.000

929

71

900

900

0

 

Ja

7100761 laadpalen voor electrisch vervoer

18-sep-2014

250

98

152

3

3

0

 

Ja

7101168 SPONGE 2020

6-apr-2017

793

793

0

793

793

0

Ja

 

7101604 Leiding over Oost

4-jul-2019

570

557

13

570

557

13

Ja

 

7101614 Sponge Klimaatadap. inricht. Sumatrastr.

15-jul-2019

30

0

30

0

0

0

  

7101615 Sponge Klimaatadap Noorderkwartier Oost

15-jul-2019

70

6

64

0

0

0

  

Totaal Duurzaamheid

2.713

2.383

330

2.267

2.253

13

  

Totaal Omgevingskwaliteit

149.931

86.005

63.926

23.806

17.243

6.563

  

Programma: Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein: Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7100459 wonen boven winkels

13-sep-2012

1.959

1.286

673

1.959

1.286

673

 

Ja

7100666 bijdragen opstellen gebiedsvisies

13-feb-2014

424

388

36

424

388

36

 

Ja

7100811 vervanging BARS

26-sep-2017

324

262

62

0

3

-3

 

Ja

7101129 invoering omgevingswet

10-nov-2016

5.924

2.869

3.056

5.924

2.869

3.056

 

Ja

7101178 voorbereiding Humanities Campus

4-jul-2017

794

659

134

794

659

134

 

Ja

7101710 digitaal stelsel omgevingswet

17-sep-2020

640

248

392

0

0

0

  

Totaal Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

10.065

5.713

4.353

9.101

5.205

3.896

  

Beleidsterrein: Gemeentelijk vastgoed

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

31-maa-2009

1.790

1.720

70

1.790

1.720

70

 

Ja

7100136 LBSP externe plankosten

28-jun-2011

785

550

235

785

550

235

 

Ja

7100139 bodemsanering

5-jul-2012

8.563

6.748

1.815

8.563

6.748

1.815

 

Ja

7100152 Gevelsanering woningen

3-dec-2009

1.640

616

1.024

1.640

616

1.024

 

Ja

7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

10-nov-2010

4.050

3.894

155

3.840

3.684

155

 

Ja

7100154 Kooiplein uitvoering

18-feb-2010

11.381

10.486

895

7.235

7.271

-36

 

Ja

7100245 muziekcentrum De Nobel

6-feb-2007

12.012

11.127

885

1.039

1.076

-37

 

Ja

7100316 planvoorbereiding Kaasmarkt

1-dec-2011

135

114

21

135

114

21

 

Ja

7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord

9-jul-2013

964

906

58

964

906

58

 

Ja

7100622 Kunst in openbare ruimte

9-jul-2013

130

120

10

130

120

10

 

Ja

7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

7-jul-2015

1.171

1.034

136

320

252

69

 

Ja

7100788 multifunctioneel maken Merendroom

9-apr-2015

154

0

154

0

0

0

 

Ja

7100800 herinrichting Surinamestraat

16-jul-2015

608

531

77

8

8

0

 

Ja

7100886 onteigening Lammenschansweg 128

1-okt-2015

1.670

1.152

518

1.670

1.152

518

Ja

 

7101044 programma Lammenschansdriehoek

16-jun-2016

126

1

125

0

0

0

 

Ja

7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade

1-jan-2016

2.119

304

1.815

0

304

-304

 

Ja

7101057 grond STEO - Buskavel B1

1-jan-2016

806

525

281

0

0

0

Ja

 

7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1

1-jan-2016

1.425

1.146

279

0

161

-161

 

Ja

7101059 Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

1-jan-2016

1.358

1.145

213

0

0

0

 

Ja

7101060 grond STEO - Openb.geb.en civiele werken

1-jan-2016

2.425

2.425

0

0

2.425

-2.425

Ja

 

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

1-jan-2016

53

93

-40

53

93

-40

 

Ja

7101062 grond STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

148

101

47

0

0

0

Ja

 

7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

432

427

4

0

1

-1

 

Ja

7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

 

Ja

7101177 tijdelijke maatr. Lammenschansdriehoek

6-jul-2017

320

81

239

0

0

0

 

Ja

7101251 herinrichting plein Timorstraat-Arubapad

9-nov-2017

257

244

13

0

0

0

 

Ja

7101300 PID initiatieven derden

17-sep-2020

493

285

207

493

285

207

  

7101327 klimaatinstallatie Het Gebouw

12-jul-2018

846

50

796

0

0

0

  

7101328 zonwering Het Gebouw

12-jul-2018

212

138

74

0

0

0

  

7101352 aankoop grond Niels Bohrweg (SRON)

15-feb-2018

3.500

3.500

0

0

0

0

  

7101412 onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug

12-jul-2018

32

28

4

32

28

4

  

7101450 afrondende werkzaamheden Oppenheimstraat

12-jul-2018

91

91

0

91

91

0

Ja

 

7101463 Aankoop FC Rijnland

13-nov-2018

85

85

0

85

85

0

  

7101474 voorbereiding ontwikkeling entree LBSP

4-okt-2018

741

346

395

741

346

395

  

7101487 renovatie Oppenheimstraat 2

15-maa-2018

730

107

623

0

0

0

  

7101488 Vollenhovekade

18-dec-2018

106

1

106

106

1

106

  

7101490 Haagwegkwartier Noordelijke sportvelden

11-jul-2019

475

288

187

0

0

0

  

7101537 FPDS verduurzaming vastgoed fase 1

15-jul-2019

2.511

651

1.860

0

0

0

  

7101540 aanpassen grote zaal De Nobel

15-jul-2019

175

175

0

0

0

0

  

7101541 trekkenwand schouwburg bedieningspaneel

15-jul-2019

135

135

0

0

0

0

  

7101542 trekkenwand schouwburg

15-jul-2019

415

0

415

0

0

0

Ja

 

7101543 verbouw Het Gebouw

15-jul-2019

151

147

4

0

0

0

  

7101544 Verbouwing Nieuwstraat 4

15-jul-2019

147

147

0

0

0

0

  

7101593 FPDS verduurzaming vastgoed fase 2

12-nov-2019

3.888

77

3.811

0

0

0

  

7101601 Morssingelblok H2-5

11-jul-2019

392

281

111

392

281

111

  

7101609 herontw. Dolfijn 't Schippertje

19-sep-2019

660

81

579

660

81

579

  

7101613 openbaar gebied Mary Zeldenrustweg

15-jul-2019

50

0

50

50

0

50

  

7101626 organisatiekosten Duurzaamste Kilometer

12-nov-2019

45

34

11

45

34

11

Ja

 

7101627 STEO - De Geus

12-nov-2019

996

470

526

996

470

526

  

7101628 voorbereiding project Diamantlaan

12-nov-2019

50

8

42

50

8

42

  

7101634 PID Ontwikkeling Rooseveltstraat

21-dec-2017

165

77

88

165

77

88

 

Ja

7101635 PID Robijnhof

21-dec-2017

93

93

0

93

93

0

Ja

 

7101636 PID Willem de Zwijgerlaan

21-dec-2017

80

32

48

80

32

48

 

Ja

7101637 PID Plesmanlaan-Jacobs eo

21-dec-2017

320

279

41

320

279

41

 

Ja

7101638 PID Toussaintkade

21-dec-2017

200

165

35

200

165

35

 

Ja

7101639 PID Ter Haarkade 1

21-dec-2017

86

86

0

86

86

0

 

Ja

7101640 PID Lorentzkade fase 2

21-dec-2017

14

10

4

14

10

4

 

Ja

7101641 PID Rhijnvreugd

21-dec-2017

249

249

0

249

249

0

 

Ja

7101642 PID Sumatra

21-dec-2017

258

149

109

258

149

109

 

Ja

7101643 PID Scal-locatie

21-dec-2017

166

166

0

166

166

0

Ja

 

7101644 PID Werninkterrein

21-dec-2017

136

136

0

136

136

0

 

Ja

7101645 PID ID College Vijf Meilaan

21-dec-2017

150

123

27

150

123

27

 

Ja

7101646 PID Watergeuskade

21-dec-2017

293

249

44

293

249

44

 

Ja

7101647 PID Noordman

21-dec-2017

100

100

0

100

100

0

Ja

 

7101648 PID Monuta (LEAD)

21-dec-2017

905

905

0

905

905

0

 

Ja

7101649 PID Motorhuis Plesmanlaan

21-dec-2017

246

246

0

246

246

0

 

Ja

7101650 PID Gebiedsvisie Schipholweg

21-dec-2017

434

396

37

434

396

37

 

Ja

7101651 PID Diamantplein

21-dec-2017

208

208

0

208

208

0

Ja

 

7101652 PID Ypenburgbocht

21-dec-2017

93

94

0

93

94

0

Ja

 

7101653 PID Centrale Blokken

21-dec-2017

62

62

0

62

62

0

Ja

 

7101654 PID Maranathakerk (Statendijck)

21-dec-2017

88

89

0

88

89

0

Ja

 

7101655 PID Initiatief Brahmslaan 80

21-dec-2017

91

91

0

91

91

0

 

Ja

7101656 PID Bloemistenlaan

21-dec-2017

43

44

-1

43

44

-1

Ja

 

7101657 PID Corantijnstraat

21-dec-2017

115

111

4

115

111

4

 

Ja

7101686 PID Mary Zeldenrustlaan

21-dec-2017

117

117

0

117

117

0

 

Ja

7101687 PID Bizetpad

21-dec-2017

200

92

108

200

92

108

 

Ja

7101688 PID Hoflaan

21-dec-2017

70

25

45

70

25

45

 

Ja

7101689 PID Turkoois

21-dec-2017

163

45

117

163

45

117

 

Ja

7101690 PID Hoge Rijndijk 5

21-dec-2017

58

23

35

58

23

35

 

Ja

7101711 opstellen gebiedsontw. Telderskade

17-sep-2020

339

187

152

339

187

152

  

7101781 watercompensatie polder Lammenschans

12-nov-2020

350

19

331

0

0

0

  

7101823 PID Barthen

21-dec-2017

30

14

16

30

14

16

 

Ja

7101827 PID Woningbouw Portaal Zeeheldenbuurt

17-sep-2020

67

34

33

67

34

33

  

Totaal Gemeentelijk vastgoed

77.468

57.331

20.138

37.550

33.608

3.942

  

Beleidsterrein: Wonen

7100536 uitvoering nota wonen

14-feb-2013

256

256

0

256

256

0

Ja

 

7101630 Uitvoeringsagenda wonen 2020-2023

14-nov-2019

330

5

325

330

5

325

  

Totaal Wonen

586

261

325

586

261

325

  

Totaal Stedelijke ontwikkeling

88.120

63.305

24.815

47.237

39.074

8.163

  

Programma: Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein: Jeugd

7100560 JS speeltoestellen in speeltuinen

7-nov-2017

535

370

165

0

0

0

 

Ja

7101242 nota spelen en bewegen 2017

4-jul-2017

288

29

258

0

0

0

 

Ja

Totaal Jeugd

823

399

424

0

0

0

  

Beleidsterrein: Onderwijshuisvesting

7100404 2017.018 Leonardo Telderskade NIEUWBOUW

20-dec-2016

16.065

8.100

7.965

0

0

0

 

Ja

7100525 Oppenh.str.nieuwb.2e gymzaal

30-mei-2013

900

5

895

0

5

-5

Ja

 

7100815 3 basisscholen Broekplein

13-nov-2018

6.961

175

6.786

0

0

0

  

7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaaveln NIEUWB

20-dec-2016

18.231

17.840

391

0

0

0

 

Ja

7100872 2016.009 Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym

10-nov-2015

7.200

4.687

2.513

0

0

0

 

Ja

7101375 IHP Eerste Leidse Schoolvereniging

13-nov-2018

465

463

2

0

0

0

  

7101376 Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr.

12-maa-2020

4.145

415

3.731

0

0

0

  

7101625 faciliteren nieuwbouw Leonardo college

20-dec-2016

2.000

747

1.253

0

0

0

 

Ja

7101780 sportzaal Oppenheimstraat 4a

12-nov-2020

150

31

119

0

0

0

  

Totaal Onderwijshuisvesting

56.117

32.462

23.655

0

5

-5

  

Totaal Jeugd en onderwijs

56.940

32.860

24.079

0

5

-5

  

Programma: Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein: Cultuur

7100300 vvi kunstinstellingen/accommodaties

1-okt-2019

3

0

3

0

0

0

  

7100373 uitbreiding Lakenhal (37jr)

13-feb-2014

16.169

16.172

-3

496

496

0

Ja

 

7100632 LKH Publieksvoorzieningen

13-nov-2012

671

373

298

0

0

0

 

Ja

7100676 ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)

13-feb-2014

4.940

4.920

20

1.565

1.549

15

Ja

 

7100679 mdl r&u interieur

13-feb-2014

790

791

0

440

440

0

Ja

 

7100718 VVI Stadspodia

10-nov-2016

1.099

636

463

0

0

0

 

Ja

7100819 Stoelenplan LSB

10-nov-2015

334

0

334

0

0

0

 

Ja

7101108 mdl r&u herinrichting

13-feb-2014

910

824

86

910

824

86

Ja

 

7101110 mdl r&u overig

13-feb-2014

502

260

242

502

260

242

 

Ja

7101179 voorbereiding vernieuwbouw BplusC

6-jul-2017

160

0

160

160

0

160

 

Ja

7101307 VVI Stadspodia-verbouwingskosten 2017

10-nov-2016

304

304

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Cultuur

25.883

24.280

1.604

4.073

3.570

503

  

Beleidsterrein: Cultureel erfgoed

7100625 verbouwing archeol.centrum Boisotkade

10-okt-2013

650

472

178

0

0

0

 

Ja

7101232 vervanging Adlib

2-okt-2018

49

0

49

0

0

0

  

Totaal Cultureel erfgoed

699

472

227

0

0

0

  

Beleidsterrein: Sport

7100371 verv. riolering sportaccommodaties

9-nov-2018

389

68

321

28

0

28

  

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17

17-sep-2013

390

269

121

68

47

21

Ja

 

7100673 combibad gebouw binnenbad De Vliet

10-sep-2015

13.948

2.209

11.738

3.255

122

3.134

 

Ja

7100714 verv. Toplaag wetraveld sportpark Noord

18-apr-2019

60

0

60

60

0

60

  

7101025 veeg-/zuigmachines

2-okt-2018

31

0

31

5

0

5

  

7101026 bedrijfswagen sport

2-okt-2018

54

62

-8

9

9

1

Ja

 

7101027 tractor sport

2-okt-2018

57

60

-3

10

11

-1

Ja

 

7101046 topsporthal Boshuizerlaan

24-mei-2016

15.416

1.606

13.810

84

76

8

 

Ja

7101127 nieuwbouw ijshal

10-nov-2016

12.398

1.330

11.068

2.972

95

2.876

 

Ja

7101245 indoor sportcentrum (15 jaar)

19-sep-2019

5.528

1

5.526

0

0

0

  

7101426 maatr. bodemverontreiniging kunstgras

13-nov-2018

155

151

4

27

26

1

Ja

 

7101452 duurzaamheid combibad De Vliet

15-feb-2018

1.812

0

1.812

0

0

0

  

7101453 installaties combibad De Vliet

15-feb-2018

3.505

0

3.505

0

0

0

  

7101477 combibad gebouw buitenbad De Vliet

15-feb-2018

1.931

889

1.043

0

138

-138

  

7101510 ijshal installaties

24-jan-2019

3.863

0

3.863

200

0

200

  

7101511 ijshal duurzaamheid

24-jan-2019

2.039

0

2.039

0

0

0

  

7101528 2 watervelden HCL Roomburg - ondergrond

17-dec-2019

524

441

83

91

77

14

  

7101529 2 watervelden HCL Roomburg - toplaag

17-dec-2019

817

807

9

142

141

0

Ja

 

7101569 topsporthal duurzaamheidsinvestering

19-sep-2019

449

0

449

0

0

0

  

7101610 or indoor sportcentrum

19-sep-2019

50

30

20

0

0

0

  

7101611 verplaatsen hoofdveld FC Boshuizen

19-sep-2019

241

214

27

0

29

-29

  

7101684 parkeerterrein Telderskade ISC

19-sep-2019

290

103

187

140

103

37

  

7101685 verwijderen zandvelden Roomburg

17-dec-2019

140

169

-29

140

169

-29

Ja

 

7101758 Montgomery toplaag kunstgras 2 velden

12-nov-2020

130

0

130

0

0

0

  

Totaal Sport

64.217

8.411

55.806

7.231

1.045

6.187

  

Beleidsterrein: Recreatie

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp

5-nov-2013

414

9

405

0

2

-2

 

Ja

Totaal Recreatie

414

9

405

0

2

-2

  

Totaal Cultuur, sport en recreatie

91.214

33.171

58.043

11.305

4.616

6.688

  

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein: Sociale binding en participatie

7101158 mfa geb.Eksterpad 4,6 en Nieuw Pancrat

16-maa-2017

152

97

55

0

8

-8

 

Ja

7101159 mfa buitenr.Eksterpad 4,6+Nieuw Pancrat

16-maa-2017

103

101

2

0

0

0

 

Ja

7101782 Trix Terwindtstraat mfa

12-nov-2020

1.050

5

1.045

0

0

0

  

Totaal Sociale binding en participatie

1.305

203

1.102

0

8

-8

  

Beleidsterrein: Kwetsbare groepen

7101045 Huisvesting verg.houders Voorschoterweg

16-jun-2016

2.827

2.811

16

2.827

2.811

16

Ja

 

7101599 Verpl.16 woningen Sumatrastr.Statush.

15-jul-2019

515

425

90

515

425

90

  

Totaal Kwetsbare groepen

3.342

3.236

106

3.342

3.236

106

  

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

4.647

3.439

1.209

3.342

3.244

98

  

Programma: Werk en inkomen

Beleidsterrein: Werken naar vermogen

Vervanging bedrijfsmiddelen 2019

2-okt-2018

511

150

361

0

0

0

Ja

 

Vervanging bedrijfsmiddelen 2020

1-okt-2019

512

108

404

0

0

0

  

Totaal Werken naar vermogen

1.023

258

765

0

0

0

  

Totaal Werk en inkomen

1.023

258

765

0

0

0

  

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsterrein: Overige alg.dekkingsmiddelen

7100523 PDF plankosten definitiefase

10-nov-2015

208

1

208

208

1

208

 

Ja

7101658 PDF HOV-NE Zuid-Holland Noord

10-nov-2015

231

89

142

231

89

142

 

Ja

7101659 PDF inpassing busterminal Terweelocatie

10-nov-2015

195

140

55

195

140

55

 

Ja

7101660 PDF Blok Dolfijn-Schippertje Zeeh.buurt

10-nov-2015

180

180

0

180

180

0

 

Ja

7101661 PDF Topsporthal Boshuizerlaan

10-nov-2015

366

366

0

366

366

0

Ja

 

7101662 PDF ontwikkeling Kaasmarkt

10-nov-2015

432

432

0

432

432

0

 

Ja

7101663 PDF Paardenwei eo

10-nov-2015

256

199

57

256

199

57

 

Ja

7101664 PDF Kopermolen

10-nov-2015

459

459

0

459

459

0

 

Ja

7101665 PDF Turkoois

10-nov-2015

63

60

2

63

60

2

 

Ja

7101666 PDF Woontoren Haagse Schouwweg

10-nov-2015

69

69

0

69

69

0

Ja

 

7101667 PDF Werninkterrein

10-nov-2015

245

240

4

245

240

4

 

Ja

7101668 PDF uitbreiding Haarlemmerstraatgarage

10-nov-2015

177

177

0

177

177

0

Ja

 

7101669 PDF Hoge Rijndijk 5

10-nov-2015

75

75

0

75

75

0

Ja

 

7101670 PDF wijksportpark Roomburg

10-nov-2015

148

139

9

148

139

9

 

Ja

7101671 PDF Diamantplein

10-nov-2015

255

239

16

255

239

16

 

Ja

7101672 PDF herontwikkeling Energiepark eo

10-nov-2015

892

892

0

892

892

0

 

Ja

7101673 PDF Renovatie Trien Semlerstraat

10-nov-2015

110

43

67

110

43

67

 

Ja

7101712 PDF herontwikkeling Telderskade

10-nov-2015

67

67

0

67

67

0

 

Ja

Totaal Overige alg.dekkingsmiddelen

4.428

3.869

559

4.428

3.869

559

  

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

4.428

3.869

559

4.428

3.869

559

  

Programma: Overhead

Beleidsterrein: Overhead

7100281 CENTRIC-systeem

12-nov-2009

153

151

2

0

0

0

Ja

 

7100289 VK Wagenpark 6 jaar

26-sep-2017

278

0

278

0

0

0

 

Ja

7100290 VK Wagenpark 8 jaar

2-okt-2018

237

0

237

0

0

0

  

7100751 zaakgewijs werken software

11-nov-2014

470

265

205

0

0

0

 

Ja

7101032 hefbrug

2-okt-2018

41

0

41

0

0

0

  

7101033 luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

2-okt-2018

137

0

137

0

0

0

  

7101034 cv-ketel ABW 15

2-okt-2018

43

0

43

0

0

0

  

7101066 vervanging strooiwagens

10-nov-2016

350

299

51

0

0

0

 

Ja

7101111 ambtelijke huisvesting stadskantoor

7-jun-2016

11.026

10.711

315

1.666

1.665

1

 

Ja

7101138 meubilair flexwerken

22-nov-2016

264

226

39

0

0

0

 

Ja

7101156 ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

7-jun-2016

19.477

8.441

11.036

339

275

64

 

Ja

7101183 pilot flexwerken

4-jul-2017

450

361

89

450

361

89

 

Ja

7101238 vervangen JOIN-zaaksysteem

26-sep-2017

1.000

796

204

0

193

-193

 

Ja

7101249 restauratie raadszaal (gebouw)

26-sep-2017

1.162

333

829

7

0

7

 

Ja

7101250 restauratie raadszaal (installaties)

26-sep-2017

247

2

245

2

0

2

 

Ja

7101326 renovatie gevel Stadhuis

18-apr-2019

1.275

877

398

0

0

0

  

7101433 Meubilair Stoelen 2021

29-sep-2020

537

0

537

4

0

4

  

7101434 meubilair overig 2019

2-okt-2018

1.300

1.037

263

0

0

0

  

7101435 Meubilair Overig 2021

29-sep-2020

1.330

0

1.330

10

0

10

  

7101436 meubilair stoelen 2019

2-okt-2018

525

525

0

0

0

0

Ja

 

7101483 stadhuis nieuwbouw 40 jaar

13-nov-2018

4.836

1.681

3.155

36

14

22

  

7101484 stadhuis installaties 15 jaar

13-nov-2018

4.368

1.206

3.162

33

9

24

  

7101498 3 scooters

26-sep-2017

18

18

0

0

0

0

Ja

 

7101545 veewagen Fuso Canter 4003

27-sep-2016

68

68

0

0

0

0

Ja

 

7101547 Bedrijfsauto's landmeten en GPC

1-okt-2019

65

0

65

0

0

0

  

7101549 glasvezel Stadskantoor

15-jul-2019

48

50

-2

0

0

0

Ja

 

7101566 toegangscontrole gem.gebouwen

15-jul-2019

90

90

0

0

0

0

  

7101570 verhuizing PHV naar Level (5 jaar)

15-jul-2019

125

71

54

0

0

0

  

7101571 documentenkluis PHV

15-jul-2019

90

85

5

0

0

0

Ja

 

7101591 MB Vans Sprinter 8729

27-sep-2016

49

49

0

0

0

0

Ja

 

7101592 MB Vans Sprinter 8728

27-sep-2016

49

49

0

0

0

0

Ja

 

7101602 MB Vans sprinter tbv sport

27-sep-2016

65

65

0

0

0

0

Ja

 

7101674 electrische veegvuilwagen

27-sep-2016

43

43

0

0

0

0

Ja

 

7101675 VW Transporter pickup 1

27-sep-2016

55

55

0

0

0

0

Ja

 

7101676 VW Transporter pickup 2

27-sep-2016

54

54

0

0

0

0

Ja

 

7101677 VW Transporter pickup 3

27-sep-2016

54

54

0

0

0

0

Ja

 

7101678 VW Transporter pickup 4

27-sep-2016

53

53

0

0

0

0

Ja

 

7101681 DAF CF achterlader zonder belading vv166

26-sep-2017

156

156

0

0

0

0

Ja

 

7101682 DAF CF achterlader zonder belading 1701

26-sep-2017

156

156

0

0

0

0

Ja

 

7101683 DAF LF achterlader met belading 1702

26-sep-2017

189

189

0

0

0

0

Ja

 

7101699 Kia Niro 1.6 Hybrid 1

2-okt-2018

26

26

0

0

0

0

Ja

 

7101700 Kia Niro 1.6 Hybrid 2

2-okt-2018

27

27

0

0

0

0

Ja

 

7101709 Fiat Talento

26-sep-2017

34

34

0

0

0

0

Ja

 

7101715 5x Silence scooter

26-sep-2017

31

31

0

0

0

0

Ja

 

7101722 3x stadstofzuigers

2-okt-2018

48

48

0

0

0

0

Ja

 

7101783 zijlader

12-nov-2020

256

0

256

0

0

0

  

Totaal Overhead

51.356

28.383

22.974

2.546

2.517

30

  

Totaal Overhead

51.356

28.383

22.974

2.546

2.517

30

  

Totaal

725.816

446.144

279.672

157.147

120.926

36.222

  

Bedragen * 1.000

Daarnaast zijn nog wat bijzondere transacties verwerkt op activa, waarvan het krediet al (lang geleden) is afgesloten.

Omschrijving

Bedrag

Afboeken boekwaarde Stadhuis ivm verbouw

800.000

Verkoop software aan SP71

514.000

Afboeken boekwaarden Ter Haarkade 1 en Sumatrastraat 195 ivm verkoop

41.000

Verkoop tractiemiddelen

91.000

Totaal verlaging boekwaarde activa

1.446.000