Jaarstukken 2021

Staat van investeringskredieten incl. af te sluiten

Kostenplaats

Datum besluit

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te realiseren inkomsten

Inkomsten t/m lopend dienstjaar

Nog te realiseren inkomsten

Af te sluiten

Ouder 3 jaar

Programma: Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein: Dienstverlening

7100339 modernisering GBA 2013

20-sep-2012

192

8

184

0

8

-8

 

Ja

7101185 vervanging Key2datadistributie

2-okt-2018

307

0

307

0

0

0

 

Ja

7101237 vervanging applicatie BAG

26-sep-2017

110

0

110

0

0

0

 

Ja

7101239 vervangen Topdesk en Planon

26-sep-2017

250

5

245

0

0

0

 

Ja

Totaal Dienstverlening

 

859

13

846

0

8

-8

  

Totaal Bestuur en dienstverlening

 

859

13

846

0

8

-8

  

Programma: Economie

Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

7100136 LBSP externe plankosten

28-jun-2011

655

598

57

655

598

57

 

Ja

7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

10-nov-2010

4.007

4.112

-104

3.797

3.902

-104

 

Ja

7101595 LBSP Biodivers

27-sep-2019

400

146

254

187

146

41

  

Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

 

5.062

4.856

207

4.639

4.646

-6

  

Beleidsterrein: Marketing en promotie

7100740 programma binnenstad 2015-2018

16-okt-2014

3.957

3.964

-7

3.957

3.964

-7

Ja

 

7101696 prg binnenstad 2020-2024

19-maa-2019

1.439

920

519

1.439

920

519

  

Totaal Marketing en promotie

 

5.396

4.884

512

5.396

4.884

512

  

Totaal Economie

 

10.458

9.739

719

10.035

9.529

506

  

Programma: Bereikbaarheid

Beleidsterrein: Fietsers en voetgangers

7100071 diverse fietsvoorzieningen

13-dec-2016

365

382

-18

0

23

-23

Ja

 

7100828 heririchting Groote Vink

15-jul-2021

123

0

123

0

0

0

Ja

 

7100831 verbeteren fietsroute Rijndijken

18-apr-2019

812

239

573

400

41

359

  

7100832 verkeersmaatregelen Spoorweghavenpad

9-nov-2017

302

102

200

302

102

200

Ja

 

7100833 MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan

12-jul-2018

841

820

21

174

174

0

Ja

 

7100840 asverlegging Kanaalweg

9-nov-2017

556

502

54

80

100

-20

 

Ja

7101072 aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

30

0

30

0

0

0

Ja

 

7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

10-nov-2016

628

161

467

328

0

328

 

Ja

7101074 aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

75

0

75

0

0

0

Ja

 

7101076 aanpassen kruisingen Herenstraat

10-nov-2016

1.030

1.040

-10

255

256

-1

Ja

 

7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk

10-nov-2016

175

0

175

0

0

0

 

Ja

7101080 UVP fiets wijkstallingen

10-nov-2016

680

255

425

0

0

0

 

Ja

7101096 UVP fietspalen

10-nov-2016

99

2

97

0

0

0

 

Ja

7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

10-nov-2016

43

0

43

0

0

0

 

Ja

7101169 fietsparkeren plein station Lammenschans

6-jul-2017

1.064

540

525

489

121

368

 

Ja

7101496 Knelpunten Leiden CS en BSP Overig

18-apr-2019

300

173

127

0

173

-173

  

7101575 FPDS projecten fiets op 1

15-jul-2019

415

0

415

0

0

0

Ja

 

7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels)

15-jul-2019

1.856

300

1.556

320

56

264

  

7101600 fietsstraat Haagweg

15-jul-2019

1.108

966

142

376

379

-3

  

7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr.Huygenslaan

15-jul-2019

50

0

50

0

0

0

  

7101717 Fietscorridor 4 Kaag & Braasem

17-sep-2020

117

0

117

0

0

0

  

7101819 Inrichting Pasteurstraat

15-dec-2020

130

10

120

0

10

-10

Ja

 

7102001 fietsroute Potgieterlaan

21-dec-2021

718

0

718

200

0

200

  

Totaal Fietsers en voetgangers

 

11.516

5.493

6.022

2.923

1.435

1.489

  

Beleidsterrein: Openbaar vervoer

7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

11-nov-2008

1.827

1.543

285

512

512

0

 

Ja

7100586 Knooppunt Leiden Centraal

11-nov-2014

2.328

2.095

234

2.328

2.094

234

 

Ja

7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr

3-dec-2015

5.539

5.177

362

2.985

3.486

-501

 

Ja

7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

3-dec-2015

5.367

5.158

210

3.087

2.587

500

 

Ja

7100900 HOV Langegracht

3-dec-2015

8.822

5.362

3.460

2.975

3.975

-1.000

 

Ja

7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

3-dec-2015

6.749

821

5.928

2.875

293

2.582

 

Ja

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

7-jul-2016

250

149

101

250

149

101

 

Ja

7100958 aanpassen bushalte NS-station De Vink

18-apr-2019

521

356

165

161

161

0

  

7101315 toegankelijk maken bushaltes

15-jul-2019

430

159

271

0

156

-156

  

Totaal Openbaar vervoer

 

31.833

20.819

11.014

15.174

13.414

1.760

  

Beleidsterrein: Autoverkeer

7100015 OBSP Projectmanagement

21-apr-2009

3.012

3.008

4

2.327

2.327

0

Ja

 

7100016 OBSP contract

2-dec-2010

714

714

0

437

437

0

Ja

 

7100017 OBSP omgeving

2-dec-2010

490

490

0

370

370

0

Ja

 

7100018 OBSP verkeer en techniek

2-dec-2010

2.731

2.731

1

1.937

1.937

0

Ja

 

7100019 OBSP ruimtelijke ordening

2-dec-2010

297

297

0

297

297

0

Ja

 

7100053 Opdrachtgeverskosten Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

2.778

2.767

11

621

621

0

Ja

 

7100074 reconstructie Maresingel

12-nov-2009

3.943

3.969

-26

932

932

1

Ja

 

7100520 OBSP verkeersregelinstallatie

14-maa-2013

958

958

0

0

0

0

Ja

 

7100627 OBSP afwikkeling ovk universiteit

10-okt-2013

353

353

0

0

0

0

Ja

 

7100628 OBSP bijkomende werkzaamheden

10-okt-2013

2.293

2.287

5

625

622

3

Ja

 

7100629 OBSP contract opdrachtnemer excl VRI

10-okt-2013

27.311

26.293

1.018

18.120

17.107

1.013

Ja

 

7100883 bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid

21-apr-2009

8.259

8.245

14

250

279

-29

Ja

 

7100884 conditionerende werkzaam. Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

308

307

0

35

35

0

Ja

 

7100896 programmasturing IP infrastructuur

10-nov-2015

691

640

52

691

640

52

 

Ja

7100902 aankoop grond Plesmanlaan OBSP

10-okt-2013

265

265

0

0

0

0

Ja

 

7100968 Haarlemmerweg

18-dec-2018

1.551

458

1.093

257

17

240

 

Ja

7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

5-jul-2016

24.782

2.846

21.936

17.037

272

16.765

 

Ja

7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

484

454

31

0

0

0

 

Ja

7101041 LRN opdrachtgeverskosten Engelendaal

5-jul-2016

3.775

2.398

1.376

2.789

2.398

391

 

Ja

7101042 LRN bijkomende werkz.heden Leiderdorp

5-jul-2016

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

7.013

1.832

5.180

670

670

0

 

Ja

7101097 verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan

10-nov-2016

50

0

50

0

0

0

Ja

 

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP

5-jul-2016

14.495

6.087

8.408

3.819

1.300

2.519

 

Ja

7101191 LBSP infrastructuur grond

16-feb-2017

1.230

732

498

0

0

0

 

Ja

7101208 aanpak knelp.Rijnzichtbrug/Morskwartier

15-jul-2019

260

0

260

0

0

0

Ja

 

7101211 herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo

9-nov-2017

508

69

439

0

69

-69

Ja

 

7101324 ORB Havenplein

15-feb-2018

616

218

398

0

0

0

 

Ja

7101461 ORB - ged Oude Herengracht

29-sep-2016

0

0

0

0

0

0

Ja

 

7101574 FPDS projecten autoluwe binnenstad

15-jul-2019

450

0

450

0

0

0

  

7101605 ORB - Koepoortsbrug

15-jul-2019

75

57

18

0

0

0

  

7101606 herinrichting Hoge Rijndijk Oost

15-jul-2019

250

0

250

0

0

0

Ja

 

7101612 ORB - Oude Herengracht

12-nov-2019

887

4

883

0

0

0

  

7101622 werkzaamheden De Punt

17-dec-2019

115

0

115

0

0

0

  

7101679 LRN opdrachtgeverskosten Oude Spoorlaan

14-nov-2019

17.800

1.542

16.258

15.711

461

15.250

  

7101680 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg oost

14-nov-2019

1.374

916

457

229

229

0

  

7101713 Verdiepte ligging Fietspad N206-Plesmanl

10-okt-2013

3.341

3.341

0

0

0

0

Ja

 

7101748 LRN tracé Engelendaal 40 jaar

16-sep-2021

16.483

264

16.219

13.674

264

13.410

  

7101826 geluidwering Willem de Zwijgerbrug

15-dec-2020

1.575

228

1.347

0

0

0

  

7101830 Herinrichting Hoge Rijndijk

29-apr-2021

391

251

140

391

251

140

  

7101851 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 40 jaar

22-jun-2021

6.880

0

6.880

4.647

0

4.647

  

7101852 LRN Plesmanlaan Bouwkosten 10 jaar

22-jun-2021

1.792

0

1.792

1.537

0

1.537

  

7101960 herontwikkeling Kaasmarkt

13-jul-2021

180

17

163

0

0

0

  

7101970 voetgangersbrug Mendelweg Noord

11-nov-2021

550

113

437

126

113

13

  

7101981 FPDS autoluw Steenschuur

15-jul-2019

50

12

38

0

0

0

  

7101987 LRN opdrachtgeverskn Schipholweg west

14-nov-2019

1.000

4

996

0

0

0

  

Totaal Autoverkeer

 

162.360

75.168

87.192

87.531

31.648

55.883

  

Beleidsterrein: Parkeren

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

18-feb-2010

9.905

8.896

1.009

0

0

0

 

Ja

7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.835

5.813

22

250

250

0

 

Ja

7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt

28-nov-2013

27.527

27.391

136

0

0

0

 

Ja

7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

681

681

0

0

0

0

 

Ja

7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

4.374

3.974

401

0

0

0

 

Ja

7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

365

334

31

0

0

0

 

Ja

7100653 Opdrachtgeverskosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

941

897

44

0

0

0

 

Ja

7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

580

472

108

0

0

0

 

Ja

7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering

28-nov-2013

187

0

187

0

0

0

 

Ja

7100682 fietsenst.Rijnsburgerblok-brm+onvoorzien

13-feb-2014

1.791

1.736

55

1.066

1.039

28

Ja

 

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

9-jul-2015

772

711

61

772

711

61

 

Ja

7101114 risicoreservering OR Lammermarkt

31-maa-2016

0

0

0

0

0

0

 

Ja

7101299 fietsparkeren binnenstad

19-dec-2017

69

42

27

69

42

27

 

Ja

7101302 bouwkosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

3.530

3.530

0

0

0

0

 

Ja

7101303 directieleveringen OR Garenmarkt

28-nov-2013

414

387

27

0

0

0

 

Ja

7101304 overige bijkomende kosten OR Garenmarkt

28-nov-2013

114

72

42

0

0

0

 

Ja

7101309 Fietsenstalling De Geus

16-jul-2020

16.798

10

16.788

0

0

0

  

7101318 PRIS bewegwijzering

25-jan-2018

93

92

1

0

0

0

Ja

 

7101631 planstudie restopgave fietsp. Leiden CS

17-dec-2019

306

64

242

306

64

242

  

7101706 Scanauto parkeren

17-sep-2020

36

36

0

0

0

0

  

7101716 fietsparkeren De Vink

17-sep-2020

276

34

242

248

0

248

  

7101719 Ophogen park.garage Haarlemmerstr

18-jun-2020

6.618

451

6.167

0

0

0

  

7101721 Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr

23-dec-2021

1.364

0

1.364

0

0

0

  

7101784 Fietsenstalling De Geus Inrichtingskst.

16-jul-2020

500

0

500

0

0

0

  

7101785 Fietsenstalling De Geus installaties

16-jul-2020

800

0

800

0

0

0

  

7101786 Fietsenstalling De Geus parkeerverw.

16-jul-2020

423

0

423

0

0

0

  

7101836 Fietsenstalling taxistandplaats

18-maa-2021

203

157

46

0

0

0

  

7101844 inrichting fietsenstalling Mosterdsteeg

22-jun-2021

63

0

63

0

0

0

  

7101858 voertuigen handhaving beheer en onderh

22-jun-2021

153

0

153

0

0

0

  

7101859 parkeerapparatuur uitbr bet park 2021

22-jun-2021

1.172

0

1.172

0

0

0

  

7101862 brandmeldinstallatie park.gar.Haarl.str.

15-jul-2021

109

84

25

0

0

0

  

Totaal Parkeren

 

85.999

55.865

30.134

2.711

2.107

605

  

Beleidsterrein: Leefomgeving

7100014 aanpak black spots

13-nov-2012

299

301

-2

0

23

-23

Ja

 

7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

13-nov-2012

498

234

264

125

98

27

 

Ja

7100084 rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr

20-dec-2005

738

111

627

0

111

-111

Ja

 

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

29-nov-2012

2.030

1.650

380

2.030

1.650

380

 

Ja

7100865 verkeerskundige voorzieningen

18-apr-2019

292

171

121

0

0

0

  

7100945 fiets- en auto bewegwijzering

5-jul-2016

2.856

2.630

226

0

0

0

 

Ja

7101170 verzinkbare palen Bevrijdingsplein

4-jul-2017

13

13

0

0

13

-13

Ja

 

7101212 UVP wijkcirculatie- en veiligheidsplan

15-dec-2020

46

11

35

0

0

0

  

7101411 fietsknelpunten Stevenshof

12-jul-2018

225

17

208

0

0

0

 

Ja

7101414 uvp wijkcirculatie en veiligheid

12-jul-2018

346

350

-4

0

0

0

Ja

 

7101415 verkeersmonitoring

12-jul-2018

165

2

163

0

0

0

 

Ja

7101621 verplaatsen verkeerscentrale

17-dec-2019

35

0

35

0

0

0

  

7101817 FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier

15-dec-2020

197

21

176

0

0

0

  

7101979 PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra

13-jul-2021

263

0

263

263

0

263

  

7101985 herinr.kruising Broekweg-Veluwemeerlaan

18-apr-2019

310

310

0

0

0

0

Ja

 

7101986 Herenstraat na fietsrotonde aanpassing

15-dec-2020

80

73

7

0

0

0

  

7101994 PDI infra Houtkwartier

13-jul-2021

80

82

-2

80

82

-2

  

7101999 PDI infra herinrichting Grote Vink

13-jul-2021

165

147

18

165

147

18

  

7102004 PDI Noord Zuid Verbindingsas

13-jul-2021

492

121

371

492

121

371

  

Totaal Leefomgeving

 

9.130

6.243

2.887

3.155

2.244

911

  

Totaal Bereikbaarheid

 

300.838

163.588

137.249

111.494

50.847

60.647

  

Programma: Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte

7100079 VK investeringen wegen

12-nov-2019

2.086

0

2.086

0

0

0

  

7100082 JS vervanging verkeerslichtinstallaties

10-nov-2016

2.637

561

2.076

0

-7

7

 

Ja

7100095 JS vervanging armaturen ov

12-nov-2020

2.009

786

1.223

0

9

-9

  

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein

8-jul-2008

6.138

1.559

4.579

3.735

835

2.900

 

Ja

7100119 JS inzamelmiddelen 2021 e.v.

12-nov-2020

445

154

291

0

45

-45

  

7100120 milieustraat

12-nov-2009

260

193

67

0

0

0

 

Ja

7100514 vervangen val churchillbrug

14-nov-2006

4.291

4.291

0

0

0

0

Ja

 

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan

9-jul-2013

5.356

3.692

1.664

2.728

2.766

-37

 

Ja

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt

18-jun-2015

2.222

1.623

599

646

182

463

 

Ja

7100999 JS techn. install. beweegbare bruggen

10-nov-2020

799

799

0

0

0

0

  

7101003 JS remmingswerken en meerpalen

12-nov-2019

490

291

199

0

0

0

  

7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart

10-nov-2016

926

0

925

0

0

0

 

Ja

7101115 directieleveringen Valkbrug

31-maa-2016

49

49

0

0

0

0

 

Ja

7101116 bouwkosten Valkbrug

31-maa-2016

3.819

3.728

92

0

38

-38

 

Ja

7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug

31-maa-2016

836

833

2

0

0

0

 

Ja

7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug

31-maa-2016

12

11

0

0

0

0

 

Ja

7101123 brug Arubapad-Surinamestraat

20-dec-2016

175

137

38

0

0

0

 

Ja

7101180 Noorderkwartier West

14-maa-2013

717

715

3

83

83

0

Ja

 

7101181 Noorderkwartier Oost

14-maa-2013

2.197

974

1.224

251

3

248

 

Ja

7101217 vervangen armaturen ov 2020

12-nov-2019

841

841

0

0

0

0

Ja

 

7101220 inzamelmiddelen 2020

12-nov-2019

442

442

0

0

0

0

Ja

 

7101258 wv weg Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

11-nov-2014

5.772

629

5.143

0

0

0

 

Ja

7101259 vervanging materialen

10-nov-2015

1.091

337

754

0

0

0

Ja

 

7101261 Bachstraat 2016

10-nov-2016

1.218

290

928

0

0

0

 

Ja

7101263 Kort Rapenburg

10-nov-2016

48

0

48

0

0

0

 

Ja

7101269 Sandifortdreef

10-nov-2016

249

0

249

0

0

0

 

Ja

7101329 Technische installaties Julius Cesarbrug

12-nov-2020

1.033

0

1.033

0

0

0

Ja

 

7101330 damwand Groenhazengracht

12-jul-2018

399

399

0

0

0

0

Ja

 

7101408 wissellocatie pa-containers kenauweg

13-nov-2018

302

0

302

0

0

0

Ja

 

7101438 Turfmarkt

10-nov-2016

78

0

78

0

0

0

 

Ja

7101439 Steenstraat

10-nov-2016

209

0

209

0

0

0

 

Ja

7101440 Prinsessekade

10-nov-2016

104

0

104

0

0

0

 

Ja

7101442 Noordeinde

10-nov-2016

231

149

82

0

0

0

 

Ja

7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt)

10-nov-2016

257

46

211

0

0

0

 

Ja

7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4

9-nov-2017

3.647

119

3.528

0

0

0

 

Ja

7101479 Domela Nieuwenhuislaan

9-nov-2017

186

0

186

0

0

0

 

Ja

7101506 FPDS 3e minicontainer papier

15-dec-2020

350

309

41

0

0

0

  

7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg

15-jul-2019

1.875

95

1.779

0

0

0

  

7101559 lagers Rembrandtbrug

15-jul-2019

76

77

-1

0

0

0

Ja

 

7101597 maatregelen Stationspleintunnel

12-nov-2019

225

8

217

0

0

0

  

7101624 vri Hooigracht

17-dec-2019

512

510

3

0

0

0

Ja

 

7101697 WV wegen Houtkwartier-Oost

11-nov-2014

2.441

867

1.574

159

55

104

 

Ja

7101708 JS Walmuren/damwanden (60 jaar)

12-nov-2019

1.135

461

674

0

0

0

  

7101714 ovl schakelsysteem

17-sep-2020

158

0

158

0

0

0

  

7101770 Verv. OV Nieuw Leiden

12-nov-2020

270

131

139

0

0

0

  

7101787 Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost

17-sep-2020

639

625

14

639

625

14

  

7101807 FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt

23-dec-2021

2.292

0

2.292

159

0

159

  

7101835 wv FPDS RWN Houtkwartier-Oost

28-jan-2021

63

0

63

0

0

0

  

7101856 wv FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1

22-jun-2021

1.056

3

1.054

300

0

300

  

7101966 Inzamelmiddelen 2018-2019

9-nov-2017

878

878

0

0

0

0

Ja

 

7101988 Churchilllaan

12-nov-2019

1.200

929

271

0

0

0

  

7101989 LRN Schipholweg-Oost VRI's 10 jaar

10-nov-2016

158

0

158

0

0

0

 

Ja

7101998 JS vervanging lichtmasten

12-nov-2020

749

22

727

0

0

0

  

7102002 Technische installaties bruggen 2019/20

13-nov-2018

3.771

3.771

0

0

0

0

Ja

 

7102003 walmuren/damwanden (60jr) 2018-2019

10-nov-2016

280

280

0

0

0

0

Ja

 

7102007 vervanging lichtmasten 2020

12-nov-2019

313

313

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Verharde openbare ruimte

 

70.011

32.924

37.087

8.700

4.635

4.065

  

Beleidsterrein: Openbaar water

7100122 VK vervanging riolering

12-nov-2019

2.987

2.594

393

14

81

-67

  

7100637 vervanging riolering Hooigracht

5-nov-2013

1.676

1.675

0

0

0

0

Ja

 

7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln

5-nov-2013

998

998

0

0

0

0

Ja

 

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ

5-nov-2013

1.240

431

809

0

0

0

 

Ja

7100643 renovatie riolering Vreewijk

5-nov-2013

820

765

55

0

0

0

 

Ja

7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2

10-nov-2010

11.629

4.485

7.144

0

0

0

 

Ja

7101247 Vervanging riolering Maresingel

10-nov-2015

1.065

842

224

0

0

0

 

Ja

7101420 wv rio Meerburg

10-nov-2015

425

344

81

0

0

0

 

Ja

7101421 wv rio Morskwartier

10-nov-2015

1.425

932

493

0

0

0

 

Ja

7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost

10-nov-2015

4.815

1.678

3.137

100

0

100

 

Ja

7101423 wv rio Professorenwijk Oost

10-nov-2015

3.942

797

3.144

0

0

0

 

Ja

7101424 wv rio Vogelwijk

10-nov-2015

3.860

995

2.865

0

0

0

 

Ja

7101458 JS gemalen

12-nov-2020

309

263

46

0

0

0

  

7101521 riolering Binnenstad Z+N

10-nov-2016

1.167

929

238

0

0

0

 

Ja

7101522 riolering Stevenshof

10-nov-2016

500

345

155

0

0

0

 

Ja

7101523 riolering Merenwijk

9-nov-2017

500

170

330

0

0

0

 

Ja

7101524 riolering Stationsgebied

9-nov-2017

415

116

299

0

0

0

 

Ja

7101525 riolering centrumroute Langegracht

9-nov-2017

2.898

1.350

1.548

95

71

24

 

Ja

7101526 WV rio Houtkwartier-Oost

9-nov-2017

729

468

261

0

0

0

 

Ja

7101527 riolering Zeeheldenbuurt

9-nov-2017

499

143

356

0

0

0

 

Ja

7101603 riolering Leiden Bio Science Park

13-nov-2018

526

96

430

0

0

0

 

Ja

7101629 riolering Voorschoterweg

13-nov-2018

609

315

294

0

8

-8

 

Ja

7101695 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4

13-nov-2018

300

221

79

0

0

0

 

Ja

7101779 riolering Fortuinwijk Boshuizen

12-nov-2019

392

0

392

0

0

0

  

7101795 FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt

23-dec-2021

531

0

531

0

0

0

  

7101813 Aankoop water Dobbewatering

8-okt-2020

370

365

5

0

0

0

Ja

 

7101834 wv FPDS KLIMA Houtkwartier-Oost

28-jan-2021

466

144

322

0

17

-17

  

7101854 wv FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1+2

22-jun-2021

1.973

246

1.727

0

0

0

  

7101855 wv FPDS KLIMA Profeswijk-Oost fase 1

22-jun-2021

392

1

391

0

0

0

  

7101995 gemalen 2020

12-nov-2020

309

309

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Openbaar water

 

47.767

22.016

25.750

209

176

32

  

Beleidsterrein: Openbaar groen

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden

8-sep-2011

1.923

1.745

178

1.321

1.745

-425

 

Ja

7100107 integraal waterplan

20-dec-2007

1.525

1.406

119

800

773

27

Ja

 

7100422 park Kweeklust

11-nov-2014

145

126

19

0

0

0

 

Ja

7100608 singelpark - Overall

7-nov-2013

999

915

84

360

360

0

 

Ja

7100610 singelpark - Brugverbindingen

7-nov-2013

2.157

2.131

27

1.500

1.500

0

 

Ja

7100611 singelpark - Singelroute

7-nov-2013

1.682

1.684

-2

665

682

-17

 

Ja

7100612 singelpark - Nuon

7-nov-2013

2.378

2.187

190

918

925

-7

 

Ja

7100614 singelpark - Morspoort

7-nov-2013

800

794

6

484

474

10

Ja

 

7100615 singelpark - Bleekerspark

7-nov-2013

886

860

26

1

1

0

 

Ja

7100616 singelpark - Ankerpark

7-nov-2013

1.063

908

155

24

24

0

 

Ja

7100617 singelpark - Lakenpark

7-nov-2013

1.599

1.473

126

228

231

-3

 

Ja

7100618 singelpark - Hortus

7-nov-2013

27

2

25

2

2

0

 

Ja

7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade

10-nov-2016

178

0

178

0

0

0

 

Ja

7100711 verstr.groene hoofdstr. Korte Vlietzone

10-nov-2016

1.053

1.053

0

367

372

-5

 

Ja

7100749 Van der Werfpark

11-nov-2014

560

427

133

0

0

0

 

Ja

7100753 opdrachtgeverskosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

2.094

2.094

0

746

744

2

 

Ja

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020

9-jul-2015

7.240

6.617

623

7.240

6.617

623

 

Ja

7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

1.361

1.336

26

0

0

0

 

Ja

7100868 Bos van Bosman

12-jul-2018

39

61

-22

0

0

0

 

Ja

7100869 toegang Leidse Hout

10-nov-2015

466

422

44

0

1

-1

 

Ja

7100870 burgerinitiatieven groen

12-jul-2018

77

71

6

0

0

0

 

Ja

7101019 polderpark Cronesteijn

15-jul-2021

205

8

197

0

0

0

  

7101020 burgerinitiatieven parken

13-nov-2018

181

13

168

0

0

0

 

Ja

7101112 directieleveringen OR Lammermarkt

31-maa-2016

851

851

0

0

0

0

 

Ja

7101113 bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt

31-maa-2016

3.686

3.686

0

200

200

0

 

Ja

7101141 Singelpark - brug Arsenaalplein

20-dec-2016

256

256

0

0

0

0

 

Ja

7101142 Singelpark - brug Blekerspoort

20-dec-2016

612

612

0

0

0

0

 

Ja

7101143 Singelpark - brug Havenkade

20-dec-2016

208

208

0

0

0

0

 

Ja

7101144 Singelpark - brug Meelfabriek

20-dec-2016

252

252

0

0

0

0

 

Ja

7101145 Singelpark - brug Veerplein

20-dec-2016

886

886

0

0

0

0

 

Ja

7101146 Singelpark - verbindingen

20-dec-2016

68

68

0

0

0

0

 

Ja

7101147 Singelpark - brug Zijlpoort

20-dec-2016

2.313

2.313

0

0

0

0

 

Ja

7101222 parken algemeen

15-jul-2021

544

0

544

0

0

0

  

7101252 spelen openbare ruimte tm 2021

9-nov-2017

2.519

2.231

288

0

17

-17

 

Ja

7101365 VK groene hoofdstructuur

13-nov-2018

247

0

247

0

0

0

 

Ja

7101431 GEO woonrijpmaken Van Voorthuijsenloc.

13-nov-2018

389

305

84

0

2

-2

Ja

 

7101505 JS groene kansenkaart (deels FPDS)

23-apr-2020

1.228

263

964

0

0

0

  

7101704 Herinrichting Jacques Urlusplantsoen

17-sep-2020

203

198

6

0

0

0

  

7101718 Aanplant bomen Lammermarkt

31-maa-2016

113

97

16

0

0

0

 

Ja

7101720 Singelpark spelen Lakenpark

23-jan-2020

218

221

-3

138

138

0

  

7101724 Beethovenpark 2020

17-sep-2020

300

64

236

0

0

0

  

7101818 speelplaats Jacques Urlusplantsoen

9-nov-2017

50

50

0

0

0

0

Ja

 

7101821 Singelpark Veerplein

12-nov-2020

936

178

758

106

19

87

  

7101822 Singelpark-Jan v Houtkade

12-nov-2020

350

262

88

0

0

0

  

7101860 Singelpak - Energiepark

22-jun-2021

100

34

66

0

0

0

  

7101968 Groene kansenkaart 2019

20-jun-2019

423

423

0

0

0

0

Ja

 

7101971 Singelpark verbinding Zijlpoort

11-nov-2021

203

1

202

0

0

0

  

7101991 Singelpark promenade Koepoortsbrug

11-nov-2021

247

1

246

0

0

0

  

Totaal Openbaar groen

 

45.841

39.792

6.049

15.098

14.827

271

  

Beleidsterrein: Duurzaamheid

7100761 laadpalen voor electrisch vervoer

18-sep-2014

250

108

142

3

3

0

 

Ja

7101614 Sponge Klimaatadap. inricht. Sumatrastr.

15-jul-2019

30

0

30

0

0

0

  

7101615 Sponge Klimaatadap Noorderkwartier Oost

15-jul-2019

70

70

0

0

0

0

  

Totaal Duurzaamheid

 

350

178

172

3

3

0

  

Totaal Omgevingskwaliteit

 

163.968

94.911

69.058

24.010

19.641

4.369

  

Programma: Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein: Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7100666 bijdragen opstellen gebiedsvisies

13-feb-2014

424

388

36

424

388

36

 

Ja

7100811 vervanging BARS

26-sep-2017

324

271

54

0

3

-3

Ja

 

7101129 invoering omgevingswet

10-nov-2016

5.689

3.878

1.812

5.689

3.878

1.812

 

Ja

7101178 voorbereiding Humanities Campus

4-jul-2017

936

881

55

936

881

55

Ja

 

7101710 digitaal stelsel omgevingswet

17-sep-2020

640

634

6

0

0

0

  

Totaal Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

 

8.014

6.052

1.963

7.050

5.151

1.899

  

Beleidsterrein: Gemeentelijk vastgoed

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

31-maa-2009

1.790

1.788

2

1.790

1.788

2

 

Ja

7100139 bodemsanering

5-jul-2012

8.515

7.209

1.305

8.515

7.209

1.305

 

Ja

7100152 Gevelsanering woningen

3-dec-2009

1.640

616

1.024

1.640

616

1.024

 

Ja

7100154 Kooiplein uitvoering

18-feb-2010

10.450

10.486

-36

7.235

7.271

-36

Ja

 

7100245 muziekcentrum De Nobel

6-feb-2007

12.012

11.222

790

1.039

1.076

-37

 

Ja

7100316 planvoorbereiding Kaasmarkt

1-dec-2011

135

135

0

135

135

0

Ja

 

7100459 wonen boven winkels

13-sep-2012

1.950

1.528

422

1.950

1.528

422

 

Ja

7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord

9-jul-2013

964

911

54

964

911

54

Ja

 

7100622 Kunst in openbare ruimte

9-jul-2013

130

120

10

130

120

10

 

Ja

7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

7-jul-2015

1.171

1.090

80

320

252

69

 

Ja

7100788 multifunctioneel maken Merendroom

9-apr-2015

154

0

154

0

0

0

 

Ja

7100800 herinrichting Surinamestraat

16-jul-2015

608

531

77

8

8

0

 

Ja

7101044 programma Lammenschansdriehoek

16-jun-2016

126

126

0

0

0

0

Ja

 

7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade

1-jan-2016

2.119

304

1.815

0

304

-304

 

Ja

7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1

1-jan-2016

1.766

1.329

437

0

1.329

-1.329

 

Ja

7101059 Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

1-jan-2016

1.721

1.658

62

174

431

-256

 

Ja

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

1-jan-2016

93

93

0

93

93

0

 

Ja

7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

672

602

69

0

88

-88

 

Ja

7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

 

Ja

7101177 tijdelijke maatr. Lammenschansdriehoek

6-jul-2017

320

84

236

0

0

0

 

Ja

7101251 herinrichting plein Timorstraat-Arubapad

9-nov-2017

257

244

13

0

0

0

 

Ja

7101300 PID initiatieven derden

17-sep-2020

326

285

40

326

285

40

  

7101327 klimaatinstallatie Het Gebouw

12-jul-2018

846

263

583

0

0

0

 

Ja

7101328 zonwering Het Gebouw

12-jul-2018

212

139

73

0

0

0

 

Ja

7101352 aankoop grond Niels Bohrweg (SRON)

15-feb-2018

3.500

3.500

0

0

0

0

Ja

 

7101412 onderzoek herplaatsing Waaghoofdbrug

12-jul-2018

31

29

3

31

29

3

Ja

 

7101463 Aankoop FC Rijnland

13-nov-2018

85

85

0

85

85

0

 

Ja

7101474 voorbereiding ontwikkeling entree LBSP

4-okt-2018

702

426

275

702

426

275

 

Ja

7101487 renovatie Oppenheimstraat 2

15-maa-2018

730

781

-51

0

62

-62

 

Ja

7101488 Vollenhovekade

18-dec-2018

106

1

105

106

1

105

 

Ja

7101490 Haagwegkwartier Noordelijke sportvelden

11-jul-2019

288

288

0

0

0

0

Ja

 

7101537 FPDS verduurzaming vastgoed fase 1

15-jul-2019

3.092

2.071

1.022

0

0

0

  

7101540 aanpassen grote zaal De Nobel

15-jul-2019

175

175

0

0

0

0

  

7101541 trekkenwand schouwburg bedieningspaneel

15-jul-2019

135

135

0

0

0

0

  

7101543 verbouw Het Gebouw

15-jul-2019

151

147

4

0

0

0

  

7101544 Verbouwing Nieuwstraat 4

15-jul-2019

147

147

0

0

0

0

  

7101593 FPDS verduurzaming vastgoed fase 2

12-nov-2019

1.215

418

797

0

0

0

  

7101601 Morssingelblok H2-5

11-jul-2019

367

325

42

367

325

42

  

7101609 herontw. Dolfijn 't Schippertje

19-sep-2019

171

105

66

171

105

66

  

7101627 STEO - De Geus

12-nov-2019

2.402

1.660

742

2.402

1.660

742

  

7101628 voorbereiding project Diamantlaan

12-nov-2019

50

9

41

50

9

41

  

7101634 PID Roosevelt West plot 1A-T Brandsm

21-dec-2017

83

54

28

83

54

28

 

Ja

7101636 PID Willem de Zwijgerlaan

21-dec-2017

150

150

0

150

150

0

 

Ja

7101637 PID Plesmanlaan-Jacobs eo

21-dec-2017

421

421

0

421

421

0

 

Ja

7101638 PID Toussaintkade

21-dec-2017

200

178

22

200

178

22

 

Ja

7101639 PID Ter Haarkade 1

21-dec-2017

170

125

45

170

125

45

 

Ja

7101640 PID Lorentzkade fase 2

21-dec-2017

20

20

0

20

20

0

 

Ja

7101641 PID Rhijnvreugd

21-dec-2017

368

368

0

368

368

0

 

Ja

7101642 PID Sumatra

21-dec-2017

160

160

0

160

160

0

 

Ja

7101644 PID Werninkterrein

21-dec-2017

582

397

185

582

397

185

 

Ja

7101645 PID ID College Vijf Meilaan

21-dec-2017

250

250

0

250

250

0

 

Ja

7101646 PID Watergeuskade

21-dec-2017

333

333

0

333

333

0

 

Ja

7101648 PID Monuta (LEAD)

21-dec-2017

1.336

1.316

19

1.336

1.316

19

 

Ja

7101649 PID Motorhuis Plesmanlaan

21-dec-2017

453

453

0

453

453

0

 

Ja

7101650 PID Gebiedsvisie Schipholweg

21-dec-2017

466

466

0

466

466

0

 

Ja

7101655 PID Initiatief Brahmslaan 80

21-dec-2017

120

113

7

120

113

7

 

Ja

7101657 PID Corantijnstraat

21-dec-2017

207

207

0

207

207

0

 

Ja

7101686 PID Mary Zeldenrustlaan

21-dec-2017

191

191

0

191

191

0

 

Ja

7101687 PID Bizetpad

21-dec-2017

200

149

51

200

149

51

 

Ja

7101688 PID Hoflaan

21-dec-2017

70

25

45

70

25

45

 

Ja

7101689 PID Turkoois

21-dec-2017

64

64

0

64

64

0

Ja

 

7101690 PID Hoge Rijndijk 5

21-dec-2017

58

23

35

58

23

35

 

Ja

7101711 opstellen gebiedsontw. Telderskade

17-sep-2020

339

318

21

339

318

21

  

7101781 watercompensatie polder Lammenschans

12-nov-2020

350

44

306

0

0

0

  

7101823 PID Barthen

21-dec-2017

30

24

6

30

24

6

 

Ja

7101827 PID Woningbouw Portaal Zeeheldenbuurt

17-sep-2020

67

0

67

67

0

67

Ja

 

7101829 Kopermolen

28-jan-2021

339

235

104

339

235

104

  

7101833 PID Verbeekstraat

17-sep-2020

155

137

18

155

137

18

  

7101837 PID Opaalstraat e.o.

17-sep-2020

55

24

31

55

24

31

  

7101838 Boshuizerk119 (1e fase HvB) gebouw

13-apr-2021

385

120

265

0

0

0

  

7101839 Telderskade gebied

13-apr-2021

495

295

200

0

0

0

  

7101841 PID Plexus Kaiserstraat

17-sep-2020

50

47

3

50

47

3

  

7101847 PID Rooseveltstraat plot 1B-Blauwhoed

21-dec-2017

83

39

43

83

39

43

 

Ja

7101857 asbestsanering

29-apr-2021

400

36

364

400

36

364

  

7101861 Vastgoedontwikkeling Energiepark

22-jun-2021

279

286

-7

279

286

-7

  

7101959 Kooiplein DG 1,2

18-feb-2010

932

44

887

0

0

0

 

Ja

7101973 verpl. Duiker en kabelkast Ter Haarkade

15-jul-2021

100

85

15

100

85

15

  

7101997 gebiedsvisie Rooseveltstraat

21-dec-2021

18

18

0

18

18

0

  

Totaal Gemeentelijk vastgoed

 

71.333

58.278

13.055

36.047

32.856

3.191

  

Beleidsterrein: Wonen

7101630 Uitvoeringsagenda wonen 2020-2023

14-nov-2019

600

181

419

600

181

419

  

Totaal Wonen

 

600

181

419

600

181

419

  

Beleidsterrein: Energietransitie

7100594 duurzaamheidsfonds 2

10-okt-2013

1.000

999

1

900

900

0

 

Ja

Totaal Energietransitie

 

1.000

999

1

900

900

0

  

Totaal Stedelijke ontwikkeling

 

80.947

65.509

15.438

44.597

39.087

5.510

  

Programma: Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein: Jeugd

7100560 JS speeltoestellen in speeltuinen

12-nov-2019

360

37

323

0

0

0

  

7101242 nota spelen en bewegen 2017

4-jul-2017

288

36

252

0

0

0

 

Ja

7101967 speeltoestellen in speeltuinen 2018-2019

7-nov-2017

355

355

0

0

0

0

Ja

 

Totaal Jeugd

 

1.003

428

575

0

0

0

  

Beleidsterrein: Onderwijshuisvesting

         

7100404 2017.018 Leonardo Telderskade NIEUWBOUW

20-dec-2016

16.065

15.100

965

0

0

0

 

Ja

7100815 3 basisscholen Broekplein

13-nov-2018

8.054

549

7.504

0

0

0

 

Ja

7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaaveln NIEUWB

20-dec-2016

18.231

17.840

391

0

0

0

 

Ja

7100872 2016.009 Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym

10-nov-2015

7.200

6.798

402

0

0

0

 

Ja

7101375 IHP Eerste Leidse Schoolvereniging

13-nov-2018

465

465

0

0

0

0

Ja

 

7101376 Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr.

12-maa-2020

4.145

415

3.731

0

0

0

  

7101625 faciliteren nieuwbouw Leonardo college

20-dec-2016

1.500

1.175

325

0

0

0

 

Ja

7101731 IHP 5 Meilaan (wissellocatie)

21-dec-2021

5.380

0

5.380

0

0

0

  

7101732 IHP De Weerklank, incl gymzaal

21-dec-2021

6.740

0

6.740

0

0

0

  

7101734 IHP Lucas van Leiden Vliet

21-dec-2021

2.898

0

2.898

0

0

0

  

7101737 IHP Noachstraat (wissellocatie)

21-dec-2021

2.538

0

2.538

0

0

0

  

7101739 IHP scholencomplex Stevenshof + gymzaal

21-dec-2021

6.029

0

6.029

0

0

0

  

7101741 IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal

21-dec-2021

24.512

0

24.512

0

0

0

  

7101780 sportzaal Oppenheimstraat 4a

12-nov-2020

150

75

75

0

0

0

  

Totaal Onderwijshuisvesting

 

103.907

42.417

61.490

0

0

0

  

Totaal Jeugd en onderwijs

 

104.909

42.845

62.064

0

0

0

  

Programma: Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein: Cultuur

7100300 vvi kunstinstellingen/accommodaties

1-okt-2019

15

0

15

0

0

0

  

7100632 LKH Publieksvoorzieningen

13-nov-2012

373

373

0

0

0

0

Ja

 

7100718 VVI Stadspodia 2020

10-nov-2016

636

636

0

0

0

0

Ja

 

7100819 Stoelenplan LSB

10-nov-2015

334

0

334

0

0

0

 

Ja

7101110 mdl r&u overig

13-feb-2014

502

339

163

502

339

163

 

Ja

7101179 plankosten huisvesting cultuur

6-jul-2017

160

0

160

160

0

160

 

Ja

7101842 VVI MDL Online

13-nov-2012

200

0

200

0

0

0

 

Ja

7101843 VVI MDL Publieksvoorzieningen

13-nov-2012

98

0

98

0

0

0

 

Ja

7101848 VK VVI Stadspodia

13-nov-2018

800

0

800

0

0

0

 

Ja

Totaal Cultuur

 

3.118

1.348

1.770

662

339

323

  

Beleidsterrein: Cultureel erfgoed

7100625 verbouwing archeol.centrum Boisotkade

10-okt-2013

650

501

149

0

0

0

 

Ja

7101232 vervanging Adlib

2-okt-2018

49

0

49

0

0

0

 

Ja

Totaal Cultureel erfgoed

 

699

501

198

0

0

0

  

Beleidsterrein: Sport

7100371 verv. riolering sportaccommodaties

9-nov-2018

389

192

197

28

22

6

Ja

 

7100673 combibad gebouw binnenbad De Vliet

10-sep-2015

15.428

3.408

12.020

3.255

265

2.991

 

Ja

7100714 verv. Toplaag wetraveld sportpark Noord

18-apr-2019

60

0

60

60

0

60

  

7101025 veeg-/zuigmachines

2-okt-2018

31

0

31

5

0

5

Ja

 

7101046 topsporthal Boshuizerlaan

24-mei-2016

17.843

3.444

14.398

84

301

-217

 

Ja

7101127 nieuwbouw ijshal

10-nov-2016

16.416

2.511

13.905

2.972

239

2.733

 

Ja

7101245 indoor sportcentrum (15 jaar)

19-sep-2019

4.638

382

4.256

0

61

-61

  

7101453 installaties combibad De Vliet

15-feb-2018

6.281

247

6.034

0

38

-38

 

Ja

7101477 combibad gebouw buitenbad De Vliet

15-feb-2018

2.284

2.300

-16

353

358

-5

 

Ja

7101478 combibad openbare ruimte De Vliet

15-feb-2018

1.400

30

1.371

0

0

0

 

Ja

7101510 ijshal installaties

24-jan-2019

6.771

210

6.561

300

33

267

  

7101528 2 watervelden HCL Roomburg - ondergrond

17-dec-2019

524

462

62

91

81

10

Ja

 

7101569 topsporthal duurzaamheidsinvestering

19-sep-2019

0

0

0

0

0

0

  

7101610 or indoor sportcentrum

19-sep-2019

200

154

46

0

0

0

  

7101611 verplaatsen hoofdveld FC Boshuizen

19-sep-2019

241

308

-67

0

47

-47

Ja

 

7101684 parkeerterrein Telderskade ISC

19-sep-2019

140

104

36

140

104

36

Ja

 

7101758 Montgomery toplaag kunstgras 2 velden

12-nov-2020

277

197

80

27

35

-7

  

7101845 losse inrichting Combibad

8-apr-2021

580

0

580

0

0

0

  

7101846 losse inrichting ijshal

8-apr-2021

350

0

350

0

0

0

  

Totaal Sport

 

73.853

13.948

59.905

7.316

1.583

5.733

  

Beleidsterrein: Recreatie

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp

5-nov-2013

414

9

405

0

2

-2

 

Ja

7101969 verslimmen stroomvoorz.evenem en markten

11-nov-2021

318

0

318

0

0

0

  

Totaal Recreatie

 

733

9

724

0

2

-2

  

Totaal Cultuur, sport en recreatie

 

78.404

15.807

62.597

7.978

1.924

6.054

  

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein: Sociale binding en participatie

7101158 mfa geb.Eksterpad 4,6 en Nieuw Pancrat

16-maa-2017

152

97

55

0

8

-8

 

Ja

7101159 mfa buitenr.Eksterpad 4,6+Nieuw Pancrat

16-maa-2017

103

101

2

0

0

0

Ja

 

7101782 Trix Terwindtstraat mfa

12-nov-2020

1.273

83

1.190

0

0

0

  

Totaal Sociale binding en participatie

 

1.528

281

1.248

0

8

-8

  

Beleidsterrein: Kwetsbare groepen

7101599 Verpl.16 woningen Sumatrastr.Statush.

15-jul-2019

577

548

30

577

548

30

  

Totaal Kwetsbare groepen

 

577

548

30

577

548

30

  

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

 

2.106

828

1.277

577

556

21

  

Programma: Werk en inkomen

Beleidsterrein: Werken naar vermogen

Vervanging bedrijfsmiddelen 2020

1-10-2019

512

108

404

0

0

0

Ja

 

Vervanging bedrijfsmiddelen 2021

28-9-2021

515

42

473

0

0

0

  

Totaal Werken naar vermogen

1.027

150

877

0

0

0

  

Totaal Werk en inkomen

1.027

150

877

0

0

0

  

Algemene dekkingsmiddelen

Overige alg.dekkingsmiddelen

7100523 PDF plankosten definitiefase

10-nov-2015

2.028

1

2.027

2.028

1

2.027

 

Ja

7101658 PDF HOV-NE Zuid-Holland Noord

10-nov-2015

89

89

0

89

89

0

Ja

 

7101659 PDF inpassing busterminal Terweelocatie

10-nov-2015

140

140

0

140

140

0

Ja

 

7101660 PDF Blok Dolfijn-Schippertje Zeeh.buurt

10-nov-2015

180

180

0

180

180

0

Ja

 

7101662 PDF ontwikkeling Kaasmarkt

10-nov-2015

501

501

0

501

501

0

Ja

 

7101663 PDF Westerpoort

10-nov-2015

596

567

29

596

567

29

 

Ja

7101664 PDF Kopermolen

10-nov-2015

471

471

0

471

471

0

Ja

 

7101665 PDF Turkoois

10-nov-2015

60

60

0

60

60

0

Ja

 

7101667 PDF Werninkterrein

10-nov-2015

442

442

0

442

442

0

Ja

 

7101670 PDF wijksportpark Roomburg

10-nov-2015

154

154

0

154

154

0

Ja

 

7101671 PDF Diamantplein

10-nov-2015

297

286

11

297

286

11

 

Ja

7101672 PDF herontwikkeling Energiepark eo

10-nov-2015

1.311

1.317

-6

1.311

1.317

-6

Ja

 

7101673 PDF Renovatie Trien Semlerstraat

10-nov-2015

110

99

10

110

99

10

 

Ja

7101712 PDF herontwikkeling Telderskade

10-nov-2015

67

67

0

67

67

0

Ja

 

7101850 PDF Bedrijventerrein Vlietzone-Midden

10-nov-2015

315

44

271

315

44

271

 

Ja

7101853 PDF Sportpark De Mors

10-nov-2015

240

16

224

240

16

224

 

Ja

7101972 PDF Herinr.openb.ruimte Verbeekstraat

10-nov-2015

81

33

47

81

33

47

 

Ja

Totaal Overige alg.dekkingsmiddelen

 

7.081

4.468

2.613

7.081

4.468

2.613

  

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

 

7.081

4.468

2.613

7.081

4.468

2.613

  

Overhead

7100289 VK Wagenpark 6 jaar

16-maa-2021

278

0

278

0

0

0

  

7100290 VK Wagenpark 8 jaar

28-sep-2021

972

0

972

0

0

0

  

7100751 zaakgewijs werken software

11-nov-2014

470

280

190

0

0

0

Ja

 

7101032 hefbrug

2-okt-2018

41

0

41

0

0

0

 

Ja

7101033 luchtbehandelingsinstallatie ABW 15

2-okt-2018

137

0

137

0

0

0

Ja

 

7101034 cv-ketel ABW 15

2-okt-2018

43

0

43

0

0

0

Ja

 

7101066 vervanging strooiwagens

10-nov-2016

350

299

51

0

0

0

 

Ja

7101111 ambtelijke huisvesting stadskantoor

7-jun-2016

11.026

11.035

-9

1.666

1.659

7

Ja

 

7101138 meubilair flexwerken

22-nov-2016

264

226

39

0

0

0

 

Ja

7101156 ambtelijke hv 2020 verbouw Stadhuis

7-jun-2016

19.892

15.378

4.514

339

326

13

 

Ja

7101183 pilot flexwerken

4-jul-2017

446

369

77

446

369

77

 

Ja

7101238 vervangen JOIN-zaaksysteem

26-sep-2017

1.000

796

204

0

193

-193

Ja

 

7101249 restauratie raadszaal (gebouw)

26-sep-2017

1.162

470

692

7

1

6

 

Ja

7101250 restauratie raadszaal (installaties)

26-sep-2017

247

9

238

2

0

2

 

Ja

7101326 renovatie gevel Stadhuis

18-apr-2019

1.275

1.033

242

0

0

0

  

7101433 Meubilair Stoelen 2021

29-sep-2020

537

0

537

4

0

4

  

7101434 meubilair overig 2019

2-okt-2018

1.200

1.037

163

0

0

0

 

Ja

7101435 Meubilair Overig 2021

29-sep-2020

1.330

31

1.299

10

0

10

  

7101483 stadhuis nieuwbouw 40 jaar

13-nov-2018

4.836

3.982

854

36

30

6

 

Ja

7101484 stadhuis installaties 15 jaar

13-nov-2018

4.368

2.782

1.586

33

21

12

 

Ja

7101547 Bedrijfsauto's landmeten en GPC

1-okt-2019

65

0

65

0

0

0

Ja

 

7101566 toegangscontrole gem.gebouwen

15-jul-2019

90

90

0

0

0

0

  

7101570 verhuizing PHV naar Level (5 jaar)

15-jul-2019

125

71

54

0

0

0

  

7101783 zijlader

12-nov-2020

264

262

2

0

0

0

  

7101840 kraan-kipper

2-okt-2018

225

0

225

0

0

0

 

Ja

7101964 Veegwagen middelgr (RAVO 540STH Eur 6) 1

26-sep-2017

184

183

1

0

0

0

Ja

 

7101965 Veegwagen middelgr (RAVO 540STH Eur 6) 2

26-sep-2017

184

183

1

0

0

0

Ja

 

7101974 inspectievaartuig

11-nov-2021

50

22

28

0

0

0

  

7101980 zaakgericht werken 2de fase

8-jun-2021

602

103

499

0

0

0

  

7101983 veegwagen Swingo 1

16-maa-2021

264

0

264

0

0

0

  

7101984 veegwagen Swingo 2

16-maa-2021

264

0

264

0

0

0

  

7101993 soundbars

8-jun-2021

50

0

50

0

0

0

Ja

 

Totaal Overhead

 

52.240

38.641

13.598

2.542

2.599

-57

  

Totaal

 

802.836

436.499

366.337

208.316

128.660

79.655

  

Bedragen * 1.000

Daarnaast zijn nog wat bijzondere transacties verwerkt op activa, waarvan het krediet gesloopt is.

Omschrijving

Bedrag

Afboeken boekwaarde Telderskade 48

179.000

4e veld Boshuizerkade

85.000

Totaal verlaging boekwaarde activa

264.000