Jaarstukken 2023

Bijzonder programma Binnenstad

Vitale Binnenstad
Leiden Vitale Binnenstad heeft als uitgangspunt een toekomstbestendige binnenstad die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft en waar een balans is tussen levendigheid en leefbaarheid. Dit uitgangspunt staat onder andere centraal in de drie speerpunten, subsidieregeling Vitale Binnenstad en doorlopende projecten voor een sterke binnenstad.

Speerpunten
In 2023 zijn voor Vitale Binnenstad drie speerpunten opgesteld en geconcretiseerd:
1. Verbinding Leiden Bio Science Park (LBSP) – Binnenstad
2. Platform Leiden Vitale Binnenstad
3. Versterking/vergroening winkelgebieden

Verbinding Leiden Bio Science Park-Binnenstad
Leiden Vitale Binnenstad zet zich in voor een hechtere programmatische, maatschappelijke en fysieke verbinding tussen het LBSP en de binnenstad, wat essentieel is voor een goed vestigingsklimaat in de binnenstad. Om de verbinding tussen Leiden als Kennisstad en Leiden als cultuurstad te visualiseren, is in 2023 een kunstwerk ontworpen dat in de Rijnsburgertunnel geplaatst wordt. Het kunstwerk is een collage van inzendingen van bewoners, ondernemers en culturele makers met als thema de verbinding. Dit kunstwerk wordt in 2024 geplaatst.
Een ander voorbeeld is de Expeditie LBSP-Binnenstad, die in 2023 is georganiseerd om stadspartners uit beide gebieden te verbinden. Tijdens de expeditie leidden stadspartners elkaar rond door het Leiden Bio Science Park, het Stationsgebied, Cultuurkwartier en andere delen van de binnenstad.

Platform Vitale Binnenstad
Platform Vitale Binnenstad bestaat uit alle stadspartners van Vitale Binnenstad, van jongvolwassenen tot senior en ondernemer tot student. Gedurende het jaar organiseren we meerdere bijeenkomsten, in grote of kleinere samenstelling. Deze bijeenkomsten stimuleren het gesprek tussen stadspartners, onderling en met de gemeente, om de balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de binnenstad te borgen. Deze balans zorgt voor een binnenstad met kwalitatief hoogwaardige economische en culturele functies, en tegelijkertijd een aangenaam leefklimaat voor bewoners.
In 2023 zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd: de jurering van de publiekswedstrijd voor het kunstwerk in de Rijnsburgertunnel, de expeditie LBSP-binnenstad en een wandelbijeenkomst door de wijken van de binnenstad met als thema “gezondheid”.

Versterking/vergroening winkelgebieden
Het versterken van het Leidse winkelgebied is cruciaal voor een toekomstbestendige binnenstad die aantrekkelijk is voor zowel de Leidenaar en regiobezoeker. Daarbij is het uitgangspunt om de balans tussen leefbaarheid en levendigheid te waarborgen.
Afgelopen jaar is de Stegenaanpak opgestart, met als doel om de stegen in het kernwinkelgebied levendiger en leefbaarder te maken. Zo worden er bloembakken ontwikkeld voor ondernemers en wordt er, samen met Centrummanagement, meer gevelgroen geplaatst. Daarnaast stimuleren we meer seizoensdecoratie en muurkunst in de winkelgebieden. Ons samenwerkingsverband met vastgoedeigenaren en ondernemers, stelt ons in staat om in co-creatie te werken aan een sterk en vitaal winkelgebied.

Erfgoed Deal
Met trots kunnen we uw raad informeren over het realiseren van de Erfgoed Deal. We hebben 900.000 ontvangen van het ministerie van Cultuur via een decentrale uitkering voor het toekomstbestendig maken van de binnenstad met meer groen en blauw.

Subsidieregeling Vitale Binnenstad
In 2023 is er via de subsidieregeling Vitale Binnenstad wederom een aantal impulsen gegeven aan nieuwe projecten. Waaronder de Historische Trekvaartdag, laagdrempelige programmering in Café Caat, Leids Cabaretfestival en het Hofjesfestival.
De subsidieregeling is in 2023 geëvalueerd. Op basis van deze uitkomsten wordt de subsidieregeling in 2024 door het college aangepast, waarbij het doel van de regeling onveranderd blijft.

Openbare toiletten
In 2023 is het toilet in Speeltuinvereniging De Doorbraak opengesteld. Het beheer hiervan wordt betaald door Vitale Binnenstad. We blijven werken aan het creëren van meer openbare toiletten. Daarnaast stimuleert Vitale Binnenstad, samen met Centrummanagement, het openstellen en promoten van toiletten via de HogeNood app.