Ga naar boven

Bijzonder programma Binnenstad

In 2017 is in de binnenstad weer veel gebeurd qua ontwikkelingen en zijn veel inspanningen gerealiseerd of staan in de steigers. Qua culturele evenementen en qua winkelen werd Leiden in 2017 nog aantrekkelijker voor bezoekers. De samenwerking tussen ondernemers, culturele partners, bewoners, studenten en overige stadspartners verloopt uitstekend. Steeds meer bezoekers komen naar de stad en worden verrast . Bewoners worden nog trotser op hun centrum. De stad wordt steeds mooier, schoner en gastvrijer.

In 2017 is dit zichtbaar geworden, namelijk

 • was het jaar van De Stijl duidelijk zichtbaar in de stad;
 • opende parkeergarage Lammermarkt;
 • werd de Lammermarkt opnieuw ingericht;
 • werd de Catharinasteeg geopend en is er feest gevierd omdat het nieuwe winkelrondje hiermee compleet werd;
 • bouwden we aan de Lakenhal en Lorentz;
 • wordt er gebouwd op het terrein van de Meelfabriek;
 • Is de bouw van het Lakenplein vergevorderd;
 • startten we met de bouw van parkeergarage Garenmarkt;
 • werd de Haarlemmerstraat opnieuw ingericht;
 • zijn de vorderingen in het Singelpark steeds zichtbaarder geworden;
 • is de nieuwe winkelnota vastgesteld;
 • waren de Winter Wonderwerken nog grootser opgezet;
 • zijn de Gijzelaarsbank en de bransslangendroogtoren gerestaureerd;
 • werd Hudsons Bay geopend;
 • zijn er meerdere gevels gerestaureerd;
 • is er een start gemaakt met de centrumroute en werd de Jan van Houtbrug vernieuwd;
 • opende het geheel vernieuwde Museum Boerhaave;
 • wonnen de Catharinabrug en Lammermarkt de Betonprijs;
 • won parkeergarage Lammermarkt de Architectuurprijs;
 • werd Leiden niet de Beste Binnenstad van Nederland.

Nog niet zichtbaar, maar waaraan wel hard is gewerkt, zijn diverse plannen, zoals de plannen voor:

 • een levendig Lammermarktplein;
 • de verbetering van de Kaasmarkt;
 • de herinrichting Maresingel-Herensingel;
 • het Blekerspark, het Ankerpark en Lakenpark;
 • het Haarlemmerstraatblok als laatste fase van het Aalmarktproject;
 • een megabioscoop in de Geus en een nieuw Kijkhuis aan de Lammermarkt door de Leidse Bioscoopexploitanten;
 • diverse straten en pleinen in de binnenstad zoals Morsstraat, Hogewoerd, Kaardesteeg, Havenplein, Koepoortsbrug, Herenstraat, Oude Herengracht, Ir Driessenstraat en Oosterkerstraat;
 • de verbetering van het busstation en de roulatie van de bussen door de binnenstad;
 • de humanities campus door de Universiteit;
 • het initiatief van de MeyjerBergmangroep voor de Watergasfabriek op het Energiepark en in Scheltema;
 • en de Rembrandt experience in het Rembrandtlokaal aan de Lange brug onder leiding van Leiden Marketing.

Monitoring

Het Binnenstadsprogramma is bedoeld om de economie van de binnenstad te verbeteren. Aan de hand van de effectindicator Leidse Binnenstadsindex wordt uitgedrukt in hoeverre we daar in slagen.

De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. De index omvat 28 indicatoren die - verdeeld in 5 thema’s – geïntegreerd zijn in uiteindelijk één indexcijfer. De index heeft in het ijkjaar 2008 de waarde 100. Wanneer de index hoger is dan 100, staat de Leidse binnenstadeconomie er beter voor dan in het ijkjaar.

De Leidse Binnenstad Index 2017 staat op 120. In 2013, toen de index de eerste keer werd uitgebracht, stond deze op 106, een jaar later op 109 en in 2016 op 115. De vijf thema’s (Stadskwaliteit, Verdienvermogen, Bereikbaarheid, Vestigingsklimaat en Arbeidsmarkt) hebben ook een eigen index. Daarmee valt goed af te lezen hoe de ontwikkeling op het thema verloopt. Op alle thema’s is de index het afgelopen jaar gestegen.

Thema

2013

2014

2015

2016

2017

120

Stadskwaliteit

106

109

112

113

Verdienvermogen

106

109

114

120

Bereikbaarheid

103

107

108

110

Vestigingsklimaat

97

100

99

100

Arbeidsmarkt

115

118

110

131

Totaalscore

106

109

110

115

In de programmabegroting van 2017 is uitgegaan van een indexcijfer van 111. De economische situatie is sterker verbeterd dan was aangenomen.

Realisatie

Type inspanningen

Begroot

Gerealiseerd

1. Inspanningen ondergebracht in diverse programma’s

726

736.8

2. Doorlopende inspanningen

506

463

3. Incidentele inspanningen

35

26

4. Extra middelen incidentele inspanningen

1005

731

5. Stimuleringsfonds

100

102.5

Aantallen * 1000

Toelichting realisatie ondergebrachte inspanningen in diverse programma’s (1)

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is een bedrag van 10.800 toegevoegd voor de uitbreiding van bloemen in de stad

Toelichting realisatie doorlopende inspanningen (2)

De meeste doorlopende inspanningen zijn gerealiseerd. Bij een aantal wasplekken zijn voethekjes verwijderd en er is straatmeubilair gecoat, maar dit is betaald uit reguliere onderhoudsbudgetten. In de Vrouwensteeg zijn klassieke armaturen bijgeplaatst en fietsbeugels vervangen. De aankleding van bouwplaatsen wordt merendeels door de aannemer en het project zelf betaald, waardoor ook hiervoor geen aanspraak gemaakt wordt op het budget. In de plaats daarvan is extra geïnvesteerd in vergroting van de kerstmarkt. De middelen die hier resteren worden altijd ingezet in extra inspanningen voor het jaar erop dat in de werkconferentie met stadspartners wordt verdeeld.

Toelichting realisatie incidentele inspanningen (3)

In het jaar van de Stijl is budget besteed aan aankleding, bijdrage geleverd aan de Vet grote mobiel, de opening van de Catharinasteeg en vervanging van moderne verlichting in klassieke gevelarmaturen bij de Hoogstraat. Ook is een start gemaakt met Leiden Festivals en in bruggen bekennen kleur. De reden dat er minder is gerealiseerd ligt in het feit dat een aantal inspanningen die in 2017 zouden starten nog niet zijn gestart.

Toelichting realisatie extra middelen incidentele inspanningen ( 4)

Begroot

Gerealiseerd

Tijdelijke inrichting stationsplein

99

99

De buurt 25

De stadsplattegrond 74

WIFI in de binnenstad

150

75

WIFI Nieuw Rijn blijft. Verkend wordt hoe het kan worden uitgebreid icm realisatie Eduroam

Inrichting nieuwe VVV

100

100

Portal leiden marketing

50

50

Haven

100

100

Overgeheveld naar integrale openbare ruimteprojecten

Prullenbakken in parken

100

0

Aanbesteding in 2017 wordt betaald door Cluster Beheer. Alternatieve aanwending voor museumlijn.

Straatnaamborden

120

120

Visie ruimte voor de stad

286

286

Gereserveerd door Cluster Beheer

Totaal

1005

830

Toelichting realisatie Stimuleringsfonds (5)

In het afgelopen jaar is door middel van het stimuleringsfonds bijgedragen aan de realisatie van het Rembrandtlokaal, het themajaar de Stijl, het Rythm, Groove en Bassfestival, Leiden Festivals, ontwikkeling van nieuwe groepsarrangementen, Cultuurfestival Picknick en stichting stadsprogrammering in oprichting.