Ga naar boven

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer

1

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bestuur, Veiligheid & Handhaving
Ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken
Bereikbaarheid, Financiën & Economie
Jeugd, Welzijn & Zorg

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:
"De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend."