Ga naar boven

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Doelen en prestaties bij 2A Fysieke veiligheid

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen

2A1.3 Inzet bij rampen en crisis

2A1.4 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken met Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 2A Fysieke veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.a Aantal branden (geen brandstichting)

252

232

239

224

230

Politie-eenheid Den Haag

2A1.b Aantal brandstichtingen

34

15

37

39

<15

Politie-eenheid Den Haag

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.