Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2018

Op 6 maart 2018 is de nieuwe website van de Gemeente Leiden, een zogenoemde toptakensite, succesvol live gegaan. De website is gericht op behoeften van inwoners en ondernemers van Leiden en maakt het gemakkelijker om de juiste informatie snel te kunnen vinden. Voor livegang is de website uitgebreid getest met inwoners en ondernemers, waarbij speciaal aandacht is besteed aan bepaalde doelgroepen, zoals laaggeletterden, anderstaligen en slechtzienden. De website is bovendien toegankelijk en veilig. Begin 2018 is het websitebeleid vastgesteld, waarbij met de organisatie duidelijke afspraken zijn gemaakt over doelstellingen, taken en verantwoordelijkheid. In oktober ontving het team Online een internationale TYPO3 award voor de beste website in de categorie ‘overheid’. In oktober is ook de vernieuwde online Stadskaart gelanceerd. Op de kaart kunnen inwoners en ondernemers extra informatie vinden over voorzieningen en plekken in onze stad. De informatie is op onderwerp ingedeeld. Zo kunnen gebruikers - ook onderweg - gemakkelijk informatie vinden. Bijvoorbeeld waar er in de buurt een speeltuin is of waar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat zich bevindt.
Bij het KCC is door middel van een procesoptimalisatie de gemiddelde doorlooptijd van de beantwoording van Klantcontactformulieren aanzienlijk teruggebracht. Klantcontactformulieren worden nu door het KCC gemiddeld in minder dan 3 uur beantwoord, waar dit voorheen geregeld drie dagen was. Verder is er met behulp van analyse van de data over klantcontacten in het KCC beter te voorspellen wanneer er meer en minder klantcontacten zullen zijn. De roosters zijn hierop aangepast. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening aan de klanten.
Op het gebied van Burgerzaken zijn veel ontwikkelingen, waardoor het werk verandert en er andere vaardigheden van medewerkers worden gevraagd. Dit betreft digitalisering van producten, maar ook elektronische identificatie (E-ID) waarmee de gemeentelijke taak van identiteitsvaststelling steeds belangrijker wordt. Vragen en dossier worden ingewikkelder en de aanpak van fraude moet geïntensiveerd worden. De positie van Burgerzaken Leiden wordt sterker door te investeren in kwaliteit, aanpak van fraude en samenwerking met de regiogemeenten op diverse terreinen. Om op deze ontwikkelingen in te spelen is er in 2018 een Organisatieplan uitgevoerd. Per januari 2019 is de samenstelling en de werkwijze van het team veranderd en wordt er veel geïnvesteerd in opleidingen