Ga naar boven

Bijzonder programma Bereikbaarheid

Het Programma Bereikbaarheid is in 2009 gestart en bevind zich in de realisatiefase. In 2018 werd bij de parkeergarages gewerkt aan de Valkbrug, en de voorbereiding van de buitenruimte van de Garenmarkt. De bouw van parkeergarage Garenmarkt vordert zonder noemenswaardige problemen. Het uitvoeringsbesluit voor de Centrumroute werd in februari 2018 genomen en de aanbesteding is voorbereid. Voor de Leidse Ring Noord is een nieuwe projectorganisatie aan de slag gegaan om het project beter aan te sluiten op de gebiedsontwikkelingen Stationsgebied en Kooiplein.

De Rijnlandroute wordt door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. Wekelijks vindt operationeel overleg plaats met de provincie en aannemer COMOL 5. Samen met de provincie wordt gewerkt aan de voorbereiding van het tracé deel Europaweg Lammenschansplein.

Het programma Bereikbaarheid zoals dat in 2009 is gestart zal in de loop van 2019 opgaan in het nieuwe programma Duurzame Mobiliteit.