Ga naar boven

Toelichting reserves programma 3

Naam

Reserve Programma Binnenstad

Nummer/team

8101286

Projectbureau

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Het doel van Programma Binnenstad is een steeds beter functionerende economie in de binnenstad waarbij in de

uitvoering de bezoeker centraal staat.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

2019

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen van de jaarlijkse budgetten Uitvoeringprogramma Binnenstad, effectuering Handboek openbare ruimte en de jaarlijkse bijdrage vanuit de collegeonderhandelingen 2014.

Stortingen in 2018:

- € 641.441 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 110.000 conform raadsbesluit RB 18.0059; 1e bestuursrapportage 2018

- € 19.060 conform raadsbesluit RB 18.0086; 2e bestuursrapportage 2018

Besteding

De in de reserve aanwezige middelen zullen worden besteed aan incidentele acties binnen het programma Binnenstad.

Onttrekkingen in 2018:

- € 1.029.373 conform raadsbesluit RB 17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 9.000 conform raadsbesluit RB 18.0086; 2e bestuursrapportage 2018

- € 50.000 conform RB18.0112; decemberwijziging 2018

Omvang per

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve economische impulsen en kennisstad

Nummer/team

8101305

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Geven van financiële impulsen t.b.v. economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

-

Voeding

Verdeling Nuonmiddelen conform beleidsakkoord. 1e actualisatie Programmabegroting 2015-2018 vanuit algemene middelen in de jaren 2015-2019.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Financiële impulsen t.b.v. economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad, zoals Uitvoering Economische agenda 071, impuls kennisintensieve bedrijvigheid en impuls programma Binnenstad.

Onttrekkingen in 2018:

- € 100.000 conform raadsbesluit RB 17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 1.447.900 conform raadsbesluit RB 17.0108; Decemberwijziging 2017 en raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017

Omvang per

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden