Ga naar boven

Toelichting reserves programma 3

Naam

Reserve Programma Binnenstad

Nummer/team

8101286

Projectbureau

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Het doel van Programma Binnenstad is een steeds beter functionerende economie in de binnenstad waarbij in de

uitvoering de bezoeker centraal staat.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

2019

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen van de jaarlijkse budgetten Uitvoeringprogramma Binnenstad, effectuering Handboek openbare ruimte en de jaarlijkse bijdrage vanuit de collegeonderhandelingen 2014.

Stortingen in 2017:

€ 641.000 conform raadsbesluit RB14.0096; Bestuursrapportage/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2010

Besteding

De in de reserve aanwezige middelen zullen worden besteed aan incidentele acties binnen het programma Binnenstad.

Onttrekkingen in 2017:

- €2.356.374 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve economische impulsen en kennisstad

Nummer/team

8101305

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Geven van financiële impulsen t.b.v. economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

-

Voeding

Verdeling Nuonmiddelen conform beleidsakkoord. 1e actualisatie Programmabegroting 2015-2018 vanuit algemene middelen in de jaren 2015-2019.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Financiële impulsen t.b.v. economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad, zoals Uitvoering Economische agenda 071, impuls kennisintensieve bedrijvigheid en impuls programma Binnenstad.

Onttrekkingen in 2017:

- € 100.000 conform raadsbesluit RB16.0084; Gemeentelijke bijdrage Reg. Medicine Platform

- € 86.309 conform raadsbesluit RB17.0108; Decemberwijziging 2017

- € 559.807 conform raadsbesluit RB17.0053; Eerste Bestuursrapportage 2017/RB17.0108; Decemberwijziging 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden