Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV 17.0040 Beleidsplan Schuldhulpverlening Preventief ,laagdrempelig, maatwerk en integraal
  • BW 17.0273 Maatregelen tekort Buigbudget
  • RV 17.0060 Van armoedebestrijding bij kinderen naar Kindgericht Armoedebeleid
  • RV 17.0046 Re-integratieverordening Participatiewet 2017