Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidstukken vastgesteld:

  • RV 18.0015 Beschikbaar stellen middelen wijkaanpak
  • RV 18.0091 Consultatie gemeenteraad inzake Regionaal Beleidsplan 2019 - 2022 (politie-)Eenheid Den Haag
  • RV 18.0082 Evaluatie cameratoezicht en intensieve aanpak JUP