Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 17.0005 VVGB omgevingsvergunning ‘terras binnenterrein Haagweg 4A’
 • RV 17.0018 Kaderbesluit Lammenschans – Ananasweg
 • RV 17.0019 VVGB MEAS-locatie
 • RV 17.0026 Vaststelling bestemmingsplan Zuidwest
 • RV 17.0030 Kaderbesluit Oude Rijnlocatie (voorheen Rijkswaterstaatlocatie)
 • RV 17.0031 Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok
 • RV 17.0033 VVGB omgevingsvergunning Zoeterwoudsesingel 33-34
 • RV 17.0047 Vervolgaanpak en uitwerkingsthema's voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model tot een stedenbouwkundig plan Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel – Doelencomplex
 • RV 17.0028 Vaststelling bestemmingsplan Nieuweroord
 • RV 17.0029 Het Hart van Holland regionale agenda Omgevingsvisie 2040
 • RV 17.0055 Vermogensbeheer grondexploitaties 2017-2021
 • RV 17.0052 Meerjarenperspectief grondexploitaties 2017
 • RV 17.0065 Gemeentegarantie SHWJ financiering 43 starterswoningen Ter Haarkade 1
 • RV 17.0058 VVGB omgevingsvergunning naast Zoeterwoudsesingel 2
 • RV 17.0059 Vaststelling bestemmingsplan Stationsbuurt
 • RV 17.0057 Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad
 • RV 17.0097 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart
 • RV 17.0083 Vaststelling bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017
 • RV 17.0100 Aanpassing VVGB-lijst en delegatiebesluit exploitatieplannen bij reguliere WABO-procedures
 • Rv 17.0104 Vaststelling bestemmingsplan LBSP-Gorlaeus
 • RV 17.0107 Zienswijze Leiden op de Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland