Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld;

  • RV 17.0081 Beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte
  • RV 17.0020 Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie
  • RV 17.0079, A17.0079/1 Amendement vraaggerichte jongerenparticipatie
  • RV 17.0122 Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2018
  • BW 17.0476 Accenten voor Onderwijskansenbeleid voor 2019 en verder