Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • Subsidieregeling Bekostiging conciërges primair onderwijs 2019-2020 (BW 18.0347)
  • Koersdocument doorontwikkeling jeugdhulp Leidse Regio (RV 18.0097)
  • Beleidsprogramma ‘Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar 2019 en verder: Van onderwijskansen naar gelijke kansen’ (RV 18.0076)
  • Uitvoeringsplan Spelen (0-18 jaar) 2018-2022 (BW 18.0110)
  • Aanpassen verordening jeugdhulp (RV 18.0046)
  • Nadere regels jeugdhulp Leiden 2018 (BW 18.0317)
  • Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs 2019-2030 (RV 18.0071, d.d. 4 oktober 2018)