Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV 16.0131 Masterplan LBSP-Gorlaeus
  • RV 17.0075 Winkelnota Leidse binnenstad 2018 – 2021
  • RV 17.0074 Tussentijdse partiële herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie Nieuwe Rijngebied
  • RV 17.0085 Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld 2018
  • RV 17.0091 InnovationQuarter: de deelname UNIQ BV en kapitaalstortingen