Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor ontwikkeling Entreegebied Leiden Bio Science Park. RV 18.0070
  • Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017. Rv. 18.0017
  • SRON; beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van grondaankoop voor de hoofdvestiging SRON en het verstrekken van een meerjarige tegemoetkoming in de huisvestingslasten aan SRON ter compensatie van hun erfpachtcanon. RV 18.0008