Ga naar boven

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doelen en prestaties bij 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

Prestatie 3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

Deze prestatie krijgt een groen stoplicht. Het betreft de uitvoering van activiteiten uit de uitvoeringsovereenkomst Leiden Marketing 2015-2018 en het meerjarige visiedocument van Leiden Marketing voor de citymarketing ‘Leiden 2020’, met de pijlers Cultuur, Kennis en Gastvrijheid.

Voor de citymarketing van Leiden zijn in 2017 diverse successen behaald. Zo hebben de universiteit, LUMC, de gemeenten Den Haag en Leiden en Leiden Marketing een gezamenlijke campagne/bieding verzorgd voor het binnenhalen van EuroScience Open Forum (ESOF) in 2022. Aan het hosten van dit prestigieuze Europese wetenschapscongres is de titel European City of Science verbonden. Dit betekent dat er in 2022 een groot en divers aantal wetenschappelijke congressen in Den Haag en Leiden worden georganiseerd, met naar schatting 5.000 deelnemers. Dit heeft een grote economische spin-off voor lokale ondernermers, hotels en (culturele) voorzieningen. Leiden Marketing heeft in dit samenwerkingsverband de coördinatie en penvoering verzorgd.

Voor de jaren 2017 en verder heeft Leiden Marketing, in samenwerking met de relevante Stadspartners en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) , het programma van de themajaren ontwikkeld. Doel is het aantrekken van meer bezoekers, overnachtingen en toename van de bestedingen in de stad. Het jaar 2017 stond in het teken van De Stijl, waarmee werd gevierd dat in 1917 deze kunst- en cultuur beweging met de uitgave van het periodiek De Stijl door Theo van Doesburg in Leiden is gestart. Naast Leiden hebben diverse andere steden geparticipeerd. De Leidse programmering was succesvol, met ruim 125.000 bezoekers, waarvan de helft speciaal voor het Openlucht Museum De Lakenhal en Beelden in Leiden kwam. 10% van het totaal aantal bezoekers kwam van over de grens. Gezamenlijk gaven al die toeristen zes miljoen euro uit in Leiden. 2,5 miljoen euro kwam uit de portemonnee van de verblijfstoerist en 2 miljoen van de dagtoerist. De internationale bezoeker van dit themajaar genereerde voor Leiden zo’n 1,5 miljoen euro. In 2017 zijn de themajaren voor 2018/Water, 2019/Jonge Rembrandt en 2020/Mayflower 400 (Pilgrimjaar) verder voorbereid.

Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden en de Cultuurmakelaar hebben in 2017, in samenwerking met de relevante Stadspartners, de festivals ‘Signatures Cultuurweken’ en ‘Nacht van Kunst en Kennis’ uitgevoerd, waardoor vele duizenden bezoekers naar de binnenstad zijn getrokken.

Prestatie 3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad
Deze prestatie is conform de begroting uitgevoerd en krijgt een groen stoplicht.

Prestatie 3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad
Deze prestatie kan worden voorzien van een groen stoplicht omdat alle inspanningen die zijn genoemd in de begroting 2017 zijn gerealiseerd of zijn gestart. Zie ook het bijzonder programma Binnenstad elders in de jaarstukken. Het gewaagde doel, het worden van beste binnenstad van Nederland in 2017, is echter niet bereikt.

Effectindicatoren bij 3C Marketing en promotie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.a Aantal arbeidsplaatsen in de bezoekerseconomie*

9.931

10.357

10.556

11.082

6.400

Bedrijvenregister Zuid-Holland

3C1.b Leidse Binnenstad Index

109

110

115

120

112

Gemeente Leiden

*Het bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen in beeld zijn. De streefwaarden zijn daardoor niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden. In de begroting 2018 is dit aangepast.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.