Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV17.0003 Vitalisering voetbalsport
  • RV17.0056 Afweging sportaccommodaties Leiden
  • RV17.0062 Contourenplan buitensportaccommodaties
  • RV17.0064 Erfgoedverordening Leiden 2017