Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV.17.0119 Uitvoeringsbesluit Combibad
  • RV.17.0120 Kaderbesluit IJshal
  • RV.17.0115 Kaderbesluit Indoor Sportcentrum
  • RV 18.0054 Richtinggevende keuze inrichting sportpark De Vliet 
  • RV 18.0055 Kredietaanvraag sportpark Morskwartier