Ga naar boven

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doelen en prestaties bij 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en -collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

Prestatie 8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken heeft een vernieuwde missie die het gevolg is van het nieuwe Beleidsplan 2017-2020.

Vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en de identiteit van de moderne samenleving, brengt Erfgoed Leiden en Omstreken kennis bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen. Het motto is vanaf 2017 Ontdek meer in ons verleden! en iedereen is hiertoe uitgenodigd, collega ambtenaren en professionals uit het veld en inwoners van Leiden, de Omstreken en de rest van de wereld.

Ambitie I - Kennis en collecties

  • De relatie met universiteit Leiden wordt steeds intensiever blijkt uit een groeiend aantal colleges dat op locatie Erfgoed Leiden wordt gegeven en uit de samenwerking bij projecten om informatie op kaarten te ontsluiten. Het onderschrijft de visie dat direct contact met de collecties (op locatie) noodzakelijk is voor onderzoek en verhaal.

Ambitie II – Historische omgevingskwaliteit

  • Continuering Subsidieregeling Historisch Stadbeeld
  • Continuering Subsidieregeling Duurzame Monumentenzorg. 80% van de adviezen wordt overgenomen en uitgevoerd.

Ambitie III - Erfgoedbeleving

  • Het beleidsplan voor 2017-2020 is vastgesteld. Het accent ligt de komende jaren op het vergroten van de relevantie van de organisatie door bestendiging van de hoge kwaliteit van dienstverlening, ook aan de regio, digitale innovatie,aandacht voor nieuwe doelgroepen.
  • Het gebruik van de digitale bronnen op de websites is exponentieel gegroeid. Dat is niet direct te zien aan het bezoek van de websites. Wel aan de ruim 2.500.000 raadplegingen die via websites als Open Archieven, Ancestry, My Heritage, WieWasWie, Europeana, Archives Portal Europe en Wikimedia zijn gedaan. Hier wordt rechtstreeks een digitaal document of bron geraadpleegd doordat Erfgoed Leiden deze als OpenData beschikbaar stelt.
  • Steeds meer samenwerkingsrelaties met culturele partners in de stad (o.a. PS|Theater) en deelname aan evenementen als de Museumnacht (800 bezoekers) en de Nacht van Kunst en Kennis (400 contacten).
  • Relevantie wordt zichtbaar door bezoek aan de Boisotkade waar men in direct contact komt met de collecties.

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

Molenmuseum De Valk heeft in 2017 bijna voor het derde achtereenvolgende jaar een bezoekersrecord kunnen breken. De laatste maanden van het jaar hebben afrondende werkzaamheden van het Lammermarktplein de toegankelijkheid belemmerd waardoor het bezoekersaantal op 29.683 is blijven steken.

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten

De taken zijn conform de begroting 2017 uitgevoerd.

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

In aanvulling op het bovenstaande was 2017 - met de input van diverse erfgoedpartners – onder meer ook het jaar van de vernieuwde Erfgoedverordening, het beleid voor de monumentale kunstwerken, een thematisch programma voor cultuurhistorische onderzoek (zoals wederopbouw) en gesprekken met erfgoedpartners met het oog op een tussentijdse lichte evaluatie van de Erfgoednota (deze tussentijdse rapportage is wel uitgesteld in verband met meer dringende werkzaamheden). Gezien de bijdragen die op grond van al het bovenstaande zijn geleverd aan de uitvoering van de ambities uit de Erfgoednota is het licht wel op groen gezet.

Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 8B Cultureel erfgoed

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties

8B1.a Percentage Leidenaren met belangstelling voor cultureel erfgoed

-

75%

-

75%

75%

Stadsenquête

8B1.b Aantal bezoekers websites (x 1.000)

495

1.646

1.340

1.313

1.000

Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.c Aantal bezoekers Boisotkade

6.879

6.624

6.060

9.521

7.000

Erfgoed Leiden en Omstreken

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.