Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2016 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV 16.0020 Actualisatie Beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad
  • RV 16.0013 Wensen en bedenkingen verstrekken werkkapitaal Biotech Training Facility.
  • RV 16.0073 Wijziging plankaart Trekvliet op Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen 2009  
  • RV 16.0084 Gemeentelijke bijdrage cofinanciering aan de stichting Leiden Regenerative Medicine Platform (het valorisatie platform voor regeneratieve geneeskunde
  • RV 16.0105 Evaluatie en voorstel tot het continueren van de financiering en aansturing van de citymarketing van Leiden door de overdracht van de toeristenbelasting aan het Ondernemersfonds Leiden
  • RV 16.0033 Bestemmingsplan Leiden Bio Science Park – deelgebied Boerhaave
  • RV 16.0005 Retailvisie Leidse regio 2025
  • RV 16.0001 Marktverordening Leiden 2015
  • RV 15.0142 Vaststellen ruimtelijk-economische Horecavisie
  • RV 16.0115 Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld 2017