Ga naar boven

Overzicht aanwending onvoorzien

Onvoorzien
Het budget in 2016 voor onvoorzien bedroeg € 244.000. Het is voor € 47.000 ingezet voor baggerwerkzaamheden bij de Vinkbrug (RV16.0062), € 80.000 is ingezet voor het kunnen realiseren van de tijdelijke Jan van Houtbrug (RV16.0100/BW16.0192) en bij de 2e bestuursrapportage 2016 is de inzet van € 117.000 geaccordeerd als dekking voor het eigen risico van geleden brandschade.