Ga naar boven

Bijzonder programma Binnenstad

In 2016 is in de binnenstad veel gebeurd qua ontwikkelingen en zijn veel inspanningen gerealiseerd. Leiden heeft flink in de belangstelling gestaan. Natuurlijk met de ontvangst van Trix, de zomermaanden met De Buurt en met de prijs voor de beste kerstmarkt van de Benelux. De samenwerking tussen ondernemers, culturele partners, bewoners, studenten en overige stadspartners gaat steeds beter. Er is rondom de komst van Trix veel georganiseerd waarmee de bezoekers aan Naturalis verleid worden om langer in de stad te blijven.

De stad wordt steeds mooier, schoner en gastvrijer, in 2016 is dit zichtbaar geworden, namelijk  

  • is de nieuwe voetgangersbewegwijzering geplaatst,
  • startte er een proef met WIFI rond het Stadhuisplein,
  • is de Catharinabrug geopend,
  • is er een stickerwerende coating aangebracht op straatmeubilair,
  • kwamen er steeds meer historische winkelpuien terug in het straatbeeld,
  • was er een campagne voor overlast op het water,
  • zijn de straatnaamborden in de binnenstad vervangen,
  • is de Morspoort en Park molen de Put opgeleverd,
  • is het Energiepark ingericht,
  • is er nieuwe feestverlichting opgehangen.

Ook is veel voortgang geboekt op de 18 ontwikkellocaties, zoals het Singelpark, het stationsgebied, de parkeergarages, de centrumroute, de Haarlemmerstraat, de Aalmarkt en de Meelfabriek. Opnieuw is gestart met de ontwikkeling van de Kaasmarkt en is een start gemaakt met het project openbare ruimteprojecten.

Monitoring

Het Binnenstadsprogramma is bedoeld om de economie van de binnenstad te verbeteren. Aan de hand van de effectindicator Leidse Binnenstadsindex wordt uitgedrukt in hoeverre we daar in slagen.

De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. De index omvat 28 indicatoren die - verdeeld in 5 thema’s – geïntegreerd zijn in uiteindelijk één indexcijfer. De index heeft in het ijkjaar 2008 de waarde 100. Wanneer de index hoger is dan 100, staat de Leidse binnenstadeconomie er beter voor dan in het ijkjaar.

De Leidse Binnenstad Index 2016 staat op 115. In 2013, toen de index de eerste keer werd uitgebracht, stond deze op 106, een jaar later op 109 en in 2015 op 110. De vijf thema’s (Stadskwaliteit, Verdienvermogen, Bereikbaarheid, Vestigingsklimaat en Arbeidsmarkt) hebben ook een eigen index. Daarmee valt goed af te lezen hoe de ontwikkeling op het thema verloopt. Op alle thema’s is de index het afgelopen jaar gestegen.

Thema

2013

2014

2015

2016

 

 

 

115

Stadskwaliteit

106

109

112

113

Verdienvermogen

106

109

114

120

Bereikbaarheid

103

107

108

110

Vestigingsklimaat

97

100

99

100

Arbeidsmarkt

115

118

110

131

Totaalscore

106

109

110

115

In de programmabegroting van 2016 is uitgegaan van een indexcijfer van 111. De economische situatie is sterker verbeterd dan was aangenomen.

Realisatie

Type inspanningen

Begroot

Gerealiseerd

1. Inspanningen ondergebracht in diverse programma’s

726

726

2. Doorlopende inspanningen

506

445

3. Incidentele inspanningen

35

73

4. Extra middelen incidentele inspanningen

1005

731

5. Stimuleringsfonds

100

80

Aantallen * 1.000

Toelichting realisatie doorlopende inspanningen (2)

De meeste doorlopende inspanningen zijn gerealiseerd. Voor de wasplekken is een historisch onderzoek uitgevoerd naar de oorsprong. De niet gerealiseerde middelen schuiven door naar 2017 voor dezelfde doeleinden: opknappen wasplekken, coating straatmeubilair, aanpak van hotsspots en aankleding tijdens de bouw.

Toelichting realisatie incidentele inspanningen (3)

Er is afgelopen jaar gewerkt aan het programma voor het jaar van de Stijl, het Rembrandtlokaal, het onthaal en de verbinding van de bezoeker van de T-rex met de binnenstad, extra bloemen op de Doezastraat en de Nieuwe Rijn en de app die ontwikkeld is over de Vaandelroute van de 3 Octobervereniging. De reden dat er meer is uitgegeven, ligt in het feit dat er in 2015 een aantal inspanningen nog niet was uitgevoerd en door zijn geschoven.

Toelichting realisatie extra middelen incidentele inspanningen ( 4)

 

Begroot

Gerealiseerd

Opmerkingen

Tijdelijke inrichting stationsplein

99

25

De Buurt is gerealiseerd. Overig budget wordt ingezet voor het aantrekkelijk maken van het stationsplein de komende 2 jaar.

WIFI in de binnenstad

150

50

Proef per december 2016-mei 2017. Afhankelijk van de uitkomsten zal bezien worden of we verder gaan.

Inrichting nieuwe VVV

100

100

 

Portal leiden marketing

50

50

 

Haven

100

100

Overgeheveld naar integrale openbare ruimteprojecten

Prullenbakken in parken

100

0

Aanbesteding in 2017

Straatnaamborden

120

120

 

Visie ruimte voor de stad

286

286

Overgeheveld naar Cluster Beheer

Totaal

1.005

731

 

Toelichting realisatie Stimuleringsfonds (5)

Twee van de zes gehonoreerde aanvragen zijn niet gerealiseerd omdat de organisaties hebben afgezien van organisatie.