Ga naar boven

Demografische ontwikkelingen

In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in 2016 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2016

Werkelijke ontwikkeling vergeleken met de prognose
De Leidse bevolking groeide in 2016 met 1.141 personen: op 1 januari 2016 had Leiden 122.612 inwoners, een jaar later zijn dat er 123.753 (Bron: BRP van de gemeente). De in de Programmabegroting 2016 gehanteerde prognose voor beide peildata was nét iets lager dan de realisatiecijfers. Voor 1 januari 2017 scheelt het zo’n zevenhonderd personen, ofwel 0,6%.

Prognose in PB2016 versus realisatie bevolkingsomvang (afgerond op 100-tallen)

1 jan 2016

1 jan 2017

realisatie

122.600

123.800

prognose in Programmabegroting 2016

122.300

123.000

 

 

 

realisatie minus prognose

aantal

+300

+700

%

+0,3%

+0,6%

Bronnen: PBL/CBS (prognoses), BRP gemeente (realisaties)

Ontwikkeling naar leeftijd
Studentenstad Leiden heeft relatief veel jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar. De laatste jaren groeit het aantal inwoners in deze leeftijdsgroep. In 2016 groeide hun aantal met 549 (+2,3%). In totaal groeide de Leidse bevolking in 2017 met 0,9%. Percentueel groeide de leeftijdsgroep van 65 tot en met 74 het meest (+4,1%). Meer bevolkingsgegevens staan in de publicatie:  De Leidse bevolking in 2017.

Ontwikkeling van een aantal leeftijdsgroepen in 2016 

ontwikkeling 2016

leeftijd

1 jan 2016

1 jan 2017

aantal

%

inwoners

122.612

123.753

+1.141

+0,9%

< 18 jaar

20.298

20.215

-83

-0,4%

18-26

23.990

24.539

+549

+2,3%

27-39

23.297

23.485

+188

+0,8%

40-54

23.894

23.561

-333

-1,4%

55-64

13.911

14.179

+268

+1,9%

65-74

10.173

10.595

+422

+4,1%

75+

7.049

7.179

+130

+1,8%

Bron: BRP gemeente Leiden (gearceerd: hoogste groei in aantal en in percentage)

Het aantal huishoudens in Leiden in 2016

Werkelijke aantal vergeleken met de prognose
De prognose voor het aantal huishoudens op 1 januari 2016 was 66.100, in werkelijkheid zijn het er 66.800 geworden, ofwel circa 700 meer. Het aantal eenpersoonshuishoudens is hoger dan in de prognose (+1.100 = +3,1%), het aantal meerpersoonshuishoudens is juist kleiner (-400 = -1,3%).

Prognose in PB2016 van het aantal huishoudens vergeleken met de realisatie (afgerond op 100-tallen)

realisatie

prognose

realisatie minus prognose

1 jan 2016

1 jan 2016

aantal

%

huishoudens totaal

66.800

66.000

+700

+1,0%

eenpersoons

36.100

35.000

+1.100

+3,1%

meerpersoons

30.700

31.100

-400

-1,3%

Bron: prognose PBL/CBS PEARL, realisatie: CBS

Ontwikkeling van schoolpopulaties funderend onderwijs

De gerealiseerde leerlingenaantallen zijn in lijn met de in de programmabegroting 2016 opgenomen prognoses. Op 1 oktober 2016 zijn er op in Leiden gevestigde scholen:

  • 8.220 basisschoolleerlingen, een daling met 1% t.o.v. een jaar eerder;
  • 1.276 leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, 2% minder dan een jaar eerder;
  • 11.091 leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2% meer dan een jaar eerder.

Alle cijfers van 2016 zijn voorlopig, bron = DUO