Ga naar boven

Verantwoording wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum.
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2016 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 179.000.
Er  zijn er geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

Bezoldiging topfunctionarissen jaar 2016

Naam

J.D. Nauta

E.H.T. van der Vlist

G.F.C. van Leiden

pers.nr

120.155

4.380

102.463

Functie

gemeente secretaris

griffier

griffier

 

 

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1-1-2016 -31-12-2016

1-1-2016 -31-12-2016

05-12-16/31-12-16

Omvang dienstverband (in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

Gewezen topfunctionaris?

N

N

N

Echte of fictieve dienstbetrekking?

echte

echte

echte

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

 

 

 

 

 

 

 

Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

13.241

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning

130.122

99.733

6.390

Belastbare onkostenvergoedingen

9.600

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

15.051

0

968

Subtotaal

154.773

99.733

7.358

 

 

 

 

-\- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

 

 

 

 

Totaal bezoldiging

154.773

99.733

7.358

Gegevens 2015

 

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1-1-2015 -31-12-2015

1-1-2015 -31-12-2015

n.v.t.

Omvang dienstverband (in fte)

1 fte

1 fte

 

Gewezen topfunctionaris?

N

N

 

Echte of fictieve dienstbetrekking?

echte

echte

 

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

 

 

 

 

 

 

 

Individueel WNT-maximum

178.000

178.000

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning

139.294

93.501

 

Belastbare onkostenvergoedingen

9.774

0

 

Beloningen betaalbaar op termijn

15.512

0

 

Subtotaal

 

 

 

 

 

 

 

-\- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

 

 

 

 

Totaal bezoldiging

164.580

93.501

0