Ga naar boven

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doelen en prestaties bij 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Prestatie 3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad
Veel onderdelen binnen het programma Binnenstad hebben een groen stoplicht. Er zijn naast de doorlopende inspanningen ook veel eenmalige inspanningen in 2016 gerealiseerd. Denk onder meer aan de voetgangersbewegwijzering, de Catharinabrug, stickerwerende coating straatmeubilair, meer historische gevels, campagne overlast op water, straatnaamborden, Morspoortplein/park de put, en de nieuwe feestverlichting. Vanaf december 2016 is Centrummanagement Leiden gestart met een ‘Free WiFi Leiden’ proef in het centrumgebied Nieuwe Rijn, Botermarkt en de Vismarkt tussen het gebied Visbrug en Karnemelkbrug. Het doel van de 6 maanden durende proef is om te beoordelen of Wi-Fi al dan niet uitgerold dient te worden in de hele binnenstad om de gastvrijheid te vergroten ten behoeve van bezoekers, studenten, ondernemers en festivalbezoekers. Ook is door werkgroep de Stijl een programma voor het themajaar opgesteld. Voor de openbare ruimteprojecten is in september de projectopdracht vastgesteld en zijn de deelprojecten qua voorbereiding gestart. Een aantal onderdelen hebben een oranje stoplicht zoals het plan van de mobiele kiosk van de VVV. Dit is doorgeschoven naar 2017.

Effectindicatoren bij 3C Marketing en promotie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.a Aantal arbeidsplaatsen in de bezoekerseconomie

9.793

9.931

10.357

10.556

6.150

Bedrijvenregister Zuid-Holland*

3C1.b Leidse Binnenstad Index

106

109

110

115

111

Gemeente Leiden

* Het Bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer bedrijven in beeld zijn. De gegevens zijn met terugwerkende kracht aangepast. De streefwaarde is niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden.