Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2018

2018 was het laatste jaar van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018. Ook in 2018 scoort Leiden goed op veiligheid. Dat is conform de landelijke trend. Algemeen is dat de criminaliteit in Nederland afneemt, maar dat de gevoelens van onveiligheid niet evenredig dalen. Het aantal bij de politie bekende misdrijven per 1.000 inwoners is in Leiden (nog) meer gedaald dan in Nederland. In 2018 liggen de aantallen veel dichter bij elkaar dan in 2010: 51 per 1.000 in Leiden tegen 46 in Nederland. Woninginbraken (incl. poging tot) daalden naar 206 in 2018 (239 in 2017, 504 in 2015). Nadat de daling van de ‘High Impact Crime’ in 2017 was gestopt is in 2018 toch weer een daling te zien: 838 misdrijven (in 2017: 861 misdrijven). Dit betreft geweld, woninginbraak, straatroof en overvallen. De daling komt door minder woninginbraken. Het totaal aantal meldingen over sociale overlast bij de politie is gedaald van ruim 6.100 in 2017 tot bijna 5.500 in 2018. Hiervan betreffen 1.852 geluidsoverlast. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van 2017 (2.155). De overlast door jeugd is (na een toename tot 1.440 in 2017) weer gedaald tot 960. De burenruzies e.d. zijn redelijk stabiel (1.049 in 2018), de overlast door personen is gestegen van 1.370 in 2017 tot1.566 in 2018.

Leiden had een relatief rustige jaarwisseling van 2018 naar 2019 .

In 2018 is gewerkt aan het IVP voor de periode 2019-2022 dat op 24 januari 2019 door de raad is vastgesteld. De komende vier jaar zijn op grond van veiligheidsontwikkelingen en -analyses ondermijning, huiselijk geweld, woonoverlast, jeugdaanpak en brandveiligheid de prioriteiten in het plan