Ga naar boven

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doelen en prestaties bij 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2017-2021

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Prestatie 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Deze prestatie krijgt een groen stoplicht en kan als volgt worden toegelicht. Er is een start gemaakt met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In 2017 zijn vier gymzalen verbouwd waarbij tegelijkertijd verduurzamingsmaatregelen zijn meegenomen. Op twee gymzalen zijn zonnepanelen geplaatst en er zijn maatregelen genomen om tot een gunstig energielabel te komen. De verbouwing zal binnenkort worden afgerond. In 2018 zal een plan worden uitgewerkt voor de verduurzaming van ongeveer 20 panden. Daarnaast is gewerkt aan de lancering van een makelpunt, Buurtruimte071. De website is gereed en de officiële lancering zal binnenkort plaatsvinden. Maatschappelijke organisaties kunnen hun ruimten hierop te huur aanbieden zodat iedereen gebruik kan maken van deze ruimten. Op deze manier kunnen maatschappelijke organisaties hun eigen ruimten efficiënter gebruiken. Buurtruimte071 zal bijdragen aan een intensiever gebruik van het maatschappelijk vastgoed.