Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV 17.0021 Toekomst huishoudelijke ondersteuning en Eigen bijdrage systematiek
  • RV 17.0035 Toekomst integraal pgb Leiden
  • RV 17.0077 Kader Sociale Wijkteams in Leiden, RV 17.0448 vastgesteld met bijbehorend erratum
  • RV 17.0049 Kwaliteitscommissie Sociaal Domein
  • BW17.0361 Uitvoeringsprogramma decentralisatie en transformatie Maatschappelijke zorg 2017-2020 Jeugd