Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2017

Langzaam verkeer
Om het fiets- scooter- en brommerparkeren bij Leiden Centraal te verbeteren is aan de stadszijde van het centraal station een groot, extra vak voor scooters en bakfietsen gecreëerd. De voorbereidingen zijn gestart voor extra fietsparkeerplekken op het Morssingelterrein.

De Lange Mare en de Haarlemmerstraat zijn heringericht. Iedere zaterdag wordt op de Lange Mare een tijdelijke fietsenstalling geplaatst, op de rijbaan langs de Hartebrugkerk. Ook de nieuwe Beestenmarkt is heringericht.

In november 2017 is de opdracht voor het realiseren en exploiteren van het deelfietsensysteem Bio Science Park gegund aan XBike, die onder de merknaam HelloBike in december 2017 begonnen zijn met de voorbereidingen en testen voor de ingebruikname van dit systeem. De gunning is voor 2 jaar, er worden in eerste instantie 125 fietsen geplaatst op diverse locaties bij het station en op het Bio Science Park. De start is in januari 2018. Voor een onderzoek naar deelfietsen in heel Leiden is bij de 1e bestuursrapportage 2017 €200.000,- beschikbaar gesteld. Oplevering van de eerste resultaten, waarbij participatie van belangrijke doelgroepen een onderdeel is, zal in 2018 plaatsvinden.

Openbaar vervoer

Naar Leiderdorp Alrijne ziekenhuis rijdt sinds eind 2017 ook een R-net bus. De overgang naar een R-net verbinding zorgt voor frequenter busverkeer met verbeterde zitplaatsen. Dit maakt de rit comfortabel en betrouwbaar voor de reiziger. Haltes hebben nieuw meubilair gekregen, digitale informatieborden en overdekte fietsstallingen. Het perron is gelijkvloers met de instap gemaakt. Sinds 2014 rijdt R-net lijn 400 tussen Leiden en Zoetermeer. Deze lijn is zeer succesvol, het aantal reizigers is met 16 procent gegroeid en reizigers waarderen de lijn met een 7,9.

Het college heeft na een uitgebreid participatietraject besloten dat het busstation niet wordt verplaatst. Op de plek waar nu de bussen vertrekken vanaf Leiden Centraal, komt een nieuw, compact busstation. Het wordt een bebouwd busstation dat past bij de rest van de plannen voor het Stationsgebied en voldoet aan de behoeften van de reiziger.

Het nieuwe brugdek is op de Jan van Houtbrug gehesen. De Jan van Houtbrug is onderdeel van de vernieuwde centrumroute; de herinrichting van de centrumroute die loopt van Station Lammenschans naar Station Leiden Centraal via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld. Deze route wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Het eerste tracédeel is in 2017 daadwerkelijk gerealiseerd. In januari 2018 heeft de raad het uitvoeringsbesluit voor het tweede tracédeel vastgesteld. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart voor het vernieuwen van de Valkbrug. Het ontwerp van de brug sluit aan bij het Singelpark rondom de Leidse binnenstad.

Autoverkeer

Op 14 maart 2017 gaven de minister en de gedeputeerde het officiële startsein voor de uitvoering van de RijnlandRoute. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de RijnlandRoute zijn inmiddels in volle gang.

Het projectgebied Ontsluiting Bio Science Park / Plesmanlaan is officieel opengesteld. De nieuwe entree van de stad, als onderdeel van de Leidse Ring Noord, is nu een feit. Daarmee is de basis gelegd voor de verdere gebiedsontwikkeling in het Bio Science Park. Op de Kanaalweg is de spooronderdoorgang opgeleverd ter vervanging van de gelijkvloerse kruising met het spoor. De Leidse Kanaaltunnel is er gekomen om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zeker als er straks meer treinen gaan rijden tussen Leiden en Utrecht. Beide projecten zijn binnen budget en planning opgeleverd.

Parkeren

In januari 2017 heeft de gemeente het digitale kentekenparkeren ingevoerd.

Er is in 2017 hard gewerkt aan de parkeergarage Ringkade (bij het Kooiplein), deze is begin 2018 in gebruik genomen.
Met de nieuwe garage Lammermarkt heeft het centrum van Leiden er 525 parkeerplekken bijgekregen op loopafstand van winkels, musea en horeca. Met het Garage Festival is gevierd dat ‘de diepste parkeergarage van Nederland’ is opgeleverd. De parkeergarage is een spiraal van zeven verdiepingen, 22 meter de diepte in, met lichte en ruime parkeerplekken. De Lammermarkt wordt heringericht als groen evenementenplein.

De voorbereiding voor de bouw van de parkeergarage Garenmarkt is gestart. De raad heeft besloten dat de Garenmarkt straks een groen plein wordt zonder geparkeerde auto’s.

Er is een evaluatie gehouden van de uitbreiding van het betaald parkeren. Uit de evaluatie bleek dat er minder parkeerdruk in woonwijken rondom het centrum is ontstaan.

Voor het parkeermanagement is in 2017 veel gebeurd: realisatie uitbreiding betaald parkeren fase 4; start van de digitale handhaving en digitalisering van de parkeerproducten. Deze projecten hebben veel gevergd van de organisatie. Projecten zijn echter zonder veel problemen geïmplementeerd. De aansturing van de parkeerketen is opgetuigd en ingeregeld met DVO`s en contracten. Regie in de parkeerketen is de volgende stap waarvan de voorbereidingen in 2017 reeds zijn ingezet.

Leefomgeving

De verkeerslichten op het kruispunt Dellaertweg / Schuttersveld zijn vervangen. Tegelijk zijn enkele verbeteringen aangebracht ter bevordering van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

In samenspraak met de wijkvereniging is een lijst opgesteld met de zes grootste verkeersveiligheidsknelpunten in het Houtkwartier. Er zijn 3 knelpunten uitgevoerd in 2017, de overige 3 worden in het voorjaar van 2018 uitgevoerd.

In de zomer is er gewerkt om twee kruispunten in de Merenwijk in te richten als rotonde. Eind november 2017 werden de twee nieuwe rotondes in gebruik genomen.