Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2016 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV 16.0041 Initiatiefvoorstel D66 - Pilot Participatiemedewerkers
  • RV 16.0048 Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Taaleis Participatiewet
  • RV 16.0080 Pilot Jongeren en Schulden Debt? to no Debt!