Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

Objectief gezien (volgens de politiecijfers) was 2016 een positief jaar voor Leiden op het gebied van veiligheid. Sinds 2009 dalen de criminaliteitscijfers en ook in 2016 was dit het geval. Het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven in Leiden was in 2016 7232 dat is 8% minder dan in 2015 (7847). De Veiligheidsmonitor meet allerlei aspecten van slachtofferschap, veiligheid en leefbaarheid. Deze laten over het algemeen een positief of stabiel beeld zien, voor Nederland en ook voor Leiden. Twee belangrijke indicatoren daaruit zijn over de lange termijn stabiel, namelijk het ervaren slachtofferschap (23%, excl. cybercrime, 31% incl. cybercrime) en het % van inwoners dat zich wel eens onveilig voelt (38% in het algemeen en 19% in de eigen buurt).

De Leidse BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) zien toe op de lokale wet- en regelgeving en zijn een belangrijk aanspreekpunt voor bewoners bij vragen over leefbaarheid en overlast. Allerlei vernieuwingen zijn in 2016 in gang gezet. Zo is de visie handhaving openbare ruimte 2016-2019 vastgesteld. Verder professionalisering van de BOA's en betere samenwerking met de politie zijn daarin hoofdpunten. Belangrijke vernieuwing is ook in het kader van het gebiedsgericht werken de aanwijzing van één vaste boa per wijk. Sinds april 2016 dragen alle BOA's het nieuwe landelijke uniform waardoor ze beter herkenbaar zijn op straat.

Op verzoek van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid heeft er in 2016 een onderzoek naar rechtsextremisme plaatsgevonden waarover wij uw raad begin januari 2017 hebben gerapporteerd. De conclusie van het onderzoek is dat er geen sprake is van rechtsextremisme in Leiden-Bollenstreek. In dit gebied zijn wel enkele rechtsactivistische groeperingen en individuen actief.