Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2016 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 15.0119 Nota van Uitgangspunten 'Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel - Doelencomplex’  
 • RV 15.0138 Bestemmingsplan Rijnsburgerblok deel 1
 • RV 15.0146 Bestemmingsplan woontoren Bètaplein
 • RV 16.0025 Wijzigingen Welstandsnota 2014 vanwege besluit Gevelreclame c.a. en welstandsregels voor bouwwerken op horecaterrassen
 • RV 16.0038 Uitvoeringsbesluit woontoren Bètaplein
 • RV 16.0039 Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek
 • RV 16.0007 Vaststelling bestemmingsplan 'Marktsteeg 10'
 • RV 16.0014 Keuze uit instrumenten om overlast als gevolg van kamerbewoning te beperken
 • RV 16.0036 Middelen Invoering Omgevingswet 2016
 • RV 16.0044 Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016
 • RV 16.0043  Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Skyline Next veld 3 en 4
 • RV 16.0053  Eerste uitvoeringsbesluit locaties huisvesting vergunninghouders en bijzondere doelgroepen
 • RV 16.0067 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016
 • RV 16.0081 Uitvoeringsbesluit Nieuweroord
 • RV 16.0079 Vaststelling bestemmingsplan 'Evenementen Leidse Hout'
 • RV 16.0088 Vaststelling bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016
 • RV 16.0099 Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016-2020
 • RV 16.0087 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 'Zijlsingel 36
 • RV 16.0096 Vaststelling bestemmingsplan Rapenburg 48
 • RV 16.0097 Uitvoeringsbesluit Groenoord Noord 2016, bedrijventerrein en randen
 • RV 16.0107 Programmavisie Omgevingswet
 • RV 16.0125 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart