Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2016 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV 15.0033 Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven
  • RV 13.0151 Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014-2018