Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2016 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • BW 16.0059 Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017
 • BW 16.0060 Uitgangspunten toekomst jeugdhulp Holland Rijnland
 • RV 16.0109 Eindrapport Agenda 2020 RDOG HM: ‘Gezond Geregeld'
 • BW 16.0114 Pilot i-pgb in Leiden
 • BW 16.0287 Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming 2016
 • BW 16.0288 Inkoopplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 tot en met 2019
 • BW 16.0402 Mandaatbesluit en Volmacht Dagelijks Bestuur Holland Rijnland voor Inkoop Jeugdhulp 2017 tot en met 2019
 • BW 16.0612 Sluitende aanpak jongeren in een kwetsbare positie tussen de 16 en 27 jaar ‘Voor alle jongeren perspectief’
 • BW 16.0613 Implementatieplan Integrale Crisisdienst 0-100 (ICD)
 • BW 16.0614 Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017
 • BW 16.0968 Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018 tussen de gemeente Leiden en Holland Rijnland
 • BW 16.0949 Programmabegroting Jeugdhulp 2017 Holland Rijnland
 • BW 16.0467 Uitwerking besteding budget Intensivering Onderwijsbeleid
 • RV 15.0005 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Leiden 2015
 • RV 12.0018 Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 2012-2027