Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

Het beleid van het programma Economie richt zich op het faciliteren en stimuleren van ondernemen en marketing en promotie van de stad. Van de acht prestaties in de begroting 2016 staan er zes op 'groen' en twee op 'oranje'. Een aantal prestaties wordt hierna bij de beleidsterreinen toegelicht.

De belangrijke ontwikkelingen in 2016 voor dit programma zijn :

 • de inspanningen voor Economie 071 om de investesteringen, werkgelegenheid en de economische structuur te versterken zijn onverminderd voortgezet. De Index071 geeft voor 2016 een groei te zien van bijna 3 %.
 • de kantorenleegstand is gedaald tot onder de 11 %. Er is actief ingezet op transformatie, renovatie en sloop.
 • de regionale retailvisie en de kaderstellende Notitie Winkelvoorzieningen Binnenstad zijn vastgesteld.
 • het project Terrassen is van start gegaan na vaststelling van de beleidsregels.
 • verbeterde samenwerking tussen Universiteit Leiden, het LUMC, Hogeschool Leiden en het Leiden Bio Science Park door de opgestelde gezamenlijke campusstrategie en de voorbereiding van samenwerkingsovereenkomsten.
 • de horecavisie en de hotelvisie zijn vastgesteld.
 • in februari is de eerste fase van de nieuwe Science Campus Gorlaeus van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen opgeleverd aan de Universiteit Leiden.
 • Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende dinsdag 6 december in Leiden de nieuwe vleugel van de Leidse instrumentmakers School.
 • Op 8 februari 2016 opende minister Kamp de Biotech Training Facility in het Leiden Bio Science Park.
 • de gemeenteraad heeft ingestemd met cofinanciering aan de stichting Leiden Regeneratieve Medicine Platform.
 • het regionale en vernieuwde Expat Centre is geopend.
 • In oktober 2016 was de opening van HUBspot: Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.
 • samen met Centrummanagement, Leiden Marketing, de Cultuurmakelaar en andere belangrijke partijen zijn ook in 2016 vele projecten, evenementen en activiteiten tot stand gekomen. De kerstmarkt is uitgeroepen tot de beste en meest orginele van Nederland.
 • vele inspanningen uit het programma Binnenstad zijn samen met betrokken stadspartners in 2016 gerealiseerd. Van nieuwe straatnaamborden, start proef WIFI tot een integrale projectaanpak van de openbare ruimteprojecten. Ook de voorbereidingen voor de verkiezing 'beste binnenstad van Nederland in 2017' zijn gestart.