Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

In 2016 is voortvarend gewerkt aan de projecten die voortkomen uit de Mobiliteitsnota, waarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad verder worden vergroot. Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2016 waren:

  • op het Morssingelterrein bij het centraal station zijn ruim 1000 extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd;
  • er zijn meerdere scenario’s voor de locatie van het busstation beoordeeld;
  • het project ongelijkvloerse kruising Leiden Bio Science Park is volgens planning succesvol voltooid;
  • Leiden en Leiderdorp hebben het Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld;
  • het provinciaal Inpassingsplan voor de RijnlandRoute is onherroepelijk geworden. De provincie Zuid Holland heeft het hoofdcontract van de Rijnlandroute gegund;
  • de aanleg van de onderdoorgang van het spoor bij de Kanaalweg is gestart;
  • in 2016 is betaald parkeren in de wijken rondom het centrum daadwerkelijk van start gegaan. Dit is voor diverse wijken met verschillende startdata (1 januari, 18 juli, 1 november) ingevoerd;  
  • de voorbereiding op het kentekenparkeren heeft plaatsgevonden;
  • in 2016 is voortvarend gewerkt aan de bouw van de parkeergarage Lammermarkt, bevonden de werkzaamheden aan de bouw van de parkeergarage Kooiplein zich in de afrondende fase en zijn voorbereidende werkzaamheden gestart voor de bouw van de parkeergarage Garenmarkt;
  • verschillende maatregelen voor duurzame mobiliteit zijn uitgevoerd.