Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2016 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 16.0118 Kredietaanvraag 'Het koppelen Leidse verkeerscentrale aan regionale verkeerscentrale'
 • RV 16.0110 Aanpassing Parkeer- en Parkeerbelastingverordening, Aanwijzingsbesluit K.31.1 en voorschriften (K.31.2)
 • RV 16.0098 Deelverordening privaat gefinancierde parkeergelegenheid
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • RV 16.0060 Esthetisch programma van Eisen Rijnlandroute
 • RV 16.0051 Krediet aanvraag Herstel Jan van Houtbrug
 • RV 16.0050 Kaderbesluit Leidse Ring Noord
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake Scenario’s toekomstige locatie busstation Leiden Centraal
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 16.0021 Onttrekking aan het openbaar verkeer van het parkeerterrein aan het Looiersplein
 • RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat