Ga naar boven

Staat kredieten grondbedrijf incl. af te sluiten

Project

Deelproject

Lasten

Baten

Project begroting

Geboekt

Restant

Project begroting

Geboekt

Restant

A4/W4

6100915 A4/W4

Afg.

1.958

2.663

-704

-2.823

-2.663

-160

AALMARKT

6100955 Aalmarkt - Stadsgehoorzaalblok

17.489

16.508

981

-7.232

-6.877

-355

6100956 Aalmarkt - Waagblok

7.832

7.462

369

-1.216

-1.216

0

6100957 Aalmarkt - Haarlemmerstraatblok

5.900

5.862

38

-3.553

-618

-2.934

6100958 Aalmarkt - Bijdragen

-1.839

-5.917

4.079

-13.943

-8.629

-5.314

6100959 Aalmarkt - Plankosten

15.627

14.485

1.141

-5

-7

2

6100960 Aalmarkt - Openbare ruimte

3.757

2.507

1.250

0

0

0

6101052 Aalmarkt - Oude aan- en verkopen

1.419

1.410

9

-1.255

-1.255

0

DIEPERHOUT

6100940 Dieperhout - Agnes

3.863

3.001

862

-4.494

-4.395

-99

6100941 Dieperhout - ROC

7.777

6.943

834

-7.803

-689

-7.113

HAAGWEGKWARTIER WEST

6100936 Haagwegkwartier - Noordelijke sportveldn

4.595

2.791

1.804

-5.760

-4.737

-1.022

6101148 Haagwegkwartier - Moskee ROC Ter Haark.

1.625

987

638

-479

-462

-17

HERONTWIKKELING GROENOORDHALLEN

6100917 GEO - Groenoord noord

6.258

5.994

264

-5.103

-4.773

-330

6100918 GEO - Van Voorthuyzenlocatie

7.830

6.986

844

-7.048

-6.866

-181

6100919 GEO - Bedrijventerrein Groenoord

4.449

2.771

1.678

-3.723

-2.018

-1.705

6100920 GEO - Overige kosten/opbrengsten

1.758

1.791

-33

-1.768

-1.801

33

6100921 GEO - Groenoordhallenterrein

4.017

3.246

772

-5.126

-3.126

-2.000

6100922 GEO - Bijdragen infrastructuur

35

34

1

0

0

0

LAMMENSCHANSPARK

6101352 Lammenschans driehoek

22.640

1.142

21.498

-19.416

-1.412

-18.004

LORENTZSCHOOL

6100325 Lorentzschool - DP Du Rieustraat

65

28

37

-848

-848

0

6100326 Lorentzschool - DP appartementen

1.318

814

504

-1.657

0

-1.657

6100327 Lorentzschool - DP schoolgebouw

1.408

1.337

71

-808

-808

0

6101050 Lorentzschool - DP bijdragen

1.585

1.451

133

0

0

0

NIEUWEROORD

6101328 Nieuweroord

2.212

1.507

705

-8.279

-141

-8.138

OPPENHEIMSTRAAT (FASE 2)

6100945 St Josephschool fase 2 appartementen

609

117

492

-449

0

-449

STATIONSGEBIED

6100946 Stationsgebied-Rijnburgerblok K1-2,5

18.916

17.423

1.493

-19.976

-8.464

-11.512

TREKVAARTPLEIN

6100914 Trekvaartplein

13.054

10.352

2.702

-5.404

-4.991

-414

Totaal

156.159

113.697

42.462

-128.169

-66.799

-61.371