Ga naar boven

Staat van investeringskredieten incl. af te sluiten

Kostenplaats

Datum besluit

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te realiseren inkomsten

Inkomsten t/m lopend dienstjaar

Nog te realiseren inkomsten

Af te sluiten

Ouder 3 jaar

Programma: Bestuur en dienstverlening

Beleidsterrein: Bestuur

7100750 zaakgewijs werken organisatieontw.

11-nov-2014

588

411

177

588

411

177

7100751 zaakgewijs werken software

11-nov-2014

470

160

310

0

0

0

7100795 ontwikkeling informatiseringsbeleid

8-jul-2015

850

352

498

850

352

498

7100897 vernieuwen gemeentelijke website

8-jul-2015

150

33

117

0

0

0

Totaal Bestuur

2.058

956

1.102

1.438

763

675

Beleidsterrein: Dienstverlening

7100004 applicatie basisregistraties

11-nov-2008

300

234

66

0

0

0

Ja

7100339 modernisering GBA 2013

20-sep-2012

192

0

192

0

0

0

Ja

7100340 basisregistratie ondergrond 2013

13-nov-2012

192

3

189

0

0

0

Ja

7100383 basisregistratie adressen gebouwen

17-sep-2013

103

23

80

0

5

-5

Ja

7100384 tachymeters 2 stuks

17-sep-2013

134

103

31

0

0

0

Ja

Totaal Dienstverlening

921

364

557

0

5

-5

Totaal Bestuur en dienstverlening

2.979

1.320

1.659

1.438

768

670

Programma: Veiligheid

Beleidsterrein: Activiteiten Veiligheidshuis B2

7100930 uniformen BOA's

5-jul-2016

34

18

16

0

0

0

Totaal Activiteiten Veiligheidshuis B2

34

18

16

0

0

0

Totaal Veiligheid

34

18

16

0

0

0

Programma: Economie

Beleidsterrein: Ruimte om te ondernemen

7100540 elektrische installatie vrijdagmarkt

17-sep-2013

50

4

46

0

0

0

Ja

Totaal Ruimte om te ondernemen

50

4

46

0

0

0

Beleidsterrein: Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

7100136 LBSP externe plankosten

28-jun-2011

785

437

348

785

437

348

Ja

7100153 planvoorb. Leiden Bio Science Park

10-nov-2010

3.490

2.401

1.089

3.280

2.191

1.089

Ja

7100741 cofinanciering kennis-initiatieven

11-nov-2014

848

848

0

848

848

0

Ja

7100784 Leeuwenhoekpark

9-apr-2015

1.604

1.143

461

1.034

952

81

7100853 reconstructie Einsteinweg

5-jul-2016

350

32

318

0

5

-5

Totaal Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

7.076

4.860

2.216

5.946

4.433

1.514

Beleidsterrein: Marketing en promotie

7100740 programma binnenstad 2015-2018

16-okt-2014

2.300

1.575

725

2.300

1.575

725

Totaal Marketing en promotie

2.300

1.575

725

2.300

1.575

725

Totaal Economie

9.426

6.438

2.988

8.246

6.007

2.239

Programma: Bereikbaarheid

Beleidsterrein: Langzaam verkeer

7100071 diverse fietsvoorzieningen

13-dec-2016

434

271

163

0

0

0

7100680 fietsenst.Rijnsburgerblok-stichtingskstn

13-feb-2014

4.750

0

4.750

0

0

0

7100681 fietsenst.Rijnsburgerblok-inrichtingskst

13-feb-2014

1.450

0

1.450

0

0

0

7100682 fietsenst.Rijnsburgerblok-brm+onvoorzien

13-feb-2014

1.715

532

1.183

840

316

524

7100722 onderdoorgang Niels Bohrweg

18-sep-2014

805

640

165

737

563

174

Ja

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

9-jul-2015

250

206

44

250

206

44

7101071 fietsvoorzieningen bij bushaltes

10-nov-2016

78

0

78

0

0

0

7101072 aanpassen Koninginnelaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

30

0

30

0

0

0

7101073 aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

10-nov-2016

100

0

100

0

0

0

7101074 aanpassen Sitterlaan-Lammenschansweg

10-nov-2016

75

0

75

0

0

0

7101075 aanpassen Posthofrotonde

10-nov-2016

60

33

27

0

0

0

7101076 aanpassen kruisingen Herenstraat

10-nov-2016

825

1

824

225

0

225

7101077 fiets corridor Den Haag Oost Rijnz brug

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

7101078 UVP fiets quick wins corridor 3 Katwijk

10-nov-2016

250

0

250

0

0

0

7101079 UVP fietscorridor Den Haag, Ravelingenst

10-nov-2016

400

0

400

280

0

280

7101080 UVP fiets wijkstallingen

10-nov-2016

40

0

40

0

0

0

7101096 UVP fietspalen

10-nov-2016

99

0

99

0

0

0

7101102 kleine verk.maatr.bij fietsongevallenloc

10-nov-2016

65

0

65

0

0

0

7101103 aanpassingen Turfmarkt-Blauwpoortsbrug

10-nov-2016

110

0

110

0

0

0

Ja

7101104 aanpassingen Zijlsingel-Oosterkerkstraat

10-nov-2016

50

0

50

0

0

0

Ja

7101105 aanp. Herenstraat-Zoeterwoudsesingel

10-nov-2016

230

0

230

0

0

0

Ja

7101106 aanp.fiets quick wins corr.Den Haag Oost

10-nov-2016

50

0

50

0

0

0

Ja

7101107 Quick wins corr.Den Haag West, Morsstr.

10-nov-2016

182

0

182

132

0

132

Ja

7101125 diverse fietsvoorzieningen 2012

10-nov-2011

202

202

0

0

0

0

Ja

7101128 fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem

10-nov-2016

43

0

43

0

0

0

Totaal Langzaam verkeer

12.328

1.884

10.444

2.464

1.085

1.379

Beleidsterrein: Openbaar vervoer

7100063 busr.Churchillln ihkv Bosh.kade 30km/uur

11-nov-2008

300

106

194

0

0

0

Ja

7100586 nieuwe ov-terminal CS Zeezijde

11-nov-2014

810

342

468

0

0

0

7100747 HOV Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk

11-nov-2014

15

0

15

15

0

15

7100748 HOV Leiden Centraal-Leiderdorp

11-nov-2014

10

0

10

10

0

10

7100786 inpassing busterminal Zeezijde

18-jun-2015

142

115

27

142

115

27

7100898 HOV Hooigracht St.Jorisstr.,Pelikaanstr

3-dec-2015

314

119

195

0

0

0

7100899 HOV Jan van Houtbrug/Levendaal

3-dec-2015

4.199

1.866

2.333

3.270

1.540

1.730

7100900 HOV Langegracht

3-dec-2015

348

76

272

0

0

0

7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg

3-dec-2015

339

12

327

0

0

0

7100903 HOV Centrumroute

3-dec-2015

300

211

89

0

10

-10

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

7-jul-2016

250

89

161

250

89

161

Totaal Openbaar vervoer

7.028

2.937

4.091

3.688

1.755

1.933

Beleidsterrein: Autoverkeer

7100015 OBSP Projectmanagement

21-apr-2009

2.779

2.641

138

2.327

2.327

0

Ja

7100016 OBSP contract

2-dec-2010

731

599

132

437

437

0

Ja

7100017 OBSP omgeving

2-dec-2010

502

460

42

370

370

0

Ja

7100018 OBSP verkeer en techniek

2-dec-2010

2.353

2.285

68

1.937

1.937

0

Ja

7100019 OBSP ruimtelijke ordening

2-dec-2010

297

297

0

297

297

0

Ja

7100053 Opdrachtgeverskosten Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

2.939

1.934

1.005

621

621

0

Ja

7100068 hooigracht-route (kruispunten)

1-jan-2003

1.325

1.266

59

100

105

-5

Ja

7100072 W4 - aquaduct met tunnelbak

26-sep-2006

500

141

359

500

141

359

Ja

7100074 reconstructie Maresingel

12-nov-2009

1.857

661

1.196

932

291

641

Ja

7100078 aanleg Hallenweg 1e fase

30-sep-2010

2.721

1.626

1.095

1.586

1.444

142

Ja

7100079 investeringen wegen

11-nov-2014

5.417

1.191

4.226

0

170

-170

7100080 herinrichting Kaarsemakersplein

4-jul-2006

400

10

390

308

8

300

Ja

7100085 wijkactieplannen en parkeren

10-nov-2010

120

68

52

0

0

0

Ja

7100520 OBSP verkeersregelinstallatie

14-maa-2013

949

698

251

0

0

0

Ja

7100537 ventwegen Willem de Zwijgerlaan

9-jul-2013

573

343

230

0

0

0

Ja

7100592 Willem de Zwijgerlaan afr.werkzaamh.

9-jul-2013

1.820

1.820

0

0

0

0

Ja

7100627 OBSP afwikkeling ovk universiteit

10-okt-2013

361

353

7

0

0

0

Ja

7100628 OBSP bijkomende werkzaamheden

10-okt-2013

1.754

854

900

523

529

-6

Ja

7100629 OBSP contract opdrachtnemer excl VRI

10-okt-2013

25.845

22.314

3.531

18.222

13.821

4.400

Ja

7100630 OBSP risicoreservering

10-okt-2013

6.429

0

6.429

0

0

0

Ja

7100856 aanpassingen Kort Rapenburg-Noordeinde

10-nov-2016

500

0

500

250

0

250

Ja

7100883 bouwkn. Spoordek etc. Kanaalweg-zuid

21-apr-2009

7.997

2.611

5.386

250

265

-15

Ja

7100884 conditionerende werkzaam. Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

878

279

600

35

35

0

Ja

7100885 risicoreservering Kanaalweg-Zuid

21-apr-2009

7.371

0

7.371

0

0

0

Ja

7100896 programmasturing IP infrastructuur

10-nov-2015

750

84

666

750

84

666

7100902 aankoop grond Plesmanlaan OBSP

10-okt-2013

265

265

0

0

0

0

Ja

7100924 aanp.kruising Oegstg.weg-Boerh.laan

5-nov-2013

1.914

1.661

253

431

100

331

Ja

7100942 Schutterstraat/Poelgeeststraat

10-nov-2010

25

1

24

0

0

0

Ja

7100979 herinrichting Schutterstraat

10-nov-2016

160

0

160

5

0

5

7101037 LRN opdrachtgeverskosten algemeen

5-jul-2016

1.993

248

1.745

1.745

0

1.745

7101038 LRN opdrachtgeverskosten Plesmanlaan

5-jul-2016

2.112

18

2.094

1.192

0

1.192

7101039 LRN bijkomende werkz.heden Plesmanlaan

5-jul-2016

452

0

452

452

0

452

7101040 LRN bijk.werkzaamh. W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

1.015

0

1.015

1.015

0

1.015

7101041 LRN opdrachtgeverskosten Leiderdorp

5-jul-2016

2.517

10

2.507

2.507

0

2.507

7101042 LRN bijkomende werkz.heden Leiderdorp

5-jul-2016

414

0

414

414

0

414

7101043 LRN opdrachtgev.kosten W. de Zwijgerlaan

5-jul-2016

2.374

19

2.355

221

0

221

7101081 verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal

10-nov-2016

348

0

348

153

0

153

7101083 ORB - Algemeen

29-sep-2016

213

238

-24

213

238

-24

7101084 ORB - Haven

29-sep-2016

14

12

2

14

12

2

7101085 ORB - Herensingel/ged.Oude Herengracht

29-sep-2016

119

20

99

119

20

99

7101086 ORB - Hogewoerd

29-sep-2016

34

7

27

34

7

27

7101087 ORB - Ing. Driessenstraat

29-sep-2016

132

43

89

132

43

89

7101088 ORB - Kaardesteeg

29-sep-2016

34

7

26

34

7

26

7101089 ORB - Kruising Herenstr-Zoeterwoudsesngl

29-sep-2016

76

8

68

76

8

68

7101090 ORB - Morsstraat

29-sep-2016

40

26

14

40

26

14

7101091 ORB - Prinsessekade/Turfmarkt/Noordeinde

29-sep-2016

177

50

128

177

50

128

7101092 ORB - Steenstraat/Beestenmarkt catwalk

29-sep-2016

87

30

57

87

30

57

7101093 ORB - Witte Singel

29-sep-2016

57

10

47

57

10

47

7101094 ORB - Zijlsingel

29-sep-2016

164

16

148

164

16

148

7101095 verkeersmaatregelen Rijnsburgerweg

10-nov-2016

110

0

110

0

0

0

7101097 verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan

10-nov-2016

50

0

50

0

0

0

7101098 verkeersmaatregelen Charley Tooropweg

10-nov-2016

74

4

70

0

0

0

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP

5-jul-2016

250

14

236

0

0

0

7101150 investeringen wegen 2014

5-nov-2013

1.718

1.718

0

0

0

0

Ja

Totaal Autoverkeer

94.104

46.957

47.147

38.726

23.447

15.279

Beleidsterrein: Parkeren

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

18-feb-2010

11.505

7.410

4.095

0

0

0

Ja

7100092 park.garage Garenmark-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.465

2.820

2.645

250

250

0

Ja

7100093 park.garage Lammermarkt-opdrachtg.kn.

21-apr-2011

5.204

4.788

416

250

250

0

Ja

7100284 vervanging parkeerapparatuur 2012 e.v.

20-sep-2011

1.504

159

1.345

0

159

-159

Ja

7100451 park.garage Lammerm.-OR projectmanagemnt

13-nov-2012

1.445

0

1.445

0

0

0

Ja

7100543 Vervangen handhavingsinformatiesysteem

22-sep-2015

72

0

72

0

0

0

7100644 bouw parkeergarage Lammermarkt

28-nov-2013

25.704

21.708

3.996

0

21

-21

Ja

7100645 verpl.riolering ivm park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

18

18

0

0

0

0

Ja

7100646 techn.installaties park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

3.322

496

2.826

0

0

0

Ja

7100647 directieleveringen park.gar.Lammermarkt

28-nov-2013

422

101

321

0

0

0

Ja

7100649 bouw parkeergarage Garenmarkt

28-nov-2013

22.594

1.875

20.719

0

0

0

Ja

7100650 verpl.riolering park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

632

0

632

0

0

0

Ja

7100651 techn.installaties park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

2.597

0

2.597

0

0

0

Ja

7100652 directieleveringen park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

430

0

430

0

0

0

Ja

7100653 inr.openb.ruimte park.gar.Garenmarkt

28-nov-2013

1.462

0

1.462

0

0

0

Ja

7100669 park.garage Lammerm.-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

276

66

210

0

0

0

Ja

7100670 park.garage Lammerm.-risicoreservering

28-nov-2013

7.190

0

7.190

0

0

0

Ja

7100671 park.garage Garenmarkt-cond.werkzaamh.

28-nov-2013

604

175

429

0

0

0

Ja

7100672 park.garage Garenmarkt-risicoreservering

28-nov-2013

9.646

0

9.646

0

0

0

Ja

7100737 digitaliseren parkeercontrole

11-nov-2014

1.400

483

917

0

0

0

7100738 parkeerapparatuur garage Kooiplein

11-nov-2014

135

136

-1

0

0

0

7100743 voorb.parkeerregulering schilwijken

11-nov-2014

350

350

0

350

350

0

Ja

7100753 opdrachtgeverskosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

1.243

1.039

204

726

743

-17

7100796 uibreiding betaald parkeren

7-jul-2015

2.480

2.073

407

310

260

50

7100797 handterminals uitbr. betaald parkeren

7-jul-2015

50

26

24

0

0

0

7100798 uitbreiding digitalisering parkeren

7-jul-2015

50

0

50

0

0

0

7101112 directieleveringen OR Lammermarkt

31-maa-2016

1.585

5

1.580

0

0

0

7101113 bouwkn Nwe Beestenmarkt - OR Lammermarkt

31-maa-2016

3.945

0

3.945

0

0

0

7101114 risicoreservering OR Lammermarkt

31-maa-2016

1.009

0

1.009

0

0

0

Totaal Parkeren

112.337

43.726

68.611

1.886

2.033

-147

Beleidsterrein: Leefomgeving

7100014 aanpak black spots

13-nov-2012

479

114

365

0

0

0

Ja

7100022 rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan

10-nov-2010

452

280

172

0

0

0

Ja

7100062 uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

10-nov-2011

344

160

184

0

0

0

Ja

7100084 rec.krpt.lammenschwg-tomatenstr

20-dec-2005

738

10

728

0

0

0

Ja

7100471 RWO bereikbaarheid Leidse agglomeratie

21-apr-2009

1.791

1.791

0

1.791

1.791

0

Ja

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

29-nov-2012

700

439

261

700

439

261

Ja

7100904 voetgangersbewegwijzering

17-dec-2015

191

161

30

0

0

0

7100929 reconstructie Schuttersveld-Dellaertweg

13-nov-2012

377

11

366

179

0

179

Ja

7100945 fiets- en auto bewegwijzering

5-jul-2016

311

0

311

0

0

0

7101099 vervanging verkeersborden

10-nov-2016

40

0

40

0

0

0

7101100 verk.kundige aanp. Stieltjesstraat

10-nov-2016

25

10

15

0

0

0

7101101 kleine verkeerskundige voorzieningen

10-nov-2016

135

16

119

0

0

0

7101140 koppelen Leidse verk.centr.reg.verk.cen

20-dec-2016

300

3

297

200

3

197

Totaal Leefomgeving

5.884

2.995

2.888

2.870

2.233

637

Totaal Bereikbaarheid

231.681

98.499

133.182

49.634

30.553

19.081

Programma: Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein: Verharde openbare ruimte

7100027 verkeersvoorzieningen

11-nov-2014

44

131

-87

0

96

-96

7100064 VRI kwaliteitscentrale

11-nov-2008

100

94

6

0

0

0

Ja

7100082 vervanging verkeerslichtinstallaties

11-nov-2014

1.373

404

969

0

17

-17

7100095 vervanging openbare verlichting 2014 ev

5-nov-2013

3.514

591

2.923

0

2

-2

Ja

7100096 herinrichting binnenstad

2-dec-2008

2.005

1.996

9

627

627

0

Ja

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein

8-jul-2008

550

484

66

0

0

0

Ja

7100099 investeringen bruggen 2014 e.v.

10-nov-2015

211

59

152

0

0

0

7100101 walsstrooiers

12-sep-2010

46

0

46

0

0

0

Ja

7100118 vervanging DIFTAR

11-nov-2008

100

0

100

0

0

0

Ja

7100119 inzamelmiddelen 2014 e.v.

23-sep-2014

939

411

528

0

0

0

7100120 milieustraat

12-nov-2009

260

18

242

0

0

0

Ja

7100285 wissellocatie pa-containers kenauweg

20-dec-2007

300

0

300

0

0

0

Ja

7100318 vervanging wijkcontainers

20-sep-2011

3.791

3.116

675

0

0

0

Ja

7100323 herinr.Marnixstr.Molenstr.Past.str.Mus.s

10-nov-2011

969

533

436

0

0

0

Ja

7100390 auto stadsontwerp

17-sep-2013

26

0

26

0

0

0

Ja

7100420 Staatsspoorbrug

11-nov-2014

1.770

828

942

0

0

0

7100487 aanschaf ondergrondse containers

6-nov-2012

2.280

2.015

265

0

54

-54

Ja

7100514 vervangen val churchillbrug

14-nov-2006

800

222

578

0

0

0

Ja

7100517 kwaliteitsverbetering Breestraat

14-maa-2013

4.154

4.157

-2

1.900

1.904

-5

Ja

7100589 kwaliteitsverbetering Breestraat fase 2

13-feb-2014

1.159

68

1.091

0

0

0

7100607 Vervangen meerpalen

10-nov-2010

130

146

-16

0

0

0

Ja

7100620 Singelpark - Begraafplaats Groenesteeg

7-nov-2013

634

420

214

374

374

-0

Ja

7100742 vri Rijnsburgerweg

11-nov-2014

153

0

153

0

0

0

7100744 parkbruggen (15st) Merenwijk/Stevenshof

10-nov-2011

426

426

0

0

0

0

Ja

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt

18-jun-2015

2.041

167

1.874

690

70

620

7100908 verv.verkeerslichtinstallaties 2014

5-nov-2013

793

793

0

0

0

0

Ja

7100912 inzamelmiddelen 2013

13-nov-2012

295

295

0

0

0

0

Ja

7100920 renovatie parkbruggen Stevenshof

5-nov-2013

440

408

32

0

0

0

Ja

7100927 herinrichting Haarlemmerstraat

31-maa-2016

3.643

477

3.166

0

0

0

7100944 Jan van Houtbrug

5-jul-2016

1.088

593

495

0

0

0

7101036 verkeersvoorzieningen 2014

5-nov-2013

230

230

0

0

0

0

Ja

7101069 vri Willem de Zwijgerlaan

10-nov-2016

125

0

125

0

0

0

7101115 directieleveringen Valkbrug

31-maa-2016

95

0

95

0

0

0

7101116 bouwkosten Valkbrug

31-maa-2016

2.900

0

2.900

0

0

0

7101117 opdrachtgeverskosten Valkbrug

31-maa-2016

680

157

523

0

0

0

7101118 overige bijkomende kosten Valkbrug

31-maa-2016

55

0

55

0

0

0

7101119 risicoreservering Valkbrug

31-maa-2016

870

0

870

0

0

0

Totaal Verharde openbare ruimte

38.989

19.237

19.751

3.590

3.144

446

Beleidsterrein: Openbaar water

7100122 vervanging riolering

10-nov-2015

7.186

2.755

4.431

0

229

-229

7100483 verv. Riolering Genestetstraat 2de fase

10-nov-2010

335

335

0

0

0

0

Ja

7100484 verv. Riolering Middelste gracht

10-nov-2010

670

595

75

0

1

-1

Ja

7100485 verv. Riolering Uiterste gracht

10-nov-2011

910

825

85

0

0

0

Ja

7100486 Rioolrenovatie zuid-west

24-sep-2012

1.718

1.413

305

0

0

0

Ja

7100626 wateroverlast Oude Kooi

10-okt-2013

7.229

3.036

4.194

3.159

3.036

124

Ja

7100633 verv.riolering Burggravenlaan-Sitterlaan

5-nov-2013

2.050

2.002

48

0

0

0

Ja

7100634 ren.riolering Burggravenlaan-Sitterlaan

5-nov-2013

455

308

147

0

0

0

Ja

7100635 ren.riolering Maresingel-Herensingel

5-nov-2013

1.060

940

120

0

0

0

Ja

7100636 ren.riolering Hooigracht

5-nov-2013

277

211

66

0

0

0

Ja

7100637 vervanging riolering Hooigracht

5-nov-2013

480

25

455

0

0

0

Ja

7100638 renovatie riolering Einsteijnweg

5-nov-2013

158

115

42

0

0

0

Ja

7100639 verv.riolering Witte Singel-Bloemistenln

5-nov-2013

335

272

63

0

0

0

Ja

7100640 verv.riolering Eimerspoelstraat

5-nov-2013

128

5

122

0

0

0

Ja

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ

5-nov-2013

240

53

187

0

0

0

Ja

7100642 vervanging Lammenschansweg

5-nov-2013

315

261

54

0

0

0

Ja

7100643 renovatie riolering Vreewijk

5-nov-2013

150

12

138

0

0

0

Ja

7100925 verv.+renov.riolering Haagweg Zuid

10-nov-2010

2.855

8

2.847

0

0

0

Ja

7100926 verv.+renov.riolering Gasthuis

10-nov-2011

1.000

0

1.000

0

0

0

Ja

7100936 vervanging riolering Merenwijk

10-nov-2011

258

258

0

0

0

0

Ja

7100937 vervanging riolering Vrouwenweg

13-nov-2012

52

52

0

0

0

0

Ja

7100938 wateroverlast diverse locaties

13-nov-2012

162

162

0

0

0

0

Ja

Totaal Openbaar water

28.023

13.643

14.380

3.159

3.266

-107

Beleidsterrein: Openbaar groen

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden

8-sep-2011

1.298

584

714

0

0

0

Ja

7100107 integraal waterplan

20-dec-2007

1.625

1.395

230

800

773

27

Ja

7100360 Heempark 2013

13-nov-2012

51

13

38

0

0

0

Ja

7100422 park Kweeklust

11-nov-2014

57

0

57

0

0

0

7100559 herinrichting oude oprijlaan Rhijnhof

10-nov-2015

288

0

288

288

0

288

7100595 groene recreatieve ondersteuning

9-jul-2013

275

267

8

275

267

8

Ja

7100631 verbetering wijk Transvaal

19-dec-2013

150

153

-3

150

153

-3

Ja

7100667 groene daken

13-feb-2014

200

116

84

200

116

84

7100721 Oostvlietpolder fase 2

10-jul-2014

1.287

1.167

120

1.257

1.167

90

7100749 Van der Werfpark

11-nov-2014

350

5

345

0

0

0

7100791 Leidse Ommelanden 2014-2020

9-jul-2015

1.940

1.040

900

1.940

1.040

900

7100799 overige bijkomende kosten OR Lammermarkt

30-apr-2015

703

4

699

0

0

0

7100867 Morspark

10-nov-2015

800

34

766

238

0

238

7100869 toegang Leidse Hout

10-nov-2015

182

4

178

0

0

0

7100881 knelpunt fietspad Matilo

18-jun-2015

88

15

74

88

15

74

7100882 verbeteringen 8 fietsroutes

18-jun-2015

500

357

143

349

265

84

Totaal Openbaar groen

9.794

5.155

4.639

5.584

3.795

1.789

Beleidsterrein: Duurzaamheid

7100489 onderzoek geothermie regio Leiden

18-dec-2012

100

41

59

100

41

59

Ja

7100594 duurzaamheidsfonds 2

10-okt-2013

1.000

772

228

900

772

128

Ja

7100608 singelpark - Overall

7-nov-2013

659

475

183

360

360

0

Ja

7100609 singelpark - Participatie

7-nov-2013

73

73

0

73

73

0

Ja

7100610 singelpark - Brugverbindingen

7-nov-2013

1.095

657

438

333

333

0

Ja

7100611 singelpark - Singelroute

7-nov-2013

1.682

542

1.139

665

334

331

Ja

7100612 singelpark - Nuon

7-nov-2013

2.832

724

2.108

850

477

373

Ja

7100613 singelpark - Arsenaalplein

7-nov-2013

34

2

32

2

2

0

Ja

7100614 singelpark - Morspoort

7-nov-2013

768

690

78

484

438

46

Ja

7100615 singelpark - Bleekerspark

7-nov-2013

108

22

86

1

1

0

Ja

7100616 singelpark - Ankerpark

7-nov-2013

78

32

46

24

24

0

Ja

7100617 singelpark - Katoenpark

7-nov-2013

28

8

20

7

7

0

Ja

7100618 singelpark - Hortus

7-nov-2013

27

4

22

2

2

0

Ja

7100761 laadpalen voor elecrisch vervoer

18-sep-2014

250

14

236

3

3

0

7101070 tijdelijke fietsenstalling Leiden CS

5-jul-2016

150

139

11

0

0

0

7101141 Singelpark - brug Arsenaalplein

20-dec-2016

218

0

218

58

0

58

7101142 Singelpark - brug Blekerspoort

20-dec-2016

590

0

590

157

0

157

7101143 Singelpark - brug Havenkade

20-dec-2016

231

0

231

61

0

61

7101144 Singelpark - brug Meelfabriek

20-dec-2016

233

0

233

62

0

62

7101145 Singelpark - brug Veerplein

20-dec-2016

919

0

919

245

0

245

7101146 Singelpark - verbindingen

20-dec-2016

199

0

199

0

0

0

7101147 Singelpark - brug Zijlpoort

20-dec-2016

1.312

0

1.312

346

0

346

Totaal Duurzaamheid

12.587

4.199

8.389

4.734

2.869

1.865

Totaal Omgevingskwaliteit

89.393

42.234

47.159

17.067

13.074

3.994

Programma: Stedelijke ontwikkeling

Beleidsterrein: Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

7100459 wonen boven winkels

13-sep-2012

2.000

736

1.264

2.000

736

1.264

Ja

7100666 bijdragen opstellen gebiedsvisies

13-feb-2014

440

336

104

440

336

104

7101129 invoering omgevingswet

10-nov-2016

495

404

91

495

404

91

Totaal Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

2.935

1.475

1.460

2.935

1.475

1.460

Beleidsterrein: Gemeentelijk vastgoed

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)

31-maa-2009

1.790

749

1.041

1.790

749

1.041

Ja

7100139 bodemsanering

5-jul-2012

8.457

3.332

5.125

8.457

3.332

5.125

Ja

7100144 taxeren panden

10-nov-2010

600

551

49

600

551

49

Ja

7100150 bijdrage aan Ons Doel ivm Lorentzhof

27-mei-2010

39

39

-0

39

39

-0

Ja

7100151 planvorming geb.ontw.Lammenschanspark

8-jul-2009

8.118

3.536

4.582

4.984

3.536

1.448

Ja

7100152 Gevelsanering woningen

3-dec-2009

1.300

393

907

1.300

393

907

Ja

7100154 Kooiplein uitvoering

18-feb-2010

17.221

8.669

8.552

13.907

7.005

6.901

Ja

7100156 Tuin van Noord

27-mei-2008

3.091

2.698

393

1.438

1.458

-20

Ja

7100164 geo - uitvoering sociaal statuut

19-dec-2006

504

476

28

504

476

28

Ja

7100167 openbare ruimte aalmarktproject

7-dec-2004

500

101

399

0

0

0

Ja

7100171 bijdr.overheadkn WOP-noord van Kooiplein

15-jun-2006

565

562

3

565

562

3

Ja

7100179 renovatie De Waag

12-nov-2009

700

610

90

0

0

0

Ja

7100244 LVC (autonoom)

13-nov-2007

555

68

487

0

0

0

Ja

7100258 VVI06 Acco/ Renovatie Molen de Valk

6-maa-2007

732

639

94

0

193

-193

Ja

7100316 planvoorbereiding Kaasmarkt

1-dec-2011

110

68

42

110

68

42

Ja

7100331 Bargelaan

3-jul-2012

2.794

2.846

-52

2.619

2.625

-5

Ja

7100332 Dellaertweg

3-jul-2012

253

256

-3

253

256

-3

Ja

7100337 verb.kwaliteit openb.ruimte Leiden Noord

14-maa-2013

4.529

2.507

2.022

2.709

1.844

865

Ja

7100338 jongerenvoorziening Stevenshof

15-maa-2012

668

689

-21

264

261

3

Ja

7100455 san.deelgeb.A vrm.gasfabr.ter.Langegr.

24-mei-2012

7.640

7.631

9

7.640

7.631

9

Ja

7100469 tijdelijk beheer ROC Lammenschans

5-jul-2012

500

179

321

500

179

321

Ja

7100515 technische installaties De Waag

22-jan-2013

750

447

303

0

-10

10

Ja

7100519 bodemsan.voorm.ROC-loc. Dieperhout

14-feb-2013

200

22

178

200

22

178

Ja

7100526 BSO Oppenheimstraat

30-mei-2013

950

142

808

0

0

0

Ja

7100527 peuterspeelzaal Oppenheimstraat

30-mei-2013

600

25

575

0

0

0

Ja

7100528 kinderdagverblijf Oppenheimstraat

30-mei-2013

650

24

626

0

0

0

Ja

7100535 coördinatie uitvoering WOP Noord

9-jul-2013

523

525

-2

523

525

-2

Ja

7100538 aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan

9-jul-2013

6.602

3.653

2.948

2.728

2.766

-37

Ja

7100622 Kunst in openbare ruimte

9-jul-2013

130

0

130

130

0

130

Ja

7100660 bestrating park.plaats Sted. Gymnasium

19-dec-2013

50

15

35

0

0

0

Ja

7100661 woonrijpmaken Prins Clausweg

19-dec-2013

218

109

109

0

0

0

Ja

7100683 bodemsanering Agnes-locatie

13-maa-2014

60

0

60

60

0

60

7100684 Dieperhout - Bijdrage in ext.kn. Portaal

13-maa-2014

140

140

0

140

140

0

Ja

7100752 UB herinrichting Betaplein fase 1

11-nov-2014

712

713

-1

712

713

-1

Ja

7100762 nieuwe Waagbrug

7-dec-2004

1.500

1.499

1

0

0

0

Ja

7100783 afrondende werkzaamheden Nieuw Leyden

7-jul-2015

1.038

378

659

187

187

0

7100788 multifunctioneel maken Merendroom

9-apr-2015

154

0

154

0

0

0

7100792 Stedelijk Jongerencentrum

18-jun-2015

520

484

36

0

0

0

Ja

7100793 aansl. Overtocht-Willem van der Madeweg

19-maa-2015

1.050

650

400

1.050

650

400

Ja

7100800 herinrichting Surinamestraat

16-jul-2015

865

407

458

8

8

0

7100880 horecavoorziening De Stal

1-okt-2015

460

481

-21

200

224

-24

Ja

7100886 onteigening Lammenschansweg 128

1-okt-2015

1.670

48

1.622

1.670

48

1.622

7100894 uitbreiding foyer Ins Blau (Haagweg 6)

10-nov-2015

260

260

0

0

0

0

Ja

7100931 woontoren Betaplein

19-mei-2016

2.160

0

2.160

2.160

0

2.160

Ja

7101044 programma Lammenschansdriehoek

16-jun-2016

126

0

126

0

0

0

7101050 grond Haagwegkwartier - ROC Ter Haarkade

1-jan-2016

2.119

304

1.815

0

304

-304

7101051 grond GEO - Groenoord+Hallenterrein

1-jan-2016

4.501

5.764

-1.263

0

5.764

-5.764

Ja

7101052 grond GEO - Bedrijventerrein Groenoord

1-jan-2016

2.452

2.556

-104

0

2.556

-2.556

Ja

7101053 grond Nieuweroord

1-jan-2016

2.277

328

1.949

0

328

-328

Ja

7101054 voorbereidingskosten Nieuweroord

1-jan-2016

2.392

0

2.392

0

0

0

Ja

7101055 grond STEO - Rijnsburgerblok K3-4

1-jan-2016

119

119

0

0

172

-172

Ja

7101056 voorbereiding STEO-Rijnsburgerblok K3-4

1-jan-2016

651

173

478

0

0

0

7101057 grond STEO - Buskavel B1

1-jan-2016

806

6

800

0

0

0

7101058 Voorbereiding STEO - Buskavel 1

1-jan-2016

110

3

107

0

0

0

7101059 Voorbereiding STEO-Morspoortterr. M1-2-3

1-jan-2016

32

0

32

0

0

0

7101060 grond STEO - Openb.geb.en civiele werken

1-jan-2016

2.425

2.425

0

0

0

0

7101061 voorbereiding STEO-Openb.geb.+civ.werken

1-jan-2016

1.896

743

1.153

0

0

0

7101062 grond STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

148

98

50

0

0

0

7101063 voorbereiding STEO - Trafolocatie 1

1-jan-2016

340

10

330

0

0

0

7101064 grond STEO - YNS

1-jan-2016

440

17

423

0

0

0

7101065 voorbereiding STEO - YNS

1-jan-2016

770

132

638

0

0

0

7101068 Verb.entree minder-validen geb.Oude Vest

10-nov-2016

35

0

35

0

0

0

7101123 brug Arubapad-Surinamestraat

20-dec-2016

175

0

175

0

0

0

7101126 Rijkswaterstaat locatie

10-nov-2016

50

14

36

50

14

36

Totaal Gemeentelijk vastgoed

103.790

59.311

44.479

57.496

45.570

11.927

Beleidsterrein: Wonen

7100126 plankn won.Van Vollenhovenk.+Du Rieustr.

17-okt-2006

1.825

797

1.028

1.825

797

1.028

Ja

7100129 planvoorb.rec.Haarlemmerweg/-dijk

8-jul-2008

493

415

78

353

373

-20

Ja

7100536 uitvoering nota wonen

14-feb-2013

566

69

498

566

69

498

Ja

Totaal Wonen

2.885

1.281

1.604

2.745

1.239

1.506

Totaal Stedelijke ontwikkeling

109.610

62.068

47.542

63.176

48.284

14.892

Programma: Jeugd en onderwijs

Beleidsterrein: Jeugd

7100560 speeltoestellen

10-nov-2015

414

174

240

0

0

0

7101151 speeltoestellen 2014

5-nov-2013

353

353

0

0

0

0

Ja

7101152 speeltoestellen 2015

5-nov-2013

550

550

0

0

0

0

Ja

Totaal Jeugd

1.317

1.077

240

0

0

0

Beleidsterrein: Onderwijshuisvesting

7100186 2007.056 StJoseph Oppenheimstr nieuwbouw

10-jul-2007

8.523

7.621

902

641

401

241

Ja

7100187 2011.017 LeoKanner CFranckstr9 nieuwbouw

10-nov-2010

5.287

5.455

-168

0

162

-162

Ja

7100190 aankoop nieuwbouw Da Vinci Lammenschans

7-jul-2009

17.398

17.262

136

555

555

0

Ja

7100195 2007.070 Driestar Vennemeerstr5 nieuwb

10-jul-2007

5.854

5.875

-21

0

0

0

Ja

7100196 Vennemeerstraat 1 nieuwb.4 gymzalen

13-nov-2007

4.178

4.142

36

70

74

-4

Ja

7100313 Oegstgeesterweg nnb nieuwb.2 gymzalen

10-nov-2010

1.857

1.655

202

0

7

-7

Ja

7100371 verv. riolering sportaccomm 2013+2016

13-nov-2012

456

156

300

0

0

0

Ja

7100400 2016.018 Pacelli Damlaan22 ingebr+uitbr

10-nov-2015

1.981

0

1.981

0

0

0

7100404 2017.018 Leonardo Telderskade NIEUWBOUW

20-dec-2016

9.144

0

9.144

0

0

0

7100452 2012.034 Socrates Nwe Marnixstr.90 uitbr

3-jul-2012

3.354

3.354

0

0

0

0

Ja

7100518 nieuwbouw Lage Mors (Pacelli/Morskring)

22-jan-2013

300

11

289

0

0

0

Ja

7100521 gymzaal Caeciliastraat 13

25-apr-2013

1.000

944

56

0

0

0

Ja

7100522 Oegstgeesterweg nnb 1e inr.2 gymzalen

4-apr-2013

100

100

0

0

0

0

Ja

7100525 Oppenh.str.nieuwb.2e gymzaal

30-mei-2013

900

1

899

0

0

0

Ja

7100561 parkeervoorziening Houtkwartier

13-maa-2014

692

384

309

0

0

0

7100564 2014.009 Telders Kiljanpad nieuwbouw

19-dec-2013

1.754

0

1.754

0

0

0

Ja

7100565 2014.008 Sleutelbloem Kiljanpad NIEUWBOU

19-dec-2013

2.610

252

2.359

0

0

0

Ja

7100566 2014.013 DaVinci Kagerstr7 PERM.UITBREID

19-dec-2013

2.811

2.704

107

0

0

0

Ja

7100573 openb.voorz.sportzaal Houtkwartier

13-maa-2014

546

361

185

0

0

0

7100659 2014.008/009 grond Kiljanpad 2

19-dec-2013

224

0

224

0

0

0

Ja

7100674 1e inrichting sportzalen Houtkwartier

13-maa-2014

206

186

20

0

0

0

7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaaveln NIEUWB

20-dec-2016

10.070

0

10.070

0

0

0

7100872 2016.009 Fruinln15 uitbr 790m2 8gr+2gym

10-nov-2015

3.000

402

2.598

0

0

0

7100874 Oegstgeesterweg 2 installaties 2 gymz

10-nov-2015

399

376

23

0

0

0

7100895 2016.006 Morskring StBuysingstr18A renov

10-nov-2015

800

0

800

0

0

0

Totaal Onderwijshuisvesting

83.444

51.240

32.205

1.266

1.199

67

Totaal Jeugd en onderwijs

84.761

52.316

32.445

1.266

1.199

67

Programma: Cultuur, sport en recreatie

Beleidsterrein: Cultuur

7100236 vvi09 LSB vervanging koeling buffetten

11-nov-2008

30

30

0

0

0

0

Ja

7100245 muziekcentrum De Nobel

6-feb-2007

12.012

10.924

1.087

1.039

1.041

-2

Ja

7100373 uitbreiding Lakenhal (37jr)

13-feb-2014

15.291

2.383

12.907

0

0

0

7100621 LKH Vernieuwen website

17-sep-2013

150

153

-3

0

0

0

Ja

7100632 LKH Publieksvoorzieningen

13-nov-2012

231

47

184

0

0

0

Ja

7100676 ren.+uitbr. Installaties Lakenhal (20jr)

13-feb-2014

4.429

319

4.110

865

319

546

7100677 mdl r&u aard- en nagelvaste collectie

13-feb-2014

670

183

486

39

4

35

7100678 mdl r&u verhuizing

13-feb-2014

517

238

279

517

238

279

7100679 mdl r&u interieur

13-feb-2014

473

0

473

123

0

123

7100789 SGZ Trekkenwand

13-nov-2012

840

718

122

0

0

0

Ja

7100819 Stoelenplan LSB

10-nov-2015

378

0

378

0

0

0

7101108 mdl r&u herinrichting

13-feb-2014

123

11

112

123

11

112

7101109 mdl r&u comm.fondsenwerving en opening

13-feb-2014

302

7

295

302

7

295

7101110 mdl r&u overig

13-feb-2014

502

0

502

502

0

502

Totaal Cultuur

35.947

15.014

20.933

3.510

1.619

1.890

Beleidsterrein: Cultureel erfgoed

7100006 digitalisering extern depot archief

24-sep-2009

240

144

96

0

0

0

Ja

7100257 herstel metsel- en voegwerk de burcht

27-mei-2003

1.323

1.036

287

189

204

-15

Ja

7100624 inrichting archeol.centrum Boisotkade

10-okt-2013

50

50

0

0

0

0

Ja

7100625 verbouwing archeol.centrum Boisotkade

10-okt-2013

650

472

178

0

0

0

Ja

7100941 verbouw huisvesting ELO

31-mei-2016

255

255

-0

0

0

0

Ja

Totaal Cultureel erfgoed

2.518

1.957

561

189

204

-15

Beleidsterrein: Sport

7100229 vervanging machines sportbedrijf

21-sep-2010

124

124

0

0

0

0

Ja

7100372 toplaag kunstgras 1 korfbalveld 2013

13-nov-2012

81

81

0

0

0

0

Ja

7100438 verv.toplaag gravel tennis Merenwijk

20-sep-2011

36

9

27

0

0

0

Ja

7100439 dakveiligheidsvoorzieningen gebouwen

20-sep-2011

44

27

17

0

0

0

Ja

7100444 bouwkundig herstel Vijf Meibad

20-sep-2011

17

4

13

0

4

-4

Ja

7100569 toplaag kunstgras Kikkerpolder II

18-sep-2014

253

245

9

0

0

0

Ja

7100574 verv.gras door kunstgras div.sportparken

11-nov-2014

1.115

761

354

0

0

0

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17

17-sep-2013

366

90

276

0

0

0

Ja

7100673 combibad De Vliet

10-sep-2015

825

490

335

0

0

0

7100745 aanschaf installatie zoutelectrolyse

18-dec-2014

264

242

22

0

0

0

Ja

7100875 tribune UVS

12-nov-2015

220

222

-2

0

0

0

Ja

7100933 waterveld Roomburg - kunstgrasmat

21-apr-2016

190

102

88

0

0

0

7100934 waterveld Roomburg - sporttechn. Laag

21-apr-2016

72

72

-0

0

0

0

Ja

7100935 waterveld Roomburg

21-apr-2016

170

170

0

0

0

0

Ja

7101046 Topsporthal Boshuizerlaan

24-mei-2016

0

14

-14

0

0

0

7101127 nieuwbouw ijshal

10-nov-2016

40

7

33

40

7

33

7101153 toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013

13-nov-2012

165

0

165

0

0

0

Ja

Totaal Sport

3.982

2.659

1.323

40

11

29

Beleidsterrein: Recreatie

7100405 nieuwbouw huisvesting Jeugddorp

5-nov-2013

515

0

515

0

0

0

Ja

Totaal Recreatie

515

0

515

0

0

0

Totaal Cultuur, sport en recreatie

42.962

19.630

23.332

3.739

1.835

1.904

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

Beleidsterrein: Sociale binding en participatie

7100467 verbouw brede school De Merenwijk

22-jan-2013

704

629

76

122

122

0

Ja

7100736 externe plankn stedelijk jongerencentrum

13-maa-2014

40

42

-2

40

42

-2

Ja

7100823 Maansteenpad BBB

9-jul-2015

598

598

0

0

0

0

Ja

7101045 Huisvesting verg.houders Voorschoterweg

16-jun-2016

1.288

100

1.188

1.288

100

1.188

7101047 Huisvesting verg.houders Wassenaarseweg

16-jun-2016

574

57

517

574

57

517

7101048 Huisvesting verg.houders Rhijnvreugd

16-jun-2016

268

0

268

268

0

268

7101049 Huisvesting verg.houders Sumatrastraat

16-jun-2016

108

93

16

108

93

16

Totaal Sociale binding en participatie

3.581

1.519

2.062

2.400

414

1.986

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

3.581

1.519

2.062

2.400

414

1.986

Programma: Werk en inkomen

Beleidsterrein: Werken naar vermogen

DZB Vervanging bedrijfsmiddelen 2015

23-sep-2014

491

365

126

0

0

0

Ja

DZB Vervanging bedrijfsmiddelen 2016

22-sep-2015

495

206

289

0

0

0

Totaal Werken naar vermogen

986

571

415

0

0

0

Totaal Werk en inkomen

986

571

415

0

0

0

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsterrein: Overige alg.dekkingsmiddelen

7100268 SBL aanschaf beheersprogrammatuur

11-nov-2008

21

0

21

0

0

0

Ja

7100271 aanleg autowasplaats SB

12-sep-2010

91

0

91

0

0

0

Ja

7100273 meubilair 2011

21-sep-2010

156

154

2

0

0

0

Ja

7100275 verv.toeg.contr.+tijdregistratiesyst.STH

11-nov-2008

140

40

100

0

0

0

Ja

7100281 CENTRIC-systeem

12-nov-2009

153

84

69

0

0

0

Ja

7100286 handterminals GOA's 2012+2017

20-sep-2011

258

80

178

0

0

0

Ja

7100287 mobilifoonnetwerk 2007

14-nov-2006

18

18

0

0

0

0

Ja

7100289 Wagenpark 6 jaar

20-sep-2011

92

0

92

0

0

0

Ja

7100290 Wagenpark 8 jaar

31-mei-2016

2.416

0

2.416

0

0

0

7100293 Kenauweg 2006 10 jaar

4-jul-2006

796

288

508

0

0

0

Ja

7100294 Kenauweg 2006 25 jaar

4-jul-2006

744

604

141

0

0

0

Ja

7100295 Kenauweg 2006 40 jaar

4-jul-2006

115

31

84

0

0

0

Ja

7100298 representatieve ruimten sh

18-maa-2003

1.153

1.072

81

0

0

0

Ja

7100300 vvi kunstinstellingen/accommodaties

27-sep-2015

67

0

67

0

0

0

7100319 vervanging ondergrondse tank

20-sep-2011

185

3

182

0

0

0

Ja

7100379 vervanging tanks afgewerkte olie

20-sep-2012

52

0

52

0

0

0

Ja

7100523 plankosten definitiefase

10-jul-2014

4.203

2.710

1.494

4.203

2.710

1.494

7100719 auto's voor landmeters

22-sep-2015

41

0

41

0

0

0

7100876 afvalinzamelvoertuig 1

10-nov-2015

224

224

0

0

0

0

Ja

7100877 afvalinzamelvoertuig 2

10-nov-2015

287

287

0

0

0

0

Ja

7100878 afvalinzamelvoertuig 3

10-nov-2015

249

249

0

0

0

0

Ja

7100879 6 containers voor afvalinzamelvoertuigen

10-nov-2015

250

0

250

0

0

0

7100915 vrachtwagen containervervoer A

20-sep-2011

183

183

0

0

0

0

Ja

7100921 Bestelbus A

12-nov-2009

38

38

0

0

0

0

Ja

7100922 Bestelbus B

12-nov-2009

38

38

0

0

0

0

Ja

7100923 Bestelbus C

12-nov-2009

71

71

0

0

0

0

Ja

7100928 handterminals stadstoezicht 2011

10-nov-2010

200

200

0

0

0

0

Ja

7100939 verbouwing ABW 15 agv org.wijz.Vastgoed

31-mei-2016

140

98

42

0

0

0

7100940 verbouwing kantines ABW/Kenauweg

31-mei-2016

95

0

95

0

0

0

7101066 vervanging strooiwagens

10-nov-2016

232

0

232

0

0

0

7101111 ambtelijke huisvesting 2020

7-jun-2016

2.700

798

1.902

0

0

0

7101130 vervanging veegmachine A

21-sep-2010

160

0

160

0

0

0

Ja

7101131 vervanging veegmachine B

21-sep-2010

160

0

160

0

0

0

Ja

7101132 vervanging veegmachine C

21-sep-2010

160

0

160

0

0

0

Ja

7101133 vervanging veegmachine klein A

21-sep-2010

140

0

140

0

0

0

Ja

7101134 vervanging veegmachine klein B

20-sep-2011

140

0

140

0

0

0

Ja

7101135 vervanging zijlader D

31-mei-2016

250

0

250

0

0

0

7101136 vervanging zijlader E

31-mei-2016

250

0

250

0

0

0

7101138 pilot flexwerken

22-nov-2016

108

15

93

0

0

0

7101139 plankosten definitiefase afgesloten 2016

9-jul-2013

777

777

0

777

777

0

Ja

Totaal Overige alg.dekkingsmiddelen

17.555

8.062

9.493

4.980

3.487

1.494

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

17.555

8.062

9.493

4.980

3.487

1.494

Totaal

592.967

292.675

300.292

151.947

105.620

46.327